Voor meer informatie over de nieuwste releases raadpleegt u het overzicht met de nieuwste versies van Cisco Webex meetings.

Zie de vergrendelings aankondigingen van de Webex meetings-Suite voor meer informatie over de huidige vergrendelings versies https://help.webex.com/n180cm1/.

De volgende goedgekeurde versies van Webex meetings-vergren delingen zijn:

 • WBS 39.5.13

 • WBS 33.6.16

Gedeelde onderdelen van de nieuwste updates

Zie de gedeelde onderdelen van Webex meetings van de nieuwste updates voor meer informatie over de gedeelde functies en de wijzigingen die de vergrendelings updates hebben met de nieuwste updates.

Functie lijsten

Zie voor een overzicht van de functies per release nummer:

Openstaande en opgeloste bugs

Raadpleeg voor lijsten met openstaande en opgeloste bugs in de vergrendelings versies:

Ondersteuning voor WBS 39.5.13-macOS Catalina

In onze vorige update voor WBS 39.8 hebben we aangekondigd dat Webex-vergaderingen macOS Catalina (versie 10,15) ondersteunen. Voor gebruikers in vergrendelings versies van de bureau blad-app die toegang willen tot Catalina, moeten deze WBS 33.6.15 of hoger worden uitgevoerd.


Oudere versies kunnen worden beperkt tot het gebruik van de Webex meetings-webplanner en de web-app voor het plannen, starten en bijwonen van vergaderingen. Over het algemeen raden we aan dat u niet bijwerkt naar de Mac-Catalina totdat deze patch is vrijgegeven.

Zie voor meer informatie over macOS Catalina-ondersteuning, ondersteuning voor eerdere versies en waarschuwingen: https://help.webex.com/73zvl3/.

WBS 39.5.13

Release WBS 39.5.13 Lockdown

WBS 39.5.13 is een vergrendelings versie. Klanten die willen beschikken over bijgewerkte functies terwijl de wijzigingen in hun omgeving worden geminimaliseerd, kunnen hun Webex meetings-bureaublad toepassingen vergren delen naar deze versie.

Zie voor meer informatie over deze vergrendelings versie: https://help.webex.com/n180cm1/Webex-Meetings-Suite-Lockdown-Announcements#id_123778.

Als u het document van de end-of-version-support van Webex meetings wilt bekijken voor pensioen datums en andere details, raadpleegt u: https://help.webex.com/ns12j0bb/.

WBS 39.5

Vergrendelingsversie WBS39.5.11

We kondigen met plezier WBS39.5.11 aan als vergrendelingsversie. Huidige gebruikers van de vergrendelingsversie WBS33.6.x kunnen nu geweldige nieuwe functies aan hun klanten bieden wanneer ze een upgraden naar WBS39.5.11.

De meeste Webex Meetings-klanten maken gebruik van de nieuwste versie en beschikken graag over onze nieuwste functies. We kunnen bijna niet wachten tot u de upgrade uitvoert en het beste van Webex Meetings aan uw gebruikers biedt. U kunt uw site upgraden naar WBS39.5.11 of rechtstreeks naar de nieuwste versie gaan.

Dit zijn een aantal fantastische nieuwe functies die zijn toegevoegd sinds de vorige release van een vergrendelingsversie:

 • People Insights - Leg betere contacten. People Insights levert uitgebreide en contextuele informatie over de personen in de vergadering en de bedrijven waarvoor ze werken.

  Raadpleeg https://help.webex.com/n6x6b78/voor meer informatie .

 • Videocentrische opnamen - Geweldige video op volledig scherm wordt nu vastgelegd in opnamen.

  Raadpleeg https://help.webex.com/d8o7deb/voor meer informatie .

 • Naar lobby verplaatsen - Heb u een privémomentje nodig in een vergadering? Verplaats deelnemers naar de lobby om te wachten en breng ze weer terug wanneer u er klaar voor bent.

  Raadpleeg https://help.webex.com/nsq9s2h/voor meer informatie .

 • Media delen met hoge framesnelheid - Gebruikers kunnen nu media delen met maximaal 30 frames per seconde.

  Raadpleeg https://help.webex.com/517f0j/voor meer informatie .

 • Ondersteuning van video-apparaten met Webex Events - Wilt u deelnemen aan Webex Events vanaf een video-apparaat? Dat is dan nu mogelijk as een host van de gebeurtenis of als panellid.

  Zie https://help.webex.com/kwmj5eb/ en https://Help.Webex.com/bv2b1bb/voor meer informatie.

 • Webex Boards in Meetings - Gebruikers die graag illustreren of tekenen, kunnen nu op hun Webex Board tekenen en alle Webex Meetings-deelnemers dit kunnen zien.

 • Meester integratie met apparaten : snel Huddle in een conferentieruimte? Sluit uw bureaublad-app aan op het apparaat in de conferentieruimte of op een Webex Share-apparaat en begin met delen. Start een Webex-vergadering op hetzelfde apparaat met uw bureaublad-app wanneer het tijd is om te vergaderen met deelnemers op een andere locatie.

  Raadpleeg https://help.webex.com/q1fotab/ en https://Help.Webex.com/nkhj2pcb/voor meer informatie.

Vergrendelingssites die niet voor 28 februari 2020 zijn geüpgraded, worden automatisch geüpgraded naar de nieuwste versie van 39.5.x die op dat moment beschikbaar is. Raadpleeg het Cisco end-of-version-support beleid hier.

Cisco Webex Meetings

People Insights

Cisco brengt intelligentie in Webex meetings met mensen inzichten, waardoor gebruikers betere verbindingen kunnen maken met mensen aan wie ze zijn gekoppeld. Met behulp van een kunst matig intelligentie (AI)-platform dat nuttige informatie over personen compileert, biedt mensen inzichten uitgebreide en contextuele informatie over andere deel nemers aan de vergadering en de bedrijven waarvoor ze werken. Webex meetings-gebruikers hoeven hun vergaderingen niet langer uit te gaan om andere deel nemers uit te scha kelen, aangezien mensen Insights deze informatie tijdens de vergadering binnenhalen.

Personen inzichten geven relevante informatie uit de Active Directory, zoals interne titel, locatie en rapportage hiërarchie. Deze informatie is alleen zichtbaar voor personen die tot de organisatie van de gebruiker behoren. Externe deel nemers zien deze informatie niet.

Personen inzichten zijn beschikbaar voor Webex-vergaderingen op door hub beheerde sites of door Webex sitebeheer beheerde sites die zijn gekoppeld aan Control hub met Active Directory ingeschakeld en gesynchroniseerd met Control hub. Personen Insights is beschikbaar voor US-based sites en is alleen beschikbaar in het Engels.

Sites moeten zich aanmelden voor de functie personen inzichten. Het is standaard uitgeschakeld in Control hub en sitebeheer. De sitebeheerder moet mensen inzicht hebben en de Active Directory informatie in de Control hub eerst synchroniseren en deze functie vervolgens inschakelen in Sitebeheer.

Meer informatie over het weer geven, makenof verbergen van een inzicht profiel voor personen.

Omzettingen-opname-algemene Beschik baarheid

Met deze release kondigen we de algemene Beschik baarheid van de opname omzettingen in Webex-vergaderingen en-gebeurtenissen. Webex-beheerders kunnen opname omzettingen op hun sites inschakelen en alle of sommige gebruikers inschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgen opnamen voor vergaderingen en gebeurtenissen die worden gehost door de ingeschakelde gebruiker, de transcriptie. De Recording transcriptie-service ondersteunt alleen de Engelse taal. Het kan het gesp roken Engels en terugtranscriptieen in het Engels transcriberen.


De Recording omzettingen-service heeft geen extra kosten voor klanten die op dit moment de NBR (netwerk opnamen) hebben ingeschakeld.

Lees de volledige gegevens hier (https://Help.Webex.com/uq5009/Recording-transcripts-in-Cisco-Webex-meetings-and-Webex-events).

Deze functie is beschikbaar voor alle sites 24 juni 2019.

Video gerichte ervaring voor NBR

Introductie van video-georiënteerde opnamen voor Webex-vergaderingen en-gebeurtenissen. Zie video op volledig scherm in hoge resolutie als er geen inhoud wordt gedeeld, in een actieve spreker-en miniatuur video-indeling. Dit is ideaal voor aankondigingen, team vergaderingen, stads vergaderingen met hoge bezittingen en video bloggen. Er wordt een bijgewerkte NBR-video speler geleverd met de volgende functies: vereenvoudigde bedienings elementen voor spelers, de mogelijkheid om chatten, deel nemers, enquête, transcriptie deel Vensters te zweven of te verbergen en opnamen te bekorten.

Deze functie wordt automatisch ingeschakeld op alle sites die zijn ingeschakeld voor NBR. Site beheerders kunnen video gerichte opnamen van site beheer-portal of Control hub uitschakelen. Deze functie is niet beschikbaar voor TSP-audio sites, FedRAMP-sites of video platform versie 1,0-sites. Deze functie heeft een andere activerings planning dan 39,5.

Deze functie is beschikbaar op uw Webex-site op 2 oktober 2019.


De video gerichte ervaring heeft de volgende functionele verschillen ten opzichte van de oudere opname-indeling:

 • Scherm en toepassingen delen worden opgenomen, maar bestand delen wordt niet opgenomen.

 • Als er een Webex meetings-White Board (geen Webex Board) wordt gedeeld in de vergadering, wordt dit niet opgenomen.

 • Video-georiënteerde opnamen bieden een mooie lay-out in hoge resolutie (Maxi maal 1080p). De opnamen gebruiken daarom hogere opslag capaciteit, vooral als u eerder opnamen resolutie hebt ingesteld op 360p of lager.

 • Video-Centr heeft geen audio plattegrond of miniatuur van inhoud.

 • Verschillende ervaring met oudere browsers: Browsers ouder dan IE11, Firefox 58 en Chrome 59 kunnen de nieuwe MP4-speler niet weer geven. De video-georiënteerde opname wordt dan afgespeeld met behulp van de oudere MP4-speler, die het nieuwe uiterlijk niet weergeeft en het niet mogelijk maakt om de opname op te schonen.

Zie voor meer informatie over video-centrische NBR https://help.webex.com/d8o7deb/.

Zie voor meer informatie over het in-of uitschakelen van video gerichte NBR https://help.webex.com/swxepdb/.

Opnamen bijsnijden

Hosts kunnen nu het afspeel bereik van hun video gerichte opnamen bewerken vanuit de opnieuw ontworpen NBR MP4-speler.

Knip uw video-georiënteerde opname uit vanaf het begin en aan het einde. Bekijk een voor beeld van uw wijzigingen voordat u uw wijzigingen opslaat om NBR af te spelen in de oorspronkelijke Webex meetings-speler op het web. Hosts kunnen altijd meer bewerkingen aan de opname aanbrengen of de originele opname op elk gewenst moment herstellen, aangezien de actie voor het bijsnijden niet permanent is. Bijsnijden is alleen beschikbaar voor video-georiënteerde MP4-opnamen en is niet beschikbaar voor standaard MP4-opnamen.

Deze functie is beschikbaar op uw Webex-site op 2 oktober 2019.


Opmerking:

 • Wanneer een opname wordt afgespeeld in volledig scherm modus op een iOS-apparaat (iPhone of iPad), schakelt de iOS over naar de native MP4-speler en gebruikt deze geen Webex NBR-speler. In dit geval wordt de functie voor het beperken van gegevens niet ondersteund en wordt de bijgesneden frames genegeerd door de volledige oorspronkelijke opname.

 • Bijsnijden wordt niet ondersteund in browsers ouder dan IE 11, Firefox 58 en Chrome 59.

Zie voor meer informatie over het bijsnijden van opnamen https://help.webex.com/0zbv00/.

Bijwonen zonder PIN vanuit een video conferentie systeem dat is geregistreerd bij de Cloud

Met deze release kunnen Cisco Webex Cloud-geregistreerde video conferentie systemen binnen uw eigen organisatie nu aan vergaderingen worden gekoppeld zonder dat u wordt gevraagd of u de host bent? U hoeft uw hostpincode niet meer te onthouden om deel te kunnen uitmaken van de vergadering en deze vanuit uw eigen apparaten te starten.

Het apparaat neemt deel aan als host om de vergadering te starten. Dit gedrag kan worden beheerd met een sitebeheer-instelling op Control hub en iedere gebruiker kan deze voor keur instellen voor hun geplande Webex-vergaderingen of persoonlijke ruimten.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen zonder een PIN te gebruiken voor hun geplande Webex-vergaderingen met de Webex meetings-bureaublad toepassing met plannings sjablonen.

E-mail sjabloon nieuw ontwerp en vereenvoudiging voor vergaderingen

Webex Meeting-sites die hun e-mail sjablonen niet hebben aangepast, zien nu een nieuw ontwerp van e-mail sjablonen met basis vergaderingen met een consistente, vereenvoudigde lay-out. Verbeteringen omvatten het volgende:

 • Eén, groene knop om uw vergaderingen bij te wonen

 • Een consistente, genormaliseerde uitnodiging ziet er voor alle planners (Web, Webex-bureaublad toepassing, micro soft Outlook, enzovoort)

 • Een one-tap-to-join via de mobiele koppeling over de sjablonen, voor mobiele gebruikers die snel willen deel genomen aan de alleen-audiovergadering

De volgende bedrijfs sjablonen worden bijgewerkt in deze release:

 • De beheerder heeft de lengte van de pincode verhoogd voor site_CMR

 • Admin suspended_CMR

 • CMR instellen Confirmation_CMR

 • Bevestiging van annulering van vergadering *

 • Host melding voor wijziging URL van de persoonlijke ruimte

 • Kennisgeving van host voor de URL van de persoonlijke ruimte en het wijzigen van het video adres

 • Vergadering geannuleerd *

 • Welkomstboodschappen van Webex Service_CMR

De volgende Webex-vergaderings sjablonen worden bijgewerkt in deze release:

 • Hostmeldingen voor de lobby van de persoonlijke ruimte

 • Vergaderingsherinnering naar de host

 • Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)

 • MC MeetingInfo voor deel nemer *

 • MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

 • MC MeetingInfo voor Attendee_PCM (Productiviteitstools)

 • MC MeetingInfo voor host *

 • Informatie over de vergadering bijgewerkt *

 • Informatie over de vergadering Updated_PCM *

 • Uitnodiging voor vergadering *

 • Registratie van vergadering bevestigd *

 • Registratie voor vergadering afgewezen

 • Vergaderingsherinnering naar de host

 • Vergaderings herinnering aan Host_PCM

 • Voor vergadering moet registratie van deelnemer opnieuw worden gepland

 • Vergadering opnieuw gepland *

 • Vergaderings Rescheduled_PCM *

 • Vergadering gepland *

 • Uitnodiging voor vergadering ingetrokken *

 • Ingetrokken vergaderingen Invitation_PCM *

 • Bijgewerkte uitnodiging om te registreren voor een vergadering

 • Heeft uitnodiging voor vergadering bijgewerkt *

 • Heeft de Invitation_PCM van de vergadering bijgewerkt *


* De voorafgaande e-mail sjablonen met een asterisk worden verzonden in iCalendar-indeling als deze is ingeschakeld door uw sitebeheerder. Hier vindt u https://help.webex.com/mj2cls/ meer informatie.

De volgende e-mailsjabloon zijn ingetrokken voor Mac-gebruikers:

 • Meeting Center uitnodiging PCM (Productiviteitstools) Cisco Webex

Windows en Mac-gebruikers worden nu allebei gebruikt:

 • MC MeetingInfo voor Attendee_PCM (Productiviteitstools)

Houd er rekening mee dat dit momenteel beperkt is tot vergaderingen sjablonen, met de sjablonen voor training en events die moeten worden bijgewerkt in een toekomstige versie.

Dit is een onderdeel van een groter initiatief om ons totaal aantal e-mail sjablonen te reviseren en te beperken, en om de manier te vereenvoudigen waarop onze sjablonen worden beheerd. Bekijk de aanvullende wijzigingen in aanstaande releases.


De wijzigingen van niet-iCalendar-e-mailsjabloon zijn beschikbaar in de WBS 39.5.5 EP.

Als u de knop voor groene samen voegen wilt verwijderen, past u uw e-mailsjabloon aan en vervangt u de volgende HTML:

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;">
  <tr>
   <td align="center" style="padding:10px 36px;"><a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Deelnemen</a></td>
  </tr>
  </table>

Met de volgende HTML:

<a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px; text-decoration:none;">Deelnemen</a>

Ondersteuning voor lijst met vergaderingen in de moderne persoonlijke ruimte

Deze functie biedt een betere weer gave van de lijst met vergaderingen in de persoonlijke ruimte in de moderne weer gave. Voorheen werden de vergaderingen in de persoonlijke ruimte niet weer gegeven, ook niet als ze zijn gepland vanuit agenda's van derden.

De vergaderingen in de persoonlijke ruimte worden nu weer gegeven op de Webex-webportal, dezelfde als de geplande Webex-vergaderingen als deze zijn gepland via de volgende apps:

 • Cisco Webex voor Google Agenda (https://gsuite.google.com/marketplace/app/cisco_webex/678783785621)

 • Cisco Webex meetings-planner (https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104382035?tab=Overview)

 • De micro soft Outlook-invoeg toepassing van de Cisco Webex meetings-bureau blad-app of Cisco Webex-productiviteitstools

Health checker op Mac

Om functionaliteit overeen te laten komen met de Webex meetings-ervaring in Windows, is het in deze release enthousiast om aan te kondigen dat Health Check nu ook beschikbaar is voor de Mac, waardoor het eenvoudiger is om zichzelf te diagnosticeren, problemen op te lossen en acties uit te voeren die nodig zijn voor het verbeteren van uw vergaderings prestaties.

De health check van de vergadering biedt een intuïtieve en eenvoudige manier om de status van uw vergadering en systeem prestaties te begrijpen.

De status van verbinding en apparaat wordt weer gegeven met gekleurde indica toren groen (goed), geel (er zijn mogelijk problemen) of rood (problemen zijn gevonden). U kunt op de status bewegen voor meer informatie. U kunt zelfs rechtstreeks vanuit Health Check een probleem rapport verzenden.

Als er een probleem is geïdentificeerd, wordt het probleem in de Health Checker weer gegeven en krijgt u een lijst met acties die u kunt volgen om het probleem op te lossen.

De Health checker wordt geopend vanuit het menu Help. De koppeling audio-en video statistieken is verwijderd uit het menu vergadering en wordt nu geopend vanuit de Health Checker.

Zie voor meer informatie over de Health Checker https://help.webex.com/ns63yvy/.

Agenda-integratie in de bureau blad-app met de start pagina van vergaderingen in persoonlijke ruimten

Voor klanten die de Outlook-client niet als een agenda systeem gebruiken, worden vergaderingen in een persoonlijke ruimte niet weer gegeven in de Webex meetings-bureau blad-app, zelfs wanneer Webex als vergaderings bron wordt geselecteerd in de voor keuren. Gebruikers die regel matig vergaderingen in een persoonlijke ruimte gebruiken, kunnen nu meer recente vergaderingen in de persoonlijke ruimte zien die ze hebben samengevoegd, in plaats van de lijst met vergaderingen weer te geven en deel te nemen aan vergaderingen in een persoonlijke ruimte met één klik wanneer ze worden herinnerd. Deze functie is standaard uitgeschakeld op site niveau en moet worden ingeschakeld op verzoek.

Integratie van Webex-vergaderingen met Zapier

Cisco Webex meetings kan nu verbinding maken met meer dan 1.500 webtoepassingen op Zapier. Met deze integratie kunnen Webex meetings-gebruikers die Zapier gebruiken, een workflow instellen om automatisch gegevens van hun Webex-vergaderingen te verzenden naar de app-apps, e-mail toepassingen, chat toepassingen van uw team, software voor taak beheer en documentatie tools.

Zie voor meer informatie over de integratie van Webex-vergaderingen met Zapier https://help.webex.com/np4temt/.

Een persoonlijke Webex-ruimte plannen via Jira Service Desk

Gebruikers van Jira-Service Desk waarvan de beheerder de Webex meetings-integratie heeft ingeschakeld, kunnen nu een Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte plannen. Gebruikers kunnen ook een vergadering annuleren vóór de eind tijd van de vergadering.

Wanneer een vergadering is gepland of geannuleerd, worden de Jira en de volgers van de problemen automatisch op de hoogte gesteld via een nieuwe opmerking die aan het Jira-probleem is toegevoegd. Gebruikers die zich afmelden bij Jira-meldingen, ontvangen deze meldingen met betrekking tot de Webex-vergadering niet.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Cloud Jira Service Desk en niet beschikbaar voor de Jira-versie op locatie.

Beperkingen:

 • De geplande Webex-vergadering in Jira moet worden beheerd binnen hetzelfde Jira-probleem, zoals het annuleren van de vergadering of het opnieuw plannen.

 • De vergadering die is gepland in Jira, wordt niet weer gegeven op de webpagina van de Webex-vergadering.

Het verwijderen van speciale teken ondersteuning

Als een ID van een persoonlijke ruimte speciale tekens (niet-Latin-codes) bevat, volgt Webex nu een nieuwe aanpak om de ID te genereren. Alle speciale tekens in de teken reeks worden overgeslagen, zodat alleen de geldige tekens behouden blijven.

Als de resulterende PR-ID conflicteert met alle duplicaten in het systeem, wordt er aan het einde een nummer toegevoegd zodat het uniek wordt.

"P&hil" zou bijvoorbeeld "Phil" worden. Als er een duplicaat is, kan het worden gebruikt in plaats van "phil423".

Verbeteringen in moderne weergave profielen en voor keuren

In deze release hebben we de volgende profielen en voor keur verbeteringen aangebracht:

 • PCN-sites hebben nu toegang tot hun PCN-voor keuren via de website van de moderne weer gave.

 • Gebruikers van moderne weer gave hebben nu direct toegang tot hun telefoon instellingen van mijn video adres via de voor keuren voor moderne weer gave

 • Gebruikers van moderne weer gave hebben nu rechtstreeks toegang tot hun contact personen en bedrijfs adres boek via het profiel van de moderne weer gave

 • In de pagina down loads van moderne weer gave-> versie-informatie is de formule ring gewijzigd in ' release-opmerkingen ', met een koppeling naar een nieuw, relevant https://help.webex.com-artikel.

 • Gebruikers van moderne weer gave hebben nu rechtstreeks toegang tot de koppeling Access Anywhere/mijn computers, vanuit de vervolg keuzelijst linksboven.

Zie voor meer informatie over het instellen van audio-en video-prefernces in de moderne weer gave https://help.webex.com/ntwtdhl/.

Verbeteringen in internationale inbel lijst van mobiele pagina

Mobiele gebruikers die deel nemen aan een alleen-audiovergadering zonder dat de Webex Meetings-app nu de volgende verbeteringen ondervinden:

 • De audio nummers in de internationaal inbelnummer lijst worden nu geklikt, zodat het pad van de audio verbinding gemakkelijker wordt.

 • De internationaal inbelnummer lijst is mobiel vriendelijk en gemakkelijker te lezen in mobiele browsers.

 • De regio waar de mobiele gebruiker belt, wordt automatisch gedetecteerd via het apparaat en de gebruiker krijgt een lokaal nummer voor die regio, naar boven in de internationale inbel lijst, om de gebruiker gemakkelijker te kunnen vinden. Opmerking: Mobiele gebruikers die verbonden zijn met een VPN-netwerk, zien in plaats daarvan mogelijk een niet-lokaal nummer boven aan de lijst.


Deze functie wordt niet ondersteund op iPads.

Moderne weer gave ondersteuning voor vergaderingen zoeken afgelopen

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu vroegere datum criteria gebruiken om te Zoeken in eerdere vergaderingen in hun lijst met vergaderingen. Opmerking: Hiermee wordt alleen gezocht naar vergaderingen die nog niet zijn begonnen. Vergaderingen die al zijn beëindigd, kunnen niet worden doorzocht.

Eerste proef perioden geopend voor REST API voor Webex-vergaderingen

We accepteren nu proef aanvragen van vroeg veld voor onze aanstaande Webex meetings-versie-API. Neem contact op met devsupport@webex.com als u wilt deel nemen.

We hebben onze Webex meetings Api's in de praktijk geïntroduceerd door een gloed nieuwe set doorschakelende API voor onze meest gebruikte Webex-functies voor de voorafgaande vergadering. Met deze aanbieding kunnen klanten en partners Webex-functies ontwikkelen op hun eigen tools/platformen om belang rijke taken uit te voeren, zoals het plannen, weer geven, bijwerken en annuleren van Webex-vergaderingen:

Deze API wordt aanvankelijk alleen aangeboden voor CI-en aan CI-gekoppelde sites.

REST API-integraties kunnen op dit moment alleen worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor uw eigen Webex-sites. De mogelijkheid om integraties toe te voegen aan en toe te staan van ontwikkel aars van andere fabrikanten, wordt in een toekomstige release beschikbaar gesteld.

Al uw bestaande API-integraties die worden geïmplementeerd via alternatieve protocollen, zoals XMLAPI of URLAPI, worden niet verwijderd. Er zijn geen plannen voor het afschaffen van onze bestaande Api's, hoewel we de ontwikkel aars aanmoedigen om onze REST Api's te proberen uit te proberen, aangezien er nog meer Api's op XMLAPI worden geïntroduceerd in toekomstige releases.

Ga naar https://Developer.Webex.com voor meer informatie.

Cisco Webex Edge Basic-ondersteuning voor Edge-audio met CCA SP

In een eerdere release gaf Cisco de nieuwe Webex Edge-service met twee mogelijkheden, namelijk edge-audio en Edge Connect. Als onderdeel van deze service kan edge audio toestemming krijgen om PSTN-kosten over te slaan en het IP-netwerk te gebruiken om rechtstreeks verbinding te maken met Webex-vergaderingen vanaf hun IP-telefoon. Dit biedt een superieure ervaring met een betere kwaliteit van hoge definitie-codecs, terwijl klanten aanzienlijke kosten besparingen kunnen bieden. Deze service is aangekondigd in combi natie met door Webex meegeleverde audio plannen.

We zijn blij met het bekendmaken van de uitgebreide Webex edge-audio om te worden aangeboden in combi natie met een CCA SP-audio plan. CCA SP-audio plannen zijn zeer populair met Webex-klanten. Hierdoor kunnen onze Cisco CCA SP-gecertificeerde partners dezelfde voor delen van Webex edge-audio aan hen aanbieden. De Webex edge-audio oplossing is een unieke integratie met onze Cisco Unified Communications-implementaties op locatie. Dit maakt een verkoop kans voor onze partners om de duizenden Cisco UC-bellen-klanten in te scha kelen om Webex-vergaderingen te cross-sellen en vice versa. Hierdoor kunnen onze eind klanten zowel Cisco UC-gesp rekken als Webex meetings gebruiken onder één geïntegreerd product en een commercieel programma voor een tweeaders.

De Edge audio-functie binnen het CCA SP-audio plan is zonder extra kosten beschikbaar voor onze eind klanten onder het plan van de Flex-vergadering. De functie wordt standaard ingeschakeld voor alle nieuwe CCA-vergaderingen van het flexibele plan met de SP-audio orders vanaf juni 2019. Bestaande klanten in Flex-plan contracten kunnen een onkosten wijzigings bestel opdracht uitvoeren om de Edge-audio in te scha kelen, medio juni.

Voor meer informatie over deze functie raadpleegt u de configuratie handleiding van de Webex edge-audio klant met de volgende informatie: https://help.webex.com/xmsy7d/Cisco-Webex-Edge-Audio-Customer-Configuration-Guide.

Geoptimaliseerde raster weergave in lage band breedte

In de raster weergave worden de beschik bare videostreams nu bovenaan weer gegeven in het gebruik van lage band breedte.

In omstandigheden met lage band breedte kan de gebruiker mogelijk niet alle videostreams van deel nemers ontvangen. Voorheen worden de beschik bare stromen in de raster weergave sporadisch weer gegeven. In deze release krijgen alle beschik bare streams de prioriteit om eerst in de raster weergave te worden weer gegeven.

Zie voor meer informatie over de raster weergave wanneer er sprake is van lage bandbreedte problemen https://help.webex.com/nw5b6/.

Voorafgaande kennisgevingen over onze volgende release

Aankondiging: Wijzigingen in de komende klassieke weer gave en het moderne weergave gedrag

Dit is de geavanceerde melding voor een wijziging die is gepland in de volgende release WBS 39,6. Vanaf de WBS 39.6-release wordt alleen de klassieke weer gave en de klassieke weer gave van de standaard instellingen van sitebeheer. De uitzonde ringen zijn niet langer beschikbaar voor uitzonderings gebruik, maar het is niet meer beschikbaar in sitebeheer.

Bestaande klanten die al een klassieke weer gave of klassieke weer gave hebben geselecteerd, worden niet beïnvloed, omdat we de oude instellingen niet naar een andere instelling overstappen.

Voor klanten die nog niet de optie klassieke weer gave of klassieke weer gave hebben ingeschakeld, wijzigen we ook het gedrag van de moderne weer gave, voor sites die deze optie hebben ingesteld. Als gebruikers in deze modus kiezen om te klikken op de klassieke weer gave-koppeling in de moderne weer gave, worden ze automatisch teruggestuurd naar hun moderne weergave ervaring wanneer ze de volgende keer terugkeren. We gebruiken niet langer cookies om hun beslissing in hun browser op te slaan, die voorheen in de klassieke weer gave is opgeslagen. Site beheerders beschikken niet over de optie om dit gedrag te wijzigen.

Gebruikers die de koppeling klassieke weer gave selecteren, zien ook een dialoog venster voor feedback waarin u wordt gevraagd om informatie over de reden waarom ze overstappen naar de klassieke weer gave. Dit is om ons te helpen extra feedback te verzamelen en prioriteiten te verzamelen voor de resterende lacunes in moderne weer gaven. Site beheerders krijgen de optie om dit feedback dialoogvenster uit te scha kelen.

Aankondiging: Verbeterde e-mail sjablonen voor webplanner

Vanaf WBS 39.6 krijgen gebruikers van de moderne weer gave en de klassieke weer gave-webplanners een verbeterde ervaring doordat de uitnodigingen voor vergaderingen in de iCalendar-indeling worden verzonden in plaats van afzonderlijke ICS-bijlagen. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

 • Naadloos accepteren en afwijzen van de overdrachten in Outlook en Google agenda.

 • Vergaderingen worden automatisch naar agenda's geduwd, zonder dat u de e-mail hoeft te lezen

 • Toegang tot de bestaande functies van de agenda-app, zoals Outlook-herinneringen, enzovoort

 • Beter inzicht in de consistentie met de uitnodigingen voor vergaderingen in Outlook en desktop-apps

Webex-gebeurtenissen en Webex-trainings uitnodigingen worden nog niet ondersteund.

Houd er rekening mee dat sommige agenda-apps van derden deze indeling mogelijk niet ondersteunen. Klanten die gebruikmaken van deze niet-ondersteunde apps, hebben toegang tot een sitebeheer-optie om terug te scha kelen naar de opmaak van de vorige uitnodiging.

Het is ook mogelijk om deze functie in te scha kelen en in WBS 39.5 in te scha kelen op onze ATS/BTS-clusters, en voor gebruikers die voor de eerste proef periode de functie willen uitproberen. Als u deze functie wilt uitproberen, kunt u nadat WBS 39.5 op uw site is geïmplementeerd, een OPS-verzoek indienen voor snelle toegang.

Cisco Webex Meetings Web-app 39,5

Prestatie-indicator voor netwerk en prestatie kwaliteit voor de web-app

Om de functionaliteit van de Cisco Webex meetings-bureau blad-app te kunnen afstemmen, heeft de Webex meetings-Web-App nu een status indicator die gebruikers waarschuwt als de kwaliteit van het delen van de inhoud van het VoIP-, video-of high-frame-tarief kan worden veroorzaakt door netwerk omstandigheden.

Health Checker voor de web-app

De Cisco Webex Meetings Web-app ondersteunt nu de status controle, toegankelijk via de kwaliteits indicator, waardoor het eenvoudiger is om zichzelf te diagnosticeren, problemen op te lossen en acties uit te voeren die nodig zijn om de prestaties van uw vergadering te verbeteren.

De Health Checker biedt een intuïtieve en eenvoudige manier om de status van uw vergadering en systeem prestaties te begrijpen.

De status wordt weer gegeven met gekleurde indica toren groen (goed), geel (er zijn mogelijk problemen) of rood (problemen zijn gevonden). U kunt op de status bewegen voor meer informatie. U kunt zelfs rechtstreeks vanuit Health Check een probleem rapport verzenden.

