1

Klik vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comop Berichten.

2

Blader naar Beveiliging mobiele toepassing en maak een keuze uit de beveiligingsopties:

  • Berichtvoorbeeld uitschakelen op het vergrendelscherm van een mobiel apparaat: gebruikers kunnen de optie Berichtvoorbeeld weergeven niet selecteren in demobiele Webex-apps.