Кликнете върху Участници и след товакликнете върху Вдигане на ръка до името ви.

За да намалите ръката си, кликнете върху Долната ръка до името си в панела "Участници".


 

Ако срещата ви има реакции , можете също давдигнете и снижете ръката си от менюто "Реакции" или да използвате разпознаване на жестове.

Как вдигате ръката си зависи от устройството. За iOS и Android телефони, вдигнете ръка от менюто Още. За iPad и таблети с Android вдигнете ръка от менюто "Реакции".

Докоснете Още или Реакции , след коетодокоснете Вдигане на ръка.

За да намалите ръката си, докоснете "Още" или "Реакции" и след това докоснете "По-нискаръка".


 

Ако използвате таблет iPad или Таблет с Android и реакциите са изключени за срещата ви, кликнете върху Вдигане на ръка или По-ниска ръка от контролите за събрание.