De Health Checker geeft een overzicht van de problemen en biedt u een lijst met acties die u kunt volgen om het probleem op te lossen.

Verbeterd dialoog venster voor inbel nummers en zoek mogelijkheden

We hebben de zoek GEBRUIKERSINTERFACE verbeterd in de algemene inbel dialoogvenster, waardoor het eenvoudiger wordt om telefoon nummers te vinden op de land markering.

De extensie voor het delen van de web-app is niet meer vereist voor Chrome 72 en hoger

Gebruikers van web-app hoeven de extensie Cisco Webex en Cisco Webex Teams inhoud delen niet meer te installeren om hun scherm of toepassingen te kunnen delen in Chrome versie 72 en hoger.

Cisco Webex meetings Mobile 39,5 (Android)

Zoeken op de internationale inbel lijst in de app

Gebruikers van mobiele apps die het gesprek in audio gebruiken, kunnen nu zoeken op de internationale inbel lijst van de desbetreffende app, voor het juiste land om te bellen. Bovendien onthoudt de app de drie meest recente nummers voor hen om eenvoudig toegang te krijgen.

Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid

We hebben de volgende bruikbaarheids verbeteringen en wijzigingen aangebracht:

 • Gebruikers zien een nieuw geontwerpde luid spreker aan/luid spreker waarmee duidelijk wordt weer gegeven in welke luid spreker de gebruiker zich bevindt.

 • Gebruikers hebben nu de functie verplaatsen naar lobby ingeschakeld (niet van toepassing voor sites met hybride CMR audio ingeschakeld).

 • Vanaf deze release ondersteunen we niet langer Android OS-versies 5,0 (Lollipop) en eerder. Gebruikers kunnen hun eerdere bestaande Webex Meetings-app-versies niet meer gebruiken op deze oudere besturings systemen, maar ze mogen niet upgraden naar de nieuwste versie van de app.

Cisco Webex meetings Mobile 39,5 (iOS)

Hand ondersteuning voor iOS optillen

Gebruikers kunnen nu hun hand opsteken in vergaderingen, gebeurtenissen en trainings sessies.

Achtergrond ondersteuning vervagen voor iPhone 7-en 8-gebruikers

In deze release wordt de onscherpe achtergrond weer gegeven bij het verzenden van video, die voorheen alleen ondersteund voor iPhone X-apparaten, ook wel ondersteund voor iPhone 7 en 8 apparaten.

Zoeken op de internationale inbel lijst in de app

Gebruikers van mobiele apps die het gesprek in audio gebruiken, kunnen nu zoeken op de internationale inbel lijst van de desbetreffende app, voor het juiste land om te bellen. Bovendien onthoudt de app de drie meest recente nummers voor hen om eenvoudig toegang te krijgen.

Bruikbaarheids verbetering

Gebruikers ontvangen nu een dialoog venster met een suggestie dat de video wordt uitgeschakeld wanneer er een lage batterij voorwaarde wordt gedetecteerd terwijl de telefoon in de modus voor laag energie verbruik staat. Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar instellingen > Gebruiks en tik op de schakelaar om de laag-energie modus in te scha kelen .

WBS39.4

Cisco Webex Meetings

URL van persoonlijke ruimte en ID in toegestane vertraging instellen

Vertragings gebruikers met de installatie van de Webex meetings-bot kunnen een koppeling voor een persoonlijke ruimte delen met de opdracht '/webex @username' in plaats van de exacte id van de persoonlijke ruimte van de host te onthouden.

Als het e-mail adres van een toegestane gebruiker niet overeenkomt met het e-mail adres van de Webex-account, dan kan de gebruiker de ID van de persoonlijke ruimte instellen met de opdracht "/webexconfig set_Personal_Room [Personal_Room_ID]" om aan te geven welke id van de persoonlijke ruimte u standaard wilt delen wanneer u "/Webex" typt. De gebruiker kan ook de ID van de persoonlijke ruimte herstellen met de opdracht "/webexconfig reset_Personal_Room".

Raadpleeg https://help.webex.com/article/n6dr138 voor meer informatie over Cisco Webex Meetings voor Slack https://help.webex.com/article/n6dr138.

Beperkte machtigingen voor het wijzigen van de URL van een toegestane ruimte voor de Webex-site

We hebben beperkte machtigingen, zodat alleen de ruimte-eigenaar en beheerders van de ruimte de Webex-site-URL kunnen wijzigen met behulp van de bestaande opdracht '/webexconfig site [siteurl]'. Andere leden in de werk ruimte kunnen alleen de huidige site-URL weer geven via dezelfde opdracht.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/n6dr138 voor meer informatie over Cisco Webex Meetings voor Slack https://help.webex.com/article/n6dr138.

Jira-integratie met Webex Meetings

Jira Service Desk-gebruikers die een Webex-hostaccount hebben, kunnen een Webex-vergadering integreren in hun Jira-probleem. Gebruikers kunnen een vergadering in een persoonlijke Webex-ruimte starten met het onderwerp van hun Jira-probleem als de vergaderingstitel en automatisch de melder van het probleem en de volgers op de hoogte brengen via een nieuwe opmerking over de vergadering die wordt toegevoegd aan het Jira-probleem. Dit is alleen beschikbaar voor Jira Service Desk in de cloud en nog niet voor de Jira-versie op locatie.

Als u deze functie wilt gebruiken, kan de beheerder deze toevoegen vanaf de Atlassian-marktplaats.

Voor meer informatie over Cisco Webex meetings voor Jira raadpleegt u https://Help.Webex.com/article/nbvp5o9.

De pagina Mijn opgenomen vergaderingen geeft het verwerken van opnamen in Moderne weergave weer

Hosts van vergaderingen die de moderne weer gave gebruiken, zien nu opnamen die nog worden verwerkt op hun mijn opgenomen vergaderingen pagina met de status ' genereren ' naast hun opnamen. Eerder werden alleen voltooide opnamen op de pagina Mijn opgenomen vergaderingen weergegeven.

Toegang tot release-informatie moderne weer gave

Gebruikers hebben nu toegang tot gedetailleerde informatie over hun release, waaronder datums van vergrendelingsversies, via een hyperlink naar een pagina op https://help.webex.com. De hyperlink is toegankelijk vanaf de pagina Versie op de pagina Downloads > Versiegegevens.

Verplaatsen naar lobby (beschikbaar op verzoek)

Hosts kunnen de deel nemers nu weer in de lobby plaatsen vanuit de lijst met deel nemers in een vergadering. Dit is handig als sommige deel nemers een ogen blik nodig hebben om privé te spreken in de vergadering voordat ze de gebruiker weer in de vergadering toelaten.

Wanneer een gebruiker in de lobby wordt verplaatst, is het vergelijkbaar met het plaatsen van deze gebruiker in de wacht stand, waar ze niet kunnen zien of horen wat er in de vergadering gebeurt. De host kan de gebruiker vervolgens weer in de vergadering toelaten als u klaar bent. Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen in persoonlijke ruimten en geplande vergaderingen (niet-persoonlijke ruimten).


Deze functie heeft momenteel beperkingen zoals hieronder aangegeven. Daarom is deze functie alleen beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met uw CSM (Customer Success Manager) om deze functie voor uw site in te scha kelen.

Beperkingen

 • Mag geen site met TSP-ondersteuning zijn.

 • Moet een site zijn waarop video platform versie 1 of video platform versie 2 is ingeschakeld.

 • De host van de vergadering moet zijn ingeschakeld voor het video platform.

 • Het is niet mogelijk om deel nemers naar de lobby te verplaatsen als ze een van de volgende scenario's hebben:

  • Deel nemen vanaf een video apparaat op een FedRAMP-geautoriseerde Webex-site

  • Deel nemen via pre-WBS 39.4 mobiele apps

  • Deel nemen vanaf Cisco Webex Teams

  • Deel nemen via een Cloud video-eind punt of een Webex-apparaat voor delen

  • Momenteel in een privé gesprek met ondersteuning

Deze functie wordt beschikbaar gesteld voor alle kwalificerende Webex-sites tussen 3 juni 2019 en 21 juni 2019.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/nsq9s2h voor meer informatie over het verplaatsen van deel nemers naar en van de lobby in Cisco Webex meetings https://help.webex.com/article/nsq9s2h.

Network QoS-ondersteuning

Webex-vergaderingen voegt nu relevante DCSP-markeringen van de Cloud toe aan de gebruikers toepassingen voor audio-en video verkeer om de beste ervaring voor gebruikers te garanderen. Conform de service klassen die zijn gedefinieerd in RFC 4594 en de WebRTC-overwegingen in draft-ietf-tsvwg-rtcweb-QoS, gebruiken we nu de volgende DSCP-waarden om Webex real-time media stromen te classificeren:

 • Audio verkeer: DSCP-AF41: dit is voor gebruikers die computer audio voor hun audio verbinding hebben geselecteerd

 • Video verkeer: DSCP-AF41: dit is voor de videostreams in een vergadering en voor het delen van hoge frame snelheden

Deze aanbevelingen zijn consistent met die voor implementaties op locatie samenwerking, zoals beschreven in de Collaboration SRND en de Collaboration PREFERENT Architecture (CVD).

Nauw Keurigere Details over video gebruik in rapporten

We updaten de manier waarop Webex meetings-bureau blad-apps video gebruik kunnen berekenen voor nauw keurigere informatie in gebruiks rapporten.

Voorheen bevat het veld MPV het totale aantal video minuten dat alle deel nemers in een vergadering hebben verzonden en ontvangen. De MPV-waarde is bijvoorbeeld 30 voor een vergadering van 10 minuten waarbij een van de drie deel nemers de volledige tijd video heeft verzonden en de andere twee deel nemers alleen video ontvangen. Nu wordt alleen het aantal verzonden video minuten geteld, zodat de MPV 10 in het voor beeld zou zijn.

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Ondersteuning voor meerdere monitoren op de Mac

Het delen van inhoud in Cisco Webex meetings en Cisco Webex Events voor Mac ondersteunt nu meerdere monitor instellingen. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om te delen vanaf verschillende beeld schermen, met pariteit met de Windows-ervaring.

Cisco Webex Meetings Suite

Bestanden verwijderd na vergaderingen

Voorheen hebben we de mogelijkheid gekregen om bestanden te beheren en opnieuw te gebruiken die zijn geüpload als onderdeel van een geplande Webex-vergadering nadat hun vergadering was beëindigd. Deze cursus materialen zijn echter nog steeds opgeslagen op onze servers.

In deze release forceert u dit beleid door de bestanden van onze back-upservers te verwijderen.

Als de host ' verwijderen uit mijn vergaderingen bij voltooiing ' selecteert tijdens het plannen, worden de bestanden verwijderd nadat de host de vergadering heeft beëindigd of na de geplande eind tijd.

Als de gebruiker de optie niet heeft geselecteerd, worden de bestanden na de geplande eind tijd verwijderd.

Dit beleid is van toepassing op vooraf geladen materiaal in Cisco Webex Events en Cisco Webex Training cursus, en vooraf geladen presentaties in vergaderingen.

Cisco Webex meetings-bureaublad toepassing

Verbeteringen aan de kwaliteitsindicator voor netwerk en prestaties

Webex Meetings kan nu detecteren of de kwaliteit van delen van VoIP, video of inhoud op hoge framesnelheid verlies lijdt vanwege slechte netwerkomstandigheden of hardwareprestaties. De functionaliteit is in WBS39.1 geïntroduceerd en is nu verder ontwikkeld. De nieuwe Statuscontrole tijdens de vergadering biedt een snelle manier om in één oogopslag de prestaties van de vergadering te bekijken en mogelijke problemen zelf op te lossen.

Health checker in Windows

Het is nu veel eenvoudiger om zichzelf te diagnosticeren, problemen op te lossen en acties uit te voeren om de prestaties van uw vergadering te verbeteren met de nieuwe Health Check-vergadering.

De Health Checker biedt een intuïtieve en eenvoudige manier om de status van uw vergadering en systeem prestaties te begrijpen.

De status van verbinding en apparaat wordt weer gegeven met gekleurde indica toren groen (goed), geel (er zijn mogelijk problemen) of rood (er zijn problemen gevonden) u kunt de status voor meer informatie aanwijzen. U kunt zelfs rechtstreeks vanuit Health Check een probleem rapport verzenden.

Als er een probleem is geïdentificeerd, wordt het probleem in de Health Checker weer gegeven en krijgt u een lijst met acties die u kunt volgen om het probleem op te lossen.

De Health checker wordt geopend vanuit het menu Help. De koppeling audio-en video statistieken is verwijderd uit het menu vergadering en wordt nu geopend vanuit de Health Checker.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/7lmupu voor meer informatie over Health Check https://help.webex.com/article/7lmupu.

Verbeteringen vóór de vergadering in de bureaublad-app voor niet-aangemelde gebruikers

Voorheen konden gebruikers alleen de lijst met vergaderingen bekijken en aan vergaderingen deelnemen nadat zij zich vóór de vergadering hadden aangemeld bij de bureaublad-app van Cisco Webex Meetings. Niet-geverifieerde gebruikers kunnen nu de lijst met vergaderingen van Microsoft Outlook bekijken en deelnemen aan Webex-vergaderingen voordat zij zich aanmelden.

Overige verbeteringen van de gebruikerservaring

Naast het verplaatsen van de lijst met vergaderingen naar het hoofddeelvenster, zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd in de gebruikersinterface:

 • De knop Persoonlijke ruimte is samen met de avatar en informatie over de persoonlijke ruimte verplaatst

 • De lijst met Recente persoonlijke ruimten wordt nu alleen weergegeven wanneer de focus op het veld Deelnemen aan vergadering ligt.

 • De functie Plannen is verplaatst naar het hoofddeelvenster

 • Deze ondersteunt nu meerdere methoden voor deelnemen en deelnemen op verschillende sites

 • Tabbladen verwijderd

Oude gebruikers interface

Nieuwe gebruikers interface

Raadpleeg https://help.webex.com/article/nqx2ohdb voor meer informatie over het gebruik van de Cisco Webex meetings-bureau blad-app https://help.webex.com/article/nqx2ohdb.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/x8p8cw voor meer informatie over het gebruik van de Cisco Webex meetings-bureau blad-app als gast https://help.webex.com/article/x8p8cw.

De functie voor het automatisch downloaden van de pre-vergaderings ervaring van de bureaublad toepassing (Windows)

De ervaring met de voor bereiding van de Cisco Webex-bureaublad toepassing biedt een verbluffende ervaring bij het plannen van en deel nemen aan Webex-vergaderingen. We werken samen met een bezorgings ervaring, zodat gebruikers eenvoudig deze geïntegreerde ervaring kunnen krijgen met een enkele app. Voor deze inspanning krijgen Windows-gebruikers nu automatisch de vergadering van de bureaublad toepassing nadat ze zich hebben aangemeld bij de Webex-vergadering zonder dat ze zich hoeven aan te melden. De ervaring voorafgaand aan de vergadering wordt automatisch geleverd, tenzij de gebruiker de toepassing vóór de vergadering al heeft geïnstalleerd of Productiviteitstools (oudere versie van de ervaring voorafgaand aan de vergadering).

Om de installatie vanaf een externe site te best uren, wordt er een registersleutel beschikbaar die kan worden gebruikt om de installatie in of uit te scha kelen.


Dit is niet van toepassing op de bureaublad toepassing of Productiviteitstools versie 33,0 of hoger.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/n665eiq voor meer informatie over de eerste keer dat u deelneemt aan een Cisco Webex-vergadering als gast https://help.webex.com/article/n665eiq.

De ervaring Vóór de vergadering van de Cisco Webex-bureaubladtoepassing biedt geweldige functionaliteit voor het plannen van en deelnemen aan Webex-vergaderingen. We werken aan de leverings ervaring, zodat gebruikers eenvoudig deze geïntegreerde ervaring kunnen krijgen met een enkele app. Voor deze inspanning krijgen gebruikers vanaf nu automatisch de ervaring met de bureaublad toepassing nadat ze zich hebben aangemeld bij een Webex-vergadering zonder zich aan te melden. De ervaring Vóór de vergadering wordt automatisch geleverd, tenzij de gebruiker de toepassing voor de ervaring vóór de vergadering of Productiviteitstools heeft geïnstalleerd (Productiviteitstools is de oudere versie van de ervaring Vóór de vergadering). Meer informatie vindt u in https://Help.Webex.com/n48ia1o/.

Gebruikers kunnen koppelen met apparaten op locatie zonder dat ze zich hoeven aan te melden

Voorheen konden gebruikers alleen integratie functies met apparaten gebruiken nadat ze zich hebben aangemeld bij de Cisco Webex meetings-bureau blad-app. Met deze release kunnen niet-geverifieerde gebruikers nu worden gekoppeld met Cisco-video apparaten op locatie en lokaal delen, of een vergadering bijwonen met het koppelings apparaat voordat ze zich aanmelden.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/x8p8cw voor meer informatie over het gebruik van de Cisco Webex meetings-bureau blad-app als gast https://help.webex.com/article/x8p8cw.

VoIP voor gebeurtenissen op grote schaal en beëindiging van audio-uitzending

Webex VoIP was voorheen gelimiteerd tot maximaal 1000 deelnemers. Met deze release kan Webex VoIP nu Webex Events ondersteunen tot de volledige capaciteit van 3000 deelnemers, terwijl alle deelnemers audio van hoge kwaliteit ontvangen. Webex VoIP was voorheen gelimiteerd tot maximaal 1000 deelnemers. Met deze update kan Webex VoIP nu Webex-gebeurtenissen ondersteunen tot de volledige 3000-deelnemers capaciteit, zodat alle deel nemers audio van hoge kwaliteit hebben. Hosts zijn niet langer verplicht om de optie Audio aan deel nemers afleveren via geluids uitzending in te scha kelen bij het plannen van gebeurtenissen groter dan 1000 deel nemers.


Eerder werd aangekondigd dat de functie voor audio uitzending geen plannings optie meer start in de WBS 39.4-update. Deze wijziging is verwijderd en audio uitzending kan nog steeds worden gebruikt.

Cisco Webex Meetings Web-app 39,4

Video verzenden en ontvangen in de Edge-browser

U kunt nu video verzenden en ontvangen wanneer u de Cisco Webex Meetings Web-app in de micro soft Edge-browser gebruikt.


 • Hiervoor is Edge-versie 42 of hoger vereist.

 • Op Internet browser gebaseerde audio wordt nog niet ondersteund.

Gedeelde inhoud met een hoge frame snelheid weer geven in de Edge-browser

U kunt nu gedeelde inhoud met een hoge frame snelheid weer geven en belui Steren wanneer u deelneemt via de web-app in de Edge-browser.

Cisco Webex meetings Mobile 39,4 (Android)

Ondersteuning voor Google Home Device

Mobiele gebruikers hebben nu rechtstreeks toegang tot de opdrachten van de lijst met vergaderingen via hun Google-start apparaten. In onze oorspronkelijke release ondersteunen we de volgende opdrachten:

 • "Hey Google, lijst van vergaderingen"

 • "Hey Google, mijn vergaderingen weer geven"

 • "Hey Google, lijst aankomende vergaderingen"

 • ' Hey Google, wat is de volgende geplande vergadering? '

Er wordt een melding weer gegeven dat gebruikers meer informatie willen over de vergadering, zoals de agenda en de naam van de host, met een vervolg vraag van Google Assistant.

Het thuis apparaat moet vóór gebruik worden gekoppeld aan het mobiele apparaat.

Ondersteuning voor Webex Share

Mobiele gebruikers kunnen nu eenvoudig Webex Share-apparaten vinden die zijn verbonden met een tv en hiermee verbinding maken. De gebruikerservaring volgt dezelfde werkstroom Apparaat zoeken die momenteel bestaat voor proximity-detectie van Cisco-videosystemen.

Ondersteuning voor Webex training deel-sessies

Android-gebruikers kunnen nu deel nemen aan Cisco Webex Training deel-sessies, vergelijkbaar met iOS-gebruikers. Ondersteunde functies zijn onder andere audio ondersteuning, het weer geven van gedeelde bestanden, het delen van uw mobiele apparaat en chatten.

Host-functies worden nog niet ondersteund.

Mobiele IP-weer gave in sitebeheer gebruiks rapporten

Om af te stemmen met de Cisco Webex meetings-bureau blad-app en klanten de mogelijkheid te bieden om hun gebruik van de mobiele vergadering te verbeteren of te controleren, worden mobiele IP-adressen nu weer gegeven in sitebeheer gebruiks rapporten, vergelijkbaar met de bureau blad-app.

Automatische video-instelling in-app automatisch inschakelen

Met deze release kunnen mobiele gebruikers nu zelf video vooraf instellen om automatisch te worden ingeschakeld wanneer ze deel nemen aan elke vergadering. De standaard instelling is uitgeschakeld voor nieuwe installaties.

Officiële ondersteuning voor het scannen van mobiele tekst herkenning

Mobiele gebruikers kunnen nu de Google AI-bibliotheek gebruiken om afgedrukte of gescande Url's of vergaderings nummers in de persoonlijke ruimte te scannen om de volgende Webex-vergadering bij te wonen.

Cisco Webex meetings Mobile 39,4 (iOS)

Verbeterde gebruikerservaring voor iOS-schermen delen in de app

iOS-gebruikers kunnen nu de interne mogelijkheden voor scherm delen gebruiken vanuit de Webex Meetings-app, in plaats van gedwongen de apparaateigen interface van het iOS-bedieningspaneel te gebruiken.

Ondersteuning voor Webex Share

Mobiele gebruikers kunnen nu eenvoudig Webex Share-apparaten vinden die zijn verbonden met een tv en hiermee verbinding maken. De gebruikerservaring volgt dezelfde werkstroom Apparaat zoeken die momenteel bestaat voor proximity-detectie van Cisco-videosystemen.

Mobiele IP-weer gave in sitebeheer gebruiks rapporten

Om af te stemmen met de Cisco Webex meetings-bureau blad-app en klanten de mogelijkheid te bieden om hun gebruik van de mobiele vergadering te verbeteren of te controleren, worden mobiele IP-adressen nu weer gegeven in sitebeheer gebruiks rapporten, vergelijkbaar met de bureau blad-app.

Automatische video-instelling in-app automatisch inschakelen

Met deze release kunnen mobiele gebruikers nu zelf video vooraf instellen om automatisch te worden ingeschakeld wanneer ze deel nemen aan elke vergadering. De standaard instelling is uitgeschakeld voor nieuwe installaties.

Verplaatsen naar lobby (beschikbaar op verzoek)

Hosts die deel nemen vanuit iOS, kunnen de deel nemers ook weer in de lobby plaatsen vanuit de lijst met deel nemers in een vergadering op dezelfde manier als die van de bureaublad toepassing. Er gelden dezelfde beperkingen. Ga naar informatie over de lobby functie in het gedeelte Cisco Webex meetings

Vergaderings gegevens delen met apps van derden

Net als in de Android-functionaliteit kunnen iOS-gebruikers nu rechtstreeks vergaderings informatie delen via apps van derden, zoals WeChat of Google hangouts, met een functie tijdens het delen van vergaderingen.

Naam opname lijst bewerken

Hosts kunnen de opname titels nu rechtstreeks bewerken vanuit de opname lijsten in de app. Bijgewerkte opname titels worden weer gegeven voor de deel nemers, als de opname wordt gedeeld.

Ondersteuning voor het delen van vergaderingen vóór de vergadering

iOS-gebruikers kunnen nu de schermen vóór de vergadering delen binnen de Webex Meetings-app zelf.

WBS 39.3

Cisco Webex Meetings

Mijn computer bellen de optie systeem instelling gebruiken

Bij het selecteren van de audio-optie ' mijn computer bellen ' hebben gebruikers nu een nieuwe optie in de vervolg keuzelijsten luid spreker en microfoon met de naam ' systeem instellingen gebruiken '. Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker verbinding maken met VoIP via hun standaard audio apparaten, aangezien het apparaat in dat geval al in gebruik is door het systeem.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/cjr7xq voor meer informatie over het verbinden van uw audio en video wanneer u een vergadering start of eraan deelneemt https://help.webex.com/article/cjr7xq.

Webex-account integratie met O365-accounts

Gebruikers die micro soft teams gebruiken, kunnen hun Webex-account koppelen aan hun micro soft O365-accounts, zelfs als de e-mail adressen niet identiek zijn. Hiermee wordt het probleem opgelost waarbij de O365-organisatie van de gebruiker is ingesteld met een ander primair e-mail adres dan de e-mail adressen die aan Webex-accounts zijn gekoppeld.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/n2a359db voor meer informatie over de Cisco Webex meetings-planner voor micro soft Office 365 https://help.webex.com/article/n2a359db.

Vergaderingen in persoonlijke ruimten plannen vanuit micro soft teams

Gebruikers die het tabblad Cisco Webex meetings in micro soft teams hebben toegevoegd, kunnen nu met behulp van hun persoonlijke ruimte op het tabblad een vergadering plannen.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/ia89ccb voor meer informatie Cisco Webex Meetings voor Microsoft Teams https://help.webex.com/article/ia89ccb.

Ondersteuning opname vrijwaring

Gebruikers van moderne weer gave zien nu afwijzingen voor het afspelen van opnamen voordat ze worden afgespeeld en gedeeld. De weergave logica komt overeen met het huidige gedrag voor klassieke weer gave.

Plannings sjablonen voor moderne weer gave

Gebruikers van moderne weer gave hebben nu toegang tot de planner sjablonen. Hosts kunnen de vergaderings opties van de planner opslaan in een gebruikers sjabloon en deze later selecteren tijdens het plannen. Hosts hebben ook toegang tot een set met basislijn site Sjablonen die zijn gemaakt en door de sitebeheerder worden gegeven.

Per definitie kunt u uw geplande vergaderingen op twee manieren configureren:

 1. Opties voor snelle planner : opties die de host vaak moet configureren bij het plannen van elke vergadering, die toegankelijk is vanuit de planner zelf

 2. Voor keuren voor de planner: opties die de host niet vaak hoeft te configureren, toegankelijk via het gedeelte voor keuren vanuit de linkernavigatiebalk

De volgende logica is van toepassing bij het plannen:

 • Als de host geen enkele sjabloon kiest, kan de gebruiker de vergaderings opties hand matig instellen via opties voor snelle planner en planner voorkeuren.

 • Als de host een site sjabloon selecteert (standaard sjablonen van de site beheerder), volgen de vergaderings opties deze sjabloon. Houd er rekening mee dat de volgende wijzigingen in de hand leiding van de plannings voorkeuren de site sjabloon overschrijven:

  • Voor keuren audio type

  • Voor keuren voor sessie type

Als de host een gebruikers sjabloon selecteert (sjablonen die door de host zelf zijn opgeslagen), volgen de opties voor de snelle planner deze sjabloon. Deze sjabloon wordt niet overschreven door alle hand matige planner voorkeuren.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/8lpohfb voor meer informatie over het werken met planner sjablonen in de moderne weer gave https://help.webex.com/article/8lpohfb. Raadpleeg https://help.webex.com/article/mswr2eb voor meer informatie over het plannen van een vergadering in de moderne weer gave https://help.webex.com/article/mswr2eb.

Geavanceerde planner opties

Gebruikers van moderne weer gave hebben nu toegang tot de volgende aanvullende opties tijdens het plannen. Deze opties zijn beschikbaar in zowel de opties voor de snelle planner als de onderwerpen voor keuren voor de planner:

 • Audio type, Toon voor aanmelden en afsluiten

 • Vergaderings type (ook bekend als ' sessie type ' in klassieke weer gave)

Raadpleeg https://help.webex.com/article/mswr2eb voor meer informatie over het plannen van een vergadering in de moderne weer gave https://help.webex.com/article/mswr2eb. Raadpleeg https://help.webex.com/article/4pj83q voor meer informatie over het instellen van de plannings voorkeuren in de moderne weer gave https://help.webex.com/article/4pj83q.

Herinnering - E-mailverificatie, verplichte waarschuwingsboodschap

Dit is een herinnering dat, zoals eerder vermeld in WBS39.2, gebruikers een banner zien waarmee ze in de Moderne weergave en de Klassieke weergave op hun Webex Meetings-site een e-mailverificatieproces kunnen uitvoeren, twee weken na de beschikbaarheid van WBS39.2 voor uw site. 30 dagen nadat de banner verschijnt, zien geverifieerde gebruikers een verplicht e-mailverificatieproces in de Moderne weergave en de Klassieke weergave. Het verplichte proces betekent dat gebruikers hun e-mailadressen moeten verifiëren voordat ze Webex Meetings kunnen gebruiken.

Daarnaast zien gebruikers van de Webex-bureaublad-app nu ook een nieuwe waarschuwingsbanner waarin staat dat e-mailverificatie is vereist. In deze versie kunnen gebruikers in de bureaublad-app gewoon doorgaan als ze hun e-mailadressen niet verifiëren, maar in toekomstige versies krijgen gebruikers ook vanuit de bureaublad-app een verplicht e-mailproces.

Afbeelding toont de e-mail verificatie stroom van de bureau blad-app

Sitebeheerders kunnen waarschuwingen op gebruikersniveau in de Moderne weergave, de Klassieke weergave en de bureaublad-app uitschakelen door domeinen te verifiëren in de Webex-sitebeheerportal of door hun site te koppelen met Webex Control Hub en e-maildomeinen te verifiëren in Webex Control Hub.

E-mail verificatie is van toepassing op alle sites, met inbegrip van de gebruikers die zijn ingesteld voor eenmalige aanmelding, met uitzonde ring van de sites die worden beheerd door Control hub.

Zie https://help.webex.com/n7i635u/Cisco-Webex-Meetings-Email-Verification voor meer informatie.

Aanpassing koppeling voor de moderne weer gave downloaden

Site beheerders van moderne weer gave kunnen nu de download koppeling aanpassen om naar een afzonderlijke pagina van hun eigen keuze te verwijzen. Als ze geen download koppeling aanpassen, wordt de pagina standaard ingesteld op de bestaande Webex-ervaring.

Als een sitebeheerder ervoor kiest om hun eigen aangepaste Download koppeling aan te wijzen, wordt de volgende logica toegepast:

 • Zowel aangemelde als aangemelde gebruikers worden standaard omgeleid naar de aangepaste URL.

 • Als een sitebeheerder de optie "de koppeling voor het downloaden van de gast gebruiker verbergen" (standaard is uitgeschakeld) kiest, wordt die download koppeling niet in de wacht stand van de gast weer gegeven (voor intranet sites).

Raadpleeg https://help.webex.com/article/8pijh7 voor meer informatie over het aanpassen van de download koppeling https://help.webex.com/article/8pijh7.

Voorspellend zoeken voor genodigde

In het veld voor genodigden worden nu automatisch namen van deelnemers voorgesteld op basis van mensen die in het verleden werden uitgenodigd, op basis van bestaande accounts op de Webex-site en op basis van contactpersonen in het bedrijfsadresboek van de Webex-site en persoonlijke adresboeken. Suggesties worden weergegeven nadat de host het derde teken heeft ingevoerd.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/mswr2eb voor meer informatie over het plannen van een vergadering in de moderne weer gave https://help.webex.com/article/mswr2eb.

Inhoud delen met een hoge framesnelheid nu algemeen beschikbaar

Eerder hebben we in een vorige release de beschikbaarheid van inhoud delen met een hoge framesnelheid aangekondigd voor onze klanten van een cluster voor Beperkte beschikbaarheid.

Deze langverwachte functie is nu beschikbaar voor alle klanten in alle clusters.

Webex meetings-app voor virtueel bureau blad

Voor onze klanten die gebruikmaken van virtuele desktop omgevingen in hun organisatie, bieden we nu de Webex meetings-app voor Webex-vergaderingen. Deze app levert de meest gebruikte meetings-functies op een stack waarmee media die specifiek zijn voor virtuele desktop omgevingen, worden geoptimaliseerd en verbeterd. Raadpleeg https://help.webex.com/article/tx7gq6 voor meer informatie https://help.webex.com/article/tx7gq6.

Cisco Webex Meetings Suite

Verbeteringen in DevNet, voor Cisco Webex meetings XML-API

Gebruikers van devnet (https://Developer.Cisco.com) genieten nu een reontwerpde portal voor de integratie van XML API-integratie als volgt:

 • Met een vereenvoudigde navigatie-en landings pagina kunt u eenvoudig toegang krijgen tot de gewenste XML API-functionaliteit.

 • Webex-klanten en-partners kunnen zich aanmelden via hun Webex-vergaderings account om toegang te krijgen tot aangemelde inhoud.

