השימוש בחדר האישי שלך ב-Webex מתבצע ב-Meetings וביישום Webex

החדר האישי שלך ב-Webex זמין תמיד, אינך צריך לשריין אותו ותמיד תדע איפה למצוא אותו.

הגדרת העדפות החדר האישי שלך ב-Webex Meetings

למד על העדפות החדר האישי כמו שם, PIN של מארח והתראות בלובי.

הזמן אנשים לחדר האישי שלך ב-Webex

כאשר אתה מזמין אנשים לחדר האישי שלך, הם יכולים למצוא בקלות את הפגישות שלך מכיוון שהקישור למיקום הפגישה שלך לעולם לא משתנה.

נעילה או ביטול נעילה של Webex Meetings

נעל את החדר האישי שלך או תזמן פגישה של Webex כדי למנוע מאנשים שלא הוזמנו להצטרף לפגישות.

הצטרפות לפגישה של Webex

ניתן להצטרף לפגישה של Webex מתוך הזמנה בדוא"ל, חדר אישי, מכשיר נייד או בדרכים רבות אחרות.

התחלת פגישה בחדר אישי של Webex

ניתן גם להתחיל את הפגישה בחדר האישי באמצעות מערכות וידאו או יישומי וידאו נתמכים.

שינוי אתר Webex המוגדר כברירת המחדל

תוכל לשנות את כתובת ה-URL של אתר אתרי ברירת המחדל אם יש לך רישיונות מארח מרובים.

הפעלת פגישה מיידית או פגישה בחדר אישי של Webex באמצעות הטלפון

התחל את הפגישות שלך בחדר אישי שלך בטלפון, בלי להיכנס באמצעות היישום Webex Meetings.

הוספת מארחי-משנה עבור Meetings ו-Webex Webinars

מארח-משנה הוא אדם בעל הרשאה לארח את הפגישות המתוזמנות שלך או פגישות בחדר האישי שלך כאשר אינך יכול לארח אותן בעצמך.

הפיכת משתתף אחר למארח ועזיבת הפגישה בחדר אישי של Webex

אם אתה המארח וברצונך לעזוב את החדר בלי לסיים את הפגישה, הפוך משתתף אחר למארח.