Toewijzingen aan deelsessies voor desktop en mobiel

Deze functie wordt ondersteund op Webex Meetings webinars van Webex. Op de Webex-app is deze functie beschikbaar op ons vergaderingsplatform dat is voorbereid op video mesh.


 

Via webinars kunnen alleen panelleden worden toegewezen aan deelsessies. U kunt geen deelnemers toewijzen. Zodra deelsessies zijn gestart, kunnen deelnemers kiezen welk ze willen bijwonen.

Het aantal deelnemers in een deelsessie wordt beperkt door de vergadercapaciteit van uw abonnement. Voor plannen waar bijvoorbeeld 1000 personen deel kunnen nemen, kunt u maximaal 100 deelsessies houden met elk 10 mensen, 20 sessies met 50 mensen per sessie, en nog veel meer.

Deelnemers die niet zijn toegewezen aan deelsessies blijven in de hoofdvergadering wanneer de deelsessies starten.

1

Als de deelsessietoewijzingen dialoogvenster nog niet zijn geopend, klikt u op Deelsessies om deze te openen.

Knop Deelsessies

 

Alleen één host of cohost kan de toewijzing van deelsessies dialoogvenster tegelijk openen.

2

Selecteer onder Niet toegewezende deelnemers die u wilt toewijzen.

Voer in het veld Zoeken een naam in om een deelnemer te zoeken.

3

Klik op Naar sessieverplaatsen en selecteer het deelsessie of klik op Deelsessie.

Het aantal deelnemers dat aan elke vergadering deelsessie wordt tussen haakjes weer gegeven naast de naam van de deelsessie.
1

Tik op Meer > Meer opties deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies. Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Selecteer de deelnemer die u wilt toewijzen en selecteer vervolgens de deelnemer deelsessie of tik op Nieuwe sessie.

Het aantal deelnemers dat aan elke vergadering deelsessie wordt tussen haakjes weer gegeven naast de naam van de deelsessie.
1

Tik op Meer > Meer opties deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies. Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Selecteer de deelnemer die u wilt toewijzen, tik op Verplaatsenen selecteer deelsessie of tik op Nieuwe sessie.

Het aantal deelnemers dat aan elke vergadering deelsessie wordt tussen haakjes weer gegeven naast de naam van de deelsessie.