Webex Desk Camera je dizajniran za funkcioniranje vanjska strana dana kutija sa propust postavljanje. Postavke možete prilagoditi pomoću aplikacije Webex Desk Camera kako biste udovoljili zahtjevima mrežne ili videoslike.

Prije nego što počnete

aplikacija Webex Desk Camera podržava sustav Windows i Mac OS. Uvjerite se da vaše računalo ispunjava ili premašuje minimalne preduvjete. Za sistemske preduvjete pogledajte sistemske preduvjete WebEx Desk Camera app.

1

Preuzmite app Installer za vaš računalni operacijski sustav. Učinite bilo koju od sljedećih akcija:

  • Otiđite na Cisco Accessory Hub i preuzimanje datoteka uvođenje u službu varalica from pribor Apps.

    snimanje zaslona za Cisco Accessory Hub početnu stranicu

    Odaberite verziju kompatibilnu s operacijskim sustavom za preuzimanje.

    zaslon hvatanje za prebiranje OS inačici

  • Otiđite na Cisco softver preuzimanje datoteka i preuzimanje datoteka najnovija inačica taj je kompatibilan sa vašim operativni sistem. Prijava je potrebna za preuzimanje.
2

Dvaput pritisnite izvršnu datoteku za pokretanje instalacije.

3

Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.