 • Webex-site beheerders kunnen hun aanmeld account voor Webex-vergaderingen gebruiken om toegang te krijgen tot een client-ID-beheer interface, voor de ontwikkelings inspanningen van de XML-API OAuth-integratie.

 • De gedetailleerde XML-API-inhoud is bijgewerkt met accurate informatie.

Waarschuwingen voor inhoud van derden

In Webex Meetings, Events en Training kunnen gebruikers koppelingen te zien krijgen met inhoud van locaties buiten Webex. Gebruikers kunnen daarnaast ook naar sites van derden worden gebracht in een browservenster.

Ter bescherming van Webex-gebruikers tegen dreigingen in dergelijke gevallen zien gebruikers nu een informatiepop-up wanneer ze inhoud van derden te zien gaan krijgen, of naar een site van derden worden gebracht. Met deze informatiepop-up krijgen gebruikers informatie over het doel en kunnen ze de overgang toestaan als ze de externe partij vertrouwen.

Cisco Webex meetings-bureaublad toepassing

Herinnering e-mail verificatie

De app pre-Meeting van de Webex-bureaublad toepassing vraagt nu gebruikers die hun e-mail adres niet hebben geverifieerd om te verifiëren. Het bericht op het tabblad Start blijft gebruikers herinneren bij elke aanmelding totdat de e-mail wordt geverifieerd.

Probleemrapportage geoptimaliseerd (Windows)

In de Cisco Webex Meetings-bureaubladtoepassing voor Windows kunnen gebruikers nu probleemlogboeken direct naar de Cisco-cloud sturen in plaats van deze lokaal op hun computer op te slaan.

Deze mogelijkheid is eerder beschikbaar gemaakt in de Cisco Webex Web-app en Cisco Webex Meetings-toepassing (in de app).

Raadpleeg https://help.webex.com/article/WBX000021930 voor meer informatie over het uitvoeren van een probleem rapport https://help.webex.com/article/WBX000021930.

Webex-bureaublad toepassing draadloos delen in micro soft Office-toepassingen

Gebruikers kunnen nu functies voor draadloos delen gebruiken vanuit Microsoft Office-toepassingen:

 • PowerPoint

 • Excel

 • Word

Gebruikers kunnen de Microsoft Office-toepassing delen met Cisco-toepassingen op de locatie, cloudvideo-apparaten en Webex Share-apparaten door het menu op het lint te selecteren wanneer de Webex-bureaublad-app is gekoppeld met een van de bovengenoemde opties.

Raadpleeg https://help.webex.com/article/nb0s0vb voor meer informatie over het gebruik van Power Point, Excel of Word om te delen https://help.webex.com/article/nb0s0vb.

Cisco Webex Events

Ondersteuning voor panellid in videosysteem nu algemeen beschikbaar

Ondersteuning voor panelleden in videosysteem voor Webex Events is in een vorige release uitgegeven voor onze klanten in het cluster Beperkte beschikbaarheid. Deze functie is nu voor alle sites beschikbaar.

Deze functie was eerder alleen beschikbaar voor video apparaten op locatie. Het is nu ook beschikbaar voor Cloud-geregistreerde video apparaten.

Cisco Webex-sitebeheer en Control Hub

Optie label bijgewerkt

Het label ' automatisch alle vergaderingen opnemen voor MiFId-naleving ' is bijgewerkt naar ' alle vergaderingen automatisch opnemen ', omdat deze optie voor algemene doel einden kan worden gebruikt.

Cisco Webex-web-app 39,3

Knop Dempen in het deelvenster Deelnemers

U hebt nu toegang tot de knop Dempen via het deel venster deel nemers als u deelneemt aan een vergadering via de web-app. Dit geeft pariteit met de systeem eigen client.

Cisco Webex meetings Mobile 39,3 (Android)

Lokale opname-indicator

Mobiele Android-gebruikers zien nu een indicator die een opname heeft gestart, voor lokale MP4-opnamen.

Ondersteuning voor officiële weer geven van lijsten met vergaderingen van O365

We hebben in deze release de code ' bèta ' verwijderd uit onze functie lijst met micro soft Office O365-vergaderingen.

Intelligente video verbeteringen

 • Als we detecteren dat de video is ingeschakeld, de luid spreker is uitgeschakeld en er geen Bluetooth of headset is aangesloten, wordt ervan uitgegaan dat gebruikers de telefoon op de hoogte hebben van hun oor en automatisch de video uit te scha kelen.

 • Als er geen video of scherm delen worden weer gegeven, wordt het scherm automatisch gedimd om de batterij te sparen. In deze status kunnen gebruikers nog steeds hun handelingen uitvoeren zonder dat ze eerst het scherm hoeven te undim. Als het apparaat detecteert dat de telefoon is verplaatst of gerepareerd, wordt het scherm automatisch opnieuw licht.

Aanmelden via Google, Facebook, O365 in de mobiele app

Naast de aanmeldfunctie met Google, Facebook, O365 in de Moderne weergave, kunnen gebruikers van de mobiele app nu ook een soortgelijk optie gebruiken om zich aan te melden bij de mobiele app met behulp van hun Google-, Facebook- of O365-account, toegankelijk via het aanmeldproces.

Als gebruikers het Google-, Facebook- of O365-account nog niet hebben gekoppeld aan een bestaand Webex-account, vraagt de mobiele app de gebruikers om het account te koppelen voordat ze doorgaan. Deze koppeling is van toepassing op alle toekomstige aanmeldgebeurtenissen in de Moderne weergave of andere mobiele apps voor Webex Meetings op andere apparaten.

Deze functie moet eerst in Sitebeheer worden ingeschakeld en elke service kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.

Als de gebruiker het Google-, Facebook- of O365-account al heeft gekoppeld aan een bestaand Webex-account, kan de gebruiker zich heel eenvoudig aanmelden.

Cisco Webex meetings Mobile 39,3 (iOS)

Dialoog venster geoptimaliseerde FTE-machtigingen

iOS-gebruikers kunnen nu hun eerste toegangs rechten weer geven in het begin van hun initiële app-start, in plaats van gedwongen om afzonderlijke machtigingen te accepteren tijdens de vergadering vóór de vergadering en tijdens de vergadering.

Ondersteuning voor officiële weer geven van lijsten met vergaderingen van O365

We hebben in deze release de code ' bèta ' verwijderd uit onze functie lijst met micro soft Office O365-vergaderingen.

Aanmelden via Google, Facebook, O365 in de mobiele app

Naast de aanmeldfunctie met Google, Facebook, O365 in de Moderne weergave, kunnen gebruikers van de mobiele app nu ook een soortgelijk optie gebruiken om zich aan te melden bij de mobiele app met behulp van hun Google-, Facebook- of O365-account, toegankelijk via het aanmeldproces.

Als gebruikers het Google-, Facebook- of O365-account nog niet hebben gekoppeld aan een bestaand Webex-account, vraagt de mobiele app de gebruikers om het account te koppelen voordat ze doorgaan. Deze koppeling is van toepassing op alle toekomstige aanmeldgebeurtenissen in de Moderne weergave of andere mobiele apps voor Webex Meetings op andere apparaten.

Deze functie moet eerst in Sitebeheer worden ingeschakeld en elke service kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld.

Als de gebruiker het Google-, Facebook- of O365-account al heeft gekoppeld aan een bestaand Webex-account, kan de gebruiker zich heel eenvoudig aanmelden.

WBS 39.2

Cisco Webex Meetings

E-mail verificatie, melding over een gemiddeld signaal

In de hedendaagse beveiliging, met een nauw keurig e-mail adres voor de gebruikers is de basis stap bij het veilig leveren van services aan gebruikers vanuit Cloud. Cisco Webex vraagt nu alle gebruikers met accounts om hun e-mail berichten te verifiëren.

Twee weken na de WBS 39.2-site-upgrade, de moderne weer gave en de klassieke weer gave zien gebruikers een banner boven aan de pagina nadat ze zich hebben aangemeld en aan te melden dat we de e-mail verificatie afdwingen. Gedurende de periode van twee weken voordat dit bericht aan gebruikers wordt weer gegeven, kunnen site beheerders een e-mail domein verifiëren. Alle gebruikers met een e-mail die tot een geverifieerd e-mail domein behoort, zien het banner voor de e-mail verificatie niet.

Als dit banner bericht wordt weer gegeven, wordt de datum/release opgegeven waarna de verificatie wordt verplicht.

30 dagen nadat de banner voor een waarschuwings bericht in WBS 39.2 wordt weer gegeven, moeten alle gebruikers eerst hun e-mail berichten controleren wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden bij de geüpgradede site. Ze kunnen de Webex meetings-functionaliteit pas blijven gebruiken op de pagina als ze hun e-mail adres hebben geverifieerd. Nieuw ingerichte gebruikers moeten hun e-mail meteen verifiëren. Bestaande gebruikers hebben één gelegenheid om hun verificatie uit te stellen, als ze dringende toegang hebben tot hun pagina. De uitstel periode is 24 uur vanaf het moment dat ze op de knop uitstellen worden geklikt.

Zie https://help.webex.com/article/n7i635u voor meer informatie.

White boards van Webex boards weer geven in Webex-vergaderingen

Webex meetings-gebruikers en-gebruikers op video apparaten kunnen nu tekeningen weer geven die zijn ingevoerd op Webex boards in alle Webex-vergaderingen.

Houd er rekening mee dat slechts één gebruiker op elk gewenst moment kan tekenen. We scha kelen co-creatie stromen van apparaten in een volgende release.

Daarnaast kunnen gebruikers op Webex DX-apparaten die zijn geregistreerd bij de Cloud, geen white boards delen in Webex-vergaderingen.

We zullen de overgang naar de hele portefeuille volt ooien naar de nieuwe White Board-technologie in een latere versie waarbij Webex meetings-gebruikers, Webex teams-gebruikers en alle White Board-compatibele Webex-apparaten deel nemen aan een co-creatie met een verbeterde toolsset over de Prik.

Deze functie is ingeschakeld op 28 februari voor alle klanten.

Ondersteuning voor deel koppeling voor vergaderingen en vergaderings nummers

De Webex-bureaublad toepassing ondersteunt nu het invoeren van de koppeling voor de dynamische Webex meetings-vergadering, het vergaderingsnummer en het video adres in het veld deel nemen op het tabblad Start.

Verbeteringen van scherm delen

Webex meetings scherm delen op iPhones en iPads kunnen nu direct vanuit de app worden geactiveerd, in plaats van dat gebruikers het beheer centrum van het systeem van het systeem van het systeem van het iOS-apparaat hoeven te vertrouwen.

Groene deel toets in de e-mail sjabloon van de Webex-vergadering

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om onze e-mail sjablonen te verbeteren, hebben we een eenvoudig herken bare groene deel toets toegevoegd aan de volgende e-mailsjabloon:

 • MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

In toekomstige releases zullen we dit uitbreiden naar meer sjablonen, en de rest van onze e-mail sjablonen vereenvoudigen en opnieuw organiseren.


Deze knop wordt niet weer gegeven in de agenda's van een mobiel apparaat als gevolg van beperkingen van mobiele apparaten.

Audio prompts tijdens vergaderingen zijn uitgeschakeld voor video apparaten

Audio prompts in de vergadering zijn nu uitgeschakeld voor gebruikers die deel nemen aan vergaderingen via hun video apparaat. Relevante informatie wordt nog steeds weer gegeven via prompts op het scherm. De hoorbare aanwijzingen bij het deel nemen aan een vergadering blijven ook behouden.

Met deze wijziging worden geen hoorbare afleidingen in de vergadering voor komen, bijvoorbeeld wanneer de host een deel nemer dempt of wanneer een vergadering is vergrendeld.

Hier volgt een volledige lijst met audio prompts die niet langer worden afgespeeld:

 • Gebruiker gedempt

 • Gebruiker dempen opheffen

 • Vergadering vergrendeld

 • Vergadering ontgrendeld

Deze functie is alleen beschikbaar voor Webex-video platform 2,0.

Deze functie is op 15 maart ingeschakeld voor alle klanten.

200-video apparaten en-app-deel nemers in een Webex-vergadering

Met Webex-video platform 2,0 verg root u het aantal video apparaten en gebruikers van Webex teams-apps die deel kunnen nemen aan vergaderingen van 100 tot 200.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Webex-video platform 2,0.

Deze functie is op 1 maart ingeschakeld voor alle klanten.

Geoptimaliseerd delen dialog in het bovenste menu

Onder de optie delen in het bovenste menu zijn de opties mijn scherm, bestand, toepassing en White Board samengevoegd in een enkele optie, wat inhoud delen, waardoor een consistente ervaring wordt gedeeld via de bedienings balk.

De visuele miniaturen in de functie geoptimaliseerd delen van inhoud geven aan welke toepassingen zijn geopend, zodat u de inhoud eenvoudig kunt vinden om te delen.

Verbeteringen voor het delen van inhoud met hoge beeld frequentie (bèta)

De functie optimaliseren voor tekst en afbeeldingen/optimaliseren voor het besturings element voor beweging en video is verplaatst naar de bovenkant van de dialoog dialog delen, waardoor het beter intuïtief is bij het delen van inhoud.

Bureau blad-app voor zowel lokale als Cloud vergaderingen

Voor klanten die de Cisco Webex meetings-bureau blad-app installeren, biedt Cisco Webex nu één desktop-app voor zowel lokale als Cloud Webex-vergaderingen. Hierdoor kunnen klanten consistente ervaring hebben voor Cloud en on-premises vergaderingen.

sitebeheer Webex-vergaderings integratie in-/uitschakelen

Site beheerders kunnen nu in-of uitschakelen om integraties toe te staan die zijn ontwikkeld door klanten of derden om gebruikers op hun site te laten werken. Indien dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers van deze site zich niet meer aanmelden bij apps of hulpprogram ma's die zijn gemaakt door klanten of derden met Webex meetings-integraties die een geregistreerde Webex OAuth-client-ID en een door de Webex OAuth-autorisatie code stroom hebben gebruikt om toegang te krijgen tot de vergadering resources via de REST Api's.


Interne door Cisco ontwikkelde integraties (LMS-integraties, IBM streaming, O365-integraties, integraties met micro soft teams, Facebook Live-integraties en anderen) worden niet beïnvloed door deze sitebeheer instelling.

Meer videostreams voor gebruikers van video apparaten

Met deze versie krijgt u de best mogelijke video-ervaring op uw video apparaat als er meerdere gebruikers zijn met Video's die deel nemen aan de vergadering.

De huidige beperking van het weer geven van Maxi maal 5 actieve video gebruikers, en de rest van het Avatars wordt verwijderd. U kunt nu video stromen zien van iedereen die verbonden is met de vergadering, ongeacht de app of het apparaat dat in de vergadering wordt gebruikt. De video wordt weer gegeven, zelfs wanneer de gebruiker geen actieve deel nemer aan het gesprek is.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Webex-video platform 2,0.

Deze functie is op 1 maart ingeschakeld voor alle klanten.

Lijst met deel nemers aan een vergadering op lokale Cisco-video apparaten

Met deze release kunnen gebruikers die deel nemen aan vergaderingen via Cisco on-premises-geregistreerde video apparaten nu de volledige lijst met deel nemers zien op hun Touch-apparaten, in plaats van één deel nemer die de vergadering heeft vertegenwoordigd. In een toekomstige versie worden de besturings elementen in de vergadering ook ingeschakeld.

Voor deze functie is volledige coderings configuratie vereist op uw video apparaten, CUCM en Expressway-componenten. Raadpleeg de configuratie handleiding voor het besturings systeem voor meer informatie en voor waarden: https://collaborationhelp.cisco.com/article/qbe7udb.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Webex-video platform 2,0.

Deze functie is op 1 maart ingeschakeld voor alle klanten.

Verwijdering van openbaar beschikbaar Vergader wachtwoord

Om veiligheids redenen hebben gast genodigden die zich afmelden niet langer toegang tot hun wacht woord voor de vergadering op de pagina openbaar-beschik bare informatie of het open bare ICS-bestand dat kan worden gedownload van de pagina met Vergader informatie. In plaats daarvan moeten ze contact opnemen met hun host voor het wacht woord of verwijzen naar hun e-mailuitnodiging.

Genodigden die officieel zijn uitgenodigd, hebben nog steeds toegang tot het wacht woord van de vergadering via hun uitnodigingen of door u aan te melden bij de site.

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Lokale MP4-opname voor hosts (Mac)

Wanneer lokale opnamen op een site zijn ingeschakeld, kunnen site beheerders ervoor kiezen lokale opnamen in MP4-indeling in te scha kelen. Als deze functie is ingeschakeld, worden hosts-opnames op de computer gemaakt in MP4.

We raden u aan het gebruik van netwerk opnamen voor een betere functionaliteit en een centraal beheer punt aan te nemen. Klanten kunnen nu echter gebruikmaken van standaard opname als lokale opnamen vereist zijn.


De host moet aan de vergadering deel genomen via VoIP om audio te kunnen opnemen.

De functie is momenteel alleen beschikbaar voor hosts.

De volgende netwerk opname functies zijn niet beschikbaar voor de lokale MP4:

 • Transcriptie

 • Opname van het deel venster chatten, de lijst met deel nemersof andere deel Vensters.

 • Opnamen van Bestands delen voor bestanden die zijn geüpload naar Webex-vergaderingen. (Maar Toepassing delen en bureau blad delen worden opgenomen.)

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n62735y voor meer informatie over het opnemen van een Cisco Webex-vergadering https://collaborationhelp.cisco.com/article/n62735y.

Cisco Webex-bureaubladtoepassing

Compatibiliteit met micro soft Outlook voor Mac 16,24 en hoger

Als gevolg van een code wijziging in micro soft Outlook voor Mac, werkt de huidige Mac-invoeg toepassing voor de Webex-bureaublad toepassing en-Productiviteitstools niet met Outlook 16,24 en latere versies voor Mac. Het Cisco-team werkt actief samen met micro soft om dit probleem op te lossen. Cisco adviseert klanten op versie 16,23 of eerder te blijven totdat dit probleem is opgelost.

Cisco Webex Events

Ondersteuning voor video apparaten voor alleen VoIP-gebeurtenissen

Eerder hebben we de ondersteuning voor video apparaten aangekondigd voor gebeurtenissen die zijn gepland met het audio type van Webex-audio. In deze release zijn we verheugd dat panel leden op video apparaten nu kunnen deel nemen aan Webex-gebeurtenissen die zijn gepland met het audio type alleen VoIP.


Als de ondersteuning voor video apparaten nog niet is ingeschakeld op uw gebeurtenis site, kunt u deze inschakelen.

Cisco Webex-web-app 39,2

Verbeterde Messa ging als er geen microfoon of luid sprekers in de Chrome-browser zijn

We hebben de berichten verbeterd bij gebruik van de web-app in de Chrome-browser en er zijn geen microfoons of luid sprekers gedetecteerd door de browser.

Verbetering van de gebruikers ervaring van de ChromeOS en Linux-web-app

Om Verwar ring te voor komen hebben we de optie scha kelen naar bureau blad-app in de web-app verwijderd op platforms waar de desktop-app niet wordt ondersteund:

 • ChromeOS

 • Linux (persoonlijke ruimte en vergaderingen met video platform ingeschakeld)

Lokale opname-indicator

Gebruikers van web-app zien nu een indicator in vergaderingen die gebruikmaken van lokale opnamen, op dezelfde manier als voor opnamen via het netwerk.

Cisco Webex meetings Mobile 39,2 (Android)

Inbellen automatisch accepteren op cloud-gebaseerde video apparaten

Net als bij de on-premise doorschakel functie kunnen gebruikers nu inbellen op Cloud-video apparaten zonder dat ze op het deel venster van het apparaat hoeven te tikken om de inkomende oproep te accepteren. Dit komt overeen met de ervaring van de bureau blad-app.

Audio verbeteringen voor Android-apparaten

Samsung S7/S7 Edge-gebruikers ondervinden nu audio verbeteringen en een betere Echo annulering tijdens hun Webex-vergaderingen.

Verbeterde doorverbindende stroom van vergaderingen van externe apps

Voor mobiele gebruikers die via apps van derden worden gestart, zoals WeChat of vertraging, kunnen gebruikers soms voor komen dat toepassingen van derden de app rechtstreeks omleiden naar de mobiele Webex-vergadering om de app te starten. In deze gevallen wordt een Webex-pagina gestart zonder alternatieve stroom. Met deze release voegen we een eenvoudige knop voor deel nemen aan de vergadering toe aan die pagina, zodat gebruikers hun deel nemers aan de vergadering kunnen blijven volgen.

Cisco Webex meetings Mobile 39,2 (iOS)

Inbellen automatisch accepteren op cloud-gebaseerde video apparaten

Net als bij de on-premise doorschakel functie kunnen gebruikers nu inbellen op Cloud-video apparaten zonder dat ze op het deel venster van het apparaat hoeven te tikken om de inkomende oproep te accepteren. Dit komt overeen met de ervaring van de bureau blad-app.

Verbetering van de eerste-tijd ervaring van de gebruikers

Gebruikers krijgen in het begin van de eerste start van de app de toestemming om alle verzoeken van de app in te stellen, in plaats van dat ze één-op-één later in de levens cyclus van de vergadering worden gepresenteerd.

Verbeterde doorverbindende stroom van vergaderingen van externe apps

Voor mobiele gebruikers die via apps van derden worden gestart, zoals WeChat of vertraging, kunnen gebruikers soms voor komen dat toepassingen van derden de app rechtstreeks omleiden naar de mobiele Webex-vergadering om de app te starten. In deze gevallen wordt een Webex-pagina gestart zonder alternatieve stroom. Met deze release hebben we een knop voor een eenvoudige vergadering aan die pagina toegevoegd, zodat gebruikers hun deel nemers aan de vergadering kunnen blijven volgen.

WBS 39.1

Cisco Webex Meetings

Nieuwe versie voor Webex-services

Zoals we eerder hebben aangekondigd, worden met deze release-Webex-pagina's Webex mobiele toepassingen, Webex-bureaublad toepassingen en Webex-Api's uitgebracht als versie 39,1.

Beëindigen van de ondersteuning voor WBS32

WBS32 wordt vanaf 24 mei 2019 niet meer ondersteund. Als er klanten zijn die voor 24 mei nog geen upgrade hebben uitgevoerd voor hun site, wordt hun site automatisch geüpgraded. De beëindiging van de ondersteuning is ook van toepassing op Productiviteitstools. De ondersteuning wordt beëindigd voor alle versies van Productiviteitstools eerder dan 33.0.7. Klanten moeten een upgrade uitvoeren naar de nieuwe bureaublad-app die beschikbaar is voor hun WBS33-site.

De bureaublad-app kan in verschillende modi worden geïnstalleerd zodat gebruikers alleen de Outlook-integratie kunnen installeren om het maken van Webex-vergaderingen uit Outlook toe te staan, of de volledige persistente ervaring voor de vergadering van de bureaublad-versie van Meetings waarmee ze vergaderingen kunnen plannen, starten, eraan deelnemen of draadloos kunnen delen vanuit één app.

Koppelen in de vergadering en deelnemen met apparaten die geregistreerd zijn voor de cloud verbeterd

Met deze release leveren we een verbeterde ervaring met cloudgeregistreerde videoapparaten die in de vergadering worden gekoppeld met Webex Meetings-bureaubladtoepassingen.

Wanneer een gebruiker ervoor kiest om aan de vergadering deel te nemen via een gekoppeld, in de Cloud geregistreerd video apparaat, wordt het verbonden apparaat automatisch aan de vergadering gekoppeld zonder dat het nodig is om het gesprek te beantwoorden. Het apparaat geeft ook de volledige lijst met deel nemers aan de vergadering weer en biedt een multi-streaming video-ervaring waarmee gebruikers de videostreams van individuele deel nemers kunnen zien.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb#id_93252 voor meer informatie over het deel nemen aan een vergadering vanuit de Webex meetings-bureau blad-app https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb#id_93252.

Deelnemen aan een vergadering op een gekoppeld Webex Share-apparaat

U kunt nu de Webex Meetings-bureaublad-app gebruiken om te koppelen met een Webex Share-apparaat dat u wilt gebruiken in een vergadering waaraan u deelneemt.

Alle inhoud die wordt gedeeld in de vergadering, wordt automatisch weergegeven op het Webex Share-apparaat. Dit is erg handig voor gebruik in conferentieruimten die niet zijn uitgerust met een videoapparaat.

De Proximity en de functie voor automatisch deel nemen zijn alleen beschikbaar op sites met Webex-beheer hub en sites die zijn gekoppeld aan Webex teams-accounts. Voor deze functionaliteit moeten gebruikers zich aanmelden bij de Webex Meetings-bureaubladtoepassing.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb#id_93254 voor meer informatie over het verbinden met een apparaat via de Webex meetings-bureau blad-app https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb#id_93254.

Inhoud delen met een hoge framesnelheid (bètafunctie)

We schakelen inhoud delen met hoge framesnelheid met audiovastlegging standaard in voor alle gebruikers op onze clusters voor Beperkte beschikbaarheid (dit was eerder bekend als 'inhoud delen die is geoptimaliseerd voor beweging en video').

Met deze mogelijkheid kunt u de inhoud van de Webex meetings-bureaublad toepassing delen met een hoge frame snelheid en anderen kunnen de inhoud van andere bureaublad toepassingen, mobiele apps, de web-app, video apparaten en Webex teams-apps weer geven en horen.

In deze release is gedeelde inhoud met hoge framesnelheid van videoapparaten en Webex Teams-apps beschikbaar met hoge framesnelheid voor andere gebruikers van videoapparaten en Webex Teams-apps. Gebruikers in Webex Meetings ontvangen de inhoud met maximaal 10 frames per seconde. Dit wordt in een toekomstige release behandeld.

In de vorige release hebben we ondersteuning aangekondigd voor notities tijdens het delen van inhoud die is geoptimaliseerd voor beweging en video op Mac. We zijn blij dat we in deze release kunnen aankondigen dat u nu ook notities kunt maken in Windows.


Het delen van inhoud met hoge frame snelheid is een bèta functie en kan alleen worden gebruikt door een verzoek. Neem contact op met uw CSM (Customer Success Manager) om deze functie voor uw site in te schakelen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j voor meer informatie over het verbeteren van de kwaliteit van gedeelde inhoud in Webex-vergaderingen https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j.

Draadloos delen met hoge framesnelheid vóór de vergadering in de bureaubladtoepassing

De Webex-bureaubladtoepassing (vóór de vergadering) biedt nu ondersteuning tot 30 FPS voor lokaal draadloos delen op cloudgeregistreerde videoapparaten en Webex Share-apparaten. De audio kan ook worden gedeeld met cloudgeregistreerde videoapparaten.

Eindgebruikers kunnen ervoor kiezen het volledige bureaublad te delen of slechts één toepassing in het deelvenster.

Daarnaast kunnen eindgebruikers nu het aantal apparaten op locatie en de cloudgeregistreerde videoapparaten beheren, deze dempen of het dempen opheffen, wanneer de Webex-bureaubladtoepassing (vóór de vergadering) is gekoppeld.

De functionaliteit voor koppelen en draadloos delen is alleen beschikbaar op sites beheerd door Webex Control Hub of op sites waarop gebruikers zijn gekoppeld aan Webex Teams-accounts. Voor deze functionaliteit moeten gebruikers zich aanmelden bij de Webex Meetings-bureaubladtoepassing.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkhj2pcb voor meer informatie over het delen van uw scherm met een video apparaat https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkhj2pcb.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/q1fotab voor meer informatie over het delen van uw scherm met Cisco Webex Share https://collaborationhelp.cisco.com/article/q1fotab.

E-mailverificatie

Voor de WBS 39.1-release hebben we eerder aangekondigd dat gebruikers in moderne weer gave en klassieke weer gave een waarschuwings pictogram zien naast hun profiel koppeling bij het aanmelden. We hebben de ervaring hersteld die is gepland voor WBS 39.1. De gebruikers ervaring voor e-mail verificatie wordt vanaf WBS 39.2 afgeleverd. We zijn van plan om in de toekomst een meer prominent bericht weer te geven voor gebruikers die hun e-mailadres niet verifiëren in deze release. Als u niet wilt dat gebruikers hun e-mail adressen moeten verifiëren, kunt u uw site en gebruikers koppelen aan Cisco Webex Control Hub. Raadpleeg voor meer informatie Cisco Webex-sites koppelen aan Control hub.

Cisco Webex meetings-invoeg toepassing voor Office 365 algemene Beschik baarheid

Cisco Webex meetings voor Office 365, nu beschikbaar in de micro soft Store, maakt het voor de O365-gebruikers gemakkelijker om Webex-vergaderingen en vergaderingen in een persoonlijke ruimte te plannen, te starten en eraan deel te nemen via het bureau blad, het web of de mobiele Outlook-toepassingen. Dit werkt perfect voor gebruikers die al zijn verplaatst naar Office 365, maar een 1-klik ervaring willen hebben om te plannen met de standaard vergaderings instellingen, en om heel vaak vergaderingen bij te werken of te controleren van Internet en mobiele Outlook. Als deze invoeg toepassing wordt gepusht, is er geen installatie vereist op de Pc's van de eind gebruikers. De upgrade wordt automatisch uitgevoerd als de nieuwe versie beschikbaar is in de micro soft Store.

Moderne weergave - verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid

 • Gebruikers in de Moderne weergave kunnen nu hun wachtwoorden voor alle sites beheerd door Cisco Webex-sitebeheer wijzigen in hun profiel. Sites beheerd door Cisco Webex Control Hub ondersteunen deze functie al.

  Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu#topic_4DAD36D1881F319FF85C727D1085E716 voor meer informatie over het bewerken van uw profiel, inclusief het bewerken van uw e-mail adres en wacht woord https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu#topic_4DAD36D1881F319FF85C727D1085E716.

 • Gebruikers in de Moderne weergave zien nu een tekstuitleg in hun audio- en videovoorkeuren, waarin wordt aangegeven dat persoonlijke ruimten nog niet worden ondersteund voor deze instellingen. De werkelijke audio-instellingen voor persoonlijke ruimten worden in een toekomstige versie toegevoegd.

Batch verwijdering moderne weergave opnamen

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu batch-Verwijder bewerkingen uitvoeren vanuit hun opname lijsten.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/ncfz8gcb voor meer informatie over het verwijderen en herstellen van opname in de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/ncfz8gcb.

Ondersteuning voor Webex-bot en-tabbladen in micro soft teams

Webex-bot en-tabblad voor micro soft teams kunnen nu de talen ondersteunen die Webex meetings ondersteunt.

 • Engels (VS)

 • Deens (Denemarken)

 • Duits (Duitsland)

 • Spaans (Spanje)

 • Spaans (Latijns)

 • Frans (Frank rijk)

 • Italiaans (Italië)

 • Japans

 • Koreaans

 • Nederlands (Nederland)

 • Portugees (Brazilië)

 • Russisch

 • Zweeds

 • Turks

 • Chinees (vereenvoudigd)

 • Chinees (traditioneel)

Ondersteuning voor de taal van de marge Webex bot

Gebruikers van toegestane vertraging kunnen Webex bot-berichten zien in hun voor keuren talen. 1:1 bericht of open bare bot-berichten die in een kanaal worden weer gegeven, zijn nog steeds in het Engels, afhankelijk van het toegestane ontwerp van de vertraging.

De volgende talen worden ondersteund:

 • Engels

 • Duits

 • Frans

 • Spaans

 • Japans

Cisco Webex Events

Bijgewerkte deelname stromen voor Linux-deel nemers voor Webex-gebeurtenissen

Alle deel nemers aan de Webex-deel nemers in Webex-gebeurtenis sessies zijn nu volledig functioneel, zowel voor de weer gave in de moderne als de klassieke.

Voor deel nemers aan de gebeurtenis worden alle deelname stromen naar de Cisco Webex-web-app-ervaring verzonden.

Cisco Webex Meetings Suite

Indicator voor netwerk-en prestatie kwaliteit

Gebruikers worden nu gewaarschuwd wanneer hun Vergader ervaring van slechte kwaliteit of systeem prestaties lijden en als gevolg hiervan de video kwaliteit is verlaagd.

Tijdens extreem lage omstandigheden wordt gebruikers gevraagd om inkomende video uit te scha kelen om de kwaliteit van de audio en de inhoud delen te behouden.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nejf69g voor meer informatie over het controleren van vergaderings statistieken https://collaborationhelp.cisco.com/article/nejf69g.

