Als host, cohost of presentator van een vergadering kunt u vergaderingen opnemen op uw computer als uw sitebeheerder lokaal opnemen voor uw site heeft toegestaan.

Standaard bevatten uw opnamen de audio, video en alles wat tijdens de vergadering wordt gedeeld. U kunt de schermindeling voor uw opnamen selecteren zodat deze passen bij de indeling en inhoud van uw vergadering of gebeurtenis.


Als u een vergadering telefonisch start, kunt u deze niet opnemen.

Opnemen op uw computer is momenteel alleen beschikbaar in de bureaublad-app. Als u een vergadering start vanaf een apparaat met de web-app, zoals een Chromebook, kunt u deze niet opnemen.

Opname-indeling

U kunt de opnamen opslaan op uw computer in MP4-indeling.


De deelvensters, zoals het deelvenster Chatten en Deelnemers, en alle bestanden die u deelt via Bestand delen, zijn niet opgenomen in de opname.

Opnamelocatie

Als u een vergadering op uw computer opgeslagen, kunt u kiezen waar u deze wilt opslaan of kunt u deze opslaan naar het standaardpad.

 • Voor Windows: Opnamen die zijn gestart vanuit een vergadering zijn toegankelijk vanuit de map Documenten in Mijn computer.

 • Voor Mac: Opnamen die zijn gestart vanuit een vergadering zijn toegankelijk vanuit de startmap via Finder.

Iedereen met de presentatorrol toestaan op te nemen (Webex Training)

Als uw sitebeheerder opname in de WRF-indeling (alleen Windows) voor Webex Training heeft toegestaan, kunt u een deelnemer de trainingssessie laten opnemen door deze als presentator aan te maken. Zodra u een deelnemer presentator maakt, wordt het pictogram Recorder weergegeven in de bedieningselementen van de sessie. Als host kunt u pas een nieuwe opname op uw computer starten als u uzelf weer presentator maakt. U kunt nog steeds opnemen in de cloud. Als u al begonnen bent met opnemen op uw computer en vervolgens iemand anders als presentator aan wilt maken, kan de nieuwe presentator een opname starten zonder dat u de uwe kunt stoppen.

Uw vergadering opnemen

 1. Klik op OpnemenOpnemen.


  Ziet u de opnameknop niet? U bent mogelijk niet de host of alternatieve host van de vergadering. Vraag de host om deze op te nemen en de opname met u te delen.
 2. Klik op Opnemen.

  Opnameopties

  Als u Opnemen in cloud en Opnemen op mijn computer als opties hebt, selecteert u Opnemen op mijn computer en klikt u vervolgens op Opnemen.


  Als u audio wilt opnemen in uw opname, moet u de audio-optie Bellen via computer selecteren.


  Wordt Opnemen niet op mijn computer weergeven? De optie is mogelijk uitgeschakeld. Neem contact op met uw Webex-sitebeheerder.

Zodra de vergadering of gebeurtenis is beëindigd, wordt uw opname opgeslagen op uw computer.

Opname onderbreken of stoppen

Klik indien nodig op Opnemen en doe een van de volgendeOpnemendingen:
 • Klik op Onderbreken en Hervatten om één enkele opname bij te houden.

 • Klik op Stoppen om uw huidige opname te beëindigen.


  Voor vergaderingen of gebeurtenissen die enkele uren duren, is het een goed idee om meerdere opnamen te maken voor een groter beheer van de bestandsgrootte en eenvoudiger te bekijken.

 1. Selecteer RecorderRecorder.


  Ziet u de opnameknop niet? U bent mogelijk niet de host of alternatieve host van de vergadering. Vraag de host om deze op te nemen en de opname met u te delen.
 2. Selecteer Opnemen.

  Opnameopties

  Als u Opnemen in de cloud en Opnemen op mijn computer als opties hebt, selecteert u Opnemen op mijn computer en vervolgensOpnemen.


  Als u audio wilt opnemen in uw opname, moet u de audio-optie Bellen via computer selecteren.


  Wordt Opnemen niet op mijn computer weergeven? De optie is mogelijk uitgeschakeld. Neem contact op met uw Webex-sitebeheerder.

Zodra de vergadering of gebeurtenis is beëindigd, wordt uw opname opgeslagen op uw computer.

Opname onderbreken of stoppen

Selecteer indien nodig Opnemen en doe een van de volgendeOpnemendingen:
 • Klik op Onderbreken en Hervatten om één enkele opname bij te houden.

 • Klik op Stoppen om uw huidige opname te beëindigen.


  Voor vergaderingen of gebeurtenissen die enkele uren duren, is het een goed idee om meerdere opnamen te maken voor een groter beheer van de bestandsgrootte en eenvoudiger te bekijken.