Klik in de koptekst van de app op , selecteer Een direct bericht verzenden en voer de e-mail of naam van de personen in. Typ en klik vervolgens om uw bericht te verzenden. De volgende keer dat u ze een bericht stuurt, kunt u hun naam selecteren via het filter Personen.

1

Ga naar Berichten , tik op en selecteer Een direct bericht verzenden.

2

Voer de naam of het e-mailadres van de persoon in of selecteer deze in uw lijst met recente gegevens. Typ vervolgens uw bericht en tik op Verzenden.

1

Ga naar Berichten , tik op en selecteer Een direct bericht verzenden.

2

Tik op Persoon toevoegen , voer hun naam ofe-mailadres in en selecteer deze in de zoekresultaten.


 

Tik op Selectie wijzigen als u iemand anders wiltselecteren.

3

Tik vervolgens op RUIMTE MAKEN en typ en verzend uwbericht.

1

Klik in de koptekst van de app en selecteer Een direct berichtverzenden.

2

Voer de naam of het e-mailadres in van de persoon met wie u contact wilt opnemen.

3

Klik op Maken.

De volgende keer dat u met deze persoon wilt praten, gaat u naar Chatten enselecteert u zijn/haar naam in de lijst.