Als u de naam Cisco Webex-assistent voor Webex Meetings, wordt het deelvenster Ondertiteling & hoogtepunten vervangen door het deelvenster Ondertiteling.

U dient met een aantal zaken rekening te houden voordat u aantekeningen gaat maken en beheren:

  • Als alle deelnemers aantekeningen mogen maken, kunnen ze hun aantekeningen niet publiceren aan anderen tijdens de vergadering. Ze kunnen hun aantekeningen wel opslaan.

  • Eén deelnemer notulist op elk moment tijdens de vergadering of webinar aantekeningen publiceren of een transcriptie van de vergadering naar alle deelnemers verzenden.

  • Een ondertitelaar kunnen ondertiteling publiceren realtime de vergadering of webinar en ze kunnen ook een transcriptie met de ondertiteling naar alle deelnemers verzenden.

  • De aantekeningenfunctie is niet beschikbaar als u op een Mac werkt.

Taak

Actie

Een notulist aanwijzen

Klik in het deelvenster Deelnemers met de rechtermuisknop op de deelnemer en selecteer vervolgens Rol wijzigen in > notist .

Rechts van de naam van de deelnemer verschijnt een potloodpictogram.

Een ondertitelaar aanwijzen

Klik in het deelvenster Deelnemers met de rechtermuisknop op de deelnemer en selecteer vervolgens Rol wijzigen > ondertitelaar .

Rechts van de naam van de deelnemer verschijnt een ondertitelingspictogram.

Ondertiteling inschakelen

Selecteer in het venster Vergadering of webinar > Opties . In het dialoogvenster Vergaderopties dialoogvenster weergegeven, het selectievakje Ondertiteling inschakelen in- of uitgeschakeld.

Persoonlijke aantekeningen maken

Typ de aantekeningen in het deelvenster Aantekeningen in uw webinarvenster.

Aantekeningen opslaan naar een bestand

Klik op Opslaan in het deelvenster Aantekeningen of Ondertiteling.

Openbare aantekeningen maken (vergaderingsnotulen)

Als u de enige persoon notulist voor een vergadering of webinar, typt u de aantekeningen in het deelvenster Aantekeningen in uw vergadering of webinarvenster. Uw aantekeningen zijn niet zichtbaar voor anderen totdat u ze publiceert.

Ondertiteling leveren

Als u de organisator ondertitelaar voor een vergadering of webinar, typt u de ondertiteling in het deelvenster Ondertiteling in uw vergaderingsvenster. U kunt een standaard- of stenotoetsenbord en automatische vertaalsoftware gebruiken. Uw ondertiteling is zichtbaar voor anderen zodra u op Enter drukt of Publiceren selecteert.