Deze functie is beschikbaar voor Webex Meetings.


Als u de Webex-app al hebt geïnstalleerd, wordt u automatisch geüpgraded naar een nieuwe versie. We raden IT-beheerders aan naar de Google-beheerconsole te gaan en nieuwe omvangen toe te staan om toestemming te geven voor de hele organisatie, anders worden gebruikers gevraagd nieuwe toestemming te geven wanneer ze Webex-vergaderingen proberen te plannen. Als u nieuwe bereiken wilt verlenen, meld u zich aan bij de Google Admin-console en gaat u naar Apps > Marketplace Apps >-instellingen voor Cisco Webex, klikt u op Gegevenstoegang intrekken en klikt u vervolgens op Gegevenstoegang verlenen.

Als uw beheerder de app Webex voor G Suite-gebruikers niet heeft geïnstalleerd, maar deze heeft toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde apps, kunt u naar Google Workspace Marketplace gaan en de app zelf installeren.

Als er beperkingen zijn toegepast op Marketplace-apps, kan uw Google-beheerder de Webex-app toevoegen aan de lijst met goedgekeurde apps of kan hij of zij Gebruikers toestaan om een toepassing te installeren vanaf Google Workspace Marketplace in Marketplace-instellingen selecteren > Toegang tot apps beheren.

Beheerders kunnen de app voor het hele domein installeren via de Google-beheerconsole. Ga naar support.google.com en zoek naar install Marketplace-apps.

Ga naar de Webex-app voor Google Workspace en klik op Installeren.

Alleen gebruikers met Google Workspace-accounts kunnen deze pagina weergeven in Google Workspace Marketplace.

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, volgt u de instructies in Uw Webex-site instellen in Google Agenda.

Als u niet langer rechtstreeks vanuit Google Agenda of Gmail Webex-vergaderingenen Webex-vergaderingen in een persoonlijke ruimte wilt plannen, kunt u de Webex-integratie voor Google Workspace verwijderen.

Beheerders kunnen de app uit het hele domein verwijderen via de console van google beheer. Ga naar support.google.com en zoek naar een Marketplace-app uit Google Workspace verwijderen.

1

Selecteer het menu Instellingen en instellingen >in Google Agenda.

2

Selecteer in het gedeelte Add-ons naast Cisco Webexde optie Instellingen > Verwijderen.

Google Agenda

Voordat u een Webex-vergadering of Webex-vergaderingin een persoonlijke ruimte kunt plannen, moet u de Webex-site voor gebruik met uw account opgeven.

1

Selecteer Gebeurtenis maken in Google Agenda.

2

Selecteer onder Afspraakgegevens de optie Conferentie toevoegen. Selecteer vervolgens Webex-vergadering of Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte.

Als deze opties niet staan onder Teleconferentie toevoegen, heeft uw beheerder de e-Cisco Webex voor Google Agenda-app niet geïnstalleerd. Mogelijk kunt u de app zelf installeren. Zie De -app de -ruimte toevoegen Cisco Webex Google Workspace Marketplace voor meer informatie.

3

Onder Locatie toevoegen ziet u of Machtigen of Inloggen vereist:

 • Als u Machtigen ziet, betekent dit dat u de app Cisco Webex Google Agenda moet machtigen voor toegang tot uw Google-account. Selecteer Machtigen en ga verder met stap 4.
 • Als u Inloggen vereistziet, betekent dit dat u hetzelfde e-mailadres moet gebruiken voor uw Webex-account en voor Google Workspace . Uw beheerder heeft de Cisco Webex voor Google Agenda-app al gemachtigd voor toegang tot uw Google-account. Selecteer Aanmelden en ga naar stap 5 om de Webex-site op te nemen die u wilt gebruiken voor vergaderingen.
4

Voor machtigen kiest u het Google Workspace-account dat u wilt gebruiken in Cisco Webex voor Google Agenda.

Selecteer Toestaan.

5

Voer de Webex-site in die u wilt gebruiken om vergaderingen te plannen en selecteer Volgende.


 

Als u zich niet eerder hebt aangemeld, wordt u nu gevraagd u aan te melden. Selecteer Aanmelden.

De details over de conferentie worden toegevoegd aan de vergadering.

6

Als u wilt doorgaan met een vergadering plannen, raadpleegt u Een vergadering plannen. Anders selecteert u Maken van afspraak annuleren.

