Standaardsneltoetsen

Windows

Druk op

Aan

Ctrl + 4

Het aantal deelvensters kan worden verhoogd naar 20%.

Ctrl + 3

Hetize deelvensters is verhoogd naar 30%.

Ctrl + 2

Het aantal deelvensters kan worden verhoogd naar 40%.

Ctrl + 1

Hetize deelvensters is verhoogd naar 50%.

Ctrl + Shift + R

Steek uw hand op of laat deze omlaag.

Ctrl + Shift + L

Vereen opgeheven handen (alleen hosts en cohosts).

Ctrl + Shift + T

Een bestand overdragen.

Ctrl + E

Snelkoppelingenvoorkeuren openen.

Alt + Enter

Volledig scherm in- of afsluiten wanneer u een document deelt.

Ctrl + Shift + H

De menubalk weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + C

Schermlezermeldingen voor nieuwe chatberichten in- of uitschakelen.

Ctrl + Shift + V

Uw video starten of stoppen.

Ctrl + Shift + P

Niet-videodeelnemers weergeven of verbergen.

Ctrl + Shift + B

Een whiteboard delen.

Ctrl + P

Druk het document dat wordt gedeeld af.

Ctrl + Shift + Q

Hiermee worden de bedieningselementen van de vergadering weergeven of verbergen.

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding wanneer de modus scherm delen zien.

F1

Toegang tot Webex Meetings Help.

F6

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters.

Ctrl + Tab

 • Schakelen tussen weergaven in deelvensters.

 • Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

  • Uitnodigen en herinneren

  • Voorkeuren

  • Vergaderopties

  • Deelnemersrechten

Shift + F10

 • Rechtermuisknopmenu's in de volgende deelvensters en elementen gebruiken:

  • Deelvenster Deelnemers

  • Deelvenster Chatten

  • Deelvenster Aantekeningen (Webex Meetings)

  • vraag en antwoord (Webex Events)

  • Deelvenster Ondertiteling

  • Venster Bestandsoverdracht

  • Tabbladen Gedeeld whiteboard en Bestand

 • Werken met de deelnemerslijst.

 • Kopieer tekst uit het chatvenster.

PgUp

Keer bestand delen de vorige dia terug.

PgDn

Tijdens bestand delen gaat u naar de volgende dia.

Alt + F4

Sluit alle dialoogvenster.

Ctrl + A

Kopieer tekst uit het chatvenster.

Ctrl + Shift + Alt

Het deelvenster Bedieningselementen vergadering tonen tijdens het delen.

Ctrl + Alt + Shift + H

In vergaderingen kunt u de bedieningselementen, deelvensters en meldingen van vergaderingen verbergen tijdens het delen.

In gebeurtenissen verbergt u het venster Gebeurtenissen.

Ctrl + L

Verlaat de vergadering/gebeurtenis of deze beëindigen.

Ctrl + M

Demp uw audio of demp het dempen op.

Ctrl + Shift + M

Muziekmodus in- of uitschakelen.

Ctrl + Shift + S

Alle deelnemers toestaan te delen.

Ctrl + K

Rechten toewijzen aan deelnemers.

Ctrl + Shift + <

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een bestand.

Ctrl + Shift + >

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van een bestand.

Ctrl + +

Zoom in tijdens het delen.

Ctrl + -

Zoom uit tijdens het delen.

Ctrl + Shift + W

Pas de paginagrootte aan aan de viewer tijdens het delen.

Ctrl + Shift + Y

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard in alle contentviewers van deelnemers met de weergave in uw eigen viewer.

Ctrl + Shift + D

Deel uw scherm.

Ctrl + Shift + A

Een toepassing delen.

Ctrl + Shift + O

Een bestand of video delen.

Ctrl + Shift + N

Een whiteboard delen.

Ctrl + O

Blader om een bestand te openen en te delen.

Ctrl + W

Een gedeeld bestand of whiteboard sluiten.

Ctrl + Z

Maak de laatste actie ongedaan.

Ctrl + Y

Opnieuw actie ondernemen.

Mac

Druk op

Aan

Esc

Annuleer een actie of sluit een actief venster, menu, deelvenster of melding in volledig-scherm delen modus.

Command + H

In Webex Meetings kunt u de bedieningselementen, deelvensters en meldingen van de vergadering verbergen tijdens het delen.

In Webex Events verbergt u het venster Gebeurtenissen.

Command + R

Vergrendel de vergadering of gebeurtenis.

Command + Shift + M

Demp uw audio of demp het dempen op.

Command + Shift + U

Iedereen in de vergadering dempen.

Command + K

Rechten toewijzen aan deelnemers.

Command + Shift + L

De pagina naar links draaien tijdens het delen van een bestand.

Command + Shift + R

De pagina naar rechts draaien tijdens het delen van een bestand.

Command + >

Zoom in tijdens het delen.

Command + <

Zoom uit tijdens het delen.

Command + Option + 0

Pas het paginaformaat aan de beschikbare breedte aan.

Command + 0

Pas de paginagrootte aan aan de viewer tijdens het delen.

