Het interpreteren beheren

1

Klik op Interpreteren Pictogram interpreteren > het interpreteren tebeheren.

2

Klik op Nieuwe taal toevoegen en selecteer bron- en doeltalen.

3

Selecteer een beschikbaretolk in de vervolgkeuzelijst of selecteer een deelnemer om deze te verhogen naar de rol van de weltolk en klik vervolgens op Toepassen.