Overzicht

U kunt end-to-end-codering verplicht maken door end-to-end-codering voor elk sessietype in te schakelen. U kunt end-to-end-codering ook optioneel maken door deze optie in te schakelen bij slechts bepaalde sessietypen die gebruikers kunnen kiezen bij het plannen van een vergadering.

Als u de optie end-to-end-code ring niet ziet op een Webex-site, neemt u contact op met uw CSM (Customer Success Manager) (CSM).

End-to-end-codering verplicht maken voor Cisco Webex Meetings

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingensessie typen.

4

Klik in de kolom sessie code op de koppeling voor elk aangepaste sessie type van een Webex-site en schakel het selectie vakje end-to-end-code ring in .

Zorg dat u het selectievakje End-to-end-codering inschakelt voor elk nieuw aangepast sessietype dat u maakt.

5

Schuif naar beneden en klik op bijwerken.

6

Schakel het selectie vakje standaard voor nieuwe gebruikers in voor de sessietype die u hebt gemaakt.

7

Schuif naar beneden en klik op bijwerken.

End-to-end-codering optioneel maken voor Cisco Webex Meetings

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingensessie typen.

4

Zoek in de kolom Sessiecode naar het primaire sessietype waarvoor u een aangepast sessietype wilt maken.

5

Selecteer sessietype toevoegen voor <session type>.

6

Voer een naam voor het aangepaste sessietype in.

7

Schakel het selectievakje in de kolom Functies in naast End-to-end-codering en selecteer Toevoegen.

8

Als u de sessietype voor bepaalde gebruikers wilt inschakelen, gaat u naar gebruikers, selecteert u een gebruiker, klikt u op vergadering, kiest u de Webex-site en schakelt u het selectie vakje in voor deze gebruikers onder de sessietype die u zojuist hebt gemaakt.

9

Klik op Opslaan.

Voor deze gebruikers is het aanpaste sessietype beschikbaar onder Vergaderingstype wanneer zij vergaderingen plannen met de Geavanceerde planner.