Is optimaliseren voor bewegend beeld en video beschikbaar voor Webex Events (klassiek)?

Is optimaliseren voor bewegend beeld en video beschikbaar voor Webex Events (klassiek)?

Is optimaliseren voor video beschikbaar voor Webex Events (nieuw)?

Optimaliseren voor beweging en video beschikbaar voor Webex Events

Het optimaliseren voor de bewegings- en videofunctie tijdens het delen van inhoud is momenteel niet beschikbaar in Cisco Webex Events (Klassiek).Als u gebruik maakt van Webex Events (Classic), deelt u uw video door Delen en Bestand delen te selecteren.


Webex-webinar

Het optimaliseren voor de bewegings- en videofunctie tijdens het delen van inhoud is beschikbaar in Cisco Webex-webinar:

Eerder hebben we aangekondigd dat de Webex-webinar in de openbare bètaversie van de 41.4-updates was.In deze update is de Webex-webinar algemeen beschikbaar en wordt deze automatisch ingeschakeld voor Webex Meetings Suite-sites.Als uw site niet automatisch wordt ingeschakeld met de Webex Events (nieuw) en u wilt een verzoek indienen om de Webex-webinar in teschakelen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Cisco om een inschakelensverzoek te verzenden.Zie Webex-webinar voor meer informatie.

Ga naar Delen, selecteer Optimaliseren voor beweging en video in het vervolgkeuzemenu en kies de inhoud die u wilt delen.Zie het volgende: Inhoud delen in Webex Meetings en Webex Events. 

Vond u dit artikel nuttig?