Jezik možete promijeniti kada vaš uređaj nije u pozivu ili na sastanku.

Kada promijenite postavke jezika, meka tipkovnica na uređaju odražava tu promjenu. To znači da možete koristiti abecedu željenog jezika kada koristite tipkovnicu, na primjer kada pretražujete u direktoriju.

Sobni i stolni uređaji podržavaju sljedeće jezike:

 • Engleski (SAD)

 • Engleski (UK)

 • francuski (Francuska)

 • Francuski (Kanada)

 • njemački

 • španjolski (Španjolska)

 • Španjolski (Latinska Amerika)

 • katalonski

 • arapski

 • češki

 • danski

 • finski

 • hebrejski

 • mađarski

 • talijanski

 • japanski

 • korejski

 • nizozemski

 • norveški

 • poljski

 • portugalski (Portugal)

 • Portugalski (Brazil)

 • ruski

 • švedski

 • turski

 • kineski (pojednostavljeni)

 • kineski (tradicionalni)

1

Odaberite naziv uređaja na početnom zaslonu i otvorite Postavke.

2

Odaberite Jezik i kretati kroz popis i odaberite jezik za svoj uređaj.