Vergadering verlaten

Dit is van toepassing op deelnemers aan Webex-standaardvergaderingen en -vergaderingen in persoonlijke ruimtes en op iedereen die vanuit een ruimte aan de vergadering heeft de vergadering deed.

Klik op Vergadering verlaten Vergadering verlaten.

Als u en andere deelnemers zijn verbonden met een videosysteem, klikt u op Vergadering verlaten alleen op computer. Op die manier gaat de vergadering op het videosysteem verder.

Dit is van toepassing op hosts en cohosts van Standaard- en Persoonlijke ruimte-vergaderingen van Webex.

Klik op Vergadering verlaten en kies of u de vergadering wilt beëindigen of Vergadering verlaten verlaten:

 • Klik op Vergadering beëindigen voor iedereen om de vergadering voor iedereen te beëindigen.
 • Klik op Vergadering verlaten om de hostrol aan een andere deelnemer toe te wijzen zodat de vergadering kan worden voortgezet. Kies vervolgens een nieuwe host.

  Voor de Webex-app voor Android en iOS wordt de hostrol automatisch toegewezen als u een vergadering verlaat.

  Als u verbonden bent met een videosysteem en de vergadering ook op het videosysteem wilt sluiten, vink dan het selectievakje Vergadering sluiten op videosysteemnaam > aan.


 

Als u de vergadering verlaat voordat u de hostrol aan iemand anders toewijst, wijst Webex de hostrol opnieuw toe in de volgende volgorde:

 • Alternatieve host

  Een alternatieve host moet een hostlicentie hebben op uw Webex-site.

 • Aangemelde presentator

 • Aangemelde deelnemer

 • Presentatoren die zich niet hebben aangemeld

 • Deelnemers die zich niet hebben aangemeld

 • Gebruikers die inbellen vanaf een apparaat