U ovoj su tablici navedene ustanove za izdavanje certifikata kojima cisco Webex hibridne usluge vjeruju.

Na primjer, Expressway-E u traversalnom paru za Cisco Webex Hybrid Call Service mora sadržavati popis certifikata ustanove za izdavanje certifikata koje koristi oblak. Na taj način brze ceste mogu potvrditi da poziv doista dolazi iz cisco webex oblaka.


Popis ustanova za izdavanje certifikata koje Cisco Webex Hybrid Services podržava temelji se na Mozillinoj CAtrgovini certifikata, ali možda se ne podudara s njom točno.

Vlasnik

Zajednički naziv

Pojedinosti

O=Comodo CA Limited

AAA Certificate Services

OU=

O=Comodo CA Limited

Serial=1

SHA-1=d1eb23a46d17d68fd92564c2f1f1601764d8e349

SHA-256=d7a7a0fb5d7e2731d771e9484ebcdef71d5f0c3e0a2948782bc83ee0ea699ef4

O=FNMT-RCM

OU=AC RAIZ FNMT-RCM

O=FNMT-RCM

Serial=5d938d306736c8061d1ac754846907

SHA-1=ec503507b215c4956219e2a89a5b42992c4c2c20

SHA-256=ebc5570c29018c4d67b1aa127baf12f703b4611ebc17b7dab5573894179b93fa

O=ACCV

ACCVRAIZ1

OU=PKIACCV

O=ACCV

Serial=5ec3b7a6437fa4e0

SHA-1=93057a8815c64fce882ffa9116522878bc536417

SHA-256=9a6ec012e1a7da9dbe34194d478ad7c0db1822fb071df12981496ed104384113

O=EDICOM

ACEDICOM Root

OU=PKI

O=EDICOM

Serial=618dc7863b018205

SHA-1=e0b4322eb2f6a568b654538448184a5036874384

03950fb49a531f3e1991942398dfa9e0ea32d7ba1cdd9bc85db57ed9400b434a

O=Actalis S.p.A./03358520967

Actalis Authentication Root CA

OU=

O=Actalis S.p.A./03358520967

Serial=570a119742c4e3cc

SHA-1=f373b387065a28848af2f34ace192bddc78e9cac

SHA-256=55926084ec963a64b96e2abe01ce0ba86a64fbfebcc7aab5afc155b37fd76066

O=AddTrust AB

AddTrust Class 1 CA Root

OU=AddTrust TTP Network

O=AddTrust AB

Serial=1

SHA-1=ccab0ea04c2301d6697bdd379fcd12eb24e3949d

SHA-256=8c7209279ac04e275e16d07fd3b775e80154b5968046e31f52dd25766324e9a7

O=AddTrust AB

AddTrust External CA Root

OU=AddTrust External TTP Network

O=AddTrust AB

Serial=1

SHA-1=02faf3e291435468607857694df5e45b68851868

SHA-256=687fa451382278fff0c8b11f8d43d576671c6eb2bceab413fb83d965d06d2ff2

O=AddTrust AB

AddTrust Public CA Root

OU=AddTrust TTP Network

O=AddTrust AB

Serial=1

SHA-1=2ab628485e78fbf3ad9e7910dd6bdf99722c96e5

SHA-256=0791ca0749b20782aad3c7d7bd0cdfc9485835843eb2d7996009ce43ab6c6927

O=AddTrust AB

AddTrust Qualified CA Root

OU=AddTrust TTP Network

O=AddTrust AB

Serial=1

SHA-1=4d2378ec919539b5007f758f033b211ec54d8bcf

SHA-256=8095210805db4bbc355e4428d8fd6ec2cde3ab5fb97a9942988eb8f4dcd06016

O=AffirmTrust

AffirmTrust Commercial

OU=

O=AffirmTrust

Serial=7777062726a9b17c

SHA-1=f9b5b632455f9cbeec575f80dce96e2cc7b278b7

SHA-256=0376ab1d54c5f9803ce4b2e201a0ee7eef7b57b636e8a93c9b8d4860c96f5fa7

O=AffirmTrust

AffirmTrust Networking

OU=

O=AffirmTrust

Serial=7c4f04391cd4992d

SHA-1=293621028b20ed02f566c532d1d6ed909f45002f

SHA-256=0a81ec5a929777f145904af38d5d509f66b5e2c58fcdb531058b0e17f3f0b41b

O=AffirmTrust

AffirmTrust Premium

OU=

O=AffirmTrust

Serial=6d8c1446b1a60aee

SHA-1=d8a6332ce0036fb185f6634f7d6a066526322827

SHA-256=70a73f7f376b60074248904534b11482d5bf0e698ecc498df52577ebf2e93b9a

O=AffirmTrust

AffirmTrust Premium ECC

OU=

O=AffirmTrust

Serial=7497258ac73f7a54

SHA-1=b8236b002f1d16865301556c11a437caebffc3bb

SHA-256=bd71fdf6da97e4cf62d1647add2581b07d79adf8397eb4ecba9c5e8488821423

O=Amazon

Amazon Root CA 1

OU=

O=Amazon

Serial=66c9fcf99bf8c0a39e2f0788a43e696365bca

SHA-1=8da7f965ec5efc37910f1c6e59fdc1cc6a6ede16

SHA-256=8ecde6884f3d87b1125ba31ac3fcb13d7016de7f57cc904fe1cb97c6ae98196e

O=Amazon

Amazon Root CA 2

OU=

O=Amazon

Serial=66c9fd29635869f0a0fe58678f85b26bb8a37

SHA-1=5a8cef45d7a69859767a8c8b4496b578cf474b1a

SHA-256=1ba5b2aa8c65401a82960118f80bec4f62304d83cec4713a19c39c011ea46db4

O=Amazon

Amazon Root CA 3

OU=

O=Amazon

Serial=66c9fd5749736663f3b0b9ad9e89e7603f24a

SHA-1=0d44dd8c3c8c1a1a58756481e90f2e2affb3d26e

SHA-256=18ce6cfe7bf14e60b2e347b8dfe868cb31d02ebb3ada271569f50343b46db3a4

O=Amazon

Amazon Root CA 4

OU=

O=Amazon

Serial=66c9fd7c1bb104c2943e5717b7b2cc81ac10e

SHA-1=f6108407d6f8bb67980cc2e244c2ebae1cef63be

SHA-256=e35d28419ed02025cfa69038cd623962458da5c695fbdea3c22b0bfb25897092

O=Atos

Atos TrustedRoot 2011

OU=

O=Atos

Serial=5c33cb622c5fb332

SHA-1=2bb1f53e550c1dc5f1d4e6b76a464b550602ac21

SHA-256=f356bea244b7a91eb35d53ca9ad7864ace018e2d35d5f8f96ddf68a6f41aa474

O=

Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068

OU=

O=

Serial=53ec3beefbb2485f

SHA-1=aec5fb3fc8e1bfc4e54f03075a9ae800b7f7b6fa

SHA-256=04048028bf1f2864d48f9ad4d83294366a828856553f3b14303f90147f5d40ef

O=Baltimore

Baltimore CyberTrust Root

OU=CyberTrust

O=Baltimore

Serial=20000b9

SHA-1=d4de20d05e66fc53fe1a50882c78db2852cae474

SHA-256=16af57a9f676b0ab126095aa5ebadef22ab31119d644ac95cd4b93dbf3f26aeb

O=Buypass AS-983163327

Buypass Class 2 Root CA

OU=

O=Buypass AS-983163327

Serial=2

SHA-1=490a7574de870a47fe58eef6c76bebc60b124099

SHA-256=9a114025197c5bb95d94e63d55cd43790847b646b23cdf11ada4a00eff15fb48

O=Buypass AS-983163327

Buypass Class 3 Root CA

OU=

O=Buypass AS-983163327

Serial=2

SHA-1=dafaf7fa6684ec068f1450bdc7c281a5bca96457

SHA-256=edf7ebbca27a2a384d387b7d4010c666e2edb4843e4c29b4ae1d5b9332e6b24d

O=WoSign CA Limited

CA ?????