Verwijdering ongebruikte e-mail sjabloon

Als onderdeel van een voortdurend proces om onze e-mail sjablonen te vereenvoudigen, worden 24 e-mail sjablonen die zijn geïdentificeerd als niet langer gebruikt, verwijderd. De volgende sjablonen zijn verwijderd:

Webex-training

 • Credit Card geweigerd voor TC-PPU

 • Credit Card geweigerd voor TC-PPU pogingen

Organisatie

 • Alleen audio voor deel nemer (Productiviteitstools)

 • Alleen audio voor host (Productiviteitstools)

 • PE - accountactivering

 • PE-account activering-account wachtwoord niet weer gegeven

 • De PE-Credit Card is geweigerd na extra pogingen

 • De PE-Credit Card is geweigerd tijdens het abonnement

 • PE - creditcard maandelijkse factuur

 • PPU factuur van PE-Credit Card

 • PE - aanmelding aanpassen

 • PE-gratis proef periode geannuleerd

 • PE-gratis proef periode geannuleerd PPUOnly

 • Follow-up van PE-beëindiging van proef periode

 • Waarschuwing voor het annuleren van de PE-proef periode

 • PE-gratis proef periode is verlopen (alleen PPU-gebruikers)

 • Beschik bare PE-proef minuten is uitgeput

 • Beschik bare PE-proef perioden uitgeput PPUOnly

 • Abonnement op PE geannuleerd

 • Waarschuwing voor het annuleren van PE-abonnementen

 • Samen vatting van de vergaderings kosten

 • Aankoopbevestiging

Cisco Webex Meetings Web-app 39.1

Probleemrapportage geoptimaliseerd

We hebben het eenvoudiger gemaakt om een probleemrapport te verzenden of op te slaan wanneer u een probleem probeert op te lossen in een vergadering. U kunt nu eenvoudig een probleemrapport verzenden vanuit de Cisco Webex Meetings Web-app of vanuit de bureaubladtoepassing (in de vergadering) op Windows en Mac.

Wanneer u niet in een vergadering zit, kunt u ook de Cisco Webex Meetings-bureaubladtoepassing gebruiken om een logbestand vast te leggen voor elke vergadering die u hebt gehad in de afgelopen twee maanden.

Geoptimaliseerde ervaring met een Webex Share-apparaat

We hebben de ervaring in de web-app geoptimaliseerd, waardoor u eenvoudiger kunt zien wanneer een Webex Share-apparaat is verbonden met een vergadering.

Cisco Webex meetings Mobile 39,1 (Android)

Ondersteuning voor de vergaderings lijst van O365 Exchange

Alle mobiele gebruikers kunnen nu hun vergaderings lijsten configureren voor vergaderingen rechtstreeks vanaf hun O365 Exchange-Server, via de instellingen in de app. Voorheen was deze functie beschikbaar ' op verzoek ' om klanten te selecteren via domeinen, maar met deze release zullen we die domeinen verwijderen.

Limiet voor genodigden van planner verlengd naar 40

Mobiele gebruikers hebben nu de uitgenodigde limieten van de planner verlengd van 20 tot 40.

Vergaderings gegevens delen via chat toepassingen van derden

Android-gebruikers kunnen nu eenvoudig hun vergaderings gegevens delen met anderen via chat Programma's van derden zoals Google hangouts, Skype, enzovoort.

Zoek geschiedenis onthouden en wissen

Android-gebruikers kunnen de Zoek geschiedenis van de opname nu, vergelijkbaar met iOS, onthouden en wissen.

WeChat cross-Launch

Gebruikers van WeChat kunnen nu hun Webex-vergaderingen kruislings starten. Daarnaast hebben we de openbare documentatie van Help bij Collaboration (raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/WBX9000017255) verbeterd over het inschakelen van toepassingen van derden (bijvoorbeeld Slack en Skype) voor een vergelijkbare ervaring met kruislings opstarten.

Cisco Webex meetings Mobile 39,1 (iOS)

Ondersteuning voor de lijst met bèta versies van de bèta versie van Exchange

Alle mobiele gebruikers kunnen nu hun vergaderings lijsten configureren voor vergaderingen rechtstreeks vanaf hun O365 Exchange-Server, via de instellingen in de app. Voorheen was deze functie beschikbaar ' op verzoek ' om klanten te selecteren via domeinen, maar met deze release zullen we die domeinen verwijderen.

Aanmelden met Face ID en Touch ID

iOS-gebruikers die verbonden zijn met sites met SSO (single sign-on, eenmalige aanmelding) of sites beheerd door Cisco Webex Control Hub kunnen nu de mogelijkheden van Face ID en Touch ID van hun iPhone gebruiken om zich eenvoudig opnieuw aan te melden bij hun sites. Hierbij wordt hetzelfde gedrag gevolgd als voor sites die worden beheerd door Cisco Webex-sitebeheer.

Limiet voor genodigden van planner verlengd naar 40

Mobiele gebruikers hebben nu de uitgenodigde limieten van de planner verlengd van 20 tot 40.

SIRI multi-language-ondersteuning

Al onze bestaande SIRI-opdrachten voor Webex meetings worden nu ondersteund in alle talen die door Webex worden ondersteund.

White Board bestand delen starten

iOS-gebruikers kunnen nu eenvoudig een leeg White doek-bestand starten om aan te maken.


Aangezien deze functie afhankelijk is van ondersteuning voor aantekeningen en Webex Events ondersteunt geen annotaties, maar deze functie is niet beschikbaar in Webex Events.

Instructies voor het delen van het iPad-scherm

De iPad-scherm delen instructies zijn bijgewerkt en zijn specifiek voor de tablet form factor.

Terugbel verbetering video apparaat

Voorheen was er sprake van een bekende beperking van de bruikbaarheid waarbij als de Webex-vergaderings-app na 3 minuten op de achtergrond is verbonden met het besturings systeem, de verbinding met de Terugbel verbinding met het video apparaat automatisch is verbroken. Met deze verbetering wordt het probleem opgelost door de vergadering in dit scenario te houden.

Ondersteuning voor SIRI-sneltoetsen

iOS-gebruikers van Webex meetings kunnen nu gebruikmaken van de kracht van SIRI-snelkoppelingen om hun eigen aangepaste SIRI-spraak opdracht toe te wijzen aan een specifieke Webex-vergaderings actie. Als u bijvoorbeeld regel matig aan de slag gaat met ' al de persoonlijke ruimte ' die regel matig wordt toegevoegd, kunt u nu de spraak opdracht ' Webex One ' toewijzen om de actie te ondernemen voor het naadloos deel nemen aan de ruimte van al.

WeChat cross-Launch

Gebruikers van WeChat kunnen nu hun Webex-vergaderingen kruislings starten. Daarnaast hebben we de openbare documentatie van Help bij Collaboration (raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/WBX9000017255) verbeterd over het inschakelen van toepassingen van derden (bijvoorbeeld Slack en Skype) voor een vergelijkbare ervaring met kruislings opstarten.

WBS 33.9

Cisco Webex Meetings

Verbeteringen voor het geoptimaliseerd delen van bewegend beeld en video

We hebben een aantal geweldige verbeteringen aangebracht wanneer de presentator inhoud deelt in een modus die is geoptimaliseerd voor bewegend beeld en video:

 • Deelnemers die via de Webex Meetings Web-app deelnemen kunnen de inhoud zien en de audio horen.

 • Deelnemers die inhoud weergeven via iOS en Android kunnen nu inhoud in een hoge framesnelheid ontvangen.

 • Extern beheer en annotaties worden nu ondersteund bij het delen van inhoud die is geoptimaliseerd voor beweging en video op de Mac. (Windows-annotatie wordt in deze modus ondersteund in een aankomende release.)

Opmerking: 'Optimaliseren voor bewegend beeld en video' is een bètafunctie en alleen beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met uw CSM (Customer Success Manager) of met de ondersteuning van Cisco om deze functie voor uw site in te schakelen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j voor meer informatie over het verbeteren van de kwaliteit van gedeelde inhoud in Cisco Webex meetings https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j.

Automatisch aanpassen aan helderheid

Nu kan iedereen in de vergadering u nog duidelijker zien. De Webex-bureau blad-app past nu automatisch de helderheid van uw webcam aan op basis van uw belichtings omstandigheden.

Webex-tabblad in Microsoft Teams

Klanten die micro soft teams gebruiken, kunnen nu een Webex-tabblad toevoegen aan hun teams-kanaal. Leden van het kanaal kunnen het Webex-tabblad toevoegen of verwijderen en de Webex-Vergader site instellen die is gekoppeld aan het tabblad.

Een host van Webex-vergaderingen kan nu een vergadering plannen met een onderwerp of direct een vergadering in een persoonlijke ruimte starten en alle leden in het kanaal informeren. De host kan ook hun O365-vergaderingen bekijken met het voor deel van het eenvoudig starten van of deel nemen aan Webex-vergaderingen via het Webex-tabblad vergaderingsagenda.

Een kanaal lid of gast zonder Webex-vergaderings account kan meldingen ontvangen wanneer een vergadering wordt gestart of gepland voor het kanaal en deel nemen aan een Webex-vergadering via de naam van de persoonlijke ruimte of vergaderingsnummer van de geconfigureerde Vergader site.

Een sitebeheerder moet de instelling inschakelen, gebruikers automatisch koppelen aan de Webex-site als het e-mail adres van de Webex-account overeenkomt met het e-mail adres van de micro soft Office 365 in Sitebeheer om gebruikers toe te staan de volledige functionaliteit van het Webex-tabblad te benutten.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/ia89ccb voor meer informatie over Cisco Webex Meetings voor Microsoft Teams https://collaborationhelp.cisco.com/article/ia89ccb.

Bestaande integratie rechten intrekken

Ter voor bereiding van de release van onze nieuwe, in de loop van 2019 van onze nieuwe Webex meetings-API, introduceren we een manier om gebruikers die met een hulp programma of toepassing van derden zijn geïntegreerd, hun bestaande integratie rechten te laten intrekken vanuit de pagina Profiel van de moderne weer gave. Voor meer informatie over het fevoking van integraties van derden vanuit een Cisco Webex-account raadpleegt u https://collaborationhelp.Cisco.com/article/osit0i.

Verbeteringen moderne weer gave

 • Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu hun Bel mij- nummers bijwerken in hun audio voorkeuren.

 • Moderne weer gave-deel nemers met host-accounts kunnen nu een vergadering starten, zelfs als deze niet zijn aangewezen als officiële alternatieve host, zolang de oorspronkelijke host een hostsleutel doorgeeft.

 • Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu de inhoud van de dynamische marketing pagina van de eind vergadering weer geven die momenteel wordt weer gegeven in de klassieke weer gave (en wordt bijgehouden door ons online team). Sites blijven ook de ondersteuning voor het klassieke bericht ' Bedankt voor het gebruik van Webex ' en de statische afbeeldingen van ' down load desktop app ' (beheerd door het product).

 • Android-gebruikers kunnen de knop toevoegen aan agenda in hun vergadering uitnodigen om de Webex-vergadering toe te voegen aan de agenda van het apparaat.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu voor meer informatie over het gebruik van uw Cisco Webex-site in de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Automatisch vergren delen op basis van voor keur voor video systeem gestart vergaderingen in persoonlijke ruimten

Vergaderingen in uw persoonlijke ruimte worden beter beveiligd met de introductie van automatisch vergren delen voor vergaderingen die zijn gestart vanaf uw video systemen.

Als de functie voor automatisch vergren delen is ingeschakeld in de instellingen van de persoonlijke ruimte, worden vergaderingen niet automatisch vergrendeld als hosts de vergadering hebben gestart via video systemen of telefoons.

Nu worden vergaderingen automatisch vergrendeld, zelfs als de host de vergadering start via een video systeem of een telefoon. Dit leidt tot een betere beveiliging voor uw vergaderingen.


Als uw Webex-site wordt uitgevoerd op video platform versie 2, kunt u DTMF-* 5 (Star-vijf) gebruiken om uw vergadering te ontgrendelen en opnieuw te vergren delen via uw video systeem. Op apparaten die zijn geregistreerd bij de Webex-Cloud, kunt u dit doen met de besturings elementen van het systeem eigen touch apparaat.

Als uw Webex-site wordt uitgevoerd op video platform versie 1 en u automatisch vergren delen instelt op 0 minuten na het starten van de vergadering, kunt u als host op een video systeem of telefoon geen iemand in de vergadering toelaten, omdat er geen bedienings elementen voor vergaderingen beschikbaar zijn. Als u deel nemers wilt toelaten tot de vergadering, moet u de Webex meetings-apps gebruiken en zich aanmelden als host.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/vjfafi voor meer informatie over het vergren delen of ontgrendelen van uw Cisco Webex-persoonlijke ruimte https://collaborationhelp.cisco.com/article/vjfafi.

Eerdere vergaderingen verwijderen

Eerder in vergaderingen op sites waarvoor Webex-video is ingeschakeld, was de optie vorige vergaderingen verwijderen in de planner uitgeschakeld. We hebben nu deze optie ingeschakeld voor alle vergaderingen op sites waarvoor Webex-video is ingeschakeld.

Deelvensters verbergen in MP4-opnamen

Gebruikers kunnen nu deel Vensters in opnamen weer geven of verbergen als dat nodig is om te focussen op gedeelde inhoud en luid sprekers Video's. Gebruikers kunnen het deel venster chatten, de lijst met deel nemers, het deel venster Q&Aen het deel venster enquêteverbergen of weer geven.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/aplwwj voor meer informatie over het afspelen of downloaden van een Cisco Webex-vergadering,-gebeurtenis of-trainings opname in de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/aplwwj.

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Lokale MP4-opname voor hosts (alleen Windows)

Wanneer lokale opnamen op een site zijn ingeschakeld, kunnen site beheerders ervoor kiezen lokale opnamen in MP4-indeling in te scha kelen. Als deze functie is ingeschakeld, worden hosts-opnames op de computer gemaakt in MP4.

We raden u aan het gebruik van netwerk opnamen voor een betere functionaliteit en een centraal beheer punt aan te nemen. Klanten kunnen nu echter gebruikmaken van standaard opname als lokale opnamen vereist zijn.


De host moet aan de vergadering deel genomen via VoIP om audio te kunnen opnemen.

De functie is momenteel alleen beschikbaar voor hosts.

De volgende netwerk opname functies zijn niet beschikbaar voor de lokale MP4:

 • Transcriptie

 • Opname van het deel venster chatten, de lijst met deel nemersof andere deel Vensters.

 • Opnamen van Bestands delen voor bestanden die zijn geüpload naar Webex-vergaderingen. (Maar Toepassing delen en bureau blad delen worden opgenomen.)

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n62735y voor meer informatie over het opnemen van een Cisco Webex-vergadering https://collaborationhelp.cisco.com/article/n62735y.

Cisco Webex Training

Ondersteuning voor deelnemers aan Webex Training in de web-app

Net als Webex-vergaderingen en Webex Events kunnen Cisco Webex Training deel nemers nu rechtstreeks deel nemen via de browser, zonder dat u down loads of invoeg toepassingen hoeft te installeren. Selecteer de koppeling Deelnemen via de browser om deel te nemen aan de pagina. Met de web-app hebt u de algemene kernfuncties voor gebeurtenissen binnen handbereik, waardoor het eenvoudig wordt om andere deelnemers weer te geven en met ze te communiceren.


Web-app-ondersteuning voor hosts en panel leden van trainingen zal in een toekomstige versie worden weer geven. In de tussen tijd kunnen hosts en panel leden alleen deel nemers via de desktop-app.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n1pxgbz voor meer informatie over de Webex-web-app https://collaborationhelp.cisco.com/article/n1pxgbz.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/5eg60b voor meer informatie over het inschakelen van lokale opnamen in Cisco Webex sitebeheer https://collaborationhelp.cisco.com/article/5eg60b.

Cisco Webex Meetings, Events en Training

Vereenvoudigde video-instellingen voor alle vergaderingen, gebeurtenissen en training

We hebben de video-instellingen in de planner vereenvoudigd en gestandaardiseerd voor alle vergaderingen, gebeurtenissen en trainingen. De host heeft niet langer de mogelijkheid om de video kwaliteit op te geven, omdat Webex de hoogst mogelijke kwaliteit garandeert en automatisch wordt aangepast aan slechte netwerk omstandigheden. Beheerders kunnen indien gewenst nog steeds de maximale capaciteit voor de video resolutie instellen, maar we raden u aan gebruik te maken van HD om uw Vergader ervaring te maximaliseren.

Cisco Webex Meetings Suite

Informatie over externe site

Via het deel venster multi media in vergaderingen, kunnen gebruikers koppelingen weer geven met inhoud van buiten Webex. Gebruikers kunnen daarnaast ook naar sites van derden worden gebracht in een browservenster.

Ter bescherming van Webex-gebruikers tegen dreigingen in dergelijke gevallen zien gebruikers nu een informatiepop-up wanneer ze inhoud van derden te zien gaan krijgen, of naar een site van derden worden gebracht. Met deze informatiepop-up krijgen gebruikers informatie over het doel en kunnen ze de overgang toestaan als ze de externe partij vertrouwen. In de komende versies voegen we informatie toe aan andere plaatsen in het product waar gebruikers kunnen worden opgenomen in een website van derden.

Cisco Webex-sitebeheer en Control Hub

Primaire taal instelling voor site beheerder

Site beheerders kunnen nu de primaire taal van hun site kiezen zodat gebruikers die hun taal niet hebben ingesteld, de uitnodigingen voor de Webex-site en-vergaderingen in hun primaire taal zien.

Site beheerders kunnen er ook voor kiezen om de beschik bare talen voor gebruikers te beperken. Dit zorgt ervoor dat gebruikers de juiste taal kiezen en de e-mail berichten ophalen die zijn ontworpen voor hun specifieke site.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/5xg9lbb voor meer informatie over het wijzigen van de taal instellingen voor een Cisco Webex-site in Cisco Webex sitebeheer https://collaborationhelp.cisco.com/article/5xg9lbb.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/8l6ih5 voor meer informatie over het wijzigen van de taal instellingen voor een Cisco Webex-site in Cisco Webex Control Hub https://collaborationhelp.cisco.com/article/8l6ih5.

Cisco Webex meetings Mobile 11,7 (Android)

Ondersteuning voor Google Assistant

Android-gebruikers kunnen nu gebruikmaken van de spraak opdrachten van Google Assistant om vergaderingen te plannen, vergaderingen te starten en eraan deel te te vinden, en persoonlijke ruimten te starten en eraan deel te gaan. Voor deze functie is een back-end server-implementatie vereist die de implementatie van deze functionaliteit kan vertragen na de v 11,7-toepassings release. Extra informatie over de exacte lancerings planning is binnenkort beschikbaar.

Hieronder volgen enkele voor beelden van beschik bare opdrachten:

Actie

Opdracht

Uw eigen persoonlijke ruimte starten

"Mijn persoonlijke ruimte starten"

"Aan mijn persoonlijke ruimte

"Mijn eigen ruimte bijwonen"

"Mijn ruimte starten"

"Mijn persoonlijke ruimte starten"

"Zoeken naar mijn volgende vergadering"

"Deel neem aan mijn volgende vergadering"

"Deel genomen aan aanstaande vergadering"

"Deel genomen aan mijn aanstaande vergadering"

"Deel neem aan mijn volgende geplande vergadering"

"Deel genomen aan volgende geplande vergadering"

De persoonlijke ruimte van iemand anders bijwonen

"Neem contact op met de persoonlijke ruimte van [persoon]"

"Neem contact op met de persoonlijke ruimte van [persoon]"

' De ruimte van [persoon] bijwonen '

"[Person] ruimte bijwonen"

' De ruimte van [persoon] opnieuw bijwonen '

"Ik wil de ruimte van [person] opnieuw bijwonen"

"Neem contact op met de ruimte van [person]"

"Ik wil aan [person] ruimte voegen"

Instellingen bijwerken

Wijzigen

' Instelling bijwerken '

Beta: Een scan schrijven om deel te kunnen uitmaken van een vergadering

Android-gebruikers kunnen nu een handgeschreven of getypte vergaderingsnummer of een ID van een persoonlijke ruimte op een fysiek vel papier of een scherm scannen om deel te kunnen uitmaken van de Webex-vergadering of persoonlijke ruimte.

Zoek geschiedenis onthouden

Android-gebruikers kunnen nu de Zoek geschiedenis onthouden. Gebruikers kunnen ook de Zoek geschiedenis van hun opnamen wissen.

Verbeterde gebruikers interface op Android-tablets

 • De uitlijning van de video strook op Android-tablets komt nu overeen met de uitlijning op Android-smartphones.

 • De centrale beheer balk op Android-tablets komt nu overeen met de gecentraliseerde controle balk op Android-smartphones.

 • Gebruikers zien nu een vereenvoudigde lay-out in de app-instellingen, met duidelijkere secties voor elke instelling in de app.

Standaard opnamen van deel nemers weer geven

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om de opnamen van deel nemers in de app standaard weer te geven. Voorheen moest dit hand matig worden ingeschakeld door de sitebeheerder voordat mobiele gebruikers deze kunnen gaan gebruiken.

Cisco Webex meetings Mobile 11,7 (iOS)

iPhone-oriëntatie detectie

iOS-gebruikers hebben nu toegang tot een slimme modus, waardoor de afdruk stand van de telefoon wordt gedetecteerd en de video dienovereenkomstig wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.

Als de telefoon bijvoorbeeld op de tabel staat, wordt de video uitgeschakeld. Als het naar de gebruiker is gericht, wordt de video ingeschakeld.

Verbeterde ondersteuning voor SIRI Search

iOS-gebruikers kunnen nu bepaalde SIRI-opdrachten gebruiken om Zoek opdrachten over te slaan in hun lijst met geplande vergaderingen en direct te zoeken naar persoonlijke ruimten om deel te kunnen nemers.

Standaard opnamen van deel nemers weer geven

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om de opnamen van deel nemers in de app standaard weer te geven. Voorheen moest dit hand matig worden ingeschakeld door de sitebeheerder voordat mobiele gebruikers deze kunnen gaan gebruiken.

Deelsessies voor iPhones

iPhone-gebruikers kunnen nu rechtstreeks vanaf hun iPhones deel nemen aan, deel nemen aan en presen teren aan de inhoud van Cisco Webex Training deel sessies.

Deze functionaliteit was eerder geïntroduceerd voor iPads.

WBS 33.8

Wijzigings melding voor Cisco Webex-versies wijzigen

Let op: We vereenvoudigen het versie model van Cisco Webex meetings. Vanaf de versie van januari 2019zijn alle Webex meetings-producten, zoals alle Cisco Webex-bureaublad toepassingen, Cisco Webex meetings Mobile (Ios en Android), de Cisco Webex-web-app en api's allemaal voorzien van de versie WBS 39.1.

Dit helpt klanten en gebruikers door de complexiteit van het beheer van meerdere versies te elimineren en door interacties met gerelateerde ondersteuning te vereenvoudigen.

Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Board integratie

We hebben eerder aangekondigd dat de Webex-app voor desktop-en mobiele vergaderingen tekeningen en annotaties die zijn gemaakt op Webex-boards die deel nemen aan de vergadering kunnen zien. Vanwege extra afhankelijkheden worden we echter de beschik baarheid van deze functie vertraagd tot een aanstaande release. We kondigen ons aan zodra de functie beschikbaar is.

Beta: Hoge frame snelheid delen op Mac

In een vorige release hebben we de Cisco Webex meetings-bureaublad toepassing in Windows uitgebreid om inhoud te delen in een modus die is geoptimaliseerd voor animatie en video. Wanneer gebruikers de optimalisatie voor beweging en video kiezen, wordt de inhoud verzonden en ontvangen met een hoge frame snelheid. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen gebruikers volledige beweging weer geven in HD (afhankelijk van de beschik bare band breedte).

We bieden nu Mac-gebruikers met dezelfde mogelijkheid om inhoud te delen en te ontvangen in een hoge frame snelheid. Mac-gebruikers kunnen nu de modus optimaliseren voor beweging en video inschakelen .

Opmerking:


 • Gebruikers die deel nemen vanuit Cisco Webex meetings voor iOS en Android, en de Cisco Webex Meetings Web-app kunnen de media met een hoge frame snelheid niet zien. Deze gebruikers blijven de huidige lagere frame snelheden zien. Dit is beschikbaar in een toekomstige versie.

 • Webex-video apparaten of Webex teams kunnen geen media in hoge frame snelheid verzenden naar alle Webex meetings-apps. Dit wordt in een toekomstige release behandeld.

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor sites met Webex-video platform versie 2. Beheerders kunnen controleren welke video versie ze gebruiken via de Webex Teams Meetings-sitebeheer Portal.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j voor meer informatie over het delen van hoge frame snelheden https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j.

Verbeterde ervaring met audio deelname voor gebruikers van Cisco Webex Teams

De Cisco Webex Teams toepassing heeft nu een vergelijk bare audio deelname ervaring om deel te nemen aan een vergadering via de Cisco Webex meetings-toepassing. Webex teams-gebruikers kunnen Bel mij kiezen of Inbellen bij het deel nemen aan een Cisco Webex-vergadering. Gebruikers kunnen ook hun eigen methoden voor audio-samen voegen opslaan.

Verbeterde interface verbeteringen van moderne weer gave

Verbeteringen van de planner:

Gebruikers van moderne weer gave hebben nu toegang tot de e-mail bijlage van ICS in hun geplande vergaderingen.

Met een nieuwe optie voor de planner kan iedereen met een hostaccount de geplande Webex-vergadering hosten.

Verbeteringen in moderne weer gave-voor keuren:

Gebruikers kunnen nu hun profiel e-mails bijwerken, op voor waarde dat ze zich op sites bevinden die niet worden beheerd door Cisco Webex Control Hub.

Gebruikers kunnen nu hun automatisch verbinding maken met VoIP-voor keuren inschakelen.

Gebruikers kunnen nu hun audio pincode en hun standaard inbel nummers instellen.

Voor de beheerde sites van Webex Control hub kunnen gebruikers nu de aangepaste contact gegevens of aangepaste ondersteunings koppelingen van de aangepaste beheerder zien in de moderne weer gave.

Andere verbeteringen:

Hosts kunnen nu rechtstreeks toegang krijgen tot hun gedetailleerde gebruiks rapporten vanuit hun moderne weer gave, met behulp van hun Insights-koppeling.

Gast gebruikers kunnen nu de nieuwe desktop-app zien in hun tips en trucs carrousel, met de mogelijkheid om deze te downloaden.

Eerste deel nemers die willen deel nemen vóór de geplande begin tijd van een vergadering, zien nu een tijds duur voor het aftellen van het tijdstip waarop ze kunnen deel nemen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu voor meer informatie over het gebruik van uw site in de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Ondersteuning voor verbinding maken met Cloud-geregistreerde video apparaten tijdens de pre-vergaderings ervaring

Voor beheerde Webex Control hub ondersteunt de Webex-bureaublad toepassing nu verbinding met Cloud-geregistreerde video apparaten in de pre-vergaderings ervaring. Gebruikers kunnen nu gewoon naar een conferentieruimte gaan, verbinding maken met het video apparaat en beginnen met het delen van de inhoud.

De Connection-functionaliteit werd eerder ondersteund met de on-premises geregistreerde video apparaten en wordt nu ook ondersteund met Cloud-geregistreerde video apparaten.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkhj2pcb voor informatie over het gebruik van de Cisco Webex-bureau blad-app om uw scherm te delen met een video apparaat https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkhj2pcb.

Naast het delen van inhoud op het verbonden apparaat, als een gebruiker een vergadering start via de Webex-bureaublad toepassing, wordt het gekoppelde apparaat automatisch aan de vergadering toegevoegd zonder dat u hoeft terug te bellen. Gebruikers die zich aanmelden, kunnen automatisch deel nemers genieten, zelfs als ze deel kunnen uitmaken van de vergadering via een webbrowser en in de vergadering, worden ze verbonden met een Cloud-video apparaat.

De Proximity en de functie voor automatisch deel nemen zijn alleen beschikbaar op sites met Webex-beheer hub en sites die zijn gekoppeld aan Webex teams-accounts. Voor deze functionaliteit moeten gebruikers zich aanmelden bij de Webex Meetings-bureaubladtoepassing.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb voor meer informatie over het gebruik van de Cisco Webex meetings-bureau blad-app https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb.

Delen met een Webex-apparaat voor delen

Gebruikers op een Webex Control hub beheerde sites kunnen nu lokaal, draadloos delen met een Webex-apparaat delen via hun Webex meetings-bureaublad toepassing.

Webex-share kan elke TV of monitor met een HDMI-poort omzetten in een draadloos beeld scherm. Open eenvoudig het tabblad verbinding maken met een apparaat in de pre-Vergader ervaring van Webex meetings en kies het Webex-apparaat dat u wilt delen.

Deze gebruikers genieten ook hogere resoluties van miniaturen van miniaturen van de video via nieuwe multistream technologie.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar op beheerde sites of sites van Webex Control hub waar gebruikers zijn gekoppeld met Webex teams-accounts. Deze functionaliteit vereist dat de gebruiker zich aanmeldt in de Webex meetings-bureaublad toepassing.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/q1fotab voor meer informatie over het gebruik van de Cisco Webex-bureau blad-app om uw scherm te delen met Webex-share https://collaborationhelp.cisco.com/article/q1fotab.

Automatisch vergren delen op basis van voor keur voor video systeem gestart vergaderingen in persoonlijke ruimten

Eerder aangekondigde automatische vergren deling voor vergaderingen die zijn gestart vanuit video systeem. Deze functie is verplaatst naar de WBS 33.9-release.

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Toegankelijkheids verbeteringen op Mac

We hebben verschillende verbeteringen aangebracht in de Mac-versies van de Cisco Webex meetings en de Cisco Webex Events gebruikers interfaces die de toegankelijkheid en gebruiks vriendelijkheid aanzienlijk verg Roten:

 • Gebruikers kunnen de sneltoets F6 en SHIFT F6 gebruiken om te scha kelen tussen het gebied voor video en delen (hoofd scherm) en het deel venster gebied (dit is de micro soft Windows-functionaliteit).

 • Gebruikers kunnen de sneltoets F6 en SHIFT F6 gebruiken om tussen deel Vensters te scha kelen.

 • Gebruikers kunnen het tabblad toetsen bord en SHIFT + TAB gebruiken voor toegang tot zicht bare knoppen op de volgende deel Vensters:

  • Deelnemers

  • Chatten

  • Aantekeningen

  • Ondertiteling

  • Multimediaviewer

  • Vraag en antwoord

  • Enquête

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/84har3 voor meer informatie over de toegankelijkheids functies van Cisco Webex meetings en Cisco Webex Events https://collaborationhelp.cisco.com/article/84har3.

Cisco Webex Events en Cisco Webex Training

Verbeterde interface verbeteringen van moderne weer gave

Verbeteringen bij opname:

Gebruikers van opname lijst kunnen nu hun gebeurtenissen en trainings opnamen delen, hetzij via e-mail als met de opname lijsten van andere gebruikers.

Verbeteringen voor samen voegen en lijsten:

Trainings sessies en-gebeurtenissen kunnen nu worden weer gegeven op het dash board moderne weer gave en in de Vergader lijst met moderne weer gaven. Genodigden kunnen nu vanuit de lijst en het dash board van de vergadering naar deze sessies worden gestart.

Gebruikers kunnen nu de sessienummer invoeren om deel te nemen aan de trainingssessie of gebeurtenis, rechtstreeks vanuit het veld deel nemen per nummer in het dash board moderne weer gave.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu voor meer informatie over het gebruik van uw Cisco Webex-site in de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Cisco Webex Events

Beëindiging van de Webex Events Flash-client

Zoals we eerder hebben aangekondigd, worden de Webex Events Flash-client in deze release op alle sites buiten gebruik gesteld.

Deze optie wordt verwijderd uit de Cisco Webex-sitebeheer en de pagina deel nemers aan de Cisco Webex Events. Bij deelname aan gebeurtenissen kunnen deel nemers ervoor kiezen deel te nemen via de Cisco Webex-bureaublad toepassing of de optie deel nemen via de browser kiezen om deel te nemen via de Cisco Webex-web-app.

Cisco Webex Meetings Suite

Versie-verbetering

Ter voor bereiding van het aankomend inrichtings initiatief, verwijdert u de rij Service versie van het gedeelte Info van onze front-end pagina's en de referentie ' WBS33 ' op de pagina info in toepassingen.

Bekijk hieronder de aankondiging van de bijstaande aanpassing van de versie.