Nadat u uw Webex-site hebt ingesteld, kunt u via uw Google Agenda een Webex-vergadering of een Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte plannen.

Wanneer u een gebeurtenis maakt, Webex-pictogram kunt u naar Cisco Webex gaan in het zijpaneel om de vergaderingsinstellingen te wijzigen, zoals de alternatieve host of de cohost en het audiotype. In Agenda kunt u uw Webex-site wijzigen en vergaderingssjabloon in Cisco Webex Webex-pictogram deelvenster zijpaneel.

1

Selecteer Gebeurtenis maken in Google Agenda.

2

Selecteer onder Afspraakgegevens de optie Conferentie toevoegen. Selecteer vervolgens Webex-vergadering of Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte.

3

Voeg de titel, datum en tijd van een vergadering toe.

4

Als u wilt dat de vergadering wordt herhaald, selecteert u Wordt niet herhaald en kiest u hoe vaak u de vergadering wilt herhalen en wanneer u wilt dat de herhaling van de vergadering wordt beëindigd.

5

Voeg gasten toe.

6

Als u het eenvoudiger wilt maken om deel te nemen aan een vergadering vanaf een Cisco Webex-ruimte - of bureau-apparaat, selecteert u Ruimten en vervolgens de ruimteapparaten die u wilt toevoegen. U kunt kiezen uit de voorgestelde ruimten of zoeken naar een nieuwe ruimte. Hierdoor wordt de knop Deelnemen weergegeven op het apparaat vóór de vergadering start.

Uw beheerder moet uw account instellen met de hybride Cisco Webex-agendaservice zodat u ruimteapparaten op deze manier kunt plannen.

7

(Optioneel) Bewerk de vergaderingsopties. Selecteer in Webex-pictogram het zijpaneel Cisco Webex en kies de vergaderingssjabloon, sta deelnemers toe deel te nemen aan de vergadering vóór de host, een alternatieve host of cohost toe te wijzen en de audio-instellingen te wijzigen.

8

Selecteer Opslaan en vervolgens Verzenden.

In de agenda-uitnodiging wordt de Webex-vergaderingsinformatie weergegeven, waaronder een koppeling om deel te nemen aan de vergadering. U kunt de koppeling kopiëren en delen met anderen.

Als uw vergadering wordt herhaald en u moet de datum of tijd van één van de vergaderingen wijzigen, zoekt en selecteert u dat exemplaar van vergadering en selecteert u Afspraak bewerken. Wijzig de wijzigingen en >Deze gebeurtenis. Selecteer vervolgens OK.

Alsuw vergadering wordt herhaald en u wilt een herhaling van de vergadering verwijderen omdat u op vakantie bent of het een feestdag is, zoekt en selecteert u dat exemplaar van vergadering en selecteert u Gebeurtenis verwijderen > Deze gebeurtenis en selecteert u OK.

Het is eenvoudig een vergadering die is gepland met Google Agenda te starten of eraan deel te nemen.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer de koppeling in de agenda-uitnodiging in Google Agenda.
 • Neem deel vanuit een videosysteem of -toepassing door het videoadres in de agenda-uitnodiging te bellen.
 • Neem deel via telefoon door het nummer in de agenda-uitnodiging te bellen.

   

  De internationaal inbelnummer voor deelname is beschikbaar in de instructies voor deelname.

 • Als u een Cisco Webex hybride agendaservice hebt, selecteert u Deelnemen op uw videoapparaat. De knop Deelnemen wordt vijf minuten vóór de vergadering weergegeven.
 • Selecteer Deelnemen in de Webex-app. Als u Cisco Webex hybride agendaservice gebruikt, wordt de knop Deelnemen vijf minuten voor de vergadering begint weergegeven.

U kunt iemand als gedelegeerde machtigen om vergaderingen voor u te plannen in Google Agenda. Het is handig als u beschikt over een gedelegeerde als u geen computer tot uw beschikking hebt of als een andere persoon uw agenda beheert.

De gedelegeerde moet een andere hostaccount hebben Webex Meetings .

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Klassieke weergave. Selecteer vervolgens Mijn Webex.

2

Selecteer Voorkeuren > planningsopties.

3

Voer in het vak Planningsrechten het e-mailadres in van een of meer hosts die u wilt toestaan om namens u vergaderingen te plannen.

4

Selecteer Opslaan onderaan de pagina Voorkeuren.

