אם עליך להסיר משתתף ממפגש בריחה לאחר תחילת המפגשים, עליך להסיר את המשתתף מהמפגש.

תכונה זו נתמכת ב - Webex Meetings וב - Webex Webinars. באפליקציית Webex, תכונה זו זמינה בפלטפורמות של פגישות התומכות ב - Edge Video Mesh.

  • בפגישות, המארחים והמארחות - שותפים יכולים גם להסיר את המשתתפים ממפגשי הפריצה.
  • בסמינרים המקוונים, המארחים והמארחות - השותפים יכולים להסיר חברי פאנל מפגישות בריחה.

1

אם תיבת הדו - שיח של משימת הפריצה עדיין אינה פתוחה, לחץ על מפגשי הפריצה כדי לפתוח אותה.

משך זמן של מפגש משנה

 

רק מארח אחד או מארח - שותף יכולים לפתוח את תיבת הדו - שיח פריצת ההפעלה בכל פעם.

2

ברשימת הפעלות הפריצה, אתר וריחוף מעל המשתתף או הפאנל שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על הסר.

הסר, לחצן