De LED-lampjes voor aanwezigheid op uw headset zorgen dat anderen weten wanneer u bezet bent. De LED-lampjes voor aanwezigheid branden automatisch effen rood wanneer u in gesprek bent. Wanneer u geen gesprek voert, kunt u de lampjes handmatig inschakelen met Dempen de knop Dempen.

Bezetlampje op de Cisco-headset 730
Tabel 1. Status LED-lampjes voor aanwezigheid

Status lampje

Status headset

Onafgebroken rood LED-lampje

Actief gesprek/bezet

LED knippert

Inkomende oproep