De volgende toepassingen worden bijgewerkt met toepassings wijzigingen:

 • Windows-, Mac-en Java-toepassingen voor Cisco Webex meetings, Cisco Webex Events, Cisco Webex Training, Cisco Webex Support

 • Cisco Webex meetings Mobile voor iOS en Android

 • WebACD-toepassing

 • NBR-offline speler

 • Lokale recorder, Player en redacteur

 • Enquête-editor

 • Access Anywhere en Remote Access

Cisco Webex-sitebeheer en Control Hub

Verbeteringen van de beheer hub

Beheerders hebben nu extra instellingen voor site beheer in Cisco Webex Control Hub. Deze instellingen zijn al beschikbaar in de portal van Cisco Webex sitebeheer.

Met deze nieuwe instellingen kunnen beheerders het volgende doen:

 • Automatisch opnemen voor alle vergaderingen (vergaderingen en gebeurtenissen) inschakelen. Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/3i4pjt voor meer informatie over het inschakelen van automatische opname https://collaborationhelp.cisco.com/article/3i4pjt.

 • Opschorting van persoonlijke ruimten inschakelen als host de pincode verliest. Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk4o0ym#id_92251 voor meer informatie over het uitstellen van een persoonlijke ruimte voor een gebruiker https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk4o0ym#id_92251.

 • U kunt de opname opslag toewijzen aan individuele gebruikers. Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nbqlzeu voor meer informatie over het beheren van Webex meetings-gebruikers, met inbegrip van het toewijzen van opname opslag https://collaborationhelp.cisco.com/article/nbqlzeu.

Cisco Webex meetings Mobile 11,6 (Android)

Ondersteuning voor Webex-gebeurtenissen

Mobiele Android-gebruikers kunnen nu gedeelde video schermen voor hun Webex-gebeurtenis sessies weer geven. Dit biedt pariteit met iOS-en desktop-clients.

Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid

Android-gebruikers hebben nu standaard hun luid spreker ingeschakeld, als er geen koptelefoon is verbonden.

Foto in foto ondersteuning

Android-gebruikers in een vergadering kunnen nu hun Webex Meetings-app voor meerdere taken verlaten, terwijl een klein venster in de rechter benedenhoek wordt weer gegeven om de actieve spreker of de inhoud van het gedeelde scherm weer te geven.


Alleen Android OS 8-en later-apparaten worden ondersteund.

Verbeteringen opname lijst

Android-hosts kunnen nu rechtstreeks vanuit hun mobiele app opnamen rechtstreeks delen naar de opname lijsten van deel nemers van anderen.

Android-hosts kunnen hun opname koppelingen openbaar maken voor alle gebruikers en kunnen ook koppelingen kopiëren en delen.

Android-gebruikers kunnen nu hun MP4-opnamen downloaden voor offline afspelen.

Cisco Webex meetings Mobile 11,6 (iOS)

Aanvullende ondersteuning voor het bestand met AR

De mobiele meetings-app voor iOS ondersteunt nu de USDZ-bestands indeling voor het delen van uitbrei ding van Reality (AR).

Ondersteuning voor iPad Pro 2018

We kondigen officiële ondersteuning voor iPad Pro 2018.


Beperkingen:

 • De weer gave is niet geoptimaliseerd voor het grotere scherm.

 • Het bijgewerkte scherm toetsenbord van iPad Pro en het nieuwe hardware Smart Keyboard worden nog niet ondersteund.

 • Apple-potlood voor annotaties en White Board gebruik wordt nog niet ondersteund.

 • Referenties en SSO met behulp van touch id en niet onthouden.

Ondersteuning voor iOS 12,1

We kondigen officiële ondersteuning voor iOS 12,1.

De opname lijst van deel nemers is ingeschakeld voor alle gebruikers

Bestaande mobiele gebruikers hebben nu de mogelijkheid om de deel nemers te bekijken in de app die standaard is ingeschakeld.

Eerder moesten de site beheerder van de klant deze hand matig in-of uitschakelen voordat mobiele gebruikers deze kunnen gebruiken.

WBS 33.7

Cisco Webex Meetings

Beta: Geoptimaliseerd delen voor video, animaties en audio (Windows)

Wanneer u uw bureau blad of toepassing in Windows deelt, kunt u nu kiezen of u uw delen voor tekst en afbeeldingen of voor beweging en video wilt optimaliseren.

 • Optimalisatie voor tekst en afbeeldingen zorgt voor een optimale resolutie en is ideaal voor het delen van zaken als documenten en dia's.

 • Optimalisatie voor beweging en video zorgt voor een hogere frame snelheid, zodat u video, animaties en andere media vloeiend kunt delen.

U kunt zelfs uw bureaublad audio delen, waardoor iedereen kan horen wat u deelt via de Webex-audioconferentie, ongeacht of ze deel nemen via de telefoon, VoIP of video systeem.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j voor meer informatie https://collaborationhelp.cisco.com/article/517f0j.

Geoptimaliseerd delen op Webex-apparaten via HDMI

Webex-apparaten kunnen nu automatisch inhoud detecteren en aanpassen met hoge niveaus van beweging bij het delen van uw bureau blad via een HDMI-kabel. In deze modus kunnen andere video apparaten inhoud ontvangen op hoge frame snelheden met audio. Webex meetings-toepassingen geven inhoud weer met een inhoud van Maxi maal 15 FPS in deze release, wanneer inhoud wordt gedeeld via video apparaten. Dit zal stijgen naar 30 FPS in een aanstaande release.


Deze functie is een beperkte bèta-implementatie. Het wordt alleen op verzoek ingediend. Neem contact op met uw CSM als u meer wilt weten over het deel nemen aan de beperkte rol, aangezien bepaalde beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Deelnemers lijst voor geregistreerde Cisco-video apparaten op locatie

We hebben eerder de beschik baarheid van deze functie aangekondigd, maar deze is naar een latere release verplaatst.

Dual-screen video voor geregistreerde Cisco-video apparaten op locatie

Gebruikers die deel nemen aan vergaderingen vanaf lokale, Dual-screen-eind punten kunnen nu de video van de deel nemers van de vergadering op beide schermen zien, net als bij Cloud-geregistreerde items.

Dit is een andere stap in het verg Roten van de UI-convergentie van de volledige vergadering in onze volledige samenwerkings portefeuille, waarbij we de ervaring van de eind gebruiker te verbeteren.


Voor CE-apparaten moet CE 9.1.3 of later worden uitgevoerd.

Algemene Beschik baarheid voor deze functie is 15 december 2018 voor alle sites.

Verbeterde inhouds kwaliteit voor gebruikers van Skype voor bedrijven

We hebben de inhoud kwaliteit verbeterd voor gebruikers van Skype voor bedrijven in vergaderingen. Voorheen zien deze gebruikers inhoud delen in het hoofd video kanaal, wat resulteert in wazige afbeeldingen. Met deze verbetering kunnen gebruikers nu inhoud zien in een speciaal venster in de Skype voor bedrijven-toepassing, met scherper afbeeldingen.

Belang rijke opmerking voor Skype voor bedrijven en netwerk beheerders:

Om te profiteren van deze verbetering, moeten de netwerk configuratie van uw bedrijf aan de volgende vereisten voldoen:

 1. DNS SRV-records: De open bare DNS-records van uw bedrijf moeten correct zijn geconfigureerd voor het ondersteunen van gespreks verzoeken voor inkomend inhoud delen. Met name de SRV-record SIP Federation TLS met poort TCP/5061 moet verwijzen naar uw Skype voor bedrijven Access Edge Fully-Qualified Domain name.

  Bijvoorbeeld:

  _sipfederationtls. _tcp. voorbeeld. com SRV 5061 = = > edge.company.com

 2. Media poorten: U moet ervoor zorgen dat TCP-poorten met een bereik van 56.000 tot 57.000 worden geopend om binnenkomende netwerk verbindingen te accepteren, naast de UDP-poorten die eerder zijn beschreven in een eerdere release.

  Algemene Beschik baarheid voor deze functie is 1 december 2018 voor alle sites.

Verbeterde interface verbeteringen van moderne weer gave

Verbeteringen aan het ontwerp van de reactie:

Gebruikers van moderne weer gave die het formaat van het bureaublad browser venster wijzigen, kunnen de pagina ervaring nu automatisch aanpassen aan de nieuwe afmetingen van het browser venster op een gebruiks vriendelijke manier.

Verbeteringen in de persoonlijke ruimte:

Gebruikers van de persoonlijke ruimte in de moderne weer gave kunnen nu de alternatieve host en de instellingen ' iedereen kan hosten ' instellen.

Verbeteringen van de planner:

Met moderne weergave planners kunnen nu hun vergaderingen zodanig instellen dat zij zich aanmelden.

Met moderne weergave planners kunt u een functie voor automatisch opnemen instellen voor hun vergaderingen. Deze instelling is standaard uitgeschakeld en de bestaande geplande vergaderingen worden niet beïnvloed door gewijzigde instellingen.

Verbeteringen bij opname:

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu opnamen verwijderen en opnamen herstellen, met behulp van de recycling opslaglocatie mogelijkheden

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu hun opnamen delen (via e-mail) naar externe gasten, genodigden en deel nemers die geen Webex-accounts hebben.

Voor keuren/support verbeteringen:

In de moderne weer gave wordt nu een pagina down loads weer gegeven, die Webex meetings-onderdelen bevat die gebruikers kunnen downloaden, en versie-informatie voor elk onderdeel in het gedeelte Info.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu voor meer informatie over de interface van de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Integratie met Google Agenda

Cisco Webex is nu geïntegreerd met Google agenda. Met Cisco Webex voor Google agenda is het eenvoudiger dan ooit om Webex-vergaderingen te plannen en eraan te kunnen verbinden. Het Webex-pictogram wordt weergegeven elke keer dat u een vergadering moet plannen. Plan de personen en Vergader ruimten die u nodig hebt om een productieve vergadering te hebben en wanneer het tijd is om te beginnen, ziet iedereen een koppeling of knop om deel te nemen aan de vergadering.

De invoeg toepassing voor de Google Agenda native Integration is beschikbaar op de G Suite-markt. Na de installatie werkt de plannings functie via desktop-en mobiele apparaten.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/now4kjcb voor meer informatie over Cisco Webex voor Google Agenda https://collaborationhelp.cisco.com/article/now4kjcb.

Cisco Webex Events

Beperkte samengevouwen: Ondersteuning voor Cisco-video systeem in Cisco Webex Events

Webex Events-panel leden kunnen nu gebeurtenissen bijwonen met behulp van lokale video systemen. Panel leden kunnen rechtstreeks inbellen bij een gebeurtenis of de optie mijn video systeem bellen in de gebeurtenis selecteren wanneer u deelneemt via de Webex-bureaublad toepassing.

Deel nemers kunnen niet deel nemen via een video systeem, tenzij ze worden bevorderd tot panel leden.

Het Audio type alleen VoIP biedt momenteel geen ondersteuning voor deelname via een video systeem. Wanneer u een gebeurtenis plant, moet u de optie Webex-audio Audio selecteren om deel nemers via een video-eind punt aan te kunnen deel nemers. Ondersteuning voor video systemen in VoIP- gebeurtenissen wordt in een aanstaande release ondersteund.

Voor deze functie is Cisco Webex-videoplatform versie 2 vereist.


Deze functie is alleen op verzoek. Neem contact op met uw CSM als u meer wilt weten over het deel nemen aan de beperkte rol, aangezien bepaalde beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/eazrufb voor meer informatie over rollen van Cisco Webex Events panel leden.

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Indicator actieve spreker in het deel venster deel nemers

In het deel venster deel nemers is de actieve spreker indicator naar rechts verplaatst, waardoor het eenvoudiger is om te onderscheiden wie spreekt en wie er dempt.

Cisco Webex Meetings Suite

Vergrendelingsversie WBS33.6

Onze vorige release, WBS33.6, was een vergrendelingsversie. Klanten die het aantal wijzigingen in hun omgeving willen minimaliseren, kunnen de Webex Meetings-bureaubladtoepassingen vergrendelen op deze versie.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/ns12j0bb als u het document Beleid inzake beëindiging van versieondersteuning voor Webex Meetings wilt bekijken.


Met vergrendelen wordt voorkomen dat automatische updates worden uitgevoerd op bureaubladtoepassingen. Klanten kunnen updates plannen op een door hen gewenste tijd. De configuratie waarbij automatische updates worden voorkomen wordt niet aangeraden, omdat hierdoor de automatische levering van essentiële updates of nieuwe functies/verbeteringen wordt voorkomen. Veel Webex Meetings-klanten kiezen hier echter voor na zorgvuldige beoordeling van hun bedrijfsprocessen. Vergrendeling is alleen van toepassing op bureaubladtoepassingen, aangezien klanten automatisch alle updates ontvangen, en op Cisco Webex Cloud.

LMS-integratie

Vanaf 1 december 2018 kan Cisco Webex worden geïntegreerd met Learning Management Systems (LMS).

Deze integratie biedt een systeem eigen samenwerkings ervaring:

 • Grondige integratie met het weer geven van LMS en het gevoel

 • Eenmalige en terugkerende vergaderingen toestaan

 • OBTP om een vergadering te starten of bij te wonen

 • Eenvoudig wisselen voor komende en afgelopen vergaderingen

 • De vergaderings planningen in de LMS-agenda plaatsen

Met deze integratie kunt u ook snel toegang krijgen tot afgelopen vergaderings opnamen:

 • Video miniatuur inschakelen

 • Eenvoudig beheer van vergaderingen na vergadering

 • Opnamen in de LMS-agenda cross-posten

Deze integratie bevordert de samen werking tussen studenten buiten klas lokalen, Verhoog de betrokkenheid bij de faculteit en studenten en bied een interactieve klassikale ervaring voor externe gebruikers.

Deze integratie werkt voor elk LMS dat ondersteuning biedt voor LTI 1,1 met een betere integratie ondersteuning voor canvas, school bord, Desire2Learn, Moodle en Saka.

Cisco Webex-sitebeheer en Control Hub

Pagina opname beheer in Control hub

Voor sites die met Cisco Webex Control Hub worden beheerd, is de pagina opname beheer nu beschikbaar in de Control hub. Voorheen was de pagina opnamen beheren alleen beschikbaar in de Cisco Webex sitebeheer-Portal.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dmsu2c voor meer informatie over het beheren van opnamen met Cisco Webex Control Hub https://collaborationhelp.cisco.com/article/dmsu2c.

Cisco Webex meetings Mobile 11,5 (Android)

Status onthouden scherm

Mobiele gebruikers hebben nu de video gemaximaliseerd/geminimaliseerd van de vergadering naar de vergadering, in plaats van deze te resetten.

Opties om de sociale media te volgen

Mobiele gebruikers zien nu op Twitter en volgen de opties van FB in het gedeelte Info van hun Webex meetings-app.

Ondersteuning voor spraak opdrachten van Google Assistant

We hebben de ondersteuning voor de spraak opdracht van Google Assistant eerder aangekondigd, maar deze functie is nu uitgesteld naar een toekomstige release.

Zoeken op titel van opname

Android-gebruikers kunnen nu zoeken met behulp van hun opname titel om een lijst met vergaderingen met dat Zoek woord op te halen in hun opname lijst.

Ondersteuning voor enquêtes

Cisco Webex Training en Cisco Webex-gebeurtenis deelnemers op Android-apparaten kunnen nu deel nemen aan enquêtes.

Beta: Te leveren aan Windows-laptop

Heeft uw Android-telefoon voorzien van uw actieve vergadering naar uw Windows-laptop. Audio wordt automatisch tussen apparaten geschakeld voor zowel PSTN als VoIP.

Pre-voor waarden/beperkingen:

 • Nieuwe Desktop toepassing WBS 33,6 of later vereist

 • Android-en Webex-bureaublad toepassing moeten in hetzelfde account zijn aangemeld

 • Luid spreker van Android-telefoon moet zijn ingeschakeld

 • Desktop apparaat moet een ingeschakelde microfoon hebben

 • Gebruikers moeten de instelling voor ruis annuleren mogelijk uitschakelen met behulp van een formulier op het Windows-apparaat

 • De luid spreker van mobiel apparaat wordt tijdelijk ingeschakeld (de gebruiker wordt gevraagd of de gebruiker een hoofd telefoon is)

 • Uitnodiging voor vergadering duurt 20-30 seconden, terwijl de vergadering hoorbaar wordt voor gebruikers

 • Als de bureaublad toepassing is gekoppeld aan een nabijgelegen eindpuntapparaat (zoals een DX80), worden de benaderde prioriteits tellingen eerst in plaats van uw VoIP-of PSTN-audio naar dat apparaat verbonden.

 • Macs en iPhones worden nog niet ondersteund

Cisco Webex meetings Mobile 11,5 (iOS)

Deel sessie voor iPads

iPad-gebruikers kunnen nu rechtstreeks vanuit hun iPads deel nemen aan, bijwonen en presen teren in Cisco Webex Training deel sessies. iPhone-ondersteuning komt in een toekomstige versie voor.

Status onthouden scherm

Mobiele gebruikers hebben nu de video gemaximaliseerd/geminimaliseerd van de vergadering naar de vergadering, in plaats van deze te resetten.

Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid

 • Mobiele gebruikers zien nu op Twitter en volgen de opties van FB in het gedeelte Info van hun Webex meetings-app.

 • Gebruikers beschikken nu over de resterende rechthoekige knoppen die worden geconverteerd naar de afgeronde stijl. Het overloop menu in de centrale beheer balk wordt nu aan dezelfde stijl voldoet.

WBS 33.6.16

Release WBS 33.6.16 Lockdown

WBS 33.6.16 is een vergrendelings versie. Klanten die willen beschikken over bijgewerkte functies terwijl de wijzigingen in hun omgeving worden geminimaliseerd, kunnen hun Webex meetings-bureaublad toepassingen vergren delen naar deze versie.

Zie voor meer informatie over deze vergrendelings versie: https://help.webex.com/n180cm1/Webex-Meetings-Suite-Lockdown-Announcements#id_123779.

Als u het document van de end-of-version-support van Webex meetings wilt bekijken voor pensioen datums en andere details, raadpleegt u: https://help.webex.com/ns12j0bb/.

Ondersteuning voor WBS 33.6.15-macOS Catalina

In onze vorige update voor WBS 39.8 hebben we aangekondigd dat Webex-vergaderingen macOS Catalina (versie 10,15) ondersteunen. Voor gebruikers in vergrendelings versies van de bureau blad-app die toegang willen tot Catalina, moeten deze WBS 33.6.15 of hoger worden uitgevoerd.


Oudere versies kunnen worden beperkt tot het gebruik van de Webex meetings-webplanner en de web-app voor het plannen, starten en bijwonen van vergaderingen. Over het algemeen raden we aan dat u niet bijwerkt naar de Mac-Catalina totdat deze patch is vrijgegeven.

Zie voor meer informatie over macOS Catalina-ondersteuning, ondersteuning voor eerdere versies en waarschuwingen: https://help.webex.com/73zvl3/.

WBS 33,6

Vergrendelingsversie WBS33.6

WBS 33,6 is een vergrendelings versie. Klanten die het aantal wijzigingen in hun omgeving willen minimaliseren, kunnen de Webex Meetings-bureaubladtoepassingen vergrendelen op deze versie.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/ns12j0bb als u het document Beleid inzake beëindiging van versieondersteuning voor Webex Meetings wilt bekijken.


Met vergrendelen wordt voorkomen dat automatische updates worden uitgevoerd op bureaubladtoepassingen. Klanten kunnen updates plannen op een door hen gewenste tijd. De configuratie waarbij automatische updates worden voorkomen wordt niet aangeraden, omdat hierdoor de automatische levering van essentiële updates of nieuwe functies/verbeteringen wordt voorkomen. Veel Webex Meetings-klanten kiezen hier echter voor na zorgvuldige beoordeling van hun bedrijfsprocessen. Vergrendeling is alleen van toepassing op bureaubladtoepassingen, aangezien klanten automatisch alle updates ontvangen, en op Cisco Webex Cloud.

Cisco Webex Meetings

64-bits Mac NBR-speler

De Network-based Recording (NBR) Player voor Mac is nu een 64-bits toepassing.

Verbeterde first-time-ervaring voor hosts

Nieuw ingerichte hosts die zich voor de eerste keer aanmelden bij moderne weer gave, zien een vereenvoudigde eerste ervaring waarin ze worden gevraagd om het volgende te doen:

 • De taal selecteren

 • De avatar uploaden

 • Een test vergadering uitproberen

Moderne weer gave voor TSP-klanten

Cisco Webex meetings biedt nu ondersteuning voor klanten van TSP die de moderne weergave ervaring voor hun site willen inschakelen. Deze functie is standaard ingeschakeld voor TSP-sites die beginnen met de 33,6-implementatie.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu voor meer informatie over het gebruik van uw Cisco Webex-site in de moderne weer gave https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nxvuu5f voor meer informatie over het kiezen van een moderne weer gave of klassieke weer gave als de standaard weergave voor uw Cisco Webex meetings-site https://collaborationhelp.cisco.com/article/nxvuu5f.

Verbeteringen van de planner

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu audio wachtwoorden zien die zijn gekoppeld aan hun geplande vergaderingen.

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu TSP-, Webex-video-en alleen-VoIP-vergaderingen plannen.

Verbeteringen opname lijst

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu de titel en beschrijving van de opname bewerken. Ze kunnen ook de totale opslag grootte voor opname bestanden bekijken.

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu een voor keur instellen om hun gehoste opnamen automatisch te delen na hun vergaderingen.

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu Cisco Webex Events en Cisco Webex Training opnamen weer geven. Voor gebeurtenissen en opnamen van trainings sessies wordt de functie delen op dit moment niet ondersteund.


Hosts kunnen nog steeds geen opnamen rechtstreeks delen met externe gast gebruikers via e-mail. Ze kunnen alleen rechtstreeks delen met account houders op die site, of een open bare koppeling kopiëren en plakken naar hun externe deel nemers.

Meer informatie vindt u in het gedeelte over opnamen in het artikel in de moderne weer gave.

Verbeteringen audio-instellingen

Gebruikers van moderne weer gave hebben nu toegang tot de volgende Cisco Webex meetings-audio-instellingen in hun voor keuren:

 • Mogelijkheid om het type audio verbinding te selecteren (alleen Webex-audio, alleen VoIP, andere Telephony-service, geen)

 • Mogelijkheid om de weer gave van gratis nummers in of uit te scha kelen

 • Mogelijkheid om de weer gave van de internationaal inbelnummer lijst aan deel nemers in of uit te scha kelen

 • Mogelijkheid om Toon voor aanmelden en afsluiten in te stellen

 • Ondersteuning voor audio-wacht woorden

Meer informatie vindt u in het gedeelte voor keuren in het artikel in de moderne weer gave.

Aangepaste ondersteunings koppelingen

Site beheerders die hun contact gegevens of de koppeling voor de ondersteuning in de sitebeheer portal aanpassen, zien deze aanpassingen nu weer gegeven in de koppeling ondersteuning voor moderne weer gave. Als ze zowel hun contact gegevens als hun ondersteunings koppeling aanpassen, wordt de linkernavigatiebalk gedeeld in een ondersteunings koppeling en een koppeling voor contact gegevens.


In de moderne weer gave worden de ondersteunings koppeling en de aanpassingen van contact personen niet weer gegeven in de Webex Control hub. Deze functionaliteit wordt beschikbaar gesteld in een aanstaande release.

Meld u aan bij Webex met behulp van de gebruikers gegevens Google, Facebook of micro soft Office 365

Gebruikers van moderne weer gave kunnen nu aanmelden om zich aan te melden bij de beste weer gave-pagina ervaring met behulp van hun gebruikers gegevens voor Google, Facebook of micro soft Office 365. Wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt u eerst gevraagd deze referenties toe te wijzen aan hun Webex-referenties. Vervolgens kunnen ze hun gebruikers gegevens van Google, Facebook of micro soft Office 365 gebruiken om zich aan te melden op verschillende apparaten en browsers die worden doorgestuurd.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/a6l16cb voor meer informatie https://collaborationhelp.cisco.com/article/a6l16cb.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/hgxam4 voor meer informatie over hoe site beheerders deze functie kunnen inschakelen.


Deze functie is niet beschikbaar voor bepaalde sites die worden gehost door bepaalde data centers, FedRAMP-geautoriseerde sites en oudere Webex-vergaderingen (voorheen Webex 11)-gebruikers.

Ondersteuning voor macOS 10,14 Mojave

Alle Cisco Webex meetings-toepassingen voor Mac ondersteunen nu de macOS Mojave.

Verbeterde Vergader ervaring met Webex-apparaten

Deze functie is uitgesteld naar een nieuwere versie.

Cisco Webex meetings, Events, training

Stopzetting Mijn bestanden

Zoals we eerder hebben aangekondigd, hebben Webex-sites nu hun "mijn bestanden"-functionaliteit verwijderd. Sites behouden hun mogelijkheden voor ' mijn opnamen ' en ' cursus materiaal uploaden '.

In de planner kunnen gebruikers nog steeds bestanden toevoegen en verwijderen, en de bestanden aan hun trainingssessie of gebeurtenis koppelen. Ze kunnen de bestands structuur echter niet meer zien en hebben geen toegang meer tot eerder gemaakte submappen. Alle bestaande geplande vergaderingen behouden hun bestaande bijlagen.

Cisco Webex Meetings en Events

Verbeteringen aan de video gerichte ervaring

We hebben eerder de nieuwe, in de video georiënteerde Vergader ervaring gepubliceerd die gemaximaliseerde onroerend goed voor persoonlijk HD-video vergaderingen, nieuwe lay-outs voor betere controle over de weer gave van de vergadering en vereenvoudigde bedienings elementen om vergaderingen en gebeurtenissen gemakkelijker te kunnen hosten en bijwonen .

We introduceren nu nog meer verbeteringen om de ervaring verder te verbeteren:

 • Heeft het uiterlijk van de zwevende pictogrammenbalk in de modus voor delen bijgewerkt, Zie voor beeld

 • Heeft de stijl in deel Vensters, zoals enquête-, Q&A-en notitie Vensters, bijgewerkt en heeft de stijl in het dialoog venster voor het uitnodigen van @ herinneren bijgewerkt

 • Heeft de stijl in het dialoog venster audio-uitzending in Cisco Webex Events bijgewerkt, Zie voor beeld

 • Heeft de audio stroom voor vergaderingen ingesteld op alleen VoIP-audio om deze consistenter te maken met Webex-audio vergaderingen

 • Het dialoog venster Audio verbindingen is geoptimaliseerd wanneer u mijn computer bellen gebruikt om de instellingen voor het aanpassen van de computer audio in één menu te accepteren, Zie voor beeld

Cisco Webex Support

64-bits ondersteunings toepassing

De Webex Support Desktop-toepassing voor Mac is nu een 64-bits toepassing.

Cisco Webex-sitebeheer en Control Hub

Upgrade van site versie voor plannen in sitebeheer en Control hub

De beheerders van de klant site van een vergrendelings versie kunnen zelf de versie-upgrade tot een maand vooraf plannen in sitebeheer en Control hub.

Als de site wordt beheerd door een partner met Control hub, is deze functie nog niet beschikbaar.


Deze functie is alleen in beperkte Beschik baarheid.

Cisco Webex Web-app 4.3

Update voor de Webex-extensie voor inhoud delen

Vanwege een wijziging in de Google Chrome-browser worden gebruikers die de extensie voor inhoud delen voor het eerst installeren omgeleid naar de Chrome-webstore in een afzonderlijk browservenster voor de installatie en instructies. Deze wijziging is niet van invloed voor degenen die de extensie voor inhoud delen al hebben geïnstalleerd.

Cisco Webex meetings Mobile 11,4 (Android)

Moderne stroom verbeteringen voor gebruikers voor de eerste keer

Gebruikers die de mobiele Webex meetings-app nog niet hebben geïnstalleerd, zien nu een verbeterde eerste ervaring. De eerste keer en gast gebruikers worden naar een mobiele pagina gebracht die een eenvoudige manier biedt om deel te nemen aan de alleen-audiovergadering. Na de vergadering worden gebruikers een omgeleide pagina weer gegeven die het downloaden van de mobiele app biedt voor toekomstige vergaderingen.

Gebruikers moeten hun toegangs code nog steeds hand matig invoeren als ze deel nemen via deze koppeling.

Wijzigingen in het gedeelte deel nemers met alleen audio aan de Webex meetings-e-mail sjablonen verduidelijken onder welke voor waarden gebruikers kunnen deel nemers aan de alleen-audiovergadering via die koppeling. Meer informatie over het deel nemen aan vergaderingen vanuit Android.

Deze functie is afhankelijk van de Cisco Webex-pagina WBS 33,6, niet in de mobiele app versie 11,4.

Verbeteringen in de lijst met vergaderingen in de app

Android-gebruikers zien nu verschillende verbeteringen in de ervaring van de lijst met vergaderingen in de app, voor de volgende vergaderingen in de agenda:

 • Bekijk en tik rechtstreeks vanuit de informatie over de audio-inbellen op informatie.

 • In-app toegang tot de volledige inhoud van de e-mail-en agenda-uitnodiging, zodat de app niet hoeft te worden afgesloten om deze te zien.

 • Toegang om deel te kunnen uitmaken van de vergadering als de host eerder heeft begonnen met de geplande Webex-vergadering (in plaats van gedwongen te wachten tot 15 minuten vóór de geplande start tijd).

 • Toegang tot een geplande persoonlijke ruimte op een wille keurig punt (in plaats van gedwongen te wachten tot 15 minuten vóór de geplande start tijd). Als de host nog geen persoonlijke ruimte heeft gestart, wordt de deel nemer naar de lobby gebracht.

Meer informatie over vergaderings lijsten.

Interne Terugbel nummers ondersteunen voor CCA-klanten

CCA-klanten kunnen nu interne Terugbel uitbreidingen gebruiken om deel te kunnen opnemen met de audio van de Webex-vergaderings-app op hun Android-apparaten. Gebruikers kunnen ' geen land code ' selecteren en hun interne Terugbel uitbreiding opgeven om verbinding te krijgen met de audio.

Audio pictogram indicatoren

Android-gebruikers zien nu geluids pictogram indicatoren voor de manier waarop deel nemers aan de vergadering deel nemen. Pictogrammen geven een PSTN-audio verbinding op het bureau blad, een VoIP-audio verbinding voor desktop of een mobiele verbinding weer.

Deze functie is afhankelijk van de Webex-site versie WBS 33,6.

Cisco Webex meetings Mobile 11,4 (iOS)

Vage achtergrond ondersteuning voor iOS

iOS-video deelnemers kunnen nu hun achtergrond vervagen om storende elementen uit hun omgeving te verwijderen als ze deel nemen aan video vergaderingen.


Deze functie is beschikbaar voor iPhone X en nieuwere apparaten.

Officiële ondersteuning voor iOS 12

Cisco Webex meetings Mobile iOS versie 11,4 is officieel geschikt voor het nieuwe besturings systeem iOS 12.

Ondersteuning voor opname lijst van deel nemers in de app

Gebruikers kunnen nu toegang krijgen tot de opnamen van vergaderingen die ze rechtstreeks via de opname lijst in de app hebben bijgewoond, als de host de opname rechten met hen heeft gedeeld.

Meer informatie over interacties tijdens vergaderingen.

Verbeteringen van scherm delen

We hebben eerder aangekondigd dat scherm delen verbeteringen in deze release zijn opgenomen. We hebben nu deze verbeteringen in een toekomstige release uitgesteld.

Verbeteringen voor de geschiedenis van persoonlijke ruimten

Als iOS-gebruikers zich voor de eerste keer afmelden, wordt er een dialoog venster weer gegeven waarin u wordt gevraagd of ze de geschiedenis van hun persoonlijke ruimte willen behouden voor toekomstig gebruik.

Koppelingen naar bestanden met de uitbreidende realiteit

iOS-gebruikers hebben nu koppelings toegang tot een opslag ruimte van extra 3D-bestands afbeeldingen, voor de functie voor uitgebreide realiteit.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de uitbreidende realiteit het gedeelte over de uitgebreide realiteit: https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nowvmhw.

WBS33.5

Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Edge Audio

Cisco Webex Edge Audio biedt een 'on-net'-pad (VoIP) waarmee deelnemers kunnen deelnemen aan vergaderingen vanaf hun bestaande IP-telefoons zonder dat het gedrag of de training hoeft te worden veranderd. Webex Edge Audio ondersteunt alle Cisco Unified Communications-oplossingen, waarbij hoogwaardige audio (breedbandcodec) en kostenbesparingen worden geboden door het PSTN te omzeilen.

