1

U području poruke kliknite Privitak, a zatim odaberite Zajedničko korištenje sa servisa OneDrive ili u sustavu SharePoint.

2

Kliknite Prenesi i odaberite Datoteke ili Mapa da biste prenijeli datoteke na račun servisa OneDrive ili SharePoint Online.