1

הצטרף לפגישה ולאחר מכן בחר הפעל וידאו או עצור את הווידאו .

2

תחת מצלמה, בחר את המצלמה הווירטואלית שלך מהרשימה.


 

משתמשי מק: מצלמות וירטואליות עשויות להיות מופעלות או לא להיות מופעלות על-ידי מנהל המערכת שלך.


 

ניתן גם לנהל אפשרויות מצלמה לפני שיחה או פגישה מהגדרותהווידאו שלך .