1

Kamera LED

2

Zvučnik za ultrazvuk

3

Interni mikrofon i infracrveni senzor za daljinski upravljač

4

Gumb za napajanje i LED1

Napajanje

2

Ethernet/PoE

3

USB (za buduću uporabu)

4

Izlazni monitor: HDMI

5

Tvornica nanovo naoštriti pinhole i mikro USB za otklanjanje poteškoća

6

Ulaz u prezentaciju: HDMI

7

Ulaz u prezentaciju: VGA

8

3,5 mm mini utičnica za Tablemikrofon 20

9

3,5 mm mini utičnica za vanjske aktivne zvučnike