Postavljanje sobe

U alatu Projektno radno mjesto možete pronaći primjere i preporuke koji će vam pomoći u planiranju postavljanja sobe za videokonferencije. Alat Projektno radno mjesto možete pronaći ovdje.

Vodiči za ugradnju i CAD crteži