Voordat u begint

Deze functie is beschikbaar op ons Webex Suite-vergaderplatform. Ontdek of uw vergaderingen het Webex Suite-vergaderplatform gebruiken.

1

Klik tijdens een gesprek of vergadering op Inhoud delen .

2

Selecteer het tabblad Geavanceerd.

3

Kies een van de opties in de optimalisatievervolgkeuzelijst:

 • Automatisch optimaliseren: hiermee kiest u de beste optimalisatie voor uw inhoudstype.
 • Optimaliseren voor tekst en afbeeldingen: hiermee worden tekst en afbeeldingen in uw gedeelde inhoud in de hoogst mogelijke resolutie en helderheid weergegeven.
 • Optimaliseren voor bewegend beeld en video: de video wordt afgespeeld in een lagere resolutie om vertraging te verminderen en uw gedeelde video, animatie of dynamische inhoud vloeiender weer te geven.

   
  • Met deze optie wordt mogelijk niet de framesnelheid verbeterd in vergaderingen met meer dan 25 deelnemers.

  • Als u deze optie kiest, wordt Computeraudio delen automatisch voor u ingeschakeld.

  Alleen Mac: De Webex-app heeft een extensie nodig om uw computeraudio te delen. Als u de extensie niet hebt, wordt deze gedownload door de Webex-app wanneer u klikt op Optimaliseren voor bewegend beeld en video of Computeraudio delen. U moet op uw computer beheerdersrechten hebben om de extensie te installeren en audio te delen.

4

Als u inhoud met audio deelt, schakelt u het selectievakje Computeraudio delen in om anderen uw computeraudio te laten horen naast uw microfoonaudio.

5

Selecteer Gedeelte van het scherm en klik op Volgende.

Er wordt een groen frame weergegeven op uw scherm.
6

Verplaats het frame naar het gedeelte van het scherm dat u wilt delen. Als u meerdere schermen hebt, verplaatst u het naar het scherm dat u wilt delen.

7

Sleep de greep voor het wijzigen van de grootte naar elk van de vier hoeken of zijden om het frame groter of kleiner te maken. Het gedeelte dat door het frame wordt bedekt, is het gedeelte dat u gaat delen in de vergadering.

8

Klik op Delen.

Als u het gedeelte van het scherm tijdens het delen wilt aanpassen, verplaatst u het frame of wijzigt u de grootte. U hoeft het delen niet te stoppen om het frame aan te passen.
9

Gebruik het zwevende venster om gemakkelijk toegang te krijgen tot de volgende opties:

 • Dempen of Dempen opheffen om uzelf te dempen of het dempen op te heffen.
 • Video stoppen of Video starten om uw video in of uit te schakelen.
 • Neem Knop Opnemen op om uw vergaderingen op te nemen en op te slaan voor later gebruik.
 • Deelvenster Deelnemers openen om een lijst weer te geven van alle deelnemers aan de vergadering, inclusief hun namen, e-mailadressen en status (bijvoorbeeld of ze zijn gedempt of niet). U kunt dit deelvenster gebruiken om andere deelnemers te dempen of het dempen op te heffen.
 • Meer besturingselementen voor vergaderingen >Vergadering vergrendelen om te bepalen wie kan deelnemen aan uw vergadering. Wanneer u een vergadering vergrendelt, kunnen andere deelnemers niet deelnemen aan of opnieuw deelnemen aan de vergadering.
 • Videoweergave verbergenVideoweergave verbergen om alle miniatuurvideo's te verbergen. De naam van de actieve spreker wordt weergegeven in het zwevende venster.
  Alleen de naam van de actieve spreker wordt weergegeven

De indicator geeft uw netwerkverbinding en CPU-gebruik weer, de indicator wordt weergegeven wanneer de vergadering wordt opgenomen en de indicator wordt weergegeven wanneer de vergadering is vergrendeld.

10

Als u het delen wilt stoppen, klikt u op Stoppen .