חפש מספרי שיחות טלפון כלליים עבור פגישות, סמינרים מקוונים ואירועים קלאסיים

כדי להשתמש במספרי שיחות הוועידה הבינלאומיים, יש להפעיל את אתר Webex שלך עבור מספרי שיחות טלפון גלובליים ויש להגדיר את הפגישה כך שתשתמש במספרי התקשרות גלובליים.

  1. כאשר אתה מצטרף לפגישה או לאירוע שלך, לחץ על אפשרויות חיבור השמע בחלון התצוגה המקדימה.

  2. בחר התקשר מהרשימה והצטרף לפגישה.

  3. לחץ על הצג את כל מספרי השיחות הכוללים ברשימה שיחה נכנסת.

  4. בחר מדינה ואזור או נקה את הבחירה והקלד בשם המדינה או האזור.