Command + Y

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard in alle contentviewers van deelnemers met de weergave in uw eigen viewer.

Optie + Command + K

Open een dialoogvenster voor delen.

Optie + Command + B

Een webbrowser delen.

Command + O

Blader om een bestand te openen en te delen.

Command + W

Een gedeeld bestand of whiteboard sluiten.

Command + Shift + N

Pagina toevoegen tijdens het delen van een bestand.

Command + Z

Maak de laatste actie ongedaan.

Command + Shift + Z

Opnieuw actie ondernemen.

Command + ,

Voorkeuren openen.

Command + L

De vergadering of gebeurtenis beëindigen.

F6 of Shift + F6

Schakel tussen de hoofdvideo of het gedeelte voor delen en de deelvensters of beweeg tussen de deelvensters.

Tabblad of Shift + tabblad

Schakelen tussen de zichtbare knoppen in de volgende deelvensters:

 • Deelvenster Deelnemers

 • Deelvenster Chatten

 • Deelvenster Aantekeningen (Webex Meetings)

 • Deelvenster Ondertiteling

 • Deelvenster Multimediaviewer

 • vraag en antwoord (Webex Events)

 • Deelvenster Enquête

Toetsenbord shorcuts beheren (Windows)


Het beheer van sneltoetsen is beschikbaar voor Windows op sites van versie 41.2 en hoger. Deze functie wordt in een toekomstige release toegevoegd aan de Mac.

Algemene sneltoetsen maken

Maak van een snelkoppeling een algemene snelkoppeling zodat u deze nog steeds kunt gebruiken wanneer de toepassing Vergaderingen of Gebeurtenissen niet is gericht.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor > sneltoetsen.

 2. Maak een snelkoppeling algemeen toegankelijk door het selectievakje Algemene snelkoppeling er naast in te checken. U kunt op elk moment terugkeren naar een lokale snelkoppeling door het selectievakje uit te selectievakjes.

Snelkoppelingsopdrachten aanpassen

Als een van onze standaardsnelkoppelingen conflicteert met belangrijke opdrachten die u in andere toepassingen gebruikt, kunt u deze bewerken of verwijderen.

 1. Ga tijdens een vergadering naar Help voor > sneltoetsen.

 2. Klik op een toetsopdracht om de snelkoppeling te bewerken of te verwijderen.

  • Als u de snelkoppeling wilt bewerken, houdt u de toetsen van de nieuwe opdracht in de wacht, die automatisch worden op slaan.

  • Als u de snelkoppeling wilt verwijderen, klikt u op de X naast de toetsencombinatie. Wanneer deze is gewiekt, leest de hoofdopdracht Nietinstellen. Druk op Enter om op te slaan.

Vereisten en beperkingen voor snelkoppelingen:

 • Een geldige snelkoppeling moet een unieke toetsencombinatie zijn die nog niet wordt gebruikt om een andere snelkoppeling in de toepassing te definiëren.

 • Snelkoppelingen kunnen tot vier toetsen per opdracht bevatten.

 • Als u een snelkoppeling wilt maken die langer is dan één toets, kunt u de volgende toetsen eenmaal per opdracht combineren: Alt,Ctrl, Shift en een andere toets dieeenletter, nummer, interpunctie of opdracht is.

 • Bepaalde speciale toetsen, zoals PrtSc, worden niet ondersteund door de sneltoetsfunctie en kunnen daarom niet worden opgenomen in eenopdracht.

 • Sommige standaardsneltoetsen, zoals F6 of CtrlTab, zijn nog niet aanpasbaar. Alle sneltoetsen die kunnen worden bewerkt of verwijderd, zijn beschikbaar in de voorkeuren voor sneltoetsen.

Standaardsnelkoppelingen herstellen

U kunt de standaard sneltoetsinstellingen op elk moment herstellen door in voorkeuren voor sneltoetsen op Standaardinstellingen herstellen te klikken. U kunt de standaardsnelkoppelingen op dit moment niet selectief herstellen.

Ondersteuning voor schermlezers

We testen Webex Meetings te zorgen voor compatibiliteit met de nieuwste versie van de JAWS-schermlezer voor vrije weten heid.

 • Alle sneltoetsen die worden weer gegeven in het gedeelte toetsenbord navigatie werken met scherm lezers.

 • Scherm lezers kunnen geen inhoud lezen van gedeelde presentaties, gedeelde toepassingen en gedeelde Bureau bladen.

Ondersteuning voor slechtzienden

Cisco Webex Meetings heeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties met slecht zienden.

 • De toepassing ondersteunt het schema voor hoog contrast van het Windows-besturings systeem.

 • De toepassing ondersteunt de zoom functionaliteit van het besturings systeem.

Toegankelijkheids standaarden en verbeteringen

Bekijk de toegankelijkheidssjablonen Webex Meetings deze voor meer informatie over toegankelijkheidsopties in Webex Meetings- en Webex Events.

Voor meer informatie over de toegankelijkheidsverbeteringen in Webex-services, zie de Cisco Webex Meetings-suite verbeteringen in de toegankelijkheid.