Jako gospodarz, współprowadzący lub prowadzący spotkanie możesz nagrywać spotkania na komputerze, jeśli administrator witryny zezwolił na lokalne nagrywanie witryny.

Domyślnie nagrania obejmują dźwięk, wideo i wszystko, co zostało udostępnione podczas spotkania. Możesz wybrać układ ekranu dla nagrań, aby pasowały do formatu i zawartości spotkania lub wydarzenia.


Jeśli rozpoczniesz spotkanie przez telefon, nie możesz go nagrać.

Jeśli jesteś współgospodarzem, nie możesz rozpocząć nagrywania spotkania, jeśli gospodarz jest w spotkaniu.

Nagrywanie na komputerze jest obecnie dostępne tylko w aplikacji klasycznej. Jeśli rozpoczniesz spotkanie z urządzenia korzystającego z aplikacji internetowej, takiej jak Chromebook, nie możesz go nagrać.

Format nagrywania

Nagrania można zapisywać na komputerze w formacie MP4.


Panele, takie jak panel Czat i Uczestnicy, oraz wszystkie pliki udostępniane za pomocą pliku udostępnienia nie są uwzględniane w nagraniu.

Miejsce nagrywania

Podczas nagrywania spotkania na komputerze można wybrać miejsce, w którym ma zostać zapisane, lub zapisać je w ścieżce domyślnej.

 • Dla systemu Windows: Nagrania rozpoczęte z poziomu spotkania są dostępne z folderu Dokumenty w folderze Mój komputer.

 • Dla komputerówMac: Nagrania rozpoczęte z poziomu spotkania są dostępne z folderu Strona główna za pomocą programu Finder.

Zezwalaj osobom z rolą prezentera na nagrywanie (Webex Training)

Jeśli administrator witryny zezwolił na nagrywanie w formacie WRF (tylko windows) dla programu Webex Training, można zezwolić uczestnikowi na rejestrowanie sesji szkoleniowej przez uczynienie go prezenterem. Po nadaniu uczestnikowi prezentera w kontrolki sesji pojawi się ikona Rejestratora. Jako gospodarz nie możesz rozpocząć nowego nagrywania na komputerze, dopóki nie ponownie utworzysz prezentera. Nadal można nagrywać w chmurze. Jeśli rozpoczęto już nagrywanie na komputerze, a następnie uczynienie innej osoby prezenterem, nowy prezenter może rozpocząć nagrywanie bez zatrzymywania się.

Nagrywanie spotkania

 1. Kliknij pozycję NagrajNagraj.

 2. Jeśli masz opcję Nagrywaj w chmurze i Nagrywaj na moim komputerze jako opcje, wybierz pozycję Nagraj na moim komputerze.

  Opcje nagrywania

  Nie widzisz rekordu nakomputerze? Opcja może być wyłączona. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex.

  Jeśli subskrybujesz Webex od swojego usługodawcy, proszej pytania dotyczące tej funkcji do zespołu obsługi klienta dostawcy.


  Aby uwzględnić dźwięk w nagraniu, należy wybrać opcję Zadzwoń za pomocą komputera audio. Jeśli połączenie z dźwiękiem jest podłączone przy użyciu innej opcji, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, ale nadal będzie można nagrywać bez dźwięku.

 3. Kliknij pozycję Nagraj.

Po zakończeniu spotkania lub wydarzenia nagranie jest zapisywane na komputerze.

Wstrzymywanie lub zatrzymywanie nagrywania

W razie potrzeby kliknij przycisk NagrajNagraj i wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij pozycję Wstrzymaj i Wznów, aby zachować pojedyncze nagranie.

 • Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć bieżące nagrywanie.


  W przypadku spotkań lub wydarzeń, które trwają wiele godzin, warto wykonać wiele nagrań, aby uzyskać łatwiejszy rozmiar pliku w zarządzaniu i łatwiejsze przeglądanie.

 1. Wybierz pozycję RejestratorRejestrator.


  Nie widzisz przycisku nagrywania? Nie możesz być prowadzącym ani alternatywnym prowadzącym spotkania. Poproś gospodarza, aby go nagrał i podzielił się nagraniem.
 2. Jeśli masz opcję Nagrywaj w chmurze i Nagrywaj na moim komputerze jako opcje, wybierz pozycję Nagraj na moim komputerze.

  Opcje nagrywania

  Nie widzisz rekordu nakomputerze? Opcja może być wyłączona. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex. Jeśli subskrybujesz webex od usługodawcy, przekieruj pytania dotyczące tej funkcji do zespołu obsługi klienta dostawcy.

  Jeśli subskrybujesz Webex od swojego usługodawcy, proszej pytania dotyczące tej funkcji do zespołu obsługi klienta dostawcy.

 3. Wybierz pozycję Rekord.

Po zakończeniu spotkania lub wydarzenia nagranie jest zapisywane na komputerze.

Wstrzymywanie lub zatrzymywanie nagrywania

W razie potrzeby wybierz pozycję NagrajNagraj i wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Kliknij pozycję Wstrzymaj i Wznów, aby zachować pojedyncze nagranie.

 • Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć bieżące nagrywanie.


  W przypadku spotkań lub wydarzeń, które trwają wiele godzin, warto wykonać wiele nagrań, aby uzyskać łatwiejszy rozmiar pliku w zarządzaniu i łatwiejsze przeglądanie.