Deze functie is beschikbaar in Cisco Webex Meetings. De release is ook beschikbaar in Cisco Webex Events (nieuw) als bètaversie op sites met versie 41.4 en later.

Voor het optimaliseren voor bewegend beeld en video is Cisco Webex videoplatformversie 2.0 vereist. Als u wilt na gaan welke versie u gebruikt, gaat u naar Zoeken Cisco Webex Meetings versienummer. De functie vereist ook dat uw site-instellingen het deelnemen aan vergaderingen via videosystemen toestaan. Als het menu met de optimalisatie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

1

Ga naar Delen en selecteer Optimaliseren voor tekst en afbeeldingen of Optimaliseren voorInhoud delenbewegend beeld en video.


 

Als u uw scherm of een toepassing deelt om een video of een animatie af te spelen, selecteert u Optimaliseren voor bewegend beeld en video. Het afspelen van de video is vloeiender door de framesnelheid. Als u niet optimaliseert voor bewegend beeld en video, optimaliseert Webex uw inhoud voor tekst en afbeeldingen.

2

Als u Optimaliseren voor bewegend beeld en video hebt geselecteerd en uw inhoud geluid bevat, selecteert u het selectievakje Audio van uw computer delen.

Selectievakje Audio van uw computer delen

We raden u aan deze optie te gebruiken als u een video of animatie met geluid deelt. Iedereen kan horen wat u deelt tijdens de Webex-audio-conferentie, of ze nu deelnemen via een telefoon, VoIP of een videosysteem.


 

Stereo-audio wordt uitgevoerd als mono.

Mac-gebruikers: De eerste keer dat u ervoor kiest om de audio van uw computer te delen, vraagt Webex u om stuurprogramma's voor audio te installeren.

Bericht Stuurprogramma's voor audio installeren.

Selecteer Installeren en volg de instructies op het scherm of selecteerAnnuleren.

3

Selecteer de inhoud die u wilt delen.


 

U kunt uw optimalisatie-instelling wijzigen wanneer u inhoud deelt. Klik op Delen boven aan het scherm en selecteer Inhoud delenDelen.

De optimalisatieopties zijn alleen beschikbaar voor de Chrome-browser.

1

Ga naar Delen en selecteer Optimaliseren voor tekst en afbeeldingen of Optimaliseren voorDelenbewegend beeld en video.

2

Selecteer Scherm.

3

Als u Optimaliseren voor bewegend beeld en video hebt geselecteerd en uw inhoud geluid bevat, selecteert u het selectievakje Audio van uw computer delen.

Het selectievakje Audio van uw computer delen wordt alleen weergegeven als u Ervoor kiest uw volledige scherm of eenChrome-tabblad tedelen. We raden u aan deze optie te gebruiken als u een video of animatie met geluid deelt. Iedereen kan horen wat u deelt tijdens de Webex-audio-conferentie, of ze nu deelnemen via een telefoon, VoIP of een videosysteem.


 

Stereo-audio wordt uitgevoerd als mono.

Mac-gebruikers: De eerste keer dat u ervoor kiest om de audio van uw computer te delen, vraagt Webex u om stuurprogramma's voor audio te installeren.

Stuurprogramma's voor audio installeren

Selecteer Installeren en volg de instructies op het scherm of selecteerAnnuleren.

4

Kies de inhoud die u wilt delen en selecteer Delen.

U kunt audio tijdens een vergadering met een video framesnelheid met 30 frames per seconde (FPS) tijdens een vergadering vanaf uw iPhones en iPads opnemen.

1

Tik op Meer en tik vervolgens op InhoudMeerdelen.Inhoud delen

De standaardoptie die beschikbaar is, is Optimaliseren voor afbeeldingen om een duidelijkere afbeelding te bieden tijdens het delen van inhoud.

2

Als u Optimaliseren voor video selecteert en uw inhoud geluid bevat, selecteert u de optie Audio opnemen.


 

Als u uw scherm of een toepassing deelt om een video of een animatie af te spelen, wordt door de opties Optimaliseren voor video het afspelen vloeiender doordat de weergave framesnelheid.

3

Kies de inhoud die u wilt delen en selecteer Delen.