אם אתה עסוק ולא רוצה שיפריעו לך, תוכל להשתיק את השיחות הנכנסות. אם אתה עושה את זה, הטלפון שלך לא מצלצל, אבל אתה מקבל התראה ויזואלית. את עדיין יכולה לבחור. לענות לשיחה , אם לא תעני לשיחה. זה יגיע לתא הקולי במקום

ההגדרה ' אל תפריע ' (לא להפריע) מבטלת את ההתראה הנשמעת עבור כל קווי הטלפון. ההגדרה לא להפריע שלך משפיעה לא רק על הקו הראשי שלך, אלא גם על כל הקווים המשותפים.

אם אינך רואה את האפשרות להפעיל את הלא להפריע, פנה למנהל המערכת.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מהגדרות Cisco Webex, תחת ' הגדרות שיחה ', הפעל את ' אל תפריע '.
  • מהטלפון השולחני, לחץ על אל תפריע.
  • מהטלפון הוועידה, הקש לא להפריע.