סנכרן את תצוגת הבמה שלך עם כולם

בעת שימוש בתצוגת מחסנית או תצוגת זה לצד זה, הדובר הפעיל או התוכן המשותף מופיעים באזור מותאם אישית, שנקרא הבמה. כמארח או מארח-משנה, באפשרותך לסנכרן את הבמה שלך עם כל האחרים בפגישה, בוובינר או באירוע. בעת סינכרון הבמה, מופיע מחוון שמודיע לך שאתה מבצע סנכרון. לקבלת מידע נוסף על הבמה, ראה פריסות וידאו ב-Webex Meetings‏, Webex Webinars ו-Webex Events (קלאסי).

ודא שכולם רואים את מה שמוצג בבמה על-ידי נעילת תצוגת המשתתפים. נעילת תצוגת המשתתפים מונעת מהמשתתפים לשנות את התצוגה שלהם או להתאים אישית את הבמה שלהם. היא גם מסתירה את התמונות הממוזערות של הווידאו של המשתתפים. אם תוסיף או תסיר אנשים לבמה, עדכן אותה כך שכולם בפגישה ייראו את השינויים שביצעת. אם אתה משתמש ביישום שולחן העבודה או יישום האינטרנט של Meetings, המשתתפים יכולים גם לראות מתי אתה משנה את גודל הבמה כאשר תעדכן אותה.


השלב המסונכרן לא מופיע עבור משתתפים שמצטרפים באמצעות התקן וידאו, או מתוך הזרמה בשידור חי.

אם תסנכרן את הבמה שלך עם כולם, האדם הראשון שתוסיף לבמה יופיע בהקלטות של פגישות, וובינראו אירועים במקום הדובר הפעיל. אם ברצונך להקליט את הדובר הפעיל במקום את האדם הראשון בבמה, פנה לתמיכה.

לקבלת מידע נוסף על הבעיות והמגבלות המוכרות של סינכרון הבמה שלך, ראה בעיות ומגבלות מוכרות עבור פריסות וידאו.

1

לחץ על פריסה > סנכרן את הבמה שלי עבור כולם.

2

לחץ על סנכרן.


 

אם ברצונך להגביל את תצוגת המשתתפים לבמה בלבד, בחר נעל את תצוגת המשתתפים בבמה בלבד לפני הסינכרון או מתפריט פריסה לאחר שתתחיל בסינכרון.

3

(אופציונלי) הוסף או הסר אנשים מהבמה או שנה את גודל הבמה ולאחר מכן לחץ על עדכן כדי להציג את השינויים שביצעת לכולם.


 

נעל את תצוגת המשתתפים בבמה כדי להציג את הבמה שגודלה השתנה לכולם.

4

כדי להפסיק לסנכרן את הבמה, לחץ על עצור במחוון הסינכרון.

1

הקש על פריסה והפעל את לחצן הדו-מצבי סנכרן את הבמה שלי עבור כולם.

2

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • סנכרן את הבמה בלבד – מסנכרנת את הבמה, אך המשתתפים עדיין יכולים להעביר משתתפים אחרים לבמה שלהם.
  • סנכרן ונעל את תצוגת המשתתפים – מסנכרנת את הבמה ומונעת מהמשתתפים לבצע שינויים בבמה שלהם.
3

כדי להפסיק לסנכרן את הבמה, הקש על פריסה ולאחר מכן כבה את הלחצן הדו-מצבי סנכרן את הבמה שלי עבור כולם.

תוכל לסנכרן את הווידאו של משתתף ספציפי אם התחלת את הפגישה, הוובינר או האירוע מטלפון iPhone או Android. משתתפים שהצטרפו מיישום שולחן העבודה או מיישום האינטרנט או שם המשתמשים בטאבלט iPad או Android יראו את הווידאו המסונכרן בבמה שלהם. משתתפים שמצטרפים מטלפון iPhone או Android רואים את הווידאו המסונכרן מוצמד בתצוגה הנוכחית שלהם.

1

הקש על הווידאו של המשתתף שברצונך לסנכרן ולאחר מכן הקש על סנכרן וידאו עבור כולם.

2

הקש על נעל.

3

כדי להפסיק לסנכרן, הקש על הווידאו המסונכרן של המשתתף ולאחר מכן הקש על בטל סינכרון וידאו עבור כולם או על הפסק לסנכרן וידאו עבור כולם.


 

כאשר תפסיק לסנכרן, התצוגות של כולם יישארו בתצורה העדכנית ביותר.