Klik op Deelnemers en klik dan op Hand op omhoog naast uw naam.

Als u uw hand wilt laten omlaag gaan, klikt u op Hand omlaag naast uw naam in het deelvenster Deelnemers.


 

Als uw vergadering reacties heeft, kunt u ook uw hand op hijsen en laten omlaag halen uit het menu Reacties, of een opnameherkenning gebruiken.

Hoe u uw hand op kunt steek is afhankelijk van uw apparaat. Voor iOS- en Android-telefoons steekt u uw hand op vanuit het menu Meer. Voor iPads en Android-tablets steekt u uw hand op vanuit het menu Reacties.

Tik op Meer of Reacties en tik vervolgens op Hand op omhoog.

Als u uw hand wilt laten omlaag, tikt u op Meer of Reacties en tikt u vervolgens op Hand omlaag.


 

Als u een iPad of Android-tablet gebruikt en de reacties zijn uitgeschakeld voor uw vergadering, klikt u in de bedieningselementen voor de vergadering op Hand op omhoog of Omlaag.