Način rada za glazbu

Kada poziv ili sastanak započne, mikrofon prema zadanim postavkama optimizira zvuk za govor. Da biste optimizirali glazbu, uključite glazbeni način rada.

Tijekom poziva ili sastanka kliknite padajući izbornik u odjeljku Isključi zvuk, Utišaj a zatim odaberite Glazbeni način rada u odjeljku Pametni zvuk webexa.

Da biste to postavili kao zadano za sve pozive i sastanke, uključite glazbeni način rada u postavkama zvuka.

Glazbenu notu vidjet ćete u zvuku Utišaj, dajući vam do znanja da je uključen glazbeni način rada i da ste spremni za rock.