Nadogradnja na aplikaciju Webex

Pozivanje vam je nadograđeno na pozivanje iz aplikacije Webex


Sve vaše značajke pozivanja prenesene su u aplikaciju Webex te više ne morate pokretati aplikaciju Webex Calling da biste primali ili pokretali pozive.


Ako već niste preuzeli i instalirali aplikaciju Webex, upotrijebite veze u nastavku da biste preuzeli aplikaciju Webex i započeli rad s njom.


Premjestili smo vašu povijest poziva i važne postavke za pozive u aplikaciju Webex.


Nakon što se prijavite u aplikaciju Webex, možete deinstalirati aplikaciju Webex Calling.

  • Aplikacija Webex
menu icon