Webex Edge Audio is opgenomen in Flexplan 2.0 van Cisco Collaboration. Het wordt sterk aanbevolen om de Webex Edge Connect-koppeling voor peering samen met Webex Edge Audio in te gebruiken voor de beste audiobeleving.

Klantvoordelen:

 • Geen wijziging in gebruikersgedrag of training vereist

 • Verbeterde audiokwaliteit met breedbandcodec

 • Kostenbesparingen voor het routeren van audiogesprekken via VoIP en het omzeilen van PSTN

 • Eenvoudiger te schalen en te beheren met minimale inrichting vereist

 • Flexibele on-net en off-net implementatie (alleen voor Webex Edge Audio)

 • Eenvoudig instellen

Zie https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkhp692 voor een lijst met vereisten https://collaborationhelp.cisco.com/article/nkhp692.

Zie https://collaborationhelp.cisco.com/article/xmsy7d voor de configuarion-hand leiding https://collaborationhelp.cisco.com/article/xmsy7d.

Klanten hebben toegang tot deze functie in hun sitebeheer portaal of Control hub vanaf medio oktober 2018 wanneer ze vergaderingen kopen onder het Flextijdsaldo 2,0. Klanten die al onder het Flexplan 2.0 vallen, moeten hun abonnement kosteloos aanpassen om deze functie te gebruiken. Een koppeling naar de gedetailleerde implementatiehandleiding wordt ook in hetzelfde tijdsbestek beschikbaar gemaakt.

Cisco Webex Edge Connect

Als onderdeel van de Cisco Webex Edge-aanbieding introduceren we ook Webex Edge Connect. Webex Edge Connect is een speciale, beheerde, door QoS ingeschakelde IP-koppeling van klanten in de Cisco Webex-Cloud via directe peering via de Equinix-Cloud Exchange, met als gevolg een betere en snellere Cisco Webex meetings in de Cisco Webex-backbone. De rechtstreekse verbinding biedt verbeterde kwaliteit van de vergadering met consistente netwerkprestaties en extra beveiliging.

Voorspelbaar en betrouwbaar

De speciale peeringverbinding is vrij van de onbestendigheid van het internetverkeer. Zoals we weten real-time video-en audio conferentie stromen zijn zeer gevoelig voor congestie, pakketverlies, jitter en vertraging. Als een klant een overbelaste internetverbinding heeft, kan dit de kwaliteit van het vergaderverkeer beïnvloeden. Als u een fysieke peer-verbinding toewijst, kunnen klanten nu ervoor zorgen dat de kern zaken van de dag van de dag die via internet worden uitgevoerd, geen invloed heeft op de vergaderingen en vice versa.

Beveiligd

Cisco Webex Edge Connect biedt end-to-end beveiliging. Niet alleen worden de mediastromen gecodeerd, ze worden ook overgedragen via een speciale beheerde koppeling die niet wordt blootgesteld aan het openbare web. Als gevolg hiervan is de oplossing volkomen veilig voor de meeste internetaanvallen, zoals Denial of Service- en man-in-the-middle-aanvallen.

Door Webex edge-audio en Webex Edge Connect te combi neren, kunnen klanten zorgen voor een consistente en betrouw bare vergaderings ervaring die zo kritiek is voor het uitvoeren van hun dagelijkse kern activiteiten.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n68tcpb voor meer informatie https://collaborationhelp.cisco.com/article/n68tcpb.

Deze functie is vanaf half oktober 2018 verkrijgbaar bij Cisco.

Verbindingstype weergegeven voor Cisco Webex Teams-deelnemers

Wanneer een Cisco Webex Teams-gebruiker deelneemt aan een Cisco Webex Meetings-vergadering, geeft het apparaatpictogram dat aan die gebruiker is gekoppeld nu aan welk apparaat wordt gebruikt om deel te nemen: PSTN, VoIP of video-systeem.

De terugbeltaal is afhankelijk van de toepassingsinstellingen

De taal die wordt gebruikt in de aanwijzingen over het terugbellen is nu gebaseerd op de taalinstellingen in de Webex-toepassing die de vergadering vraagt terug te bellen. Voorheen was de taal gebaseerd op de landcode.

Verbeteringen planner en persoonlijke ruimte (moderne weergave)

In deze release kunnen planners in de moderne weergave vergaderingen plannen namens iemand anders, een agenda instellen, hun voorkeur voor Deelnemen vóór de host instellen en een herinnering verzenden. Gebruikers van een persoonlijke ruimte hebben ook toegang tot automatische vergrendelingsinstellingen en mogelijkheden voor hostmeldingen. Voor meer informatie raadpleegt u het gedeelte over het plannen van een vergadering in dit artikel in de moderne weer gave.

Opnameverbeteringen (moderne weergave)

In deze release kunnen gebruikers van opnamelijsten nu opnamen downloaden, toestemmingen bewerken en hun opnamen met anderen delen. Meer informatie vindt u in het gedeelte over opnamen in dit moderne weer gave-artikel.

Ondersteuning voor opnamelijst met deelnemers en genodigden (in Moderne weergave)

Als een gastheer besluit een opname te delen, kunnen deelnemers en genodigden met Webex-hostaccounts inloggen op de moderne weergavepagina en toegang hebben tot de opname die ze hebben bijgewoond of gemist. Genodigden moeten op de lijst met toestemmingen staan waarmee de host wil delen.

Cisco Webex voor Google Agenda

Een nieuwe Cisco Webex-integratie is medio september 2018 beschikbaar voor Google Agenda voor G Suite.

Beheerders volgen een eenvoudig proces om de integratie voor hun site te schakelen en gebruikers kunnen de site vervolgens gaan gebruiken zonder dat u iets hoeft te installeren. Met Cisco Webex voor Google Agenda kunnen gebruikers eenvoudig een Webex-vergadering of een Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte toevoegen aan hun Google Agenda. Webex-vergaderingsinformatie wordt vervolgens toegevoegd aan de vergadering, inclusief een koppeling voor deelname aan een vergadering en een videoadres voor inbellen via een videosysteem. De integratie ondersteunt het plannen van terugkerende vergaderingen en uitzonderingen, en ondersteunt ook dat andere hosts namens u vergaderingen plannen. Als uw site is ingeschakeld voor de Cisco Webex hybride agendaservice, zien gebruikers ook een knop om deel te nemen via uw Cisco Webex-video-apparaat en in de Cisco Webex Teams-app voordat de vergadering volgens planning wordt gestart.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/now4kjcb voor meer informatie over deze integratie https://collaborationhelp.cisco.com/article/now4kjcb.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/6vytvv voor bekende problemen en beperkingen https://collaborationhelp.cisco.com/article/6vytvv.

Cisco Webex Meetings Suite

Opnametranscripties (proefperiode)

Cisco Webex ondersteunt nu transcripties voor opnamen. Sitebeheerders kunnen deze functionaliteit inschakelen voor iedereen, voor bepaalde gebruikers of gebruikers toestaan om het voor zichzelf in te schakelen.

Wanneer transcripties zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers ondertitelingen en transcripties weergeven van hun opnamen. Gebruikers kunnen binnen een opname naar trefwoorden zoeken en met een klik gaan naar waar dat woord in de opname wordt gesproken.

Het audiogedeelte van de opnamen wordt verzonden naar VoiceBase, een vertrouwde Cisco-partner voor de verwerking van de transcripties. VoiceBase is beoordeeld en goedgekeurd door Cisco Infosec voor het verwerken van de meest gevoelige gegevens, volgens de gegevensclassificatie van Cisco. VoiceBase ontvangt en verwerkt alleen het audiogedeelte van MP4-opnamen dat door Cisco Webex wordt verzonden om de transcriptie te leveren. Zodra de transcriptie terug is verzonden, verwijdert VoiceBase de audio.

Deze functionaliteit is beschikbaar als proefversie voor sites in de VS en Canada. Tijdens de proefperiode wordt de transcriptieservice zonder extra kosten aangeboden. De klanten ontvangen een melding wanneer de proefperiode bijna verloopt.

Aantekeningen:

 • Transcripties zijn alleen beschikbaar voor nieuwe opnamen van vergaderingen die zijn gehost door gebruikers nadat zij de nodige transcriptierechten hebben ontvangen.

 • Transcripties zijn alleen beschikbaar in het Engels.

 • Deze functie is momenteel beschikbaar voor Webex-sites in de VS en Canada.

 • Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor MP4-opnamen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk62t5eb voor meer informatie over het maken van opnametranscripties.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/7l12j7 voor meer informatie over het bekijken van, zoeken naar en bewerken van opnametranscripties.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/uq5009 voor meer informatie over hoe sitebeheerders automatische transcripties van opnamen kunnen inschakelen.

Nieuwe Webex Meetings-API op DevNet

De nieuwe Webex Meetings-pagina op DevNet biedt u bijgewerkte XML API-schema's, zodat u eenvoudig kunt ontwikkelen voor Webex Meetings. We hebben eenvoudige toegang tot snelkoppelingen toegevoegd zodat u aan de slag kunt. Daarnaast kunt u ook een ondersteuningscommunity vinden, als u met experts wilt chatten.

Onze opnieuw ontworpen navigatie biedt eenvoudigere toegang tot uw belangrijkste Webex Meetings-functies, inclusief (maar niet beperkt tot): vergaderingen plannen; deelnemers beheren, vergaderingslijsten bekijken, vergaderingen starten, gebruiksrapporten ophalen, opnames ophalen en meer. Met deze hulpmiddelen kunt u Webex Meetings naadloos integreren in uw toepassingen. Daarnaast zullen we vanaf nu dezelfde portal gebruiken om nieuwe functies en nieuwe API's te introduceren, dus zorg ervoor dat u regelmatig controleert op updates.

Raadpleeg https://Developer.Cisco.com/site/Webex-Developer/Web-Conferencing/ om het nieuwe DevNet te ervaren.

Cisco Webex Meetings en Events

Alleen MP4-opname-indeling in vergaderingen en gebeurtenissen

Opnamen van vergaderingen en gebeurtenissen worden binnenkort opgeslagen in MP4-indeling. Voorheen moesten klanten contact opnemen met Cisco om de opname-indeling naar MP4 over te schakelen, maar met deze nieuwe functie wordt MP4 de standaardindeling en wordt de oudere ARF-indeling niet gegenereerd.

MP4-opnamen kunnen niet worden afgekapt op de Webex-site.

Het is ook niet mogelijk om de deel nemers of het chat paneel te verbergen binnen een MP4-opname.

MP4-bestanden gedeeld met behulp van het bestand delen (inclusief video)... de optie wordt momenteel niet opgenomen in MP4-vergaderings opnamen.

Lancering van deze nieuwe functie begint in september begint en eindigt medio oktober. Neem contact op met uw CSM als u wilt weten wanneer uw site wordt geüpgraded.

Cisco Webex Events

Alle Events-panelleden kunnen video inschakelen

Panelleden hoeven niet langer door de host aangewezen te worden als presentator om video in te schakelen. Alle panelleden kunnen hun video op elk gewenst moment inschakelen.

Aankondiging van de stopzetting van de Cisco Webex Events Flash-toepassing in december

Dit is een vroege waarschuwing dat de Cisco Webex Events-deelnemer Adobe Flash-client in december worden stopgezet. Event-deelnemers kunnen deelnemen met de Cisco Webex-web-app waarvoor geen downloads vereist zijn en niets te installeren is, of ze kunnen deelnemen via de Cisco Webex Meetings-bureaublad-app.

Cisco Webex-sitebeheer en Control Hub

Self-branding voor de Cisco Webex Control Hub

Self-branding wordt nu ondersteund voor de door Cisco Webex Control Hub beheerde sites. Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/71d10i voor meer informatie over branding https://collaborationhelp.cisco.com/article/71d10i.

Grotere logo's voor Cisco Webex-sitebeheer en Cisco Webex Control Hub-sites

Er is een verbetering aangebracht voor het ondersteunen van grotere logo's (900 pixels breed en 42 pixels hoog) voor sites met zelf branding die worden beheerd door Cisco Webex sitebeheer en voor sites die door Cisco Webex Control Hub worden beheerd.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n9odckx voor meer informatie over het configureren van branding in sitebeheer https://collaborationhelp.cisco.com/article/n9odckx.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/71d10i voor meer informatie over het configureren van branding in Control hub https://collaborationhelp.cisco.com/article/71d10i.

Cisco Webex-web-app 4.2

Ondersteuning voor chatrechten in de vergadering ingesteld door de bureaubladtoepassing

De web-app zal nu correct chatrechten afdwingen zoals ingesteld door de presentator in de bureaubladtoepassing. Deze rechten bepalen naar wie de deelnemers chatberichten kunnen verzenden. De Webex-web-app dwingt nu deze rechten af in het deelvenster Chatten.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX21522 voor meer informatie over chat rechten https://collaborationhelp.cisco.com/article/WBX21522.

Video-ondersteuning voor multistreaming

U kunt nu meer gelijktijdige video zien. Naast de deel nemers die via de Webex Meetings-app deel nemen, geven de video miniaturen nu Maxi maal 6 van de meest recente actieve luid sprekers weer die deel nemen via een video systeem of de Webex teams-app. Hiermee krijgt de Web-App de pariteit van de bureaublad toepassing.


Deze functie wordt ingeschakeld door 10/17/2018.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n3js0sj voor meer informatie over ondersteuning voor meerdere streams https://collaborationhelp.cisco.com/article/n3js0sj.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.3 (Android)

Voor meer informatie over deze functies raadpleegt u het artikel over Webex-vergaderingen op mobiele apparaten op https://collaborationhelp.Cisco.com/article/en-US/nowvmhw.

Rechtstreeks deelnemen aan een vergadering via de mobiele app voor alle klanten

Alle klanten van Webex Meetings kunnen nu rechtstreeks vanuit hun eigen agenda naar de Webex Meetings-app gaan, in plaats van omgeleid te worden naar een mobiele browser. Dit biedt een snellere deelname-ervaring vanaf mobiele apparaten.

Ondersteuning voor opnamelijst met deelnemers en genodigden

Als een host besluit om een opname te delen, hebben mobiele deelnemers en genodigden met Webex-hostaccounts nu rechtstreeks vanaf hun lijst met mobiele opnamen toegang tot de opname die ze hebben bijgewoond of hebben gemist. Genodigden moeten op de lijst met toestemmingen staan waarmee de host wil delen.


Deze functie is vereist voor Webex-siteversie WBS33.5 of hoger. OAuth-ondersteuning is vereist voor mobiele opnamen, maar niet voor de bureaubladtoepassing.

Verbeteringen in de deelnameflow voor eerste deelname via mobiel

Nieuwe mobiele Android-gebruikers die een vergadering willen starten via een uitnodiging en vervolgens hun app voor de eerste keer installeren, worden rechtstreeks naar de vergadering gebracht zonder dat ze hun oorspronkelijke vergadering hoeven te verplaatsen.

Officiële ondersteuning voor Android P

Webex Meetings Mobile ondersteunt nu officieel het nieuwe besturingssysteem Android P.

Cisco Webex Events Video-ondersteuning voor panelleden

Android-gebruikers die panelleden zijn in een Cisco Webex-gebeurtenis kunnen nu video verzenden.

Lange vergaderingen

Android-gebruikers kunnen nu vergaderingen van 18 uur of 24 uur rechtstreeks vanuit hun mobiele Meetings-toepassing plannen.

Naam wijzigen van gebruikers die inbellen

Android-hosts en -gasten kunnen nu de namen van inbelgebruikers in de deelnemerslijst bewerken zodat deze gebruikers beter kunnen worden geïdentificeerd. Gastgebruikers kunnen nu deze alleen lokaal bewerken, maar aangemelde hosts kunnen deze voor alle gebruikers bewerken. Deze functie zorgt voor de pariteit met Webex Meeting Mobile (iOS) en Webex Meetings-bureaubladfunctionaliteit.

Beperkte ondersteuning voor Samsung DeX

Webex Meetings Mobile heeft nu beperkte ondersteuning voor Samsung DeX-apparaten. Gebruikers kunnen hun Samsung-apparaten docken om hun Android Meeting-app op een groot scherm te weergeven.

Ondersteuning voor HD-video in Cisco Webex Events

Webex Events op Android ondersteunt nu HD-video met een resolutie van maximaal 720p. Deze instelling wordt ingeschakeld in Sitebeheer.

De terugbeltaal is afhankelijk van de apparaatinstellingen

De taal die wordt gebruikt in de aanwijzingen over het terugbellen is nu gebaseerd op de lokale taalinstellingen op het Android-apparaat dat de vergadering vraagt terug te bellen. Voorheen was de taal gebaseerd op de landcode. Alle 16 door Webex ondersteunde talen zijn beschikbaar.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.3 (iOS)

Voor meer informatie over deze functies raadpleegt u het artikel over Webex-vergaderingen op mobiele apparaten op https://collaborationhelp.Cisco.com/article/en-US/nowvmhw.

Rechtstreeks deelnemen aan een vergadering via de mobiele app voor alle klanten

Alle klanten van Webex Meetings kunnen nu rechtstreeks vanuit hun eigen agenda naar de Webex Meetings-app gaan, in plaats van omgeleid te worden naar een mobiele browser. Dit biedt een snellere deelname-ervaring vanaf mobiele apparaten.

Eerste release van Ford AppLink

Eigenaars van een Ford met Sync 3 kunnen nu hun lijst met vergaderingen weergeven, hun persoonlijke ruimte of aankomende geplande vergadering starten of eraan deelnemen en belangrijke vergaderingsgegevens bekijken, allemaal rechtstreeks via het dashboard van hun auto. Dit kunnen ze doen met spraakopdrachten via het stuur of door rechtstreeks op het dashboard te tikken.

Gebruikers kunnen contact opnemen met hun sitebeheerders om deze integratie in te schakelen.

Gemoderniseerde gastflowverbeteringen voor nieuwe gebruikers

Mobiele iOS-gebruikers zien een nieuwe mobiele pagina, die de nadruk meer legt op de deelnamestroom van alleen-audiovergadering (betaald of gratis) dan op het downloaden van de mobiele Webex-app. Als een gebruiker ervoor kiest om deel te nemen aan de alleen-audiovergadering, wordt de pagina automatisch omgeleid naar een pagina die de gebruiker aanmoedigt om de app te downloaden.

Verbeteringen voor de lijst met vergaderingen in de app.

Gebruikers hebben nu voor uit de agenda gescrapete vergaderingen toegang tot de notities van hun oorspronkelijke agenda-uitnodiging en eenvoudiger zichtbare toegang tot hun audio-informatie, inclusief hun lijst met algemene inbelnummers.

Als een host veel eerder een vergadering begint, detecteert de lijst met mobiele vergaderingen dat de host de vergadering vroeg heeft gestart en staat de genodigde toe onmiddellijk aan die vergadering deel te nemen (in plaats van te wachten tot de geplande starttijd).

De terugbeltaal is afhankelijk van de apparaatinstellingen

De taal die wordt gebruikt in de aanwijzingen over het terugbellen is nu gebaseerd op de lokale taalinstellingen op het Android-apparaat dat de vergadering vraagt terug te bellen. Voorheen was de taal gebaseerd op de landcode. Alle 16 door Webex ondersteunde talen zijn beschikbaar.

WBS33.4

Cisco Webex Meetings

Hostpincodevoorkeuren (moderne weergave)

Hosts kunnen nu in de moderne weergave hun hostpincodes bewerken vanaf hun voorkeuren voor de moderne weergave.

Geoptimaliseerde ervaring van 'Mijn videosysteem bellen'

Gebruikers van de bureaubladtoepassing profiteren nu van een geoptimaliseerde ervaring wanneer ze kiezen voor de optie 'Mijn videosysteem bellen'. De videoweergave wordt standaard naar het videosysteem overgeschakeld om dubbele video op beide apparaten te vermijden. Gebruikers hebben nog steeds de optie om de video op hun bureaublad weer te geven.

Inzichten (moderne weergave)

Alle hosts met moderne weergave hebben nu toegang tot de tegel Overzicht van inzichten in hun dashboard en tot de koppeling Inzichten in de linkernavigatiebalk. De pagina Inzichten biedt hosts een overzichtsrapport van gegevens, zoals hoeveel vergaderingen zij hebben gehost, het totale aantal minuten dat zij vergaderingen hebben gehost, het gemiddelde aantal deelnemers en meer.

Geoptimaliseerde deelnameflow voor eerste deelname via mobiel

Nieuwe mobiele gebruikers van Webex Meetings zien nu een klikbare koppeling van de audiovergadering op een basisset van hun uitnodigingen voor vergaderingen. Dit biedt een snellere manier om deel te nemen aan de vergadering zonder dat de mobiele app geïnstalleerd hoeft te worden.

Uitnodigingen voor vergaderingen met de klikbare koppeling zijn als volgt:

 • MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)

 • MC MeetingInfo voor deelnemer

 • Uitnodiging voor de vergadering

 • Bijgewerkte uitnodiging voor de vergadering

 • Vergadering opnieuw gepland

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering

TSP-sites kunnen nu ook een klikbare koppeling van audiovergaderingen ondersteunen door een TSP-toegangscode te configureren voor de e-mailsjabloon.

iOS-deelnemers (geen hosts) hoeven als extra voordeel de toegangscode niet in te voeren. Android heeft deze mogelijkheid nog niet.

Bijgewerkte Lijst met vergaderingdeelnemers van Cisco-videosystemen op locatie

We hebben de beschik baarheid van deze functie eerder aangekondigd, maar het is nu uitgesteld naar een toekomstige release.

Bijgewerkte Betere kwaliteit voor inhoud delen voor gebruikers van Skype voor bedrijven

We hebben eerder aangekondigd dat we verbeterde inhoud delen voor micro soft Skype voor bedrijven-gebruikers. Deze functie wordt nu uitgesteld naar een nieuwere versie.

Cisco Webex Meetings Suite

Wijziging in de Webex-installatiemap (alleen Windows)

Er zijn mogelijk beveiligings problemen met het installeren van de Webex meetings-apps in de map C:\Program data , vooral op gedeelde computers. Vanaf deze release worden alle Webex meetings-apps en-binaire bestanden op een nieuwe locatie geïnstalleerd.

Als de beheerder van een organisatie de toepassing distribueert en installeert met behulp van een MSI, wordt de toepassing geïnstalleerd in de map C:\Program files . Als een gebruiker een website bezoekt om de vergadering te starten en de lokale toepassings bestanden niet de huidige site versie zijn, installeert het update proces de nieuwe versie in de <UserDir> map \AppData\Local.

Wijzigen is automatisch wanneer een gebruiker een vergadering start of eraan deelneemt op de WBS 33.4-site.

ActiveX-invoegtoepassing voor Microsoft Internet Explorer

Terwijl de toepassing wordt geïnstalleerd in de map C:\Program files of <UserDir>\AppData\Local , is de ActiveX-invoeg toepassing voor Internet Explorer anders, afhankelijk van de gebruikers rechten:

 • Als de gebruiker beheerdersrechten heeft op zijn computer, neemt de gebruiker automatisch deel aan de vergadering. Als Windows User Access Control (UAC) is ingeschakeld, ontvangen gebruikers met een eerdere versie van de ActiveX-invoegtoepassing na de vergadering een prompt waarin hen wordt gevraagd de Internet Explorer-invoegtoepassing bij te werken. Deze update verplaatst de invoegtoepassing naar de map C:\Program Files.

 • Als de gebruiker geen beheerdersrechten heeft op zijn computer, wordt er geen actie ondernomen. De gebruiker neemt op normale wijze deel aan vergaderingen en verlaat deze, zonder UAC-prompts, en de ActiveX-invoegtoepassing blijft op de huidige locatie.

Waarschuwingsbericht voor Firefox-versies ouder dan 52

Hoewel Webex al enige tijd Firefox-versies ouder dan 52 niet ondersteunt, ontvangen gebruikers van deze versies van Firefox nu een standaard waarschuwing dat de versie niet langer wordt ondersteund in deze release.

Cisco Webex Meetings, Events en Training

Cisco Webex Meetings-extensie voor Safari 12 en hoger

Met de aankomende afschaffing van de NPAPI-invoegtoepassing in de Safari 12-browser door Apple heeft Webex de nieuwe Cisco Webex Meetings-extensie voor Safari versie 12 en later gemaakt die werkt met WBS33.4 en later.

Dit biedt gebruikers een geheel nieuwe ervaring tijdens deelname aan een vergadering op de Safari-browser versie 12 en later. Gebruikers worden gevraagd om de extensie te installeren wanneer ze op de site komen.

Stopzetting Mijn bestanden

Alle functies voor UCF/Mijn bestanden worden vanaf deze release uitgeschakeld en verwijderd van alle sites. De functie 'Mijn opnamen' blijft bestaan, zonder plannen voor stopzetting.

Gebruikers moeten alle bestanden downloaden die ze willen behouden voor de WBS33.4-release wordt toegepast op hun site.

Mac 64-bits ondersteuning

De Webex-desktop-app op de Mac ondersteunt nu 64-bits en werkt met de nieuwe en toekomstige macOS-versies.

Cisco Webex Events

Ondersteuning voor HD-videowebcams in Webex Events

Webex Events ondersteunt nu HD-video met een resolutie van maximaal 720p voor webcams. Deze instelling wordt ingeschakeld in Sitebeheer.


Als u de Sitebeheer-instelling 'HD-video (720p) inschakelen (Meetings en Training)' inschakelt, wordt Webex Events ook ingeschakeld. De formulering wordt bijgewerkt in een toekomstige release.

Cisco Webex-web-app 4.1

Optimalisatie voor weergave in hoge resolutie

De knoppen en pictogrammen in de web-app zijn geoptimaliseerd om goed te schalen op weergave in hoge resolutie en grotere zoominstellingen.

Verbeterde weergavevolgorde van videominiaturen

De web-app toont nu de meest recente actieve sprekers op de eerste pagina van de videominiatuurstrook. Dit is om functiepariteit met de desktop-app bij te houden.

Ondersteuning voor de configuratie 'Deelvensters beheren'

De web-app verbergt en geeft deelvensters dienovereenkomstig weer voor hosts en presentatoren die gebruikmaken van de opties 'Deelvensters beheren' in de desktop-app om deelvensters toe te staan of te verwijderen.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.2 (Android)

Verbeteringen in de deelnameflow voor eerste deelname via mobiel

Nieuwe mobiele gebruikers van Android die vanaf meerdere platformen hun uitnodiging voor de vergadering openen, krijgen de optie om de Meetings-app op hun apparaat te installeren.

Als ze ervoor kiezen de Meetings-app te installeren, worden ze rechtstreeks naar de vergadering geleid zonder dat ze hun oorspronkelijke vergadering opnieuw hoeven te zoeken en opnieuw moeten selecteren om eraan deel te nemen.

Ondersteuning voor rasterweergave op Android-tablets

Android-tabletgebruikers kunnen nu met maximaal 6 deelnemers tegelijkertijd de lay-out van een rasterweergave zien.

Dit biedt functiepariteit met Android-smartphones.

Ondersteuning voor enquêtes in Webex Meetings

Mobiele Android-gebruikers kunnen nu deelnemen aan enquêtes tijdens vergaderingen in Webex Meetings.

Officiële ondersteuning voor Android P - Update

Webex Meetings Mobile heeft eerder ondersteuning voor het nieuwe besturingssysteem Android P versie 11.2 aangekondigd. Deze ondersteuning wordt nu uitgesteld naar een nieuwere versie.

Verbeteringen voor systeemeigen zoekfuncties via Google

Mobiele Android-gebruikers kunnen nu hun systeemeigen zoekfuncties gebruiken via Google om geplande Webex-vergaderingen en -opnamen te zoeken door de titel van de vergadering of de hostnaam in te voeren.

Avatar uploaden voor tablets

Mobiele Android-tabletgebruikers kunnen nu hun avatars uploaden en rechtstreeks vanuit hun mobiele app bijwerken.

Verbeteringen lijst met hostopnamen

Gebruikers op de lijst met opnamen in Android kunnen nu zoeken naar hun opnamen en de opnamen verwijderen die ze niet meer nodig hebben.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.2 (iOS)

Ondersteuning voor OAuth-aanmeldingsduur

SSO- en niet-SSO mobiele gebruikers kunnen nu profiteren van een nieuw op OAuth gebaseerd ontwerp voor aanmelden waarmee mobiele gebruikers maximaal 2 maanden aangemeld kunnen blijven zonder afgemeld te worden. U kunt de aanmeldingsduur configureren.

Gebruikers van niet-SSO-sites blijven ook aangemeld als ze actieve gebruikers van de app zijn, met de logica voor automatische verlenging.

Opmerking: Voor CI-sites is Webex-mobiele vergaderingen versie 11,4 of hoger vereist voor OAuth-ondersteuning.

Officiële eerste release van Ford AppLink - Update

Eerder hebben we de eerste release van de integratie van Ford Applink voor Cisco Webex Meetings aangekondigd. Dit wordt nu uitgesteld naar een toekomstige release.

Verbeteringen voor de geschiedenis van persoonlijke ruimten

iOS-gebruikers die ervoor hebben gekozen om de geschiedenis van hun persoonlijke ruimte te behouden, krijgen nu toegang tot de geschiedenis van meerdere sites.

Video-ondersteuning voor Webex Events-panelleden

iOS-gebruikers die als een Events-panellid aan een sessie deelnemen, kunnen nu hun video inschakelen als de host van de gebeurtenis toestaat dat het panellid in de sessie op video wordt weergegeven.

WBS33.3

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Nieuwe videocentrische vergaderingsfuncties

Deze release bevat de nieuwe bureaublad-app voor Cisco Webex Meetings en Events. Deze app biedt nu eenvoudigere en meer moderne videovergaderingen. De nieuwe gebruikersinterface verbetert de ervaring van de vergadering van begin tot einde.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nvby0ee voor meer informatie over de nieuwe bureaublad-app voor Cisco Webex Meetings en Events.

Gemaximaliseerde mogelijkheden voor persoonlijke videovergaderingen in HD-kwaliteit

Schakel eenvoudig tussen de weergave Actieve spreker en miniatuur, de weergave Actieve spreker en de rasterweergave, waarin u maximaal 25 video's tegelijkertijd kunt bekijken via de nieuwe bedieningselementen voor de indeling.

De nieuwe indelingen geven u het volledige beheer over hoe u uw vergadering wilt bekijken

 • De indeling wordt automatisch aangepast wanneer inhoud wordt gedeeld. Hierdoor verplaatst de video naar de bovenkant.

 • Wilt u de video liever rechts weergeven? Gebruik de bedieningselementen voor de indeling om te schakelen naar de weergave Naast elkaar.

 • Wilt u het volledige beheer? Gebruik de Zwevende weergave om elk deelvenster onafhankelijk van grootte te veranderen en te plaatsen waar u deze wilt hebben. U kunt deze deelvensters zelfs naar uw tweede monitor slepen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk20oui voor meer informatie over video-indelingen op volledig scherm in Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events. Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/2kpmz0 voor meer informatie over weergaven voor inhoud delen op volledig scherm in Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events.

Vereenvoudigde bedieningselementen voor de vergadering

Met de nieuwe centrale systeembalk hebt u alle essentiële vergaderingsfuncties binnen handbereik op een gezamenlijke locatie. (U hoeft niet meer te spitten in deelvensters of tabbladen om een bepaalde functie te vinden.)

De bedieningselementen voor de vergadering worden automatisch verborgen wanneer deze niet in gebruik zijn en worden opnieuw weergegeven zodra u uw muis beweegt.


Als u uw site zo hebt geconfigureerd dat bepaalde deelvensters waarin sessietypen worden gebruikt, worden weergegeven of verborgen, worden deze deelvenster op dezelfde manier weergegeven in de nieuwe ervaring voor vergaderingen.

Nieuw dialoogvenster Delen

Het nieuwe dialoogvenster Delen biedt miniatuurvoorbeelden van de schermen en toepassingen die u hebt geopend. Hierdoor wordt het vinden van inhoud die u wilt delen sneller en intuïtiever.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/5ddww5 voor meer informatie over het delen van inhoud in Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events.

Cisco Webex Meetings

TLS 1.2 afdwingen

Vanaf 3 augustus 2018 staat Cisco alleen verbindingen toe via Transport Layer Security (TLS 1.2). Na deze datum kunnen gebruikers die verbinding maken via besturingssystemen en browsers die TLS 1.2 niet ondersteunen of niet zijn geconfigureerd voor het gebruik van TLS 1.2, geen vergaderingen starten of eraan deelnemen.

Voor de volledige details raadpleegt u https://collaborationhelp.cisco.com/article/cc09hk.

Moderne weergave standaard ingeschakeld

Bij deze release wordt standaard de moderne weergave ingeschakeld voor alle klantensites met niet-TSP-audio.

