Standaardsneltoetsen


Sneltoetsen zijn beschikbaar in de bureaublad Webex Meetings maar niet in de web-app. De toegankelijkheidsfuncties van de web-app zijn beperkt en zijn alleen van toepassing op het gedeelte ondersteuning voor slechtzienden.

Windows

Druk op

Aan

Ctrl + Y

Het aantal deelvensters kan worden verhoogd naar 20%.

Ctrl + Y

Het aantal deelvensters kan worden verhoogd naar 30%.

Ctrl + Y

Het aantal deelvensters kan worden verhoogd naar 40%.

Ctrl + Y

Het aantal deelvensters kan worden verhoogd naar 50%.

Ctrl + Shift + Q

Steek uw hand op of laat deze zakken.

Ctrl + Shift + Q

Vereen opgeheven handen (alleen hosts en cohosts).

Ctrl + Shift + T

Bestanden overdragen.

Ctrl + Y

Snelkoppelingenvoorkeuren openen.

Alt + Enter

Volledig scherm in- of afsluiten wanneer u een document deelt.

Ctrl + Shift + Q

De menubalk weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + Q

Schermlezermeldingen voor nieuwe chatberichten in- of uitschakelen.

Ctrl + Shift + Q

Uw video starten of stoppen

Ctrl + Shift + Q

Niet-videodeelnemers weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + Q

Een whiteboard delen

Ctrl + Y

Druk het document dat wordt gedeeld af.

Ctrl + Shift + Q

De bedieningselementen voor vergaderingen weergeven of verbergen

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding wanneer de modus scherm delen zien.

F1

Toegang tot Webex Meetings Help

F6

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters

Ctrl + Tab

 • Schakelen tussen de weergave van deelvensters

 • Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

  • Uitnodigen en herinneren

  • Voorkeuren

  • Vergaderopties

  • Deelnemersrechten

Shift + F10

 • Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen gebruiken:

  • Deelvenster Deelnemers

  • Deelvenster Chatten

  • Deelvenster Aantekeningen (Webex Meetings)

  • vraag en antwoord (Webex Events)

  • Deelvenster Ondertiteling

  • Venster Bestandsoverdracht

  • Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

 • Werken met de deelnemerslijst

 • Tekst kopiëren uit het deelvenster Chatten

PgUp

Gebruik tijdens het delen van bestanden om terug te keren naar de vorige dia

PgDn

Gebruik tijdens het delen van bestanden om naar de volgende dia te gaan

Alt + F4

Een dialoogvenster sluiten

Ctrl + A

Tekst kopiëren uit het deelvenster Chatten

Ctrl + Shift + Q

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering weergeven tijdens het delen

Ctrl + Alt + Shift + H

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen verbergen tijdens het delen

In gebeurtenissen verbergt u het venster Gebeurtenissen.

Ctrl + Y

Verlaat de vergadering/gebeurtenis of deze beëindigen.

Ctrl + M

Uw audio dempen of het dempen opheffen

Ctrl + Shift + Q

De muziekmodus in- of uitschakelen.

Ctrl + Shift + Q

Alle deelnemers toestaan te delen

Ctrl + K

Privileges toewijzen aan deelnemers

Ctrl + Shift + <

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een bestand.

Ctrl + Shift + >

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van een bestand.

Ctrl + +

Zoom in tijdens het delen.

Ctrl + -

Zoom uit tijdens het delen.

Ctrl + Shift + W

Pas de paginagrootte aan aan de viewer tijdens het delen.

Ctrl + Shift + Y

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard in alle inhoudviewers van deelnemers met de weergave in uw eigen viewer

Ctrl + Shift + Q

Deel uw scherm.

Ctrl + Shift + Q

Een toepassing delen

Ctrl + Shift + Q

Een bestand of video delen

Ctrl + Shift + Q

Een whiteboard delen

Ctrl + O

Bladeren om een bestand te openen en te delen

Ctrl + W

Een gedeeld bestand of whiteboard sluiten

Ctrl + Z

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl + Y

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Mac

Druk op

Aan

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding in volledig-scherm delen modus.

Command + H

In Webex Meetings kunt u de bedieningselementen, deelvensters en meldingen van de vergadering verbergen tijdens het delen.

In Webex Events verbergt u het venster Gebeurtenissen.

Command + R

Vergrendel de vergadering of gebeurtenis.

Command + Shift + M

Uw audio dempen of het dempen opheffen

Command + Shift + U

Demp iedereen in de vergadering.

Command + K

Privileges toewijzen aan deelnemers

Command + Shift + L

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een bestand.

Command + Shift + R

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van een bestand.

Command + >

Zoom in tijdens het delen.

Command + <

Zoom uit tijdens het delen.

Command + Option + 0

Het paginaformaat aan de beschikbare breedte aanpassen

Command + 0

Pas de paginagrootte aan aan de viewer tijdens het delen.

Command + Y

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard in alle inhoudviewers van deelnemers met de weergave in uw eigen viewer

Alt + Command + K

Open een dialoogvenster voor delen.

