Lijst met recente gesprekken

Gebruik de lijst Recent om de 180 laatste persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken weer te geven.

Als uw lijst Recent de maximale grootte bereikt, overschrijft de volgende nieuwe invoer de oudste invoer in de lijst.

Uw recente gesprekken weergeven

Controleer wie u recent heeft gebeld.

1

Voer een van de volgende acties uit:

 • Bureautelefoons: selecteer een lijn die u wilt bekijken en druk op Toepassingen .
 • Conferentie telefoons: druk op Instellingen.
2

Selecteer Recent.

3

Kies of u alle recente gesprekken wilt weergeven of een bepaald soort recente gesprekken.

 • Alle gesprekken
 • Gemiste oproepen
 • Ontvangen gesprekken
 • Gevoerde gesprekken

Terugbellen naar een recent gesprek

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: druk op Instellingen.
2

Druk op Recent.

3

Selecteer het gespreksrecord dat u wilt bellen.

De lijst met recente gesprekken wissen

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: druk op Instellingen.
2

Selecteer Recent.

3

Selecteer een lijst die u wilt verwijderen.

 • Alle gesprekken
 • Gemiste oproepen
 • Ontvangen gesprekken
 • Gevoerde gesprekken
4

Druk op Optie en selecteer Alle verwijderen.

5

Druk op OK.

Een gespreksrecord verwijderen

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Toepassingen .
 • Conferentietelefoons: druk op Instellingen.
2

Selecteer Recent.

3

Kies of u alle recente gesprekken wilt weergeven of een bepaald soort recente gesprekken.

 • Alle gesprekken
 • Gemiste oproepen
 • Ontvangen gesprekken
 • Gevoerde gesprekken
4

Markeer het individuele record of de gespreksgroep die u wilt verwijderen.

5

Druk op Optie.

6

Selecteer Record verwijderen.

7

Druk op OK.