5

Wijs in Google Agenda onder Mijn agenda's de agenda aan waar u een gedelegeerde voor wilt maken en selecteer Opties <calendar name="">voor > en delen.

6

Selecteer Delen met specifieke mensen en selecteer Mensen toevoegen.

7

Voer het e-mailadres in van één of meer hosts aan wie u uw agenda wilt delegeren.

8

Schakel het selectievakje Rechten in en selecteer het niveau van de rechten. Selecteer vervolgens Verzenden.

Als u beschikt over meer dan één Webex-site voor vergaderingen, kunt u opgeven welke site u wilt gebruiken wanneer u vergaderingen plant in Google Agenda.

1

Selecteer in Google Agenda Cisco Webex Webex-pictogram in het zijpaneel.

2

Selecteer Webex-site wijzigen.

3

Voer de Webex-site in die u wilt gebruiken om vergaderingen te plannen en selecteer Volgende.

4

Sluit het browservenster.

De volgende stap

De volgende keer dat u een gebeurtenis maakt en u eenconferentie toevoegt, moet u zich aanmelden bij de Webex-site die u hebt opgegeven voor gebruik.

Gmail

Nadat u uw Webex-site hebt ingesteld, kunt u een Webex-vergadering plannen vanuit een e-mail in Gmail. U kunt een vergadering plannen met de e-mail ontvangers om de inhoud van een e-mail te bespreken.

1

Selecteer in Gmail een e-mail en selecteer Cisco Webex Webex-pictogram in het zijpaneel.

2

Selecteer Een vergadering plannen.

3

Wijzig het onderwerp van de vergadering en selecteer de tijdzone, datum en tijd.

4

Nodig deelnemers uit. Standaard worden de e-mailadressen in de velden 'Aan' en 'Van' in de e-mail uitgenodigd voor de vergadering. Als u andere deelnemers wilt uitnodigen, selecteert u onder Meer deelnemers uitnodigen en voert u hun e-mailadres in.

5

Selecteer Vergadering maken.

De details van de vergadering worden weer geven. Als u de vergadering meteen wilt starten, selecteert u Vergadering starten.

Nadat u uw Webex-site hebt ingesteld, kunt u een Webex-vergadering plannen vanuit een e-mail in Gmail. U kunt direct met de e-mail ontvangers vergaderen om de inhoud van een e-mail te bespreken.

1

Selecteer in Gmail een e-mail en selecteer Cisco Webex Webex-pictogram in het zijpaneel.

2

Selecteer Een directe vergadering starten.

3

Selecteer het onderwerp van de vergadering om dit te wijzigen.

4

Nodig deelnemers uit. Standaard worden de e-mailadressen in de velden 'Aan' en 'Van' in de e-mail uitgenodigd voor de vergadering. Als u andere deelnemers wilt uitnodigen, selecteert u onder Meer deelnemers uitnodigen en voert u hun e-mailadres in.

5

Selecteer Vergadering starten.

Het is eenvoudig een vergadering die is gepland met Gmail te starten of bij te nemen.

Ga als volgt te werk om een vergadering te starten of bij te nemen:

 • Selecteer Cisco WebexWebex-pictogram in het zijpaneel. Selecteer onder Komendevergaderingen Starten of Deelnemen naast de vergadering.
 • Selecteer de koppeling in de e-mailuitnodiging in Gmail.
 • Neem deel vanuit een videosysteem of -toepassing door het videoadres in de e-mailuitnodiging te kiezen.
 • Neem deel via telefoon door het nummer in de e-mailuitnodiging te bellen.
 • Als u een Cisco Webex hybride agendaservice hebt, selecteert u Deelnemen op uw videoapparaat. De knop Deelnemen wordt vijf minuten vóór de vergadering weergegeven.
 • Selecteer Deelnemen in de Webex-app. Als u Cisco Webex hybride agendaservice gebruikt, wordt de knop Deelnemen vijf minuten voor de vergadering begint weergegeven.

Als u meer dan één Webex-site gebruikt voor vergaderingen, kunt u opgeven welke site u wilt gebruiken bij het plannen van vergaderingen in Gmail.

1

Selecteer in Gmail de Cisco Webex Webex-pictogram in het zijpaneel.

2

Selecteer Meer acties en Webex-site wijzigen.

3

Voer de Webex-site in die u wilt gebruiken om vergaderingen te plannen en selecteer Volgende.

4

Sluit het browservenster.