OU=

O=WoSign CA Limited

Serial=50706bcdd813fc1b4e3b3372d211488d

SHA-1=1632478d89f9213a92008563f5a4a7d312408ad6

SHA-256=d6f034bd94aa233f0297eca4245b283973e447aa590f310c77f48fdf83112254

O=Disig a.s.

CA Disig Root R1

OU=

O=Disig a.s.

Serial=c3039aee50906e28

SHA-1=8e1c74f8a620b9e58af461faec2b4756511a52c6

SHA-256=f96f23f4c3e79c077a46988d5af5900676a0f039cb645dd17549b216c82440ce

O=Disig a.s.

CA Disig Root R2

OU=

O=Disig a.s.

Serial=92b888dbb08ac163

SHA-1=b561ebeaa4dee4254b691a98a55747c234c7d971

SHA-256=e23d4a036d7b70e9f595b1422079d2b91edfbb1fb651a0633eaa8a9dc5f80703

O=WoSign CA Limited

CA WoSign ECC Root

OU=

O=WoSign CA Limited

Serial=684a5870806bf08f02faf6dee8b09090

SHA-1=d27ad2beed94c0a13cc72521ea5d71be8119f32b

SHA-256=8b45da1c06f791eb0cabf26be588f5fb23165c2e614bf885562d0dce50b29b02

O=WoSign CA Limited

Certification Authority of WoSign

OU=

O=WoSign CA Limited

Serial=5e68d61171946350560068f33ec9c591

SHA-1=b94294bf91ea8fb64be61097c7fb001359b676cb

SHA-256=4b22d5a6aec99f3cdb79aa5ec06838479cd5ecba7164f7f22dc1d65f63d85708

O=WoSign CA Limited

Certification Authority of WoSign G2

OU=

O=WoSign CA Limited

Serial=6b25da8a889d7cbc0f05b3b17a614544

SHA-1=fbeddc9065b7272037bc550c9c56debbf27894e1

SHA-256=d487a56f83b07482e85e963394c1ecc2c9e51d0903ee946b02c301581ed99e16

O=Dhimyotis

Certigna

OU=

O=Dhimyotis

Serial=fedce3010fc948ff

SHA-1=b12e13634586a46f1ab2606837582dc4acfd9497

SHA-256=e3b6a2db2ed7ce48842f7ac53241c7b71d54144bfb40c11f3f1d0b42f5eea12d

O=Certinomis

Certinomis - Autorité Racine

OU=0002 433998903

O=Certinomis

Serial=1

SHA-1=2e14daec28f0fa1e8e389a4eabeb26c00ad383c3

SHA-256=fcbfe2886206f72b27593c8b070297e12d769ed10ed7930705a8098effc14d17

O=Certinomis

Certinomis - Root CA

OU=0002 433998903

O=Certinomis

Serial=1

SHA-1=9d70bb01a5a4a018112ef71c01b932c534e788a8

SHA-256=2a99f5bc1174b73cbb1d620884e01c34e51ccb3978da125f0e33268883bf4158

O=Certplus

Certplus Root CA G1

OU=

O=Certplus

Serial=11205583e42d3e5456852d8337b72cdc4611

SHA-1=22fdd0b7fda24e0dac492ca0aca67b6a1fe3f766

SHA-256=152a402bfcdf2cd548054d2275b39c7fca3ec0978078b0f0ea76e561a6c7433e

O=Certplus

Certplus Root CA G2

OU=

O=Certplus

Serial=1120d991ceaea3e8c5e7ffe902afcf73bc55

SHA-1=4f658e1fe906d82802e9544741c954255d69cc1a

SHA-256=6cc05041e6445e74696c4cfbc9f80f543b7eabbb44b4ce6f787c6a9971c42f17

O=certSIGN

OU=certSIGN ROOT CA

O=certSIGN

Serial=200605167002

SHA-1=fab7ee36972662fb2db02af6bf03fde87c4b2f9b

SHA-256=eaa962c4fa4a6bafebe415196d351ccd888d4f53f3fa8ae6d7c466a94e6042bb

O=Unizeto Sp. z o.o.

Certum CA

OU=

O=Unizeto Sp. z o.o.

Serial=10020

SHA-1=6252dc40f71143a22fde9ef7348e064251b18118

SHA-256=d8e0febc1db2e38d00940f37d27d41344d993e734b99d5656d9778d4d8143624

O=Unizeto Technologies S.A.

Certum Trusted Network CA

OU=Certum Certification Authority

O=Unizeto Technologies S.A.

Serial=444c0

SHA-1=07e032e020b72c3f192f0628a2593a19a70f069e

SHA-256=5c58468d55f58e497e743982d2b50010b6d165374acf83a7d4a32db768c4408e

O=Unizeto Technologies S.A.

Certum Trusted Network CA 2

OU=Certum Certification Authority

O=Unizeto Technologies S.A.

Serial=21d6d04a4f250fc93237fcaa5e128de9

SHA-1=d3dd483e2bbf4c05e8af10f5fa7626cfd3dc3092

SHA-256=b676f2eddae8775cd36cb0f63cd1d4603961f49e6265ba013a2f0307b6d0b804

O=China Financial Certification Authority

CFCA EV ROOT

OU=

O=China Financial Certification Authority

Serial=184accd6

SHA-1=e2b8294b5584ab6b58c290466cac3fb8398f8483

SHA-256=5cc3d78e4e1d5e45547a04e6873e64f90cf9536d1ccc2ef800f355c4c5fd70fd

O=AC Camerfirma SA CIF A82743287

Chambers of Commerce Root

OU=http://www.chambersign.org

O=AC Camerfirma SA CIF A82743287

Serial=0

SHA-1=6e3a55a4190c195c93843cc0db722e313061f0b1

SHA-256=0c258a12a5674aef25f28ba7dcfaeceea348e541e6f5cc4ee63b71b361606ac3

O=AC Camerfirma S.A.

Chambers of Commerce Root - 2008

OU=

O=AC Camerfirma S.A.

