Forlat møte

Dette gjelder deltakere i Webex standard- og personlig rommøter, og for alle som ble med i møtet fra et Space.

Klikk Forlat møte Forlat møte.

Hvis du og andre deltakere er koblet til et videosystem, klikker du Forlat møte bare på datamaskinen. På den måten fortsetter møtet på videosystemet.

Dette gjelder verter og medverter for Webex standard og personlige rommøter.

Klikk Forlat Forlat møte møte, og velg deretter om du vil avslutte eller forlate møtet:

 • Klikk Avslutt møte for alle for å avslutte møtet for alle.
 • Klikk Forlat møte for å tilordne vertsrollen til en annen deltaker slik at møtet kan fortsette, og velg deretter en ny vert.

  For Webex-appen for Android og iOS tilordnes vertsrollen automatisk når du forlater et møte.

  Hvis du er koblet til et videosystem og vil lukke møtet på videosystemet også, merker du av for Lukk møte påvideosystemnavn> .


 

Hvis du forlater møtet før du tilordner vertsrollen til noen andre, tilordner Webex vertsrollen på nytt i følgende rekkefølge:

 • Alternativ vert

  En alternativ vert må ha en vertslisens på Webex-området.

 • Pålogget presentatør

 • Logget på deltaker

 • Presentatører som ikke er logget på

 • Deltakere som ikke er logget på

 • Brukere som ringte inn fra en enhet