Onze geavanceerde kennis, spraakaudio en audioverwerkingstechnologie scheiden ruis van menselijke spraak in elke taal. Uw collega's horen u en niet de geluiden in uw werkruimte.

Deze functie verwijdert achtergrondgeluiden wanneer u alleen computeraudio gebruikt.

Voordat u begint

Deze functie is beschikbaar op sites van WBS40.10 en hoger. Zie Uw versienummer voor Cisco Webex Meetings zoeken om uit te zoeken welke versie van Webex Meetings of Webex Events ugebruikt.

Wanneer u een vergadering start of aan een vergadering deel neemt, of op elk gewenst moment tijdens de vergadering, klikt u op Audio-opties, klikt u op Instellingen Audio-optiesenselecteert u Achtergrondgeluidverwijderen.

Selectievakje Achtergrondgeluid verwijderen

De optie Achtergrondgeluid verwijderen is beschikbaar als de muziekmodus is uitgeschakeld. Als u achtergrondgeluid wilt verwijderen, verwijdert u het selectievakje Muziekmodus.

Deze functie verwijdert achtergrondgeluiden wanneer u alleen internet gebruikt voor audio.

U kunt Achtergrondgeluid verwijderen op elk moment voor of tijdens een vergadering in- of uitschakelen via Instellingen .

Als u achtergrondgeluid wilt verwijderen tijdens een vergadering, tikt u op Meer , tikt u op Instellingen en tikt u vervolgens op de schuifregelaar naast Achtergrondgeluidverwijderen.

Als de schuifregelaar groen wordt voor iOS of blauw voor Android, is Achtergrondgeluid verwijderen is aan.
Achtergrondgeluid verwijderen ingeschakeld