Serial=a3da427ea4b1aeda

SHA-1=786a74ac76ab147f9c6a3050ba9ea87efe9ace3c

SHA-256=063e4afac491dfd332f3089b8542e94617d893d7fe944e10a7937ee29d9693c0

O=Kineski informacijski centar internetske mreže

China Internet Network Information Center EV Certificates Root

OU=

O=Kineski informacijski centar internetske mreže

Serial=489f0001

SHA-1=4f99aa93fb2bd13726a1994ace7ff005f2935d1e

SHA-256=1c01c6f4dbb2fefc22558b2bca32563f49844acfc32b7be4b0ff599f9e8c7af7

O=Certplus

Class 2 Primary CA

OU=

O=Certplus

Serial=85bd4bf3d8dae369f694d75fc3a54423

SHA-1=74207441729cdd92ec7931d823108dc28192e2bb

SHA-256=0f993c8aef97baaf5687140ed59ad1821bb4afacf0aa9a58b5d57a338a3afbcb

O=CNNIC

CNNIC ROOT

OU=

O=CNNIC

Serial=49330001

SHA-1=8baf4c9b1df02a92f7da128eb91bacf498604b6f

SHA-256=e28393773da845a679f2080cc7fb44a3b7a1c3792cb7eb7729fdcb6a8d99aea7

O=COMODO CA Limited

COMODO Certification Authority

OU=

O=COMODO CA Limited

Serial=4e812d8a8265e00b02ee3e350246e53d

SHA-1=6631bf9ef74f9eb6c9d5a60cba6abed1f7bdef7b

SHA-256=0c2cd63df7806fa399ede809116b575bf87989f06518f9808c860503178baf66

O=COMODO CA Limited

COMODO ECC Certification Authority

OU=

O=COMODO CA Limited

Serial=1f47afaa62007050544c019e9b63992a

SHA-1=9f744e9f2b4dbaec0f312c50b6563b8e2d93c311

SHA-256=1793927a0614549789adce2f8f34f7f0b66d0f3ae3a3b84d21ec15dbba4fadc7

O=COMODO CA Limited

COMODO RSA Certification Authority

OU=

O=COMODO CA Limited

Serial=4caaf9cadb636fe01ff74ed85b03869d

SHA-1=afe5d244a8d1194230ff479fe2f897bbcd7a8cb4

SHA-256=52f0e1c4e58ec629291b60317f074671b85d7ea80d5b07273463534b32b40234

O=Cisco Systems

Copper Intermediate CA One

OU=CTG

O=Cisco Systems

Serial=2

SHA-1=b39c455c0ea38fdedbfbade6b76ce8baaf36021e

SHA-256=1fb1bb4153e4522dc2161bf9572cf3d7af2dd87242720ed36504f19f9fe71c07

O=Cisco Systems

Copper Root CA

OU=CTG

O=Cisco Systems

Serial=fae793b935e3a7e1

SHA-1=6c6721eefe0cdddecf968db567255dc468adbad3

SHA-256=e4a90f61a1d8c9fe887c10595ec85c9125fa7a851e3f22442e9c4469ac3f34ca

O=Cybertrust, Inc

Cybertrust Global Root

OU=

O=Cybertrust, Inc

Serial=400000000010f85aa2d48

SHA-1=5f43e5b1bff8788cac1cc7ca4a9ac6222bcc34c6

SHA-256=960adf0063e96356750c2965dd0a0867da0b9cbd6e77714aeafb2349ab393da3

O=Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom Root CA 2

OU=T-TeleSec Trust Center

O=Deutsche Telekom AG

Serial=26

SHA-1=85a408c09c193e5d51587dcdd61330fd8cde37bf

SHA-256=b6191a50d0c3977f7da99bcdaac86a227daeb9679ec70ba3b0c9d92271c170d3

O=DigiCert Inc

DigiCert Assured ID Root CA

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=ce7e0e517d846fe8fe560fc1bf03039

SHA-1=0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43

SHA-256=3e9099b5015e8f486c00bcea9d111ee721faba355a89bcf1df69561e3dc6325c

O=DigiCert Inc

DigiCert Assured ID Root G2

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=b931c3ad63967ea6723bfc3af9af44b

SHA-1=a14b48d943ee0a0e40904f3ce0a4c09193515d3f

SHA-256=7d05ebb682339f8c9451ee094eebfefa7953a114edb2f44949452fab7d2fc185

O=DigiCert Inc

DigiCert Assured ID Root G3

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=ba15afa1ddfa0b54944afcd24a06cec

SHA-1=f517a24f9a48c6c9f8a200269fdc0f482cab3089

SHA-256=7e37cb8b4c47090cab36551ba6f45db840680fba166a952db100717f43053fc2

O=DigiCert Inc

DigiCert Global Root CA

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=83be056904246b1a1756ac95991c74a

SHA-1=a8985d3a65e5e5c4b2d7d66d40c6dd2fb19c5436

SHA-256=4348a0e9444c78cb265e058d5e8944b4d84f9662bd26db257f8934a443c70161

O=DigiCert Inc

DigiCert Global Root G2

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=33af1e6a711a9a0bb2864b11d09fae5

SHA-1=df3c24f9bfd666761b268073fe06d1cc8d4f82a4

SHA-256=cb3ccbb76031e5e0138f8dd39a23f9de47ffc35e43c1144cea27d46a5ab1cb5f

O=DigiCert Inc

DigiCert Global Root G3

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=55556bcf25ea43535c3a40fd5ab4572

SHA-1=7e04de896a3e666d00e687d33ffad93be83d349e

SHA-256=31ad6648f8104138c738f39ea4320133393e3a18cc02296ef97c2ac9ef6731d0

O=DigiCert Inc

DigiCert High Assurance EV Root CA

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=2ac5c266a0b409b8f0b79f2ae462577

SHA-1=5fb7ee0633e259dbad0c4c9ae6d38f1a61c7dc25

SHA-256=7431e5f4c3c1ce4690774f0b61e05440883ba9a01ed00ba6abd7806ed3b118cf

O=DigiCert Inc

DigiCert Trusted Root G4

OU=www.digicert.com

O=DigiCert Inc

Serial=59b1b579e8e2132e23907bda777755c

SHA-1=ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4

SHA-256=552f7bdcf1a7af9e6ce672017f4f12abf77240c78e761ac203d1d9d20ac89988

O=Digital Signature Trust

DST ACES CA X6

OU=DST ACES

O=Digital Signature Trust

Serial=d5e990ad69db778ecd807563b8615d9

SHA-1=4054da6f1c3f4074aced0feccddb79d153fb901d

SHA-256=767c955a76412c89af688e90a1c70f556cfd6b6025dbea10416d7eb6831f8c40

O=Digital Signature Trust Co.

DST Root CA X3

OU=

O=Digital Signature Trust Co.

