לפני שתתחיל

  • הפעילו את ה-Bluetooth בהתקן.

  • חברו את Android Wear למכשיר האנדרואיד שלכם.

  • עליך להפעיל את שירותי הטלפון של Cisco Jabber עבור חשבונך.

1

כדי לענות לשיחה נכנסת, החלק/י ימינה.

2

כדי לדחות שיחה נכנסת, החלק ימינה.

3

כדי לשלוח הודעה מהירה למתקשר, החלק במהירות כלפי מעלה.

4

כדי להתקשר שוב לאיש קשר, עבור אל הדף 'אחרונים ' והקש על איש הקשר.

5

פעולות אחרות שתוכלו לבצע ב-Android Wear הן:

  • השתקת שיחה מתמשכת או שיחת ועידה

  • סיום שיחה או שיחת ועידה

  • חידוש שיחה שנמצאת בהמתנה או חונה