Ga naar , voer een telefoonnummer in het toetsenblok in en kies of u er een Audio- of Videogesprek voor wilt maken.

Nadat uw gesprek verbinding heeft gemaakt, kunt u uw video niet inbellen, maar kunt u op klikken om toegang te krijgen tot geavanceerde belfuncties. U kunt uw gesprek in de wacht zetten of de persoon door overdragen naar iemand anders. Met sommige configuraties kunt u gesprekken ook samenvoegen of een conferentiegesprekstarten.


 

Als uw beheerder gespreksbeveiliging voor uw organisatie heeft ingeschakeld, wordt rechts boven in uw belvenster weergegeven dat het gesprek veilig is.

Ga naar en tik op , voer het telefoonnummer in en selecteer Bellen .


 

Als u naar uw luidspreker wilt schakelen, tikt u op en selecteert u Audio-instellingen.

Ga naar en tik op , voer het telefoonnummer in en selecteer Bellen .


 

Tijdens een videogesprek wordt standaard uw luidspreker gebruikt. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt, wordt uw oordopje standaard gebruikt. Als u wilt schakelen tussen de audio van uw oproep, tikt u op en selecteert u Audio-instellingen.