Nije moguće snimiti snimku zaslona prezentacije koja se zajednički koristi na sastanku na uređaju sa sustavom Android

Nije moguće snimiti snimku zaslona prezentacije koja se zajednički koristi na sastanku na Uređaju sa sustavom Android

Nije moguće snimku sadržaja sastanka na sastancima Cisco Webexa za Android.

Rješenje:

U aplikaciji Cisco Webex Meetings za Android verziju 40.8 onemogućili smo značajku za snimanja zaslona prezentacije sastanka.
Ta je značajka vraćena u aplikaciji Sastanak verzije 40.8.1. Stoga nadogradite na najnoviju aplikaciju iz Trgovine Google Play.

 

Je li taj članak bio koristan?