Klanten die zich willen uitschrijven voor deze standaardinschakeling, kunnen de instelling 'Alleen klassieke weergave' inschakelen in Sitebeheer. Hiermee wordt voorkomen dat hun site wordt gewijzigd wanneer we de standaardfunctie voor elke site instellen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nxvuu5f voor meer informatie over de standaardweergave kiezen voor uw Cisco Webex Meetings-site.

Update voor Inzichten in moderne weergave

Eerder hebben we de release van een overzichtstegel voor Inzichten op het dashboard van de host aangekondigd. Het inschakelen van Inzichten is nu uitgesteld. We zijn de volgende beoogde release aan het evalueren om de inschakeling ervan opnieuw te plannen.

Ondersteuning voor lijst met ARF-opnamen in Moderne weergave

Gebruikers van de Moderne weergave kunnen nu ARF-hostopnamen weergeven en afspelen vanuit de lijst met opnamen in Moderne weergave.

Ondersteuning voor aangepaste basisbranding in Moderne weergave

Alle gebruikers van de Moderne weergave kunnen merkkoptekst en -voettekst van de Klassieke weergave zien binnen de functionaliteit van de Moderne weergave.

Rebranding moderne weergave en klassieke logoweergave

Alle klanten kunnen nu het nieuwe Webex Meetings-logo en de formulering met 'Webex' zien op hun pagina voorafgaand aan de vergadering, zowel in de klassieke als in de moderne weergaven.

Tips en trucs in- en uitschakelen in Sitebeheer in Moderne weergave

Sitebeheerders kunnen nu optioneel de carrousel met tips en trucs in moderne weergave uitschakelen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/5hkjpl voor meer informatie over hoe u kunt schakelen tussen de carrousel met tips en trucs in de moderne weergave.

100 video-apparaten en deelnemers aan Webex Teams in vergaderingen

We hebben het aantal videoapparaten en gebruikers van de Teams-app die kunnen deelnemen aan vergaderingen verhoogd van 75 naar 100.

Dit is alleen van toepassing op sites van Cisco Webex-videoplatform versie 2.

Uitgebreide taalondersteuning

Bij Cisco Webex-audio worden nu audioprompts in de lokale taal ondersteund voor gebruikers die de optie 'Bel mij' gebruiken. De volgende talen zijn beschikbaar:

 • Arabisch

 • Russisch

 • Turks

Gebruikers die een terugbelactie starten naar landen waar deze talen worden gebruikt, worden in de betreffende taal begroet, gevolgd door de dezelfde begroeting in het Engels. Dit is van toepassing op alle Webex-gebruikers, inclusief PSTN, CCA Ent en CCA SP.

Raadpleeg het volgende artikel voor de volledige informatie: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf.

Cisco Webex Events

MP4-opnamen van gebeurtenissen

Klanten kunnen nu ervoor kiezen om gebeurtenisopnamen op te slaan in MP4-indeling. Zodra deze keuze is gemaakt, wordt alle volgende nieuwe opnamen opgeslagen in MP4-indeling.

Klanten die deze nieuwe functie willen gebruiken, kunnen contact opnemen met hun CSM om MP4-opnamen in te laten schakelen.

Cisco Webex Meetings Suite

Melding stopzetting Mijn bestanden

We hebben al eerder de stopzetting aangekondigd van het tabblad Mijn documenten in het gedeelte Mijn bestanden van de Cisco Webex-site. De beëindigingsdatum is niet langer 31 juli 2018, maar de datum waarop de volgende release (WBS33.4) beschikbaar wordt.

Met deze release zien gebruikers nu een bericht wanneer ze navigeren naar hun pagina Mijn bestanden. In dit bericht worden ze geïnformeerd over de stopzetting bij de volgende release en krijgen ze de instructie bestanden die ze willen behouden te downloaden.

Cisco Webex-bureaubladtoepassing

Terugbellen naar TelePresence op locatie en cloudgeregistreerd apparaat

Het is nu eenvoudiger voor gebruikers om deel te nemen aan de video en audio wanneer de bureaubladtoepassing beschikt over gekoppelde TelePresence-systemen op locatie.

Daarnaast is het nu ook eenvoudiger voor gebruikers om deel te nemen aan de video en audio wanneer de bureaubladtoepassing beschikt over een gekoppeld cloudgeregistreerd apparaat.

Selecteer eenvoudig Starten of Deelnemen in het pop-upvenster voor de vergadering terwijl u de optie 'Deelnemen aan vergadering via [apparaatnaam]' automatisch ingeschakeld hebt. Het video- en audiosysteem ontvangt automatisch een gesprek van de vergadering.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nqx2ohdb voor meer informatie over het gebruik van de bureaublad-app Cisco Webex Meetings.

Cisco Webex-web-app 4.0

Nieuwe geoptimaliseerde gebruikersinterface in de vergadering

In de gebruikersinterface zijn de volgende verbeteringen aangebracht om de ervaring in vergaderingen te optimaliseren:

 • Verbeterde gebruikersinterface van de web-app door het verminderen van witruimte en het maximaliseren van video en inhoud.

 • In het dialoogvenster Delen kunt u nu rechtstreeks op het pictogram Scherm of Toepassing klikken om dit te delen.

 • De Help en Informatie over de vergadering zijn samengevoegd in een enkel dialoogvenster.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/9eed9t voor meer informatie om aan de slag te gaan met de web-app.

Ondersteuning voor deelnemen aan Webex-gebeurtenissen vóór de host

Wanneer u deelneemt aan gebeurtenissen via de web-app, kunt u nu deelnemen vóór de host voor gebeurtenissen waarvoor deelnemen vóór host is ingeschakeld.

Optimalisatie voor delen in Mozilla Firefox en Google Chrome

Deze optimalisaties voor Firefox en Chrome helpen de best mogelijke kwaliteit te garanderen bij het delen van inhoud bij slechte netwerkverbindingen.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.1 (Android)

Verbetering voor eerste keer deelnemen

Gebruikers die geen mobiele app hebben geïnstalleerd en de vergadering willen starten via een uitnodiging in de agenda van hun apparaat, zien een tweede optie om deel te nemen aan de alleen-audiovergadering zonder dat ze een mobiele app hoeven te installeren. Het maakt hiervoor niet uit of ze versie 11.1 van de app gebruiken of niet.

Deze functie is alleen beschikbaar voor sites met de volgende versies:

 • WBS31.28 of hoger

 • WBS32.16 of hoger

 • WBS33.3 of hoger

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du#topic_58091EB08F33D0432228D63843B9A2E8 voor meer informatie over deelnemen aan een Cisco Webex-vergadering op uw Android-apparaat.

Verbeteringen voor Ford AppLink

Mobiele gebruikers kunnen nu rechtstreeks sessies van Webex Meetings, Webex Events en Webex Training weergeven en eraan deelnemen via het dashboard van hun auto. Het dasboard bevat vergaderingen, gebeurtenissen en sessies die rechtstreeks uit de agenda van hun apparaat zijn opgehaald.

Bekende beperkingen:

 • Voor optimale prestaties is de lijst met vergaderingen in de auto beperkt tot 20 vergaderingen of sessies.

 • Voor sessies van Webex Events en Webex Training moeten deelnemers die vanuit de auto willen deelnemen al geregistreerd zijn, of de sessie moet niet-geregistreerde gasten ondersteunen.

 • Webex Events moet al zijn gestart om vanuit de auto te kunnen deelnemen.

Verbeteringen voor mobiel aanmelden

Als mobiele gebruikers op niet-SSO-sites hun siteconfiguraties wijzigen voor het gebruik van OAuth-verificatie, kunnen ze nu vernieuwing van automatisch aanmelden ervaren. Daarnaast is de time-outduur van de SSO-site verlengd van 2 weken tot 2 maanden voor sites die naar OAuth-verificatie overschakelen.

Deze functie is alleen beschikbaar voor sites met de volgende versies:

 • WBS31.28 of hoger

 • WBS32.16 of hoger

 • WBS33.3 of hoger

Touch ID-ondersteuning voor niet-SSO-sites

Mobiele gebruikers kunnen Touch ID inschakelen op ondersteunde Android-apparaten. Vervolgens kunnen ze zich gemakkelijk en veilig via hun vingerafdruk bij dezelfde site aanmelden. Dit is momenteel alleen beschikbaar voor niet-SSO-sites.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du#topic_97576894A41B6C992EAE4BCDBBCC0B67 voor meer informatie over het bekijken van aankomende vergaderingen op uw Android-apparaat.

Ondersteuning voor vastzetten favoriete persoonlijke ruimten

Mobiele gebruikers kunnen nu hun favoriete persoonlijke ruimten vastzetten op en losmaken van het startscherm wanneer ze zijn aangemeld, voor eenvoudige toegang

Verbeteringen voor de geschiedenis van persoonlijke ruimten

Mobiele gebruikers kunnen nu maximaal 50 persoonlijke ruimten bekijken in hun lijst met onlangs geopende persoonlijke ruimten. De geschiedenis van hun persoonlijke ruimten wordt niet gewist nadat gebruikers zich hebben afgemeld, tenzij ze dit hebben ingesteld in de instellingen van de app. De geschiedenis van hun persoonlijke ruimten wordt niet gewist na upgrades.

Wanneer gebruikers zich voor de eerste keer afmelden, worden ze erover geïnformeerd dat ze kunnen instellen dat hun geschiedenis beschikbaar blijft, als ze hier gebruik van willen blijven maken. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de geschiedenis van de persoonlijke ruimten in het cachegeheugen van meerdere sites geplaatst.

Ondersteuning voor delen van host-opname

Mobiele hosts kunnen nu via de opnamelijst van hun mobiele app hun hostopnamen delen met anderen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du#topic_3EFB29926B6F73F4A716810C9D7B3B8E voor meer informatie over interacties in een vergadering op uw Android-apparaat.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.1 (iOS)

Verbeteringen voor eerste keer deelnemen

 • Gebruikers die geen mobiele app hebben geïnstalleerd en de vergadering willen starten via een uitnodiging in de agenda van hun apparaat, zien een tweede optie om deel te nemen aan de alleen-audiovergadering zonder dat ze een mobiele app hoeven te installeren. Het maakt hiervoor niet uit of ze versie 11.1 van de app gebruiken of niet.

 • Gebruikers die ervoor kiezen om de mobiele app te installeren, die ze kunnen starten vanuit een uitnodiging in de agenda van hun apparaat, kunnen meteen nadat ze dat app hebben geïnstalleerd aan de vergadering deelnemen. Ze hoeven dus niet meer terug te navigeren naar hun agenda. Dit geldt alleen voor versie 11.1 van de app.

Deze functies zijn alleen beschikbaar voor sites met de volgende versies:

 • WBS31.28 of hoger

 • WBS32.16 of hoger

 • WBS33.3 of hoger

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_27F7E72678EB3F316FBAF2501A3FEDDA voor meer informatie over deelnemen aan een Cisco Webex-vergadering op uw iOS-apparaat.

Aankondiging voor officiële eerste release van Ford AppLink

Eerder hebben we de officiële release van de integratie van Ford Applink met Webex Meetings aangekondigd. We hebben de release van deze nieuwe functie nu uitgesteld naar een latere release.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_27F7E72678EB3F316FBAF2501A3FEDDA voor meer informatie over deelnemen aan een Cisco Webex-vergadering op uw iOS-apparaat.

Ondersteuning voor notities voor iPhone

Gebruikers met een iPhone kunnen nu in gedeelde inhoud notities maken, op hetzelfde moment dat computergebruikers in real-time in dezelfde inhoud notities maken.

Dit komt overeen met de functionaliteit die eerder was geïntroduceerd voor gebruikers met een iPad.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_A9010E90D0FE542B4CFB4E2696E4F307 voor meer informatie over interacties in een vergadering op uw iOS-apparaat.

Verbeteringen voor delen in augmented reality

Mobiele gebruikers kunnen nu een object met augmented reality (AR) op hun verticale muren plaatsen. Mobiele gebruikers kunnen nu ook 2 of meer AR-bestanden tegelijkertijd presenteren.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_A9010E90D0FE542B4CFB4E2696E4F307 voor meer informatie over interacties in een vergadering op uw iOS-apparaat.

Ondersteuning voor vastzetten favoriete persoonlijke ruimten

Mobiele gebruikers kunnen nu hun favoriete persoonlijke ruimten vastzetten op en losmaken van het startscherm wanneer ze zijn aangemeld, voor eenvoudige toegang

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du#topic_A9010E90D0FE542B4CFB4E2696E4F307 voor meer informatie over interacties in een vergadering op uw iOS-apparaat.

WBS33.2

Cisco Webex Meetings Suite

Unified Cisco Webex-bureaubladtoepassing

Eerder bood Webex twee afzonderlijke toepassingen aan:

 • Webex Meetings-productiviteitstools voor plannen in Outlook, andere agendaprogramma's of op de computer.

 • De bureaubladtoepassing voor functies tijdens de vergadering

In deze release zijn deze onderdelen samengevoegd in één pakket dat wordt geleverd via de Cisco Webex Meetings-bureaubladtoepassing. Het onderdeel plannen dat eerder Productiviteitstools werd genoemd is nu het gedeelte voorafgaand aan de vergadering van de bureaubladtoepassing.

Het enkele pakket is handig om administratieve kosten te voorkomen voor de levering van afzonderlijke apps op computers van gebruikers. Gebruikers die dit voor het eerst gebruiken, krijgen zowel de functies voorafgaand aan de vergadering als de functies tijdens de vergadering met de installatie van alleen de Cisco Webex Meetings-bureaubladtoepassing. De toepassing wordt automatisch geleverd wanneer iemand deelneemt aan een vergadering of er een start, hier zijn geen administratieve handelingen voor nodig. Als u in plaats daarvan het .msi-bestand gebruikt om Webex te installeren op de computers van gebruikers, hoeft u slechts één pakket te installeren om zowel de functies voorafgaand aan de vergadering als de functies tijdens de vergadering te leveren.

Daarnaast is het gedeelte voorafgaand aan de vergadering verbeterd om een snelle en eenvoudige ervaring te bieden om vergaderingen te plannen, te starten en eraan deel te nemen.

Voor gebruikers met de bestaande Productiviteitstools, wordt het gedeelte voorafgaand aan de vergadering van de bureaubladtoepassing alleen geïnstalleerd wanneer de site is geconfigureerd om automatische updates te ontvangen voor Productiviteitstools. Als u niet beschikt over de automatische updates voor Productiviteitstools, ontvangen gebruikers alleen de functies tijdens de vergadering van de nieuwe Cisco Webex-bureaubladtoepassing.

Voor de beste ervaring van uw gebruikers raden we u sterk aan de automatische updates voor Productiviteitstools in te schakelen.

Gebruikers kunnen daarnaast ook de gecombineerde functies voorafgaand aan en tijdens de vergadering krijgen wanneer zij deze handmatig installeren. Hiervoor moeten zijn de Cisco Webex Meetings-bureaubladtoepassing downloaden via de downloadkoppeling van de toepassing op de pagina Ondersteuning > Downloads. Houd er rekening mee dat gebruikers geen koppeling meer hebben om Productiviteitstools te downloaden.

Het onderdeel voorafgaand aan de vergadering biedt de volgende functies:

 • Een vergadering in een persoonlijke ruimte starten

 • Deelnemen aan vergaderingen in recente Persoonlijke ruimten

 • Deelnemen aan aankomende vergadering

 • Lijst met vergaderingen gesynchroniseerd met Microsoft Outlook-agenda

 • Draadloze koppeling en delen op videosystemen (op locatie)

 • Automatisch deelnemen aan Webex-vergaderingen via gekoppelde videosystemen

 • Webex Meetings-integratie met Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint, Word, Skype voor Bedrijven en Internet Explorer

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/ojsyry voor meer informatie over het gebruik van de Cisco Webex-bureaubladtoepassing.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n3bp1ib voor meer informatie over hoe sitebeheerders de instellingen voor de Cisco Webex-bureaubladtoepassing kunnen beheren.

Opnametranscripties (proefperiode)

Cisco Webex ondersteunt nu transcripties voor opnamen. Sitebeheerders kunnen deze functionaliteit inschakelen voor iedereen, voor bepaalde gebruikers of gebruikers toestaan om het voor zichzelf in te schakelen.

Wanneer transcripties zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers ondertitelingen en transcripties weergeven van hun opnamen. Daarnaast kunnen ze met zoekwoorden zoeken naar een opname.

Het audiogedeelte van de opnamen wordt verzonden naar VoiceBase, een vertrouwde Cisco-partner voor de verwerking van de transcripties. VoiceBase is beoordeeld en goedgekeurd door Cisco Infosec voor het verwerken van de meest gevoelige gegevens, volgens de gegevensclassificatie van Cisco. Voicebase ontvangt en verwerkt alleen het audiogedeelte van MP4-opnamen dat door Cisco wordt verzonden om de transcriptie te leveren. Zodra de transcriptie terug is verzonden, verwijdert Voicebase de audio.

Deze functionaliteit is beschikbaar als proefversie voor sites in de VS en Canada. Tijdens de proefperiode wordt de transcriptieservice zonder extra kosten aangeboden. De klanten ontvangen een melding wanneer de proefperiode bijna verloopt.

Aantekeningen:

 • Transcripties zijn alleen beschikbaar voor nieuwe opnamen van vergaderingen die zijn gehost door gebruikers nadat zij de nodige transcriptierechten hebben ontvangen.

 • Transcripties zijn alleen beschikbaar in het Engels.

 • Deze functie is momenteel beschikbaar voor Webex-sites in de VS en Canada.

 • Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor MP4-opnamen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nk62t5eb voor meer informatie over het maken van opnametranscripties.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/7l12j7 voor meer informatie over het bekijken van, zoeken naar en bewerken van opnametranscripties.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/uq5009 voor meer informatie over hoe sitebeheerders automatische transcripties van opnamen kunnen inschakelen.

Het afdwingen van TLS 1.2

Binnenkort worden alleen verbindingen met TLS 1.2 door Cisco Webex ondersteund, om te werken aan een betere beveiliging tegen de hedendaagse bedreigingen en zodat onze klanten kunnen voldoen aan de beveiligingsvereisten voor hun bedrijven. Nadat deze wijziging is doorgevoerd, zal er een fout optreden wanneer u verbinding probeert te maken met Cisco Webex via versies ouder dan TLS 1.2.

U ontvangt nader bericht wanneer de datum is bepaald.

Dit is van toepassing op toegang tot Webex via alle vergaderapps (voor computers, het web of mobiele telefoons), browsers en apps van derden die gebruikmaken van API's.


Klanten die ondersteuning voor videoapparaten voor Webex Meetings hebben ingeschakeld, ontvangen een aparte mededeling die de tijdlijn van het afdwingen van TLS 1.2 beschrijft, inclusief de wijzigingen aan de vertrouwde certificeringsinstanties van Cisco.

Nadat Cisco Webex Meetings TLS 1.2 is geïmplementeerd, moeten de gebruikers voldoen aan de minimaal ondersteunde versie voor alle toepassingen. Als u een eerdere versie gebruikt, moet u deze bijwerken of TLS 1.2 inschakelen om te voorkomen dat de service wordt onderbroken. Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/cc09hk voor een lijst met de minimaal ondersteunde versies voor alle toepassingen.

Microsoft Internet Explorer

De minimale ondersteunde besturingssysteemversie voor Internet Explorer 10 is Windows 7. Als u gebruikmaakt van een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem of de browser, moet u deze bijwerken om te voorkomen dat de service wordt onderbroken.

Met de volgende combinaties van versies van Internet Explorer en het Windows-besturingssysteem zult u na het afdwingen van TLS 1.2 geen verbinding meer kunnen maken:

 • Internetversies eerder dan IE 11 op Windows Vista, XP of oudere besturingssystemen kunnen geen verbinding maken.

 • Internet Explorer 7 of eerder op een Windows-besturingssysteem kan geen verbinding maken.

 • Mogelijk is Internet Explorer 10 op Windows 7 of 8 vereist voor het inschakelen van TLS 1.2 in de browser om door te gaan nadat TLS 1.2 is afgedwongen. U schakelt TLS 1.2 als volgt in:

  1. Ga naar Extra en selecteer Internetopties

  2. Selecteer het tabblad Geavanceerd

  3. Schakel voor extra beveiliging TLS 1.1, TLS 1.2 in (selectievakje activeren) en SSL 3.0 uit (selectievakje deactiveren).

  4. Selecteer Toepassen en OK

Google Chrome

De minimaal ondersteunde versie om Webex Meetings te gebruiken is Google Chrome 65. Als u een eerdere versie gebruikt, moet u deze bijwerken om te voorkomen dat de service wordt onderbroken. Na het afdwingen van TLS 1.2 kunt u met Google Chrome-versies ouder dan 33 geen verbinding maken met Cisco Webex Meetings.

Mozilla Firefox

De minimaal ondersteunde versie om Webex Meetings te gebruiken is Firefox 52. Als u een eerdere versie gebruikt, moet u deze bijwerken om te voorkomen dat de service wordt onderbroken. Na het afdwingen van TLS 1.2 kunt u met Firefox-versies ouder dan 27 geen verbinding maken met Cisco Webex Meetings.

Cisco Webex Meetings voor Android en iOS

Als het goed is, zijn er geen onderbrekingen wanneer u verbinding maakt met een vergadering via Cisco Webex Meetings Mobile voor Android of iOS.

Cisco Webex-web-app

Als het goed is, zijn er geen onderbrekingen wanneer u vanuit een ondersteunde browser verbinding maakt met een vergadering via de Cisco Webex-web-app. Zie hierboven voor de gevolgen voor browsers.

XML- en URL-API's

Zorg ervoor dat uw toepassing API's voor Cisco Webex Meetings belt via TLS 1.2. Na het afdwingen van TLS 1.2 zal u niet via uw toepassing verbinding kunnen maken met Cisco Webex Meetings met elk protocol ouder dan TLS 1.2.

Cisco Directory Connector

Dit is alleen van toepassing op de Cisco Webex Control Hub. Als u gebruikmaakt van Directoryconnector om uw gebruikers te synchroniseren, moet u vóór het afdwingen van TLS 1.2 upgraden naar Cisco Directoryconnector 3.0. Na de TLS 1.2-implementatie werkt Cisco Directoryconnector met versies eerder dan 3.0 niet en vindt er geen inrichting of het ongedaan maken van inrichting plaats bij de Cisco Webex Control Hub. Cisco Directoryconnector 3.0 is gebaseerd op Microsoft .NET Framework 4.5 en hogere versies. Zorg er bovendien voor dat Microsoft .NET 4.5 of later op uw VM of Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd. Zie voor meer informatie https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nqvsbmq.

Ondersteuning voor een gepersonaliseerde id van de Persoonlijke ruimte

Gebruikers van Persoonlijke ruimten kunnen nu hun id wijzigen in een aangepaste naam, zolang dit geen conflict oplevert met de id van iemand anders. In een informatief bericht worden gebruikers gewaarschuwd dat hun oude id van de Persoonlijke ruimte niet langer geldig is en dat zij alle koppelingen voor geplande Persoonlijke ruimten en videoadressen in hun agenda handmatig moeten bijwerken.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/ues93bb voor meer informatie over het wijzigen van uw instellingen voor Persoonlijke ruimte.

Ondersteuning voor Knop toevoegen aan agenda op Mobile

Mobiele gebruikers kunnen nu de knop Toevoegen aan agenda selecteren in de uitnodiging voor de vergadering om de vergadering toe te voegen aan hun agenda. Eerder werden gebruikers naar een afzonderlijke pagina geleid waarop werd aangegeven dat de functie niet werd ondersteund.

Hulp bij het installeren van Webex voor Slack-gebruikers

Slack-gebruikers die niet beschikken over Webex en proberen deel te nemen aan een vergadering vanuit Slack, ontvangen een intuïtieve melding met instructies voor de volgende stappen.

Nieuwe ervaring voor DevNet-portal

Ontwikkelaars die gebruikmaken van onze XML-API voor integraties van derden kunnen nu vertrouwen op een opnieuw ontworpen DevNet-portal voor vereenvoudigde navigatie en bijgewerkte inhoud. Dit is een voortdurende onderneming, omdat we de ervaring op het DevNet-portal blijven verbeteren. Klanten en partners hebben nu de mogelijkheid feedback te leveren op de portal en ook aanvragen te verzenden voor integraties die zij in de toekomst graag zouden willen zien.

Bijgewerkte werkbladen voor privacygegevens

Raadpleeg onze bijgewerkte werkbladen voor privacygegevens: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/trust-center/docs/cisco-webex-privacy-data-sheet.pdf.

Superbreedbandaudio voor Webex-vergaderingen

Cisco Webex Meetings ondersteunt nu een breder audiofrequentiebereik om glasheldere VoIP-audio in vergaderingen te leveren. Het ondersteunde bereik is 50 Hz tot 12 KHz.

Bericht voor niet-ondersteunde browsers

Wanneer gebruikers Webex een niet-ondersteund(e) browser of besturingssysteem gebruiken, ontvangen ze nu een duidelijker bericht over niet-ondersteunde versies, inclusief Safari 5.x tot 10.x.

Cisco Webex Meetings

Ondersteuning voor terugkerende vergaderingen in de Moderne weergave

Gebruikers kunnen nu terugkerende vergaderingen plannen rechtstreeks vanuit zowel hun snelle planner als de normale planner. Deze nieuwe functie is alleen van toepassing op gebruikers van de Moderne weergave, omdat de meeste functieontwikkelingen gericht zullen zijn op Moderne weergave.

Moderne weergave standaard voor bepaalde sites

Voor bepaalde in aanmerking komende klanten die zich hebben ingeschreven om proeffuncties te ontvangen, wordt de Moderne weergave vanaf juni standaard ingeschakeld.

Voor alle andere gebruikers wordt de Moderne weergave vanaf juli standaard ingeschakeld en in september beëindigd.

Sitebeheerders die niet de Moderne weergave niet willen, kunnen deze terugzetten naar Klassieke weergave voor al hun gebruikers via de instelling 'Weergave van Webex-site' in Sitebeheer.

Zodra de moderne weergave is ingeschakeld, kunnen gebruikers die terug willen naar de Klassieke weergave de koppeling 'Klassieke weergave' selecteren in de linkernavigatiebalk. De browser onthoudt deze beslissing.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu voor meer informatie over het gebruik van uw Webex-site in Moderne weergave.

Ondersteuning voor proximity-detectie voor cloudgeregistreerde apparaten

Gebruikers kunnen proximity-detectie nu gebruiken om verbinding te maken met cloudgeregistreerde Cisco-videoapparaten, met behulp van een callback-flow. De gebruikerservaring is identiek aan de proximity-detectie en callback-flow voor lokale videoapparaten en de app blijft detectie voor beide gevallen ondersteunen, transparant voor de gebruiker.

Momenteel ondersteunt dit alleen de optie Mijn videosysteem bellen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/3ew2zeb voor meer informatie over het inschakelen van videoterugbellen voor Cisco Webex Meetings.

Cisco Webex Meetings en Cisco Webex Events

Maximaal 1000 webcam-gebruikers

Maximaal 1000 webcam-gebruikers kunnen nu video streamen en ontvangen in Webex Meetings. De limiet was eerder 500.

In Webex Events kunnen nu maximaal 1000 gebruikers video ontvangen. Deze limiet was eerder 500.

Cisco Webex Events en Cisco Webex Training

Verbeteringen aan de hostaanmelding

De ervaring is verbeterd voor hosts die geplande gebeurtenissen of sessies starten.

Als de host zich al eerder heeft aangemeld, worden cookies gebruikt om deze door te sturen naar de aanmeldingspagina, terwijl deelnemers naar de hoofdpagina worden doorgestuurd.

Als hiervoor geen cookie is of de cookie niet beschikbaar is, kan de host op een koppeling klikken als deze naar de aanmeldingspagina wil gaan.

Cisco Webex Teams Meetings-sitebeheer

Nieuwe Gebruikersbeheer-rol

Er is een nieuwe rol gemaakt, genaamd Gebruikersbeheer, die beperkte rechten heeft in Sitebeheer. Deze nieuwe rol is ideaal voor beheerders met als primaire taken het beheren van Webex Meetings-gebruikers en de Webex Meetings-configuraties van deze gebruikers.

Gebruikersbeheerders kunnen gebruikerslijsten importeren en exporteren, maar hebben geen toegang tot het wijzigen van sitebrede configuraties.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/nka5cbp voor meer informatie over hoe sitebeheerders gedeeltelijke beheerdersrollen aan gebruikers kunnen toewijzen.

Cisco Webex-web-app 3.10

Ondersteuning voor enquêtes

U kunt nu enquêtes zien en eraan deelnemen wanneer u de web-app gebruikt om deel te nemen aan vergaderingen of gebeurtenissen.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n1pxgbz voor meer informatie.

De app voor Chrome wordt niet langer ondersteund.

De Webex-app voor Chrome wordt gestopt ten gunste van de veel geavanceerdere Webex-web-app. Dit wordt ook vermeld op de thuispagina van de app voor Chrome. Als gebruikers gebruikmaken van de functie Deelnemen via nummer, worden ze doorgestuurd naar de pagina voor het deelnemen aan de vergadering (waar ze via de web-app kunnen deelnemen).

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/n8omowv voor meer informatie.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.0 (Android)

Cisco Webex Branding

Ons nieuwe logo en de rebrandinginhoud is nu in het hele product zichtbaar voor alle mobiele gebruikers.

Ondersteuning voor notities

Gebruikers kunnen nu op een gedeeld scherm notities maken op hetzelfde moment dat computergebruikers in real-time op hetzelfde scherm notities maken.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du voor meer informatie.

Cloudondersteuning voor videoapparaten

Gebruikers kunnen nu vanuit hun mobiele app apparaten of software detecteren die geschikt zijn voor de cloud, zoals Webex Board, en vanuit hun vergadering verbinding ermee maken. Dit is nu beschikbaar op alle Webex Boards die zijn geüpgraded naar de nieuwste builds.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du voor meer informatie.

Ondersteuning voor Ford SYNC 3 AppLink

Eigenaars van een Ford met SYNC 3 kunnen nu hun lijst met vergaderingen weergeven, hun persoonlijke ruimte of aankomende geplande vergadering starten of eraan deelnemen en belangrijke vergaderingsgegevens bekijken, allemaal rechtstreeks via het dashboard van hun auto. Dit kunnen ze doen met spraakopdrachten via het stuur of door rechtstreeks op het dashboard te tikken.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du voor meer informatie.

Ondersteuning voor systeemeigen apparaat zoeken

Gebruikers kunnen nu de zoekbalk van hun eigen apparaat gebruiken om te zoeken naar hun eigen persoonlijke ruimten of persoonlijke ruimten waaraan ze onlangs hebben deelgenomen.


Deze functie wordt nog niet ondersteund op apparaten voor Google Chromebook.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/66h4du voor meer informatie.

Ondersteuning voor scherm delen via Chromebook

Webex Meetings-gebruikers die Android-apps op hun Chromebooks kunnen installeren, kunnen nu ook hun scherm rechtstreeks vanuit een Webex-vergadering delen, mits ze verbinding hebben gemaakt vanaf hun Chromebooks.

Zie voor een volledige lijst met Chromebooks die Android-apps ondersteunen: https://www.chromium.org/chromium-os/chrome-os-systems-supporting-android-apps.

Cisco Webex Meetings Mobile 11.0 (iOS)

Cisco Webex Branding

Ons nieuwe logo en de rebrandinginhoud is nu in het hele product zichtbaar voor alle mobiele gebruikers.

Ondersteuning voor notities voor iPad

Gebruikers met een iPad kunnen nu in gedeelde inhoud notities maken, op hetzelfde moment dat computergebruikers in real-time in dezelfde inhoud notities maken.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du voor meer informatie.

Ondersteuning voor rasterweergave voor iPad

iPad-gebruikers kunnen nu met maximaal 6 deelnemers tegelijkertijd de lay-out van een rasterweergave zien.

Verbeteringen voor de geschiedenis van persoonlijke ruimten

Gebruikers kunnen nu maximaal 30 onlangs geopende persoonlijke ruimten in de desbetreffende lijst zien.

Raadpleeg https://collaborationhelp.cisco.com/article/dpp4du voor meer informatie.

