Moji sudionici ne primaju podsjetnike za ponavljajuće sastanke

Moji sudionici ne primaju podsjetnike za ponavljajuće sastanke.

Sudionici se ne podsjećaju na ponavljajući sastanak.

E-pošta podsjetnika šalje se samo domaćinu sastanka.


Napomena:

Ovo je po dizajnu.

Otopina:

Zaobilazno rješenje

Neka sudionici dodaju sastanak u kalendar tako da dvaput kliknete na privitak kalendara u pozivnicama za sastanak. Obveza kalendara odražavat će ponavljanje, a prema zadanim postavkama postavit će se 5-minutni podsjetnik.

Je li taj članak bio koristan?