Naše napredno duboko učenje, govorna nauka i tehnologija audio obrade odvajaju buku od ljudskog govora na bilo kom jeziku. Vaše kolege će vas čuti, a ne buku u vašem radnom prostoru.

Ova funkcija uklanja pozadinsku buku kada koristite samo zvuk računara.

Pre nego što počneš

Ova funkcija je dostupna na 40.10 i kasnijim lokacijama za Webex sastanke. Počevši od ispravke 41.4, dostupna je i u Webex događajima (novim). Da biste saznali koju verziju Webex sastanaka ili Webex događaja (novih) koristite, pogledajte članak Pronađite broj verzije Cisco Webex sastanaka.

Dok započinjete sastanak ili se pridružujete sastanku ili bilo kada tokom sastanka, možete da uklonite pozadinsku buku tako što ćete uraditi sledeće:

  • Za 41,9 i novije lokacije izaberite stavku Opcije zvukaOpcije za audio, kliknite na strelicu padajućeg menija u okviru Webex pametnogzvuka i izaberite stavku Uklanjanje buke.
  • Za lokacije sa prethodnim verzijama izaberite stavku Audio opcijeOpcije za audio, izaberite stavku Postavke i proverite ukloni pozadinsku buku.

Opcija uklanjanja pozadinske buke ne podržava muzički režim. Ako želite da uklonite pozadinsku buku, opozovite izbor u muzičkom režimu.

Uklonjena je buka u pozadini omogućena

Ova funkcija uklanja pozadinsku buku kada koristite Internet samo za zvuk.

Možete da isključite ili uključite "Ukloni pozadinsku buku" u bilo kom trenutku pre ili tokom sastanka.


Uklanjanje buke u pozadini nije dostupno na 32-bitne verzije iOS-a.

Da biste uklonili pozadinsku buku tokom sastanka, dodirnite više > postavki , aJoš ikonazatim isključite isključivanje ili isključivanje zvuka pozadine.

Kada klizač postane zelen za iOS ili plavu boju za Android, uključuje se "Remove Background Noise".