Webex Training הופך את תוכניות ההדרכה המקוונות שלך ליעילות יותר. אתה יכול להעביר מפגשים אינטראקטיביים בזמן אמת לתלמידים בכל מקום, ולעורר את העניין שלהם עם הדרכות מעשיות, עם מבחנים ועם מפגשי משנה כדי לשפר את הלמידה שלהם.

תזמן מפגש הדרכה

היכנס לאתר ‎Webex Training של הארגון שלך ועבור אל ארח מפגש > תזמן הדרכה.

כדרישת מינימום יש להשלים את פרטי המפגש – כגון דרישות רישום, תאריך, הגדרות שמע ומשתתפים. ניתן גם להגדיר מראש מפגשי משנה, מעבדות מחשבים וחומר לקורס.

התחל מפגש הדרכה

במועד המתוכנן, היכנס לאתר ‎Webex Training של הארגון שלך. עבור אל Webex שלי > הפגישות שלי, אתר את מפגש ההדרכה שלך ובחר התחל.

הצטרף למפגש הדרכה

כשהוזמנת למפגש ההדרכה קיבלת הודעת דוא"ל עם הנחיות. לחץ על הקישור כדי להצטרף למפגש. תחת הצטרף למפגש כעת, הזן את שמך ואת כתובת הדוא"ל שלך ולאחר מכן לחץ על הצטרף כעת.


ייתכן שתתבקש להזין סיסמה למפגש. תוכל למצוא אותה בהזמנה למפגש ההדרכה.

ממשק המשתמש של ‎Webex Training הוא פשוט. במרכז תמצא את אפשרויות מפגש ההדרכה ומימין תמצא את המשתתפים ואת הלוחות האחרים.

התחבר לשמע

כדי להתחבר לשמע במהלך מפגש ב-‎Webex Training, תוכל להשתמש בטלפון או במחשב שלך (עם אוזניות).

עבור אל ובחר את האופן שבו תרצה להתחבר:


כדי לקבל שיחה חוזרת למספר אחר, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן בחר התקשר אליי.

התחל וידאו

בעת הצטרפותך למפגש הדרכה, הווידאו שלך כבוי כברירת מחדל. אם תרצה שאחרים יראו אותך, בחר כדי להפעיל את מצלמת האינטרנט שלך. הלחצן הופך לכחול כאשר הווידאו מופעל.


אם אתה לא רוצה שאנשים ישמעו אותך, בחר כדי להשתיק את עצמך.

שינית את דעתך ואינך רוצה להופיע בווידאו? בחר כדי להפסיק את הווידאו במפגש ההדרכה. הלחצן יהפוך לאפור כאשר הווידאו שלך יהיה כבוי.

שיתוף תוכן

כדי לשתף את המסך שלך במהלך מפגש הדרכה, בחר .

כדי לשתף קבצים, כגון מצגת Microsoft PowerPoint, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת .

אפשרות השיתוף שלך (מסך, קובץ או יישום) נשמרת עבורך לפעם הבאה.


עבור לתפריט שיתוף לקבלת אפשרויות שיתוף נוספות.

הקלט מפגש הדרכה

מפגשי ההדרכה שלך חשובים. אם לא כולם יכולים להשתתף, או אם ברצונך ליצור גרסה מוקלטת זמינה לפי דרישה של מפגש ההדרכה, הקלט את המפגש כדי שתוכל לשתף אותו מאוחר יותר. ההקלטה כוללת את השמע, הווידאו והמצגות.

במהלך מפגש ההדרכה שלך, בחר כדי להקליט באופן מיידי. אתה והמשתתפים שלך תראו סמל אדום כאשר ההקלטה מתבצעת.

עם סיום מפגש ההדרכה, תקבל הודעת דוא"ל עם קישור להקלטה.

ההקלטה תגיע בדרך כלל זמן קצר לאחר מפגש ההדרכה, אך עשוי לקחת לה זמן מה להישלח אליך, בהתאם לגודל ההקלטה, לרוחב הפס של האתר ולגורמים אחרים.

קבל מידע נוסף