U kunt asteriskcodes gebruiken om gespreksfuncties te gebruiken.

Tabel 1. Gespreksfuncties en asteriskcodes

Functie

Beschrijving

Inschakelen

Uitschakelen

Inbreken

Inbreken in een gesprek op een gedeelde lijn.

**6

Gesprek doorschakelen

Uw gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

#72

#73

Onaangekondigd doorverbinden

Een gesprek doorverbinden naar een ander nummer zonder te wachten tot op het andere nummer wordt opgenomen.

#90

Een nummer opnieuw kiezen

Het laatste nummer dat u hebt gebeld opnieuw kiezen.

*#

Voicemailsysteem

Toegang krijgen tot uw voicemailsysteem.

*0