Alt + Command + B

Een webbrowser delen

Command + O

Bladeren om een bestand te openen en te delen

Command + W

Een gedeeld bestand of whiteboard sluiten

Command + Shift + N

Pagina toevoegen tijdens het delen van een bestand.

Command + Z

De laatste actie ongedaan maken

Command + Shift + Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Command + ,

Voorkeuren openen

Command + L

De vergadering of gebeurtenis beëindigen.

F6 of Shift + F6

Schakel tussen de hoofdvideo of het gedeelte voor delen en de deelvensters of beweeg tussen de deelvensters.

Tabblad of Shift + tabblad

Schakelen tussen de zichtbare knoppen in de volgende deelvensters:

 • Deelvenster Deelnemers

 • Deelvenster Chatten

 • Deelvenster Aantekeningen (Webex Meetings)

 • Deelvenster Ondertiteling

 • Deelvenster Multimediaviewer

 • vraag en antwoord (Webex Events)

 • Deelvenster Enquête

Toetsenbord shorcuts beheren (Windows)


Het beheer van sneltoetsen is beschikbaar voor Windows op sites van versie 41.2 en hoger. Deze functie wordt in een toekomstige release toegevoegd aan de Mac.

Algemene sneltoetsen maken

Maak van een snelkoppeling een algemene snelkoppeling zodat u deze nog steeds kunt gebruiken wanneer de toepassing Vergaderingen of Gebeurtenissen niet is gericht.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor > sneltoetsen.

 2. Maak een snelkoppeling algemeen toegankelijk door het selectievakje Algemene snelkoppeling er naast in te checken. U kunt op elk moment terugkeren naar een lokale snelkoppeling door het selectievakje uit te selectievakjes.

Snelkoppelingsopdrachten aanpassen

Als een van onze standaardsnelkoppelingen conflicteert met belangrijke opdrachten die u in andere toepassingen gebruikt, kunt u deze bewerken of verwijderen.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor > sneltoetsen.

 2. Klik op een toetsopdracht om de snelkoppeling te bewerken of te verwijderen.

  • Als u de snelkoppeling wilt bewerken, houdt u de toetsen van de nieuwe opdracht in de wacht, die automatisch worden op slaan.

  • Als u de snelkoppeling wilt verwijderen, klikt u op de X naast de toetsencombinatie. Wanneer deze is gewekt, leest de toetsopdracht Nietinstellen. Druk op Enter om te selecteren.

Vereisten en beperkingen voor snelkoppelingen:

 • Een geldige snelkoppeling moet een unieke toetsencombinatie zijn die nog niet wordt gebruikt om een andere snelkoppeling in de toepassing te definiëren.

 • Snelkoppelingen kunnen tot vier toetsen per opdracht bevatten.

 • Als u een snelkoppeling wilt maken van meer dan één toets, kunt u de volgende toetsen eenmaal per opdracht combineren: Alt,Ctrl, Shift en een andere toets dieeenletter, nummer, interpunctie of opdracht is.

 • Bepaalde speciale toetsen, zoals PrtSc, worden niet ondersteund door de sneltoetsfunctie en kunnen daarom niet worden opgenomen in eenopdracht.

 • Sommige standaardsneltoetsen, zoals F6 of CtrlTab, zijn nog niet aanpasbaar. Alle sneltoetsen die kunnen worden bewerkt of verwijderd, zijn beschikbaar in de voorkeuren voor sneltoetsen.

Standaardsnelkoppelingen herstellen

U kunt de standaard sneltoetsinstellingen op elk moment herstellen door in voorkeuren voor sneltoetsen op Standaardinstellingen herstellen te klikken. U kunt de standaardsnelkoppelingen op dit moment niet selectief herstellen.

Ondersteuning voor schermlezers

We testen Webex Meetings te zorgen voor compatibiliteit met de nieuwste versie van de JAWS-schermlezer voor vrije weten heid.

 • Alle sneltoetsen op Webex Meetings bureaublad-app, weergegeven in het gedeelte Toetsenbordnavigatie, werken met schermlezers.

 • Scherm lezers kunnen geen inhoud lezen van gedeelde presentaties, gedeelde toepassingen en gedeelde Bureau bladen.

Ondersteuning voor slechtzienden

Cisco Webex Meetings heeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties met slecht zienden die van toepassing zijn in onze bureaublad- en web-apps.

 • De toepassing ondersteunt het schema voor hoog contrast van het Windows-besturings systeem.

 • De toepassing ondersteunt de zoom functionaliteit van het besturings systeem.

Toegankelijkheids standaarden en verbeteringen

Bekijk de Toegankelijkheidssjablonen voor vrijwillige producten van Webex Meetings voor meer informatie over toegankelijkheidsondersteuning in Cisco Webex Meetings.

Zie de verbeteringen aan de toegankelijkheid voor meer informatie over de toegankelijkheidsverbeteringen in Webex-Cisco Webex Meetings-suite services .