Wanneer u bent uitgenodigd voor een WebEx Standard-vergadering, een vergadering in een persoonlijke ruimte of een team vergadering, krijgt u een uitnodiging in uw agenda toepassing.

Wanneer het tijd is om te verg aderen, kunt u deel nemen via een van de opties in de uitnodiging:

  • Selecteer de koppeling voor de vergadering.
  • Kies het video adres om u bij een op standaarden gebaseerd video systeem te voegen.
  • Gebruik de informatie voor de telefonische vergadering om vanaf uw telefoon mee te verbinden. Meer informatie over het gebruik van uw telefoon voor vergaderingen vindt u in WebEx teams | Deel te maken aan een vergadering via uw telefoon.

 

Op iPhones of iPads met iOS 11,2 of later kunt u deel nemers aan WebEx Standard-vergaderingen, vergaderingen in een persoonlijke ruimte en team vergaderingen rechtstreeks vanuit uw agenda uitnodigen door te tikken of vanuit een vergaderings melding.

Als u problemen ondervindt bij het deel nemen aan een WebEx-team vergadering, kan het zijn dat de vergadering de volledige capaciteit heeft bereikt. Het aantal personen dat kan deel nemen aan een WebEx-team vergadering kan variëren, afhankelijk van het account type van de persoon die de ruimte heeft gemaakt die aan die vergadering is gekoppeld. Zie voor meer informatie de vergaderings mogelijkheden en sponsors van de vergadering in Cisco WebEx teams.

Als de vergadering is gekoppeld aan een ruimte waarvan u geen lid bent, wacht u in de lobby totdat een ander lid van de ruimte deelneemt.