Vergadering verlaten

Dit is van toepassing op deelnemers aan Webex-vergaderingen in standaard- en persoonlijke ruimtes en op iedereen die vanuit een ruimte aan de vergadering heeft de vergadering deed.

Klik op Vergadering verlaten Vergadering verlaten.

Als u en andere deelnemers zijn verbonden met een videosysteem, klikt u op Vergadering verlaten alleen op computer. Op die manier gaat de vergadering op het videosysteem verder.

Dit is van toepassing op hosts en cohosts van Standaard- en Persoonlijke ruimte-vergaderingen van Webex.

Klik op Vergadering verlaten en kies of u de vergadering wilt beëindigen of Vergadering verlaten verlaten:

  • Klik op Vergadering beëindigen voor iedereen om de vergadering voor iedereen te beëindigen.
  • Klik op Vergadering verlaten om de hostrol aan een andere deelnemer toe te wijzen zodat de vergadering kan worden voortgezet. Kies vervolgens een nieuwe host.

    Als u verbonden bent met een videosysteem en de vergadering ook op het videosysteem wilt sluiten, vink dan het selectievakje Vergadering sluiten op videosysteemnaam > aan.