1

Na računalu otvorite Početni > Postavke > Aplikacije.

2

Odaberite web-aplikaciju Sastanci na webu za stolna računala.

3

Odaberite Deinstaliraj.

4

Slijedite upute.

1

Na doku odaberite Finder.

2

Idite na aplikacije > Webex >Deinstaliraj.

3

Slijedite upute.