Klik op Deelnemers en klik dan op Hand op omhoog naast uw naam.

Als u uw hand wilt laten omlaag gaan, klikt u op Hand omlaag naast uw naam in het deelvenster Deelnemers.


 

Als uw vergadering reacties heeft, kunt u ook uw hand op hijsen en laten omlaag halen uit het menu Reacties, of een opnameherkenning gebruiken.

Tik op Meer en tik vervolgens op Handops hand op.

Als u uw hand wilt laten omlaag, tikt u op Meer en tikt u vervolgens op Handomlaag.