הרשימה הבאה מציגה את דרישות מערכת המחשב לשימוש במצלמה עם יישום המצלמה Cisco Desk. עליך לוודא שהמחשב שלך עומד בדרישות אלה או חורג ממנה לפני התקנת היישום.

 • דרישות מערכת הפעלה מינימליות:

  • חלונות 10 עם יוניברסל C Runtime

  • macOS 10.12

 • CPU: i5@2.4 ghz/i7@1.9 מעבד Intel ghz, או מעבד עם יכולות עיבוד שוות ערך

 • זיכרון RAM: 8 ג'יגה-בתים או יותר

 • שטח כונן קשיח לאחסון קבצי מדיה

 • יציאת USB 2.0


   
  אם אתה משתמש ב-Cisco Desk מצלמה 4K, הרזולוציות 4K דורשים יציאת USB 3.0.