אפליקציית Webex מאפשרת לך להגדיר הודעות בשתי דרכים: באופן כללי כך שההגדרות יחולו על כל הרווחים שלך או בנפרד כך שההגדרות יחולו רק על רווחים מסוימים. הגדרות אלה פועלות יחד כדי לוודא שאתה מקבל הודעה על ההודעות החשובות לך ביותר. ראה עצות לניהול התראות לקבלת עזרה בבחירת השילובים הטובים ביותר.

במרחב, לחץ על מידע שטח , ובחר הודעות. לאחר מכן בחר הגדרה ולחץ על שמור.

1

החלק שמאלה על הרווח ברשימת הרווחים, הקש על עודולאחר מכן הקש על הודעות....

2

בחר את ההעדפות שלך עבור שטח או השתקת הודעות.

1

לחץ לחיצה ממושכת על הרווח ברשימת הרווחים ולאחר מכן הקש/י על ״התראות״.

2

בחר את ההעדפות שלך עבור שטח או השתקת הודעות.

עבור אל הגדרות הרווח , בחר התראותולאחר מכן הגדר את ההעדפות שלך או השתיק הודעות.