U ziet nog steeds uw ongelezen indicatoren, zodat u de berichten kunt zien die u niet hebt bekeken en mensen u nog steeds berichten kunnen sturen.

1

Klik op uw profielfoto en selecteer Beschikbaarheid.

2

U kunt kiezen uit de volgende:

  • Selecteer in de lijst hoe lang u niet wilt worden gestoord.
  • Klik op Een tijd instellen om een specifieke tijd te kiezen.

3

Als u een gespreksservice hebt ingesteld en u ook niet wilt worden geïnformeerd over oproepen op uw mobiele app of bureautelefoon, moet u niet voor onnrefbare service ook in de Self Care-portal inbellen.


 

Als uw oproep wordt gehost door een serviceprovider, krijgt u een pop-up. Klik op Self Care-portal om naar het venster Gespreksinstellingen te gaan en Niet waar te zoeken.

4

Als u uw beschikbaarheid weer wilt wijzigen in actief, klikt u op Beschikbaarheid > zodat personen weten dat ze opnieuw contact met u kunnenopnemen.


 

Als u een gespreksservice hebt ingesteld en U Niet waart in de Self Care-portal hebt ingeschakeld, moet u Niet veranderen uitschakelen in uw Self Care-portal, zodat u gesprekken op al uw apparaten kunthervatten.

1

Tik op uw profielfoto en tik op Beschikbaarheid.

2

U kunt kiezen uit de volgende:

  • Selecteer in de lijst hoe lang u niet wilt worden gestoord.
  • Tik op Aangepast en kies een specifieke datum entijd.
3

Als u een gespreksservice hebt ingesteld en u ook niet wilt worden geïnformeerd over oproepen in uw Deskop-app of bureautelefoon, moet u niet ook in deSelf Care-portal NND inbellen.

4

Als u uw beschikbaarheid weer wilt wijzigen in actief, tikt u op Beschikbaarheid > Zodat personen weten dat ze opnieuw contact met u kunnenopnemen.


 

Als u een gespreksservice hebt ingesteld en U Niet waart in de Self Care-portal hebt ingeschakeld, moet u Niet veranderen uitschakelen in uwSelf Care-portal, zodat u gesprekken op al uw apparaten kunthervatten.

1

Tik op profielfotoen tik op Beschikbaarheid.

2

U kunt kiezen uit de volgende:

  • Selecteer hoe lang u niet wilt worden gestoord in de lijst
  • Tik op Aangepast , kies een specifiekedatum, tik op OK , kies een specifiek tijdstip en tik opOK
3

Als u een gespreksservice hebt ingesteld en u ook niet wilt worden geïnformeerd over oproepen in uw Deskop-app of bureautelefoon, moet u niet ook in deSelf Care-portal NND inbellen.

4

Als u uw beschikbaarheid weer wilt wijzigen in actief, tikt u op Beschikbaarheid > Zodat personen weten dat ze opnieuw contact met u kunnenopnemen.


 

Als u een gespreksservice hebt ingesteld en U Niet waart in de Self Care-portal hebt ingeschakeld, moet u Niet veranderen uitschakelen in uwSelf Care-portal, zodat u gesprekken op al uw apparaten kunthervatten.

Klik op profielfoto selecteer Beschikbaarheid en kies hoe lang u niet wilt wordengestoord.


 

Klik op Beschikbaarheid > Om uw beschikbaarheid weer te wijzigen in Actief, zodat mensen weten dat ze opnieuw contact met u kunnen opnemen.