Klik op het bestand in de ruimte om het te openen.

Wanneer u de machtiging bewerken hebt, kunt u het bestand rechtstreeks vanuit OneDrive of SharePoint Online bewerken. Anderen kunnen het bestand co-bewerken en u kunt hun updates zien. Wanneer u alleen-lezen toegang hebt, kunt u het gedeelde bestand bekijken.

Als u een bestand wilt weergeven, tikt u op de Bestandsvoorbeeld in de ruimte.

Klik op het bestand in de ruimte.

Wanneer u de machtiging bewerken hebt, wordt het bestand in OneDrive of SharePoint Online geopend in een nieuw browservenster en wanneer u de machtiging alleen-lezen hebt, kunt u het bestand in OneDrive of SharePoint Online weergeven in een nieuw browservenster.