1

Otiđite na Postavljanje meni, odabran opcije > poziva na i odabran tvoj sklonost to uvijek početak poziva na sa video ili nikada početak poziva na sa video. Možete promijeniti ove preference onoliko često koliko želite.

2

Odaberite Primijeni zatim u redu.

3

Neobavezno Ako koristite uređaj sa sustavom Windows koji ima i prednji i stražnji fotoaparat, Prednja kamera se koristi za videopozive, ali tu postavku možete promijeniti u opcijama > videa.

1

Idite na postavke , odaberite opcije > pozive i odaberite svoju sklonost da uvijek pokrenete pozive s videozapisima ili nikada ne započinite pozive s videom. Možete promijeniti ove preference onoliko često koliko želite.

2

Odaberite Primijeni zatim u redu.

Otiđite na Jabber > preference > poziva , i odabran uvijek početak moj poziva na poziva na sa video. Ovu preferencu možete promijeniti onoliko često koliko želite.