Serial=44afb080d6a327ba893039862ef8406b

SHA-1=dac9024f54d8f6df94935fb1732638ca6ad77c13

SHA-256=0687260331a72403d909f105e69bcf0d32e1bd2493ffc6d9206d11bcd6770739

O=D-Trust GmbH

D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009

OU=

O=D-Trust GmbH

Serial=983f3

SHA-1=58e8abb0361533fb80f79b1b6d29d3ff8d5f00f0

SHA-256=49e7a442acf0ea6287050054b52564b650e4f49e42e348d6aa38e039e957b1c1

O=D-Trust GmbH

D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009

OU=

O=D-Trust GmbH

Serial=983f4

SHA-1=96c91b0b95b4109842fad0d82279fe60fab91683

SHA-256=eec5496b988ce98625b934092eec2908bed0b0f316c2d4730c84eaf1f3d34881

O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)

EC-ACC

OU=Serveis Publics de Certificacio Vegeu https://www.catcert.net/verarrel (c)03 Jerarquia Entitats de Certificacio Catalanes

O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I)

Serial=-11d4c2142bde21eb579d53fb0c223bff

SHA-1=28903a635b5280fae6774c0b6da7d6baa64af2e8

SHA-256=88497f01602f3154246ae28c4d5aef10f1d87ebb76626f4ae0b7f95ba7968799

O=AS Sertifitseerimiskeskus

EE Certification Centre Root CA

OU=

O=AS Sertifitseerimiskeskus

Serial=5480f9a073ed3f004cca89d8e371e64a

SHA-1=c9a8b9e755805e58e35377a725ebafc37b27ccd7

SHA-256=3e84ba4342908516e77573c0992f0979ca084e4685681ff195ccba8a229b8a76

O=Entrust, Inc.

Entrust Root Certification Authority

OU=www.entrust.net/CPS is incorporated by reference (c) 2006 Entrust, Inc.

O=Entrust, Inc.

Serial=456b5054

SHA-1=b31eb1b740e36c8402dadc37d44df5d4674952f9

SHA-256=73c176434f1bc6d5adf45b0e76e727287c8de57616c1e6e6141a2b2cbc7d8e4c

O=Entrust, Inc.

Entrust Root Certification Authority - EC1

OU=See www.entrust.net/legal-terms (c) 2012 Entrust, Inc. - for authorized use only

O=Entrust, Inc.

Serial=a68b79290000000050d091f9

SHA-1=20d80640df9b25f512253a11eaf7598aeb14b547

SHA-256=02ed0eb28c14da45165c566791700d6451d7fb56f0b2ab1d3b8eb070e56edff5

O=Entrust, Inc.

Entrust Root Certification Authority - G2

OU=See www.entrust.net/legal-terms (c) 2009 Entrust, Inc. - for authorized use only

O=Entrust, Inc.

Serial=4a538c28

SHA-1=8cf427fd790c3ad166068de81e57efbb932272d4

SHA-256=43df5774b03e7fef5fe40d931a7bedf1bb2e6b42738c4e6d3841103d3aa7f339

O=Entrust.net

Entrust.net Certification Authority (2048)

OU=www.entrust.net/CPS_2048 incorp. by ref. (limits liab.) (c) 1999 Entrust.net Limited

O=Entrust.net

Serial=3863def8

SHA-1=503006091d97d4f5ae39f7cbe7927d7d652d3431

SHA-256=6dc47172e01cbcb0bf62580d895fe2b8ac9ad4f873801e0c10b9c837d21eb177

O=Chunghwa Telecom Co., Ltd.

OU=ePKI Root Certification Authority

O=Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Serial=15c8bd65475cafb897005ee406d2bc9d

SHA-1=67650df17e8e7e5b8240a4f4564bcfe23d69c6f0

SHA-256=c0a6f4dc63a24bfdcf54ef2a6a082a0a72de35803e2ff5ff527ae5d87206dfd5

O=E-Tu?ra EBG Bili?im Teknolojileri ve Hizmetleri A.?.

E-Tugra Certification Authority

OU=E-Tugra Sertifikasyon Merkezi

O=E-Tu?ra EBG Bili?im Teknolojileri ve Hizmetleri A.?.

Serial=6a683e9c519bcb53

SHA-1=51c6e70849066ef392d45ca00d6da3628fc35239

SHA-256=b0bfd52bb0d7d9bd92bf5d4dc13da255c02c542f378365ea893911f55e55f23c

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Global CA

OU=

O=GeoTrust Inc.

Serial=23456

SHA-1=de28f4a4ffe5b92fa3c503d1a349a7f9962a8212

SHA-256=ff856a2d251dcd88d36656f450126798cfabaade40799c722de4d2b5db36a73a

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Global CA 2

OU=

O=GeoTrust Inc.

Serial=1

SHA-1=a9e9780814375888f20519b06d2b0d2b6016907d

SHA-256=ca2d82a08677072f8ab6764ff035676cfe3e5e325e012172df3f92096db79b85

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Primary Certification Authority

OU=

O=GeoTrust Inc.

Serial=18acb56afd69b6153a636cafdafac4a1

SHA-1=323c118e1bf7b8b65254e2e2100dd6029037f096

SHA-256=37d51006c512eaab626421f1ec8c92013fc5f82ae98ee533eb4619b8deb4d06c

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Primary Certification Authority - G2

OU=(c) 2007 GeoTrust Inc. - For authorized use only

O=GeoTrust Inc.

Serial=3cb2f4480a00e2feeb243b5e603ec36b

SHA-1=8d1784d537f3037dec70fe578b519a99e610d7b0

SHA-256=5edb7ac43b82a06a8761e8d7be4979ebf2611f7dd79bf91c1c6b566a219ed766

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Primary Certification Authority - G3

OU=(c) 2008 GeoTrust Inc. - For authorized use only

O=GeoTrust Inc.

Serial=15ac6e9419b2794b41f627a9c3180f1f

SHA-1=039eedb80be7a03c6953893b20d2d9323a4c2afd

SHA-256=b478b812250df878635c2aa7ec7d155eaa625ee82916e2cd294361886cd1fbd4

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Universal CA

OU=

O=GeoTrust Inc.

Serial=1

SHA-1=e621f3354379059a4b68309d8a2f74221587ec79

SHA-256=a0459b9f63b22559f5fa5d4c6db3f9f72ff19342033578f073bf1d1b46cbb912

O=GeoTrust Inc.

GeoTrust Universal CA 2

OU=

O=GeoTrust Inc.

Serial=1

SHA-1=379a197b418545350ca60369f33c2eaf474f2079

SHA-256=a0234f3bc8527ca5628eec81ad5d69895da5680dc91d1cb8477f33f878b95b0b

O=AC Camerfirma SA CIF A82743287

Global Chambersign Root

OU=http://www.chambersign.org

O=AC Camerfirma SA CIF A82743287

Serial=0

SHA-1=339b6b1450249b557a01877284d9e02fc3d2d8e9

SHA-256=ef3cb417fc8ebf6f97876c9e4ece39de1ea5fe649141d1028b7d11c0b2298ced

O=AC Camerfirma S.A.

Global Chambersign Root - 2008

OU=

O=AC Camerfirma S.A.

Serial=c9cdd3e9d57d23ce

SHA-1=4abdeeec950d359c89aec752a12c5b29f6d6aa0c

SHA-256=136335439334a7698016a0d324de72284e079d7b5220bb8fbd747816eebebaca

O=GlobalSign

GlobalSign

OU=GlobalSign ECC Root CA - R4

O=GlobalSign

Serial=2a38a41c960a04de42b228a50be8349802

SHA-1=6969562e4080f424a1e7199f14baf3ee58ab6abb

SHA-256=bec94911c2955676db6c0a550986d76e3ba005667c442c9762b4fbb773de228c

O=GlobalSign

GlobalSign

OU=GlobalSign ECC Root CA - R5

O=GlobalSign

Serial=605949e0262ebb55f90a778a71f94ad86c

SHA-1=1f24c630cda418ef2069ffad4fdd5f463a1b69aa

SHA-256=179fbc148a3dd00fd24ea13458cc43bfa7f59c8182d783a513f6ebec100c8924

O=GlobalSign

GlobalSign

OU=GlobalSign Root CA - R2

O=GlobalSign

Serial=400000000010f8626e60d

SHA-1=75e0abb6138512271c04f85fddde38e4b7242efe

SHA-256=ca42dd41745fd0b81eb902362cf9d8bf719da1bd1b1efc946f5b4c99f42c1b9e

O=GlobalSign

GlobalSign

OU=GlobalSign Root CA - R3

O=GlobalSign

Serial=4000000000121585308a2

SHA-1=d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad

SHA-256=cbb522d7b7f127ad6a0113865bdf1cd4102e7d0759af635a7cf4720dc963c53b

O=GlobalSign nv-sa

GlobalSign Root CA

OU=Root CA

O=GlobalSign nv-sa

Serial=40000000001154b5ac394

SHA-1=b1bc968bd4f49d622aa89a81f2150152a41d829c

SHA-256=ebd41040e4bb3ec742c9e381d31ef2a41a48b6685c96e7cef3c1df6cd4331c99

O=The Go Daddy Group, Inc.

OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority

O=The Go Daddy Group, Inc.

Serial=0

SHA-1=2796bae63f1801e277261ba0d77770028f20eee4

SHA-256=c3846bf24b9e93ca64274c0ec67c1ecc5e024ffcacd2d74019350e81fe546ae4

O=GoDaddy.com, Inc.

Go Daddy Root Certificate Authority - G2

OU=

O=GoDaddy.com, Inc.

Serial=0

SHA-1=47beabc922eae80e78783462a79f45c254fde68b

SHA-256=45140b3247eb9cc8c5b4f0d7b53091f73292089e6e5a63e2749dd3aca9198eda

O=Government Root Certification Authority

OU=

O=Government Root Certification Authority

Serial=1f9d595ad72fc20644a5800869e35ef6

SHA-1=f48b11bfdeabbe94542071e641de6bbe882b40b9

SHA-256=7600295eefe85b9e1fd624db76062aaaae59818a54d2774cd4c0b2c01131e1b3

O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority

Hellenic Academic and Research Institutions ECC RootCA 2015

OU=

O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority

Serial=0

SHA-1=9ff1718d92d59af37d7497b4bc6f84680bbab666

SHA-256=44b545aa8a25e65a73ca15dc27fc36d24c1cb9953a066539b11582dc487b4833

O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011

OU=

O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority

Serial=0

SHA-1=fe45659b79035b98a161b5512eacda580948224d

SHA-256=bc104f15a48be709dca542a7e1d4b9df6f054527e802eaa92d595444258afe71

O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2015

OU=

O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Authority

Serial=0

SHA-1=010c0695a6981914ffbf5fc6b0b695ea29e912a6

SHA-256=a040929a02ce53b4acf4f2ffc6981ce4496f755e6d45fe0b2a692bcd52523f36

O=Hongkong Post

Hongkong Post Root CA 1

OU=

O=Hongkong Post

Serial=3e8

SHA-1=d6daa8208d09d2154d24b52fcb346eb258b28a58

SHA-256=f9e67d336c51002ac054c632022d66dda2e7e3fff10ad061ed31d8bbb410cfb2

O=IdenTrust

IdenTrust Commercial Root CA 1

OU=

O=IdenTrust

Serial=a0142800000014523c844b500000002

SHA-1=df717eaa4ad94ec9558499602d48de5fbcf03a25

SHA-256=5d56499be4d2e08bcfcad08a3e38723d50503bde706948e42f55603019e528ae

O=IdenTrust

IdenTrust Public Sector Root CA 1

OU=

O=IdenTrust

Serial=a0142800000014523cf467c00000002

SHA-1=ba29416077983ff4f3eff231053b2eea6d4d45fd

SHA-256=30d0895a9a448a262091635522d1f52010b5867acae12c78ef958fd4f4389f2f

O=Internet Security Research Group

ISRG Root X1

OU=

O=Internet Security Research Group

Serial=8210cfb0d240e3594463e0bb63828b00

SHA-1=cabd2a79a1076a31f21d253635cb039d4329a5e8

SHA-256=96bcec06264976f37460779acf28c5a7cfe8a3c0aae11a8ffcee05c0bddf08c6

O=IZENPE S.A.

Izenpe.com

OU=

O=IZENPE S.A.

Serial=b0b75a16485fbfe1cbf58bd719e67d

SHA-1=2f783d255218a74a653971b52ca29c45156fe919

SHA-256=2530cc8e98321502bad96f9b1fba1b099e2d299e0f4548bb914f363bc0d4531f

O=LuxTrust S.A.

LuxTrust Global Root 2

OU=

O=LuxTrust S.A.

Serial=a7ea6df4b449eda6a24859ee6b815d3167fbbb1

SHA-1=1e0e56190ad18b2598b20444ff668a0417995f3f

SHA-256=54455f7129c20b1447c418f997168f24c58fc5023bf5da5be2eb6e1dd8902ed5

O=Microsec Ltd.

Microsec e-Szigno Root CA 2009

OU=

O=Microsec Ltd.

Serial=c27e43044e473f19

SHA-1=89df74fe5cf40f4a80f9e3377d54da91e101318e

SHA-256=3c5f81fea5fab82c64bfa2eaecafcde8e077fc8620a7cae537163df36edbf378

O=NetLock Kft.

NetLock Arany (Class Gold) F?tanúsítvány

OU=Tanúsítványkiadók (Certification Services)

O=NetLock Kft.

Serial=49412ce40010

SHA-1=06083f593f15a104a069a46ba903d006b7970991

SHA-256=6c61dac3a2def031506be036d2a6fe401994fbd13df9c8d466599274c446ec98

O=Network Solutions L.L.C.

Network Solutions Certificate Authority

OU=

O=Network Solutions L.L.C.

Serial=57cb336fc25c16e6471617e3903168e0

SHA-1=74f8a3c3efe7b390064b83903c21646020e5dfce

SHA-256=15f0ba00a3ac7af3ac884c072b1011a077bd77c097f40164b2f8598abd83860c

O=WISeKey

OISTE WISeKey Global Root GA CA

OU=Copyright (c) 2005 OISTE Foundation Endorsed

O=WISeKey

Serial=413d72c7f46b1f81437df1d22854df9a

SHA-1=5922a1e15aea163521f898396a4646b0441b0fa9

SHA-256=41c923866ab4cad6b7ad578081582e020797a6cbdf4fff78ce8396b38937d7f5

O=WISeKey

OISTE WISeKey Global Root GB CA

OU=OISTE Foundation Endorsed

O=WISeKey

Serial=76b1205274f0858746b3f8231af6c2c0

SHA-1=0ff9407618d3d76a4b98f0a8359e0cfd27accced

SHA-256=6b9c08e86eb0f767cfad65cd98b62149e5494a67f5845e7bd1ed019f27b86bd6

O=OpenTrust

OpenTrust Root CA G1

OU=

O=OpenTrust

Serial=1120b39055397d7f366d64c2a79f6b638e67

SHA-1=7991e834f7e2eedd08950152e9552d14e958d57e

SHA-256=56c77128d98c18d91b4cfdffbc25ee9103d4758ea2abad826a90f3457d460eb4

O=OpenTrust

OpenTrust Root CA G2

OU=

O=OpenTrust

Serial=1120a1691bbfbdb9bd52968f23e848bf2611

SHA-1=795f8860c5ab7c3d92e6cbf48de145cd11ef600b

SHA-256=27995829fe6a7515c1bfe848f9c4761db16c225929257bf40d0894f29ea8baf2

O=OpenTrust

OpenTrust Root CA G3

OU=

O=OpenTrust

Serial=1120e6f84cfc24b0be0540acda831b34603f

SHA-1=6e2664f356bf3455bfd1933f7c01ded813da8aa6

SHA-256=b7c36231706e81078c367cb896198f1e3208dd926949dd8f5709a410f75b6292

O=Sistema Nacional de Certificacion Electronica

PSCProcert

OU=Proveedor de Certificados PROCERT

O=Sistema Nacional de Certificacion Electronica

Serial=b

SHA-1=70c18d74b428810ae4fda575d7019f99b03d5074

SHA-256=3cfc3c14d1f684ff17e38c43ca440c00b967ec933e8bfe064ca1d72c90f2adb0

O=QuoVadis Limited

QuoVadis Root CA 1 G3

OU=

O=QuoVadis Limited

Serial=78585f2ead2c194be3370735341328b596d46593

SHA-1=1b8eea5796291ac939eab80a811a7373c0937967

SHA-256=8a866fd1b276b57e578e921c65828a2bed58e9f2f288054134b7f1f4bfc9cc74

O=QuoVadis Limited

QuoVadis Root CA 2

OU=

O=QuoVadis Limited

Serial=509

SHA-1=ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7

SHA-256=85a0dd7dd720adb7ff05f83d542b209dc7ff4528f7d677b18389fea5e5c49e86

O=QuoVadis Limited

QuoVadis Root CA 2 G3

OU=

O=QuoVadis Limited

Serial=445734245b81899b35f2ceb82b3b5ba726f07528

SHA-1=093c61f38b8bdc7d55df7538020500e125f5c836

SHA-256=8fe4fb0af93a4d0d67db0bebb23e37c71bf325dcbcdd240ea04daf58b47e1840

O=QuoVadis Limited

QuoVadis Root CA 3

OU=

O=QuoVadis Limited

Serial=5c6

SHA-1=1f4914f7d874951dddae02c0befd3a2d82755185

SHA-256=18f1fc7f205df8adddeb7fe007dd57e3af375a9c4d8d73546bf4f1fed1e18d35

O=QuoVadis Limited

QuoVadis Root CA 3 G3

OU=

O=QuoVadis Limited

Serial=2ef59b0228a7db7affd5a3a9eebd03a0cf126a1d

SHA-1=4812bd923ca8c43906e7306d2796e6a4cf222e7d

SHA-256=88ef81de202eb018452e43f864725cea5fbd1fc2d9d205730709c5d8b8690f46

O=QuoVadis Limited

QuoVadis Root Certification Authority

OU=Root Certification Authority

O=QuoVadis Limited

Serial=3ab6508b

SHA-1=de3f40bd5093d39b6c60f6dabc076201008976c9

SHA-256=a45ede3bbbf09c8ae15c72efc07268d693a21c996fd51e67ca079460fd6d8873

O=Comodo CA Limited

Secure Certificate Services

OU=

O=Comodo CA Limited

Serial=1

SHA-1=4a65d5f41def39b8b8904a4ad3648133cfc7a1d1

SHA-256=bd81ce3b4f6591d11a67b5fc7a47fdef25521bf9aa4e18b9e3df2e34a7803be8

O=SecureTrust Corporation

Secure Global CA

OU=

O=SecureTrust Corporation

Serial=75622a4e8d48a894df413c8f0f8eaa5

SHA-1=3a44735ae581901f248661461e3b9cc45ff53a1b

SHA-256=4200f5043ac8590ebb527d209ed1503029fbcbd41ca1b506ec27f15ade7dac69

O=Japan Certification Services, Inc.

SecureSign RootCA11

OU=

O=Japan Certification Services, Inc.

Serial=1

SHA-1=3bc49f48f8f373a09c1ebdf85bb1c365c7d811b3

SHA-256=bf0feefb9e3a581ad5f9e9db7589985743d261085c4d314f6f5d7259aa421612

O=SecureTrust Corporation

SecureTrust CA

OU=

O=SecureTrust Corporation

Serial=cf08e5c0816a5ad427ff0eb271859d0

SHA-1=8782c6c304353bcfd29692d2593e7d44d934ff11

SHA-256=f1c1b50ae5a20dd8030ec9f6bc24823dd367b5255759b4e71b61fce9f7375d73

O=SECOM Trust Systems CO.

LTD.

OU=Security Communication EV RootCA1

O=SECOM Trust Systems CO.

LTD.

Serial=0

SHA-1=feb8c432dcf9769aceae3dd8908ffd288665647d

SHA-256=a22dba681e97376e2d397d728aae3a9b6296b9fdba60bc2e11f647f2c675fb37

O=SECOM Trust.net

OU=Security Communication RootCA1

O=SECOM Trust.net

Serial=0

SHA-1=36b12b49f9819ed74c9ebc380fc6568f5dacb2f7

SHA-256=e75e72ed9f560eec6eb4800073a43fc3ad19195a392282017895974a99026b6c

O=SECOM Trust Systems CO., LTD.

OU=Security Communication RootCA2

O=SECOM Trust Systems CO., LTD.

Serial=0

SHA-1=5f3b8cf2f810b37d78b4ceec1919c37334b9c774

SHA-256=513b2cecb810d4cde5dd85391adfc6c2dd60d87bb736d2b521484aa47a0ebef6

O=Sonera

Sonera Class2 CA

OU=

O=Sonera

Serial=1d

SHA-1=37f76de6077c90c5b13e931ab74110b4f2e49a27

SHA-256=7908b40314c138100b518d0735807ffbfcf8518a0095337105ba386b153dd927

O=Staat der Nederlanden

Staat der Nederlanden EV Root CA

OU=

O=Staat der Nederlanden

Serial=98968d

SHA-1=76e27ec14fdb82c1c0a675b505be3d29b4eddbbb

SHA-256=4d2491414cfe956746ec4cefa6cf6f72e28a1329432f9d8a907ac4cb5dadc15a

O=Staat der Nederlanden

Staat der Nederlanden Root CA - G2

OU=

O=Staat der Nederlanden

Serial=98968c

SHA-1=59af82799186c7b47507cbcf035746eb04ddb716

SHA-256=668c83947da63b724bece1743c31a0e6aed0db8ec5b31be377bb784f91b6716f

O=Staat der Nederlanden

Staat der Nederlanden Root CA - G3

OU=

O=Staat der Nederlanden

Serial=98a239

SHA-1=d8eb6b41519259e0f3e78500c03db68897c9eefc

SHA-256=3c4fb0b95ab8b30032f432b86f535fe172c185d0fd39865837cf36187fa6f428

O=Starfield Technologies, Inc.

OU=Starfield Class 2 Certification Authority

O=Starfield Technologies, Inc.

Serial=0

SHA-1=ad7e1c28b064ef8f6003402014c3d0e3370eb58a

SHA-256=1465fa205397b876faa6f0a9958e5590e40fcc7faa4fb7c2c8677521fb5fb658

O=Starfield Technologies, Inc.

Starfield Root Certificate Authority - G2

OU=

O=Starfield Technologies, Inc.

Serial=0

SHA-1=b51c067cee2b0c3df855ab2d92f4fe39d4e70f0e

SHA-256=2ce1cb0bf9d2f9e102993fbe215152c3b2dd0cabde1c68e5319b839154dbb7f5

O=Starfield Technologies, Inc.

Starfield Services Root Certificate Authority - G2

OU=

O=Starfield Technologies, Inc.

Serial=0

SHA-1=925a8f8d2c6d04e0665f596aff22d863e8256f3f

SHA-256=568d6905a2c88708a4b3025190edcfedb1974a606a13c6e5290fcb2ae63edab5

O=StartCom Ltd.

StartCom Certification Authority

OU=Secure Digital Certificate Signing

O=StartCom Ltd.

Serial=1

SHA-1=3e2bf7f2031b96f38ce6c4d8a85d3e2d58476a0f

SHA-256=c766a9bef2d4071c863a31aa4920e813b2d198608cb7b7cfe21143b836df09ea

O=StartCom Ltd.

StartCom Certification Authority

OU=Secure Digital Certificate Signing

O=StartCom Ltd.

Serial=2d

SHA-1=a3f1333fe242bfcfc5d14e8f394298406810d1a0

SHA-256=e17890ee09a3fbf4f48b9c414a17d637b7a50647e9bc752322727fcc1742a911

O=StartCom Ltd.

StartCom Certification Authority G2

OU=

O=StartCom Ltd.

Serial=3b

SHA-1=31f1fd68226320eec63b3f9dea4a3e537c7c3917

SHA-256=c7ba6567de93a798ae1faa791e712d378fae1f93c4397fea441bb7cbe6fd5995

O=Swisscom

Swisscom Root CA 1

OU=Digital Certificate Services

O=Swisscom

Serial=5c0b855c0be75941df57cc3f7f9da836

SHA-1=5f3afc0a8b64f686673474df7ea9a2fef9fa7a51

SHA-256=21db20123660bb2ed418205da11ee7a85a65e2bc6e55b5af7e7899c8a266d92e

O=Swisscom

Swisscom Root CA 2

OU=Digital Certificate Services

O=Swisscom

Serial=1e9e28e848f2e5efc37c4a1e5a1867b6

SHA-1=77474fc630e40f4c47643f84bab8c6954a8a41ec

SHA-256=f09b122c7114f4a09bd4ea4f4a99d558b46e4c25cd81140d29c05613914c3841

O=Swisscom

Swisscom Root EV CA 2

OU=Digital Certificate Services

O=Swisscom

Serial=f2fa64e27463d38dfd101d041f76ca58

SHA-1=e7a19029d3d552dc0d0fc692d3ea880d152e1a6b

SHA-256=d95fea3ca4eedce74cd76e75fc6d1ff62c441f0fa8bc77f034b19e5db258015d

O=SwissSign AG

SwissSign Gold CA - G2

OU=

O=SwissSign AG

Serial=bb401c43f55e4fb0

SHA-1=d8c5388ab7301b1b6ed47ae645253a6f9f1a2761

SHA-256=62dd0be9b9f50a163ea0f8e75c053b1eca57ea55c8688f647c6881f2c8357b95

O=SwissSign AG

SwissSign Silver CA - G2

OU=

O=SwissSign AG

Serial=4f1bd42f54bb2f4b

SHA-1=9baae59f56ee21cb435abe2593dfa7f040d11dcb

SHA-256=be6c4da2bbb9ba59b6f3939768374246c3c005993fa98f020d1dedbed48a81d5

O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

SZAFIR ROOT CA2

OU=

O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Serial=3e8a5d07ec55d232d5b7e3b65f01eb2ddce4d6e4

SHA-1=e252fa953feddb2460bd6e28f39ccccf5eb33fde

SHA-256=a1339d33281a0b56e557d3d32b1ce7f9367eb094bd5fa72a7e5004c8ded7cafe

O=Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu - TÜB?TAK

TÜB?TAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sa?lay?c?s? - Sürüm 3

OU=Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara?t?rma Enstitüsü - UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi

O=Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu - TÜB?TAK

Serial=11

SHA-1=1b4b396126276b6491a2686dd70243212d1f1d96

SHA-256=e4c73430d7a5b50925df43370a0d216e9a79b9d6db8373a0c69eb1cc31c7c52a

O=TeliaSonera

TeliaSonera Root CA v1

OU=

O=TeliaSonera

Serial=95be16a0f72e46f17b398272fa8bcd96

SHA-1=4313bb96f1d5869bc14e6a92f6cff63469878237

SHA-256=dd6936fe21f8f077c123a1a521c12224f72255b73e03a7260693e8a24b0fa389

O=Cisco

testca

OU=UCSBU

O=Cisco

Serial=eb12ddb1d27d13a6

SHA-1=9418567f7838151b1388e8af4bfb1538d3fc6f97

SHA-256=048e7f06714d8f51fd8e05c4b056ba425d96af9d53f2d4fbfff8d27b30419fb4

O=thawte, Inc.

thawte Primary Root CA

OU=Certification Services Division (c) 2006 thawte, Inc. - For authorized use only

O=thawte, Inc.

Serial=344ed55720d5edec49f42fce37db2b6d

SHA-1=91c6d6ee3e8ac86384e548c299295c756c817b81

SHA-256=8d722f81a9c113c0791df136a2966db26c950a971db46b4199f4ea54b78bfb9f

O=thawte, Inc.

thawte Primary Root CA - G2

OU=(c) 2007 thawte, Inc. - For authorized use only

O=thawte, Inc.

Serial=35fc265cd9844fc93d263d579baed756

SHA-1=aadbbc22238fc401a127bb38ddf41ddb089ef012

SHA-256=a4310d50af18a6447190372a86afaf8b951ffb431d837f1e5688b45971ed1557

O=thawte, Inc.

thawte Primary Root CA - G3

OU=Certification Services Division (c) 2008 thawte, Inc. - For authorized use only

O=thawte, Inc.

Serial=600197b746a7eab4b49ad64b2ff790fb

SHA-1=f18b538d1be903b6a6f056435b171589caf36bf2

SHA-256=4b03f45807ad70f21bfc2cae71c9fde4604c064cf5ffb686bae5dbaad7fdd34c

O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?. (c) Aral?k 2007

TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sa?lay?c?s?

OU=

O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?. (c) Aral?k 2007

Serial=1

SHA-1=f17f6fb631dc99e3a3c87ffe1cf1811088d96033

SHA-256=978cd966f2faa07ba7aa9500d9c02e9d77f2cdada6ad6ba74af4b91c66593c50

O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.

TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sa?lay?c?s? H5

OU=

O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.

Serial=8e17fe242081

SHA-1=c418f64d46d1df003d2730137243a91211c675fb

SHA-256=49351b903444c185ccdc5c693d24d8555cb208d6a8141307699f4af063199d78

O=Comodo CA Limited

Trusted Certificate Services

OU=

O=Comodo CA Limited

Serial=1

SHA-1=e19fe30e8b84609e809b170d72a8c5ba6e1409bd

SHA-256=3f06e55681d496f5be169eb5389f9f2b8ff61e1708df6881724849cd5d27cb69

O=Trustis Limited

OU=Trustis FPS Root CA

O=Trustis Limited

Serial=1b1fadb620f924d3366bf7c7f18ca059

SHA-1=3bc0380b33c3f6a60c86152293d9dff54b81c004

SHA-256=c1b48299aba5208fe9630ace55ca68a03eda5a519c8802a0d3a673be8f8e557d

O=T-Systems Enterprise Services GmbH

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

OU=T-Systems Trust Center

O=T-Systems Enterprise Services GmbH

Serial=1

SHA-1=590d2d7d884f402e617ea562321765cf17d894e9

SHA-256=91e2f5788d5810eba7ba58737de1548a8ecacd014598bc0b143e041b17052552

O=T-Systems Enterprise Services GmbH

T-TeleSec GlobalRoot Class 3

OU=T-Systems Trust Center

O=T-Systems Enterprise Services GmbH

Serial=1

SHA-1=55a6723ecbf2eccdc3237470199d2abe11e381d1

SHA-256=fd73dad31c644ff1b43bef0ccdda96710b9cd9875eca7e31707af3e96d522bbd

O=Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu - TUBITAK

TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1

OU=Kamu Sertifikasyon Merkezi - Kamu SM

O=Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu - TUBITAK

Serial=1

SHA-1=3143649becce27eced3a3f0b8f0de4e891ddeeca

SHA-256=46edc3689046d53a453fb3104ab80dcaec658b2660ea1629dd7e867990648716

O=TAIWAN-CA

TWCA Global Root CA

OU=Root CA

O=TAIWAN-CA

Serial=cbe

SHA-1=9cbb4853f6a4f6d352a4e83252556013f5adaf65

SHA-256=59769007f7685d0fcd50872f9f95d5755a5b2b457d81f3692b610a98672f0e1b

O=TAIWAN-CA

TWCA Root Certification Authority

OU=Root CA

O=TAIWAN-CA

Serial=1

SHA-1=cf9e876dd3ebfc422697a3b5a37aa076a9062348

SHA-256=bfd88fe1101c41ae3e801bf8be56350ee9bad1a6b9bd515edc5c6d5b8711ac44

O=The USERTRUST Network

USERTrust ECC Certification Authority

OU=

O=The USERTRUST Network

Serial=5c8b99c55a94c5d27156decd8980cc26

SHA-1=d1cbca5db2d52a7f693b674de5f05a1d0c957df0

SHA-256=4ff460d54b9c86dabfbcfc5712e0400d2bed3fbc4d4fbdaa86e06adcd2a9ad7a

O=The USERTRUST Network

USERTrust RSA Certification Authority

OU=

O=The USERTRUST Network

Serial=1fd6d30fca3ca51a81bbc640e35032d

SHA-1=2b8f1b57330dbba2d07a6c51f70ee90ddab9ad8e

SHA-256=e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2

O=The USERTRUST Network

UTN-USERFirst-Hardware

OU=http://www.usertrust.com

O=The USERTRUST Network

Serial=44be0c8b500024b411d3362afe650afd

SHA-1=0483ed3399ac3608058722edbc5e4600e3bef9d7

SHA-256=6ea54741d004667eed1b4816634aa3a79e6e4b96950f8279dafc8d9bd8812137

O=VeriSign, Inc.

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3

OU=VeriSign Trust Network (c) 1999 VeriSign, Inc. - For authorized use only

O=VeriSign, Inc.

Serial=9b7e0649a33e62b9d5ee90487129ef57

SHA-1=132d0d45534b6997cdb2d5c339e25576609b5cc6

SHA-256=eb04cf5eb1f39afa762f2bb120f296cba520c1b97db1589565b81cb9a17b7244

O=VeriSign, Inc.

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4

OU=VeriSign Trust Network (c) 2007 VeriSign, Inc. - For authorized use only

O=VeriSign, Inc.

Serial=2f80fe238c0e220f486712289187acb3

SHA-1=22d5d8df8f0231d18df79db7cf8a2d64c93f6c3a

SHA-256=69ddd7ea90bb57c93e135dc85ea6fcd5480b603239bdc454fc758b2a26cf7f79

O=VeriSign, Inc.

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

OU=VeriSign Trust Network (c) 2006 VeriSign, Inc. - For authorized use only

O=VeriSign, Inc.

Serial=18dad19e267de8bb4a2158cdcc6b3b4a

SHA-1=4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5

SHA-256=9acfab7e43c8d880d06b262a94deeee4b4659989c3d0caf19baf6405e41ab7df

O=VeriSign, Inc.

VeriSign Universal Root Certification Authority

OU=VeriSign Trust Network (c) 2008 VeriSign, Inc. - For authorized use only

O=VeriSign, Inc.

Serial=401ac46421b31321030ebbe4121ac51d

SHA-1=3679ca35668772304d30a5fb873b0fa77bb70d54

SHA-256=2399561127a57125de8cefea610ddf2fa078b5c8067f4e828290bfb860e84b3c

O=VISA

Visa eCommerce Root

OU=Visa International Service Association

O=VISA

Serial=1386354d1d3f06f2c1f96505d5901c62

SHA-1=70179b868c00a4fa609152223f9f3e32bde00562

SHA-256=69fac9bd55fb0ac78d53bbee5cf1d597989fd0aaab20a25151bdf1733ee7d122

O=XRamp Security Services Inc

XRamp Global Certification Authority

OU=www.xrampsecurity.com

O=XRamp Security Services Inc

Serial=50946cec18ead59c4dd597ef758fa0ad

SHA-1=b80186d1eb9c86a54104cf3054f34c52b7e558c6

SHA-256=cecddc905099d8dadfc5b1d209b737cbe2c18cfb2c10c0ff0bcf0d3286fc1aa2