1

Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar Instellingen audioconferentie.

2

Selecteer het conferentietype in de vervolgkeuzelijst.

3

Vink het selectievakje Audio leveren aan deelnemers met Audiouitzending aan.

Wanneer u audiouitzending gebruikt, hoort u de audiouitzending van de gebeurtenis door de luidspreker van uw computer. Als u wilt spreken, vraagt u of u kunt deelnemen aan de teleconferentie. Anders kunt u alleen communiceren via non-verbale hulpmiddelen, zoals feedback, chat en vraag en antwoord.

  1. Als audiouitzending is ingeschakeld voor uw gebeurtenis, selecteert u audio-uitzending.
  2. Selecteer afspelen om de uitzending te starten.
  3. Selecteer onderbreken om de uitzending te onderbreken.
  4. ...om de audiouitzending te stoppen en het dialoogvenster Audiouitzending te sluiten.
1

Als audiouitzending is ingeschakeld voor uw gebeurtenis, selecteert u audio-uitzending.

Het dialoogvenster Audio-opties verschijnt.
Dialoogvenster Audiouitzending
2

Selecteer afspelen om de uitzending te starten.

3

Selecteer onderbreken om de uitzending te onderbreken.

4

...om de audiouitzending te stoppen en het dialoogvenster Audiouitzending te sluiten.

Vraag

Beantwoorden

Wat is de capaciteit voor Audiouitzending?

3.000 voor Webex Events-abonnementen die 3.000-deelnemers ondersteunen.

1.000 voor Webex Events-abonnementen die 1.000-deelnemers ondersteunen.

Welke service wordt door Audiouitzending ondersteund?

Alleen Webex Events

Biedt Audiouitzending ondersteuning voor de gemengde modus of een hybride audioconferentie?

Ja. Het type verbinding wordt bepaald door de rol in de vergadering. Hotst, presentatoren, en panelleden kunnen alleen aan de vergadering deelnemen via PSTN. Deelnemers nemen aanvankelijk deel aan de vergadering via Audiouitzending (totdat ze volledige spreekrechten krijgen toegewezen).

Biedt Audiouitzending ondersteuning voor audiobridges van derde partijen?

Ja

Hoe gebruik ik UDP-transport voor Geluidsuitzendingssessies?

Audio-uitzending is alleen beschikbaar op TCP-poort 443.

Kan ik Audiouitzending gebruiken voor inbelverbindingen?

Webex moet minimaal een verbinding hebben met 2 Mbps download en upload.

Welke informatie heb ik nodig bij het melden van een probleem met de teleconferentie?

Telefonie problemen moeten binnen 24 uur na het probleem worden gerapporteerd. Zie een probleem met de teleconferentie melden voor meer informatie.