WBS33.1

Nieuwe Cisco Webex (inclusief Cisco Spark)

Wat verandert er aan het merk Cisco Webex? Een tijd terug hebben we aangekondigd dat we Webex en Cisco Spark, onze samenwerkingsservice voor teams, gaan samenvoegen om al onze klanten betere ervaringen te bieden. Als onderdeel van deze wijziging hebben we deze services verenigd onder één merk: Cisco Webex. Webex omvat nu meer dat alleen vergaderingen: het omvat ook oproepen en teamsamenwerking. Hierdoor veranderen de volgende namen:

 • Cisco Webex Meeting Center wordt Cisco Webex Meetings

 • Cisco Webex Training Center wordt Cisco Webex Training

 • Cisco Webex Event Center wordt Cisco Webex Events

 • Cisco Webex Support Center wordt Cisco Webex Support

 • Cisco Webex Business Suite wordt Cisco Webex Meetings-suite

 • Cisco Webex-sitebeheer wordt Cisco Webex Meetings-sitebeheer

 • Cisco Spark (het platform) is nu onderdeel van het Cisco Webex-platform

 • Cisco Spark (de app) wordt Cisco Webex Teams

 • Cisco Spark Control Hub wordt Cisco Webex Control Hub

 • Cisco Spark-services voor hybride agenda wordt Cisco Webex-service voor hybride agenda

Webex Meetings krijgt ook app-pictogrammen voor nieuwe producen. De wijzigingen aan het merk worden over de komende paar maanden doorgevoerd, eerst op mobiele apps en webpagina's in deze release.

Hoe heeft Cisco de platformen van Cisco Spark en Webex samengevoegd en wat is het voordeel?

Als onderdeel van de inzet om betere ervaringen te leveren, hebben we Cisco Spark samengevoegd met Cisco Webex tot één uitgelijnde technologiestack die nu een wereldwijde IP-netwerkbackbone deelt. Als een klant van Cisco Webex Meetings hebt u nu deze extra voordelen:

 1. Teamsamenwerking en -analyse zijn nu beschikbaar voor Cisco Webex Meetings-sites. Beheerders kunnen nu profiteren van de uitgebreide Webex Analytics om de acceptatie te bevorderen en zakelijke doelstellingen te waarborgen. Beheerders kunnen ook gebruikers met Webex Meetings-accounts toestaan bij Cisco Webex Teams, zodat zij kunnen genieten van de geïntegreerde ervaring van offline en online samenwerking in één app.

 2. Integratie van Cisco-videoapparaten met Cisco Webex Meetings. Cisco-videoapparaten hebben altijd al deel kunnen nemen aan Webex Meetings, maar nu zijn ze geïntegreerd waardoor het voor gebruikers eenvoudiger is om deel te nemen en makkelijker is om IT te verplaatsen naar de cloud. Elk Cisco-videoapparaat dat deel uitmaakt van een geplande vergadering krijgt nu die ene grote groene knop die automatisch vóór de starttijd van de vergadering verschijnt, zodat gebruikers gemakkelijk aan de vergadering kunnen deelnemen. Ook zal de aankomende bureaubladtoepassing Webex Meetings dezelfde intelligente proximity-mogelijkheden hebben die onze mobiele app al heeft, waardoor eenvoudig draadloos delen en apparaatbeheer mogelijk worden. (Opmerking: De grote groene knop vereist de implementatie van Cisco Webex-service voor hybride agenda.)

 3. De beste vergaderervaring ongeacht hoe u deelneemt. Ongeacht of u de app van Webex Teams of Webex Meetings gebruikt, of zelfs als u deelneemt vanuit een Cisco-apparaat of videoapparaten van derden. Voorheen gebruikten Cisco Spark-vergaderingen de rekencapaciteit die aanwezig was in openbare cloudproviders, wat ons een oneindige schaal en een grote bereik opleverde, maar het hield in dat die vergaderingen de Webex-backbone niet konden gebruiken. Nu springt al het verkeer zo snel mogelijk van het internet en betreedt het de Webex-backbone, wat gebouwd is om realtime media te transporteren. Door de tijd die het verkeer op de Webex-backbone besteedt te maximaliseren, kunnen we de beste ervaring bieden.

 4. Een gemeenschappelijke vergaderervaring voor alle gebruikers van het platform. Deelnemers kunnen deelnemen aan een vergadering via Webex Teams of Webex Meetings en hebben gemeenschappelijke functies, waaronder uniforme deelnemerslijsten, besturingselementen voor vergaderingen, lobby's en multistreaming, zodat iedereen gezien kan worden.

 5. Uitgebreide Webex Meetings-mogelijkheden in Webex Teams. Het samenvoegen van de platformen stelt ons in staat mogelijkheden te leveren, waaronder opname, bedieningselementen voor vergaderingen en telefoonaudiotoegang (PSTN) op vergaderingen in een ruimte van Webex Teams. En het stelt onze klanten in staat om deel te nemen aan Webex Meetings en te hosten zonder de Webex Teams-app te verlaten.

Cisco Spark (binnenkort Webex Teams) voor Webex-gebruikers en de voordelen

Webex Teams is een app die Webex Meetings uitbreidt door een virtuele werkplek te bieden waar teams sneller verder kunnen werken dan ze alleen in vergaderingen zouden kunnen doen. In deze ruimte kunnen teamleden berichten sturen, bestanden delen, whiteboards maken of bewerken, bellen en Webex-vergaderingen houden. Teamleden over de hele wereld kunnen voortdurend binnen en buiten een vergadering werken, en inhoud en ideeën delen op het moment dat ze worden gemaakt. Deze nieuwe aanpak stelt een team in staat om volledig bevoegd en behendig te zijn. Iedereen voelt zich onderdeel van het team en kan zo handelen, wordt op de hoogte gehouden en kan vrij zijn om hun gedachten en ideeën in een open omgeving aan te bieden. Altijd en overal, vanaf elk apparaat.

Zie voor meer informatie over Webex Teams www.webex.com.

Zie voor meer informatie over de nieuwe vergaderingsfuncties in Cisco Webex Teams https://collaborationhelp.cisco.com/article/hjdlav.

Zie https://collaborationhelp.cisco.com/article/341eud om Cisco Webex Teams in te schakelen voor uw gebruikers.

Nieuwe Webex Analytics

Zoals hierboven aangekondigd is Cisco Webex Analytics nu beschikbaar voor uw Webex-site. In de Cisco Webex Control Hub (voorheen Cisco Spark Control Hub) kunt u nu uw implementatie van Cisco Webex in één oogopslag begrijpen, en gebruikersbetrokkenheid en acceptatie stimuleren. Klanten met het professionele pakket kunnen toegang krijgen tot meer gedetailleerde analyses, diagnostische informatie over vergaderingen om aanvragen voor ondersteuning of hoofdoorzaken sneller op te lossen, en een historische rapportage over de lange termijn.

Zie voor instructies om te beginnen https://collaborationhelp.cisco.com/article/341eud.

Cisco Webex Meetings

Nieuwe pagina moderne weergave

Klanten worden nu automatisch aangemeld voor ons nieuwe paginaontwerp met het label 'Moderne weergave'. Standaard zien alle eindgebruikers nu een koppeling 'Moderne weergave' in de rechterbovenhoek van het klassieke weergavescherm, waar ze ervoor kunnen kiezen om de nieuwe weergave te verkennen. Webex onthoudt voor elke browser en gebruiker de beslissing om in Moderne weergave of Klassieke weergave te blijven.


Deze functie wordt in fasen ingeschakeld. Als u de nieuwe pagina Moderne weergave niet ziet, is dit nog niet ingeschakeld voor uw site. Dit gebeurt binnenkort.

Sitebeheerders hebben de optie om alle gebruikers standaard in te stellen op Moderne weergave, standaard op Klassieke weergave, of de functie helemaal uit te schakelen.

De Moderne weergave bevat een vereenvoudigde linkernavigatiebalk en een hoofddashboard met toegankelijke essentiële Webex-functies zoals Persoonlijke ruimten, vergaderingskoppelingen, aankomende vergaderingslijsten en snelle planning.

Zie voor meer informatie https://collaborationhelp.cisco.com/article/n0s3esu.

Geoptimaliseerde deelnamestroom (alleen in Moderne weergave)

We introduceren, voor de web-app en de bureaubladtoepassing van Cisco Webex Meetings, als onderdeel van de moderne weergave een nieuwe geoptimaliseerde deelnamestroom met intelligente logica om gebruikers te begeleiden naar de beste ervaring voor het deelnemen aan Webex-vergaderingen.

Sitebeheerders hebben de mogelijkheid om de standaard deelnameoptie in te stellen voor gebruikers met behulp van intelligente logica, om deel te nemen via de web-app of om deel te nemen via de bureaubladtoepassing.

Eindgebruikers kunnen ook hun eigen persoonlijke voorkeur instellen op basis van hun voorkeur voor deelname. De browser onthoudt deze beslissing voor deze gebruiker.

Cisco Webex Meetings voor Workplace door Facebook

Cisco kijkt er naar uit om Webex-vergaderingen beschikbaar te blijven maken op andere platformen.

Bestaande Cisco Webex-gebruikers kunnen nu de Cisco Webex Meetings-bot installeren in Workplace door Facebook waarmee gebruikers mensen kunnen uitnodigen voor een vergadering in een persoonlijke Webex-ruimte of een geplande Webex-vergadering direct in Workplace, zodat ze eenvoudig kunnen deelnemen. Gebruikers kunnen snel een koppeling naar een vergadering in een groepschat toevoegen. Andere personen kunnen eenvoudig deelnemen aan de videoconferentie door te klikken op de koppeling in het bericht. De functionaliteit werkt in mobiele apps en bureaubladtoepassingen van Workplace door Facebook. Gebruikers moeten een Webex-account hebben om de Webex Meetings-bot te gebruiken.

De nieuwe Cisco Webex Meetings-bot voor Workplace door Facebook is vanaf 1 mei 2018 voor systeembeheerders beschikbaar ter installatie voor hun Workplace-gebruikers. Zie voor instructies om te beginnen https://collaborationhelp.cisco.com/article/nds3uul.

De koppelingen Help naar de nieuwe Help-portal

collaborationhelp.cisco.com is de centrale plaats voor het vinden van hulpinhoud en het verkrijgen van ondersteuning voor alle Cisco-samenwerkingsproducten.

Met deze release verwijzen alle hulpkoppelingen op de Cisco Webex Meetings-site naar overeenkomstige artikelen en inhoud op collaborationhelp.cisco.com.

Update voor de aankondiging van de toekomstige stopzetting van het tabblad Mijn documenten

We hebben de stopzetting van de functie Mijn documenten op de Cisco Webex Meetings-site reeds aangekondigd. Na 31 juli 2018 zullen gebruikers niet langer de optie zien om hun bestanden te uploaden in Mijn Webex.

Klanten worden geadviseerd om ervoor te zorgen dat hun gebruikers de bestanden vóór 31 juli 2018 downloaden.

Wijzigingen beller-id voor inbelgebruikers

Deelnemers die deelnemen aan een vergadering via de telefoon alleen kunnen nu worden weergegeven in het rooster van de vergadering als 'Inbelgebruiker_x (gedeeltelijk telefoonnummer)'. De laatste vier cijfers van het telefoonnummer worden voor privacydoeleinden verborgen. Bijvoorbeeld, 'Inbelgebruiker_1 (123456xxxx)'.

Deze functie kan door de sitebeheerder worden in- of uitgeschakeld. Deze functie was oorspronkelijk standaard ingeschakeld, maar is nu standaard uitgeschakeld.


Deze functie is uitgeschakeld voor klanten waarvoor we deze functie met eerdere releases hebben ingeschakeld.

Cisco Webex Events en Cisco Webex Training

Vergaderingen opnemen afdwingen op gebruikersniveau

Beheerders kunnen nu een beleid maken waarbij alle vergaderingen die worden gehost door specifieke gebruikers altijd worden opgenomen.

Dit is met name handig bij gereguleerde bedrijfsinstellingen zoals deze die MiFID vereisen, waarbij gereguleerde gebruikersinteracties worden opgenomen.

Deze functie was eerder alleen beschikbaar in Webex Meetings, maar is nu beschikbaar in Webex Events en Webex Training.

Cisco Webex Teams Meetings-sitebeheer

Ondersteuning voor het blokkeren van avatar-uploads

Sitebeheerders hebben nu de mogelijkheid om het uploaden van avatars voor gebruikers te blokkeren.

Deze functie is standaard uitgeschakeld (dit betekent dat gebruikers avatars kunnen uploaden).

Cisco Webex-web-app 3.9

Webcam en Audioapparaatselectie in Chrome (Windows, Chromebook, Linux)

Voor gebruikers die met hun computer van een externe webcam of headset gebruikmaken, is het nu eenvoudiger om het audio- en videoapparaat dat ze willen gebruiken rechtstreeks vanuit de web-app te kiezen, in plaats van naar hun browserinstellingen te hoeven gaan.

Gebruik de vervolgkeuzelijst voor video's om te selecteren uit de beschikbare lijst van camera's. Als u 'Bellen via een computer' kiest, klikt u op het instellingenpictogram om het te gebruiken audioapparaat te configureren.


Ondersteuning voor deze functie op Mac wordt in een toekomstige release behandeld. Wanneer u Chrome op Mac gebruikt, moet u ook naar de instellingen van uw Chrome-browser gaan om uw webcam, microfoon of luidsprekers te configureren.

Chromebook in de klassieke weer gave

Deel nemers kunnen nu standaard deel nemen aan Webex-gebeurtenissen via de web-app op Chromebook in de klassieke weer gave.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.7 (Android) en (iOS)

Lijst met recent geopende persoonlijke ruimten samengevoegd

Gebruikers zien nu hun lijst van recent geopende Persoonlijke ruimten samengevoegd met de startpagina van de voornaamste Persoonlijke ruimte, met een overloopmenu dat naar extra Persoonlijke ruimten leidt. Het meest rechtse veegscherm wordt vervangen door een opnamelijst van de host in de app.

Opnamelijst van de host in de app

Wanneer ze zijn ingelogd, kunnen gebruikers nu naar rechts vegen (naar het derde scherm) om toegang te krijgen tot hun opnamelijst van de host. In deze lijst kunnen ze alle opnamen in Webex Advanced Recording Format (ARF) en MP4 uit hun eerder gehoste vergaderingen bekijken, evenals de MP4-opnamen laten afspelen (ARF-opnamen kunnen nog niet rechtstreeks worden afgespeeld).

De opnamen van de afgelopen 4 weken worden weergegeven. Oudere opnamen worden niet weergegeven.

Een functie om te delen stelt iOS-gebruikers in staat om opnamen met andere gebruikers per e-mail te delen, en een functie om te verwijderen stelt hen in staat om hun opnamen permanent te verwijderen. Ook kunnen iOS-gebruikers zoeken naar specifieke opnamen op hun opnamepagina.

Ondersteuning voor het uploaden van avatars blokkeren

De mobiele app voor Android en iOS-apparaten ondersteunt de nieuwe instelling voor sitebeheer om op die site het uploaden van avatars voor alle gebruikers te blokkeren.

Sitebeheerders hebben nu de mogelijkheid om het uploaden van avatars voor gebruikers te blokkeren.

Deze functie is standaard uitgeschakeld (dit betekent dat gebruikers avatars kunnen uploaden).

Cisco Webex Meetings Mobile 10.7 (Android)

Ondersteuning voor avatar uploaden op smartphones

Android-gebruikers kunnen nu een foto maken of een bestaande foto uploaden om in te stellen als hun avatar, rechtstreeks vanuit de mobiele app van Webex.

Deze functie is alleen beschikbaar als sitebeheerders het uploaden van avatars niet hebben geblokkeerd.

Dit wordt nog niet ondersteund op Android-tablets, alleen op uw smartphone.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.7 (iOS)

Met cloud ingeschakelde videoapparaten en Cisco Webex-board Proximity Detection-ondersteuning

Gebruikers kunnen proximity-detectie nu gebruiken om verbinding te maken met cloud-geregistreerde boards, ruimten en bureau-apparaten van Cisco Webex, met behulp van een callback-flow. De gebruikerservaring is identiek aan de proximity-detectie en callback-flow voor lokale videoapparaten en de app blijft detectie voor beide gevallen ondersteunen, transparant voor de gebruiker.

Momenteel ondersteunt dit alleen de optie Mijn videosysteem bellen.

Op dia gebaseerde Microsoft PowerPoint-inhoud delen

Microsoft PowerPoint-presentaties worden nu gedeeld in de indeling diavoorstelling. Dit zorgt voor een meer professionele presentatiestijl.


Alleen PPTX-bestanden worden ondersteund in de indeling van deze presentatie. Oudere PPT-bestanden worden nog steeds weergegeven in de oude indeling.

Siri-verbeteringen

Siri-opdrachten hebben nu toegang tot de lijst met recent geopende Persoonlijke ruimten, zelfs voor gebruikers die zich bij de app hebben afgemeld. Om deze nieuwe functie te laten werken, moeten gebruikers zich eerst aanmelden voor de optie om de geschiedenis van hun Persoonlijke ruimte te bewaren.

Wisselondersteuning luidspreker en telefoonmodus

Gebruikers kunnen nu eenvoudig schakelen tussen de luidspreker en telefoonmodus rechtstreeks vanuit de app. Deze functie is voor alleen VoIP-audio.

Wisselen tussen externe en lokale meldingen

Als externe meldingen ingeschakeld zijn voor de site van een klant, worden lokale meldingen uitgeschakeld.

Als externe meldingen uitgeschakeld zijn voor de site van een klant, blijft de functie voor lokale meldingen ingeschakeld.

Ondersteuning voor delen van host-opname

Wanneer ze zijn ingelogd, kunnen gebruikers nu koppelingen van opnamen met anderen delen via e-mail, vanuit hun nieuwe opnamelijst van de host in de app.

WBS33.0

Cisco Webex Meeting Center

Maar liefst 25 video's tegelijk weergeven

Maximaal 25 video's kunnen nu tegelijkertijd worden weergegeven in de videoweergave 'Rasterweergave' op volledig scherm.

Vergaderingen met meer dan 25 deelnemers worden gepagineerd, met 25 video's per pagina.

Als deze functie niet zichtbaar is op uw site, neemt u contact op met uw CSM (Customer Success Manager) voor ondersteuning bij het inschakelen van deze functie.


Zes videoapparaten kunnen in rasterweergave video weergeven. Avatars worden getoond voor extra videoapparaten die deelnemen aan de vergadering.

Streamen naar Facebook Live

Gebruikers kunnen nu een Cisco Webex-vergadering streamen naar Facebook Live.

Hiermee kunnen organisaties hun potentiële markten of doelgroep op sociale media bereiken vanuit de Cisco Webex-omgeving.

Beheerders moeten hosts toestaan Facebook Live te gebruiken door de nieuwe Facebook Live-optie in het scherm van de gebruiker in te schakelen.

Deze functie is alleen beschikbaar voor sites met MP4-opnamen. Als een site ondersteuning biedt voor het Webex-videoplatform (voorheen CMR Cloud), produceert deze al MP4-opnamen, anders kan dit expliciet worden ingesteld.

Klanten die automatisch streamen van Facebook Live niet hebben ingeschakeld, kunnen contact opnemen met hun CSM om deze functie in te schakelen.

Inschakeling van streaming via Facebook Live schakelt MP4-opnamen ook in.

1+N-videolay-out op videoapparaten

Videolay-outs op videoplatform versie 2 werden oorspronkelijk niet geleverd met de 1+N-optie. In deze release wordt deze optie nu wel mogelijk gemaakt.

U kunt blijven schakelen tussen videolay-outs in op standaarden gebaseerde videoapparaten met DTMF 2 en 8 toetsen.

Verbeteringen van de vergaderlobby voor videoapparaten

Als videoapparaatgebruiker kunt u nu in een vergrendelde vergaderlobby wachten totdat een host u toelaat. Als host kunt u nu meldingen in uw apps ontvangen wanneer een videoapparaatgebruiker probeert deel te nemen aan een vergadering die is vergrendeld. U kunt ook videoapparaatgebruikers vanuit uw apps toelaten, net als een andere Webex-gebruiker.

Deze functie wordt verschaft voor vergaderingen in persoonlijke ruimten, evenals voor geplande vergaderingen met dynamische vergaderingsnummers.

Om de vergrendelde vergaderlobby-ervaring in geplande vergaderingen met dynamische vergaderingsnummers mogelijk te maken, moet deze functie in Sitebeheer zijn ingeschakeld.

Als host op uw pagina van de persoonlijke ruimte kunt u nu videoapparaten zien die deelnemen aan de lobby van de persoonlijke ruimte. Voorheen kon u alleen Webex-apps zien.

Deze nieuwe functie maakt deel uit van een uitgebreid lanceringsplan. Als u wilt weten wanneer deze functie voor uw site wordt ingeschakeld, neemt u contact op met uw CSM.

75 videoapparaatdeelnemers in vergaderingen

Het aantal videoapparaten dat kan deelnemen aan vergaderingen, wordt van 25 naar 75 deelnemers verhoogd. Daarnaast worden videoapparaatdeelnemers meegeteld voor de mate waarin u recht hebt op vergaderingen en worden ze niet geteld in een speciale categorie videoapparaten.

Als u bijvoorbeeld recht hebt op vergaderingen met 200 deelnemers, kunt u elke combinatie van videoapparaten en Webex-apps hebben, waarvan er maar liefst 75 kunnen deelnemen via videoapparaten.

Deze nieuwe functie maakt deel uit van een uitgebreid lanceringsplan. Als u wilt weten wanneer deze functie voor uw site wordt ingeschakeld, neemt u contact op met uw CSM.

Aankondiging van de toekomstige stopzetting van het tabblad Mijn documenten

Dit is een vroege aankondiging van de stopzetting van het tabblad Mijn documenten in het gedeelte Mijn bestanden van de Cisco Webex-site. Na 31 juli 2018 zullen gebruikers niet langer dit tabblad zien.

Het tabblad Mijn opnamen blijft.

Cisco Webex Event Center en Training Center

VoIP-ondersteuning voor 1000 deelnemers

Cisco Webex Event Center en Training Center bieden nu ondersteuning voor maximaal 1000 VoIP-deelnemers. Deze functie is eerder geïntroduceerd voor alleen Cisco Webex Meeting Center, maar is nu uitgebreid naar deze andere centers.


Het totale aantal deelnemers van de gecombineerde telefonie is nog steeds 1000. PSTN-telefonie heeft nog steeds maximaal 500 deelnemers.

Alle Cisco Webex Centers

Uitgebreide taalondersteuning in PSTN-audio

Cisco Webex PSTN-audio ondersteunt nu audioprompts in lokale talen voor gebruikers in Indonesië en Noorwegen.

Gebruikers die inbellen op een betaald of gratis Webex-toegangsnummer vanuit Noorwegen, worden in het Noors begroet en kunnen drukken op 1 om verder te gaan in het Noors of op 2 voor Engels. Gebruikers die inbellen op een gratis Webex-toegangsnummer vanuit Indonesië, worden in het Indonesisch begroet en kunnen drukken op 1 om verder te gaan in het Indonesisch of op 2 voor Engels.

Gebruikers die een terugbelactie naar Noorwegen of Indonesië initiëren, worden in de betreffende taal begroet, gevolgd door de dezelfde begroeting in het Engels.

Uitgebreide taalondersteuning voor CCA-SP

CCA-SP-audiopartners kunnen nu opgeven dat inbelgebruikers Indonesische, Noorse of Arabische audioprompts horen wanneer ze deelnemen aan Webex-vergaderingen.

Uitgebreide Webex PSTN-dekking is beschikbaar vanaf 18 april voor nieuwe Webex Annuity-klanten. Ondersteuning van dekking voor betaald bellen en wereldwijd betaald bellen wordt verhoogd van 27 naar 45 landen. Ondersteuning van wereldwijde gratis dekking wordt verhoogd van 47 naar 72 landen. Lokale betaalde nummers worden in meerdere netnummers voor de Verenigde Staten en Canada toegevoegd. Gegevens over volledige dekking vindt u hier: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/conferencing/webex-meeting-center/cisco_webex_gpl_audio.pdf. Uitgebreide dekking is alleen beschikbaar voor klanten van Webex PSTN die op het factureringsplatform van Webex Annuity bestellen. Bestaande Annuity-klanten met een dekking voor betaald bellen, wereldwijd betaald bellen of wereldwijd gratis bellen van Webex PSTN nemen automatisch de nieuwe dekkingen over vanaf medio mei.

Deze uitgebreide Webex PSTN-dekking is momenteel alleen beschikbaar voor nieuwe klanten. In een latere versie wordt deze dekking beschikbaar voor bestaande klanten.

Codering van opname in rust

Met Cisco Webex is nu codering van NBR (Network Based Recordings) vóór opslag mogelijk. Alle nieuwe NBR-opnamen die zijn gemaakt op uw site nadat deze functie is ingeschakeld, worden automatisch gecodeerd met AES 256-bits sleutels en opgeslagen in gecodeerde vorm. Opnamen worden automatisch gedecodeerd wanneer een gebruiker ze probeert af te spelen of te downloaden.

Met deze functie worden momenteel alleen opnamen die gecodeerd zijn, gemaakt nadat deze functie is ingeschakeld. Zodra de functie voor uw site beschikbaar is, wordt op het tabblad Opname in de toepassing Sitebeheer aangegeven welke opname is gecodeerd.

Deze functie zal nagenoeg tegelijkertijd met de beschikbaarheid van deze release beschikbaar zijn, maar niet op hetzelfde moment.

Aankondiging van de verwijdering van App Store-koppelingen van Windows Mobile van Webex-sites

Als onderdeel van ons plan om ondersteuning voor Windows Phone in Webex Mobiel af te schaffen, worden verwijzingen naar de App Store van Windows Phone op onze downloadpagina verwijderd.

Webex-sitebeheer

Bulkacties in opnamen

Sitebeheerders moeten vaak opnamen verwijderen die voldoen aan specifieke criteria om hun opslaggebruik effectief te beheren.

Sitebeheerders kunnen nu zoeken naar opnamen op basis van een uitgebreide set criteria en opnamen in bulk verwijderen.

Correctie in gebruiksrapport voor opnamen

Het grootste deel van het verbruik van de opslagruimte op uw Cisco Webex-site kan worden toegeschreven aan NBR (Network Based Recording). In de gebruiksrapporten van Cisco Webex werd het gebruik van NBR te weinig gerapporteerd vanwege interne problemen. In deze versie worden deze rapportageproblemen opgelost en wordt het gebruik voor de aanvullende volgende items gerapporteerd:

 • MP4-opnamen

 • Geüploade opnamen

 • Uitgeschakelde opnamen

 • Opnamen in de Prullenbak

 • Chatten in EC-opnamen

De volgende opslaggebruiksrapporten van Cisco Webex zijn al opgenomen

 • ARF-opnamen

 • Geüploade bestanden

Cisco Webex-web-app 3.8

Ondersteuning voor delen van inhoud voor sites waarvoor MP4-opnamen zijn ingeschakeld

Eerder werd delen van inhoud alleen ondersteund in vergaderingen waarvoor Webex Video Platform versie 1.0 of hoger is ingeschakeld. In deze versie wordt delen van inhoud nu ondersteund in vergaderingen voor elke site waarvoor MP4-opnamen zijn ingeschakeld.

Sitebeheerders die ondersteuning voor delen van inhoud van de web-app willen inschakelen, kunnen contact opnemen met hun Cisco CSM (Customer Success Manager) die ervoor kan zorgen dat hun site wordt ingeschakeld voor MP4.

Ondersteuning van Multimediaviewer in deze versie. Wanneer een host of presentator in de desktop-app multimedia deelt, zien web-app-gebruikers nu de gedeelde inhoud. Multimediaviewer wordt geopend in een afzonderlijk browservenster.

Verbeterde berichtgeving voor audiouitzonderingen

We hebben verbeteringen aangebracht in de berichtgeving in de web-app wanneer de audio wordt uitgeschakeld. Dit zorgt voor minder verwarring in vergaderingen waarin de host de audio heeft uitgeschakeld of gebruikmaakt van een vergaderingstype dat geen audio ondersteunt via de web-app of een bepaalde browser.

Ondersteuning van audio-uitzending in Safari

Audio-uitzending wordt nu ondersteund bij deelname aan gebeurtenissen waarvoor 'Webex-audio' is ingeschakeld via de web-app in de Safari-browser.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.6 voor Android

Ondersteuning van Ford AppLink bèta

Eigenaars van een Ford-auto kunnen nu hun SYNC 3-autodashboards gebruiken om deel te nemen aan hun geplande Webex-vergaderingen of hun eigen persoonlijke ruimte via spraakopdrachten of door te tikken op het dashboard. Ze hoeven hun telefoon dus niet op te nemen.

Ford-eigenaars hebben ook dashboardtoegang tot informatie over de vergadering wanneer ze een vergadering bijwonen. Daarbij kunnen ze de audio dempen of het dempen opheffen en de vergadering verlaten zonder dat ze hun telefoon hoeven op te nemen.

Telefoons moeten zijn aangesloten via Bluetooth.

Nieuwe ontwerp van de videolay-out

Gebruikers kunnen nu profiteren van een rasterweergavelay-out van gelijke grootte voor videodeelnemers en van de mogelijkheid om inhoud te delen.

Meldingen van extern deelnemen voor geplande Webex-vergaderingen

Genodigden en hosts kunnen nu meldingen voor deelname ontvangen vóór de geplande starttijd van hun geplande Webex-vergaderingen. Eerdere beperkingen ten aanzien van meldingen van deelnemen gelden nog steeds. Zie https://collaborationhelp.cisco.com/article/nowvmhw.

Verbeteringen in meldingen van deelnemen

Voor gebruikers zijn nu hun eerdere meldingen gewist wanneer de Webex-app wordt gestart. Hierdoor worden verouderde meldingen verwijderd.

Cisco Webex Meetings Mobile 10.6 voor iPad en iPhone

Ondersteuning van Ford AppLink bèta

Eigenaars van een Ford-auto kunnen nu hun SYNC 3-autodashboards gebruiken om deel te nemen aan hun geplande Webex-vergaderingen of hun eigen persoonlijke ruimte via spraakopdrachten of door te tikken op het dashboard. Ze hoeven hun telefoon dus niet op te nemen.

Ford-eigenaars hebben ook dashboardtoegang tot informatie over de vergadering wanneer ze een vergadering bijwonen. Daarbij kunnen ze de audio dempen of het dempen opheffen en de vergadering verlaten zonder dat ze hun telefoon hoeven op te nemen.

Telefoons moeten zijn aangesloten via Bluetooth.

Meldingen van extern deelnemen voor geplande Webex-vergaderingen

Genodigden en hosts kunnen nu meldingen voor deelname ontvangen vóór de geplande starttijd van hun geplande Webex-vergaderingen. Eerdere beperkingen ten aanzien van meldingen van deelnemen gelden nog steeds. Zie https://collaborationhelp.cisco.com/article/nowvmhw.

Verbeteringen in augmented reality

Gebruikers kunnen het gepresenteerde 3D-object nu vergroten en verkleinen door twee vingers samen te knijpen of te spreiden.

Nieuw ontwerp van videolay-out voor iPads

iPad-gebruikers zien nu een opnieuw ontworpen lay-out voor het bekijken van gedeelde inhoud, actieve sprekers en videodeelnemers. Zij kunnen nu op intuïtieve wijze eenvoudig schakelen tussen de verschillende weergavemodi.

Verbeteringen in onlangs geopende persoonlijke ruimten

Gebruikers kunnen nu maar liefst 50 recent geopende persoonlijke ruimten zien in de desbetreffende lijst (voorheen was dit aantal maximaal 9).

Gebruikers hebben nu ook toegang tot de instelling 'Mijn PR-geschiedenis opslaan' in hun in-app-instellingen, waarmee ze hun onlangs geopende persoonlijke ruimten kunnen behouden nadat ze zich hebben afgemeld.

Ondersteuning voor het bewerken van deelnemersnamen

Gebruikers kunnen 'Inbelgebruikers' in hun deelnemerslijsten nu bewerken met andere namen voor een betere identificatie. Hosts van vergaderingen die deze wijziging aanbrengen, zien deze wijzigingen doorgevoerd voor alle deelnemers aan dezelfde vergadering.

Verbeteringen van de gebruiksvriendelijkheid

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de gebruiksvriendelijkheid van de mobiele iOS-app:

 • Presentatoren en deelnemers zien niet langer afleidende werkbalken tijdens het delen van inhoud vanaf hun iPhone of iPad.

 • Gebruikers zien nu een waarschuwingsbericht dat er geen e-mail wordt verzonden wanneer ze vergaderingen annuleren vanaf hun mobiele app.

 • Gebruikers zien nu kleine verbeteringen in de formulering voor de instructies voor